STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU


Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Zvířata - Petice

Petice kolem světa STOP týrání zvířat 2014

21. června 2014 v 21:56 | AdminP.S Moje tvorba,je to můj pejsek a je zcela zdráv.

Petice k podepsání velký výběr!

21. dubna 2012 v 19:44 | ADMIN webu
CARE2.COM


Petice proti spalování zaživa psů a koček na Ukrajině!!

5. února 2012 v 20:13 | ADMIN webu
Problém s toulavými psy na ulicích řeší po svém - upaluje je v mobilním krematoriu. A často zaživa!
Ukrajina brzy otevře své hranice mnoha turistům - bude společně s Polskem pořádat fotbalové Euro 2012. Země se na nápor turistů a fanoušků připravuje po svém. Jeden z největších problémů - toulavé psy, kteří jsou k vidění na mnoha místech, řeší na Ukrajině opravdu radikálně. Upalují je, informoval portál tvnoviny.sk.

Ve městě Lysychansk na východě země začali problém toulavých psů řešit opravdu radikálně. Město koupilo mobilní krematorium, které se dokáže rozpálit na 900 °C. Odchytová služba tak projíždí okolím a chytá psy. Jestli jde o toulavé nebo třeba jen zaběhnuté, nikdo nerozlišuje.PROSÍM PODEPIŠTE MEZINÁRODNÍ PETICI I VI!
Praxe odchytové služby je o to více šokující, že některé důvěřivé psy, které se podaří chytit živé bez nutnosti střelby, házejí pracovníci odchytu do pece zaživa. To je ve světě naprosto ojedinělá praxe a nejeden ochránce zvířat se jistě kvůli tomu bude bouřit. Dokonce už se připravuje petice proti tomuto strašnému týrání, ale než se dostane k prezidentovi, bude pozdě - ulice už budou od psů "vyčištěné" nelidským způsobem.

Město Lysychansk (východní Ukrajina) střílí a pálení živou zvěř jako součást přípravy na fotbalové Eurofoot 2012.ukrajinské orgány v současné době využívají mobilní krematorium vyhladit toulavých zvířat. Místní vláda koupila mobilní krematorium pro likvidaci toulavých zvířat. Mobilní tým řidičů a psích catcherů jsou vyzbrojeni pistolí střílet zabloudí. Mobilní krematorium také půjčuje ho i do dalších měst a okresů v regionu.


Zachycené zvířata jsou hozeny za živa do trouby na 900 ° C. Podle místních obyvatel, psi a kočky zaživa upálili.

Koncentrace toulavých zvířat není kritická a může být snadno ovládat. Problém toulavých zvířat řešit sterilizaci.Jsme zděšeni učit problém toulavých zvířat v regionu Luhansk v městské Lysychansk na východní Ukrajině budou "řešit" tímto způsobem a ignoruje zákon o týrání zvířat.

Prezident Viktor Janukovyč
252008 Kyjev Ukrajina
Vul. Bankova, 11
Tel: 380-44 - ... více


Petice ke stažení

7. ledna 2012 v 18:10 | ADMIN webu

Stáhnout petici s podpisovými archy.

VŠEM MOC DĚKUJEME ZA ZASLANÉ PODPISY, ZA NECELÝ MĚSÍC TRVÁNÍ PETICE SE PODEPSALO VÍCE NEŽ 4200 LIDÍ. PETICE BĚŽÍ DÁL AŽ DO ODVOLÁNÍ. PODPISY, PROSÍM, I NADÁLE ZASÍLEJTE (NEJLÉPE DOPORUČENĚ) NA ADRESU ING. MILANA KAUCKÉHO. DĚKUJEME.
Petice za ponechání ochranné lhůty šesti měsíců pro zvířata v novém občanském zákoně

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,
velmi si vážíme a oceňujeme váš přístup v oblasti legislativy o ochraně zvířat a velice Vás prosíme o pomoc a podporu v této věci.

V § 1052 sněmovního tisku 362/0 je uvedeno:

(1) Je-li nalezeno zvíře zjevně určené k zájmovému chovu a nepřihlásí-li se o ně nikdo do dvou měsíců od vyhlášení nálezu, nabude nálezce k zvířeti vlastnické právo.

(2) Prohlásí-li nálezce obci, že zvíře nabýt nechce, a svěří-li se zvíře neodvolatelně zvířecímu útulku, může takové zařízení se zvířetem volně nakládat, pokud se o ně nikdo nepřihlásí do dvou měsíců ode dne, kdy bylo zvíře zvířecímu útulku svěřeno; byl-li nález vyhlášen až po předání zvířete, počne lhůta běžet od vyhlášení nálezu.

Naprosto nesouhlasíme se zkrácením ochranné lhůty pro nalezená zvířata z původních šesti měsíců na pouhé dva měsíce. Zvláště když pro skutečné nalezené věci, se tato lhůta prodlužuje zpět na původních dvanáct měsíců.

Zdůvodnění:

K návrhu dvou měsíců se přistoupilo jen pro úsporu nákladů obcí v péči na tato nalezená nebo opuštěná zvířata. Nikdo však nebral v potaz důvody nadměrného počtu bezprizorních zvířat, ani skutečné problémy s ošetřením a často i resocializací mnohdy krutě týraných zvířat.

Dokud nebude vypracován a zprovozněn fungující systém identifikace zvířat čipováním a k němu přiřazená celostátní evidence (nezáleží jestli centrálně či elektronicky propojená lokální), nelze dobu zkrátit na dva měsíce. Ztracená zvířata se často hledají mnohem delší dobu. Bohužel jsou i případy, kdy obec nález, místo odvozem do nejbližšího útulku, "řeší" svou zákonnou povinnost vypuštěním zvířete kdekoli jinde. Toto bohužel nejsou ojedinělé případy. Co taková obec dělá s poplatky ze psů. Poplatek je přeci předplacení služby. V tomto případě postarání se o zaběhlého psa a to nejen pro místní. Místnímu člověku se zase může pes ztratit jinde a právem očekává, že v tom místě se dočasné péče o jeho psa ujme místní obecní úřad. Pokud obce "řeší" svou zákonnou povinnost vypuštěním mimo svůj katastr, tak kromě porušování zákonů (§ 255 odst.2 trestního zákona) z poplatku dělají pokutu z důvodu vlastnění psa (porušení Listiny základních práv a svobod čl.3 odst.1).

Povinným čipováním by se zvýšila i kontrola nad existencí zvířat a z toho plynoucími prostředky, ve formě poplatků za psy, na péči o opuštěná nebo odebraná týraná zvířata. Samozřejmě by tyto poplatky a jejich vyúčtování mělo být veřejně přístupné na webu každé obce. Neustálé poukazování místní samosprávy i státní správy na zvyšování nákladů v péči o zvířata je pouze alibizmus a výmluvy, které nic neřeší. Pravým důvodem, proč je tolik opuštěných zvířat, je to, že stát nevykonává řádně svou správní povinnost. Jak je možné, že nikdo nezakročí proti množírnám psů, kde tito živoří často v bezútěšných podmínkách, ale zato produkují kvanta potomků, kteří pak často končí jako nevhodný dárek opuštěni. Jak to, že Státní veterinární správa v případě množíren tvrdí, že nemá žádnou pravomoc zasáhnout, protože se údajně jedná o zájmové chovy. Jak je možné, že příjmy z toho to množení se nedaní a finančním úřadům je to lhostejné. Jak to, že často množitelé nevykazují jakýkoli příjem a na základě toho, k příjmům z množení zvířat, berou sociální podporu. Jak je možné, že dědici přijmou majetek, ale zvířata z pozůstalosti bez skrupulí opustí a nikoho z kompetentních orgánů státní správy to nezajímá, přestože je opuštění zvířete s úmyslem se ho zbavit, minimálně jako přečin, uvedeno v zákoně č. 246/1992 Sb. jako týrání. Proč se systematicky nedělají kastrační programy pro toulavé kočky. Sice by to v počátku přineslo jistou investici, ale celkově by to do budoucna uspořilo značné náklady. Toto jsou skutečné příčiny zvyšování nákladů na péči o opuštěná zvířata. Evidenci zvířat také nikdo řádně nevede a poplatky ze psů odvádějí jen poctiví a slušní lidé. Je také otázkou, kde tyto poplatky ve skutečnosti končí a zdali některé obce z nich na ochranu zvířat vůbec něco použijí.

Útulky jsou díky tomu přeplněné a spousta případů se musí řešit domácími depozity, které financují dobrovolníci z vlastních prostředků. Bohužel tendence potřeby umístění zvířat se zvyšuje, a pokud stát rázně nezasáhne a nezjedná pořádek, což je jeho prvořadou povinností, celý systém zkolabuje .

Lhůta dvou měsíců také nezohledňuje nutnost mnoho zvířat nejdříve vyléčit a často po prožitém utrpení i resocializovat

Petice je vypracována v souladu se zák. č. 85/1990 Sb. v aktuálním znění o právu petičním.
Datum vzniku petice: 9. září 2011

Petiční výbor:

Ing. Milan Kaucký, Poděbradova 101, 289 22 Lysá nad Labem - SOS-zvířata v nouzi o.s.
Jitka Parisotová, Pod Stárkou 4, 140 00 Praha 4 - Nadační fond JV&JV
Bc Vendula Nováková, K Hájku 1722, 509 01 Nová Paka - O.s. MÍSTO v Nové Pace

V souladu se zák. č. 85/1990 Sb. § 3 odst.(3) určuje petiční výbor jako osobu pro zastupování ve styku se státními orgány Ing. Milana Kauckého, Poděbradova 101, 289 22 Lysá nad Labem

Stáhnout petici s podpisovými archy.

Petice na ochranu a práva zvířat

7. ledna 2012 v 18:08 | ADMIN webu
PETICE NA OCHRANU A PRAVA ZVIRAT

Není ti lhostejné týrání zvířat? podepiš petici

7. ledna 2012 v 18:07 | ADMIN webu
Prosíme všechny, kterým není lhostejné, jak se týrají zvířata, aby podepsali petici zde www.petice.nazory.cz/petice/petice-detail.php?id=335

Petice Animalsmatter.org

7. ledna 2012 v 18:05 | ADMIN webu
Pokud vám to není aspoň trochu jedno, klikněte na www.animalsmatter.org a jediné, co musíte udělat, je vyplnit tabulku vpravo nahoře a kliknout! Prosím, potřebuje se sehnat 10'000'000 hlasů. Nic vám to neudělá.

Velmi zajímavý je přehled hlasování:
http://www.animalsmatter.org/code/totaliser.asp Momentálně je celosvětově necelých 1'300'000 hlasů (stav 25.3.2008). Česká republika 21'835 hlasů, Holandsko 58'690, Německo 9'808, Turecko 468, Finsko 8'936, Ukrajina 67 atd. Zajímavé jsou i jiné kontinenty. Napadla mě myšlenka, jestli tato statistika něco nevypovídá o vztahu národů ke zvířatům? Samozřejmě se musí vzít v úvahu i možnost přístupu k internetu, ale i tak jsou některé rozdíly velmi zvláštní a jen potvrzují mojí myšlenku.

Pro blogaře!
Zkopírujte nejen tento článek na váš blog,ale všechny petice na tomto blogu ať seženeme co nejvíce hlasů!

Na závěr jeden krásný a pravdivý citát:
Animals, in their generation, are wiser than the sons of men; but their wisdom is confined to a few particulars, and lies in a very narrow compass.
- Joseph Addison
(Přibližný překlad: Zvířata jsou v jejich vývinu moudřejší než lidé; ale jejich modroust je omezena na málo podrobností a leží ve velmi úzkém okruhu.)

„Naprosto nesouhlasíme se zkrácením ochranné lhůty pro nalezená zvířata

7. ledna 2012 v 18:03 | ADMIN webu
Návrh nového občanského zákona konečně reflektuje požadavky ochránců zvířat, aby zvíře již nebylo bráno jako věc. Zároveň ale zkracuje ochrannou lhůtu pro opuštěná zvířata a odejímá obcím povinnost postarat se o ta, jejichž původní majitelé se nepřihlásí. Organizace na ochranu zvířat se snaží prosadit v těchto bodech změnu. Za tímto účelem vznikla i petice.

"Naprosto nesouhlasíme se zkrácením ochranné lhůty pro nalezená zvířata z původních šesti měsíců na pouhé dva měsíce. Zvláště, když pro skutečné nalezené věci, se tato lhůta prodlužuje zpět na původních dvanáct měsíců," píše se v petici.

V současné době zákon stanovuje, že pokud se majitel nepřihlásí po dobu šesti měsíců, stává se majitelem opuštěného zvířete obec, která je zároveň povinna na jeho péči finančně přispívat útulkům. Nový občanský zákon zkracuje lhůtu, po níž nalezené zvíře patří původnímu majiteli, na dva měsíce a zároveň odejímá obcím povinnost suplovat zvířatům majitele a platit na ně.

Obce chtějí šetřit

K uvedeným úpravám v zákoně vláda přistoupila ze snahy úspory peněz. Obce si totiž stěžují, že náklady na péči o zvířata v útulcích jsou příliš vysoké. Jak ale uvádějí ochránci zvířat, na tuto péči obcím slouží např. poplatky za psy. Ty by podle nových pravidel měly obce vybírat i nadále, přesto, že povinnost financovat péči o opuštěná zvířata už mít nebudou.

Postoj obcí v této věci kritizují i tvůrci petice. "Neustálé poukazování místní samosprávy i státní správy na zvyšování nákladů v péči o zvířata je pouze alibizmus a výmluvy, které nic neřeší." Podle jejich názoru by celou věc vyřešilo, kdyby se zavedla řádná evidence zvířat (např. formou povinného čipování). "Evidenci zvířat také nikdo řádně nevede a poplatky ze psů odvádějí jen poctiví a slušní lidé. Je také otázkou, kde tyto poplatky ve skutečnosti končí a zdali některé obce z nich na ochranu zvířat vůbec něco použijí."

Ochráncům zvířat se podařilo určité změny prosadit v připomínkovém řízení, jiné však neprošly. Podle nich je důvodem právě snaha obcí ušetřit. Tvůrci petice za zachování 6měsíční ochranné lhůty mají počínání obcí za nesystematické a spíše nabádají k vynaložení financí na opatření, která by do budoucna přinesla řešení stávajících problémů (např. kastrace toulavých koček, které by zamezily jejich nekontrolovatelnému množení, či zavedení povinného čipování, jímž by obce získaly kontrolu nad příjmy z poplatků za psy a zamezilo se nárůstu počtu tzv. množíren).

Chcete-li i vy podpořit petici za změny v chystaném občanském zákoně, můžete tak učinit elektronicky na této adrese. Zde také najdete plné znění petice.

Petice -lepší život pejskům

7. ledna 2012 v 18:01 | ADMIN webu
vznikla nová petice pro lepší

Petice -Ochrana před týráním zvířat

7. ledna 2012 v 18:00 | ADMIN webu
Tohle je petice za účinnou ochranu zvířat před týráním, je to petice tou formou, že si jí vytisknete, sháníte podpisy a pak jí pošlete na určitou adresu.

Petice je !!!TADY!!!

Adresa kam se to má pak odeslat je pak napsaná na tom papíře úplně dole, pod tím formulářem..

Podepiš petici, neděljte že se Vás to netýká!

7. ledna 2012 v 17:58 | ADMIN webu
Tady sou petice proti týrání zvířat a proti krutýmu transportu koní na jatka do cizích zemí.
Když si tyhle petice vytisknete a necháte ve městě podepisovat, pošlete to pak na adresu uvedenoudole u petice.
My už se do města chystáme.
Tady máte petice ke stažení.

Prosím, nedělejte, že se Vás to netýká!

Celé znění petice

7. ledna 2012 v 17:56 | ADMIN webu
Celé znění petice je: Petice za účinný zákon na ochranu zvířat
a jeho aplikaci při týrání zvířat
Díky neustálému přibývání a množení pejsků a kočiček se pár dobrých duší rozhodlo vytvořit petici proti množírnám, pro kastrace, pro větší kontroly chovatelských stanic i množitelů. Dále se petice zabývá zákazem vlastnictví dalších psů, pokud byl majitel již odsouzen za týrání zvířat. Petice žádá celostátní čipování a vytvoření kastračního fondu, ze kterého se budou brát peníze na divoké a opuštěné kočky a pro jejich kastraci.

Situace je opravdu alarmující, každý den do útulků přibývají desítky psů. Kočičí depozita jsou plná a stále se čím dál tím více hledají domácí azyly a mikroazyly pro opuštěné kočky. Dobrovolníci nahánějí divoké kočky a nechávají je kastrovat. Na vesnicích dochází k přemnožení koček, polovina z nich ani nepřežije, druhá polovina dále vrhá jedno kotě za druhým.
Kočky a jejich kastrace je pro dobrou věc. Když je kočka připravená k páření, hrozně trpí tím, že je zavřená doma, hormony se jí bouří, někteří se hádají i o tom, že je to bolí. Chtějí ven a nemohou. Kastrace je pro ně přijatelným řešením, aby neutíkali a nesrazilo je auto. Stejně tak u kocourů je lepší kastrace z důvodu značkování a potřeby utíkat za kočkami.
Přesné znění petice najdete na http://www.utulky.estranky.cz/clanky/petice.html. Můžete podepsat elektronickou petici jako podporu ale ta u nás bohužel neplatí, proto je nejlepší petici vytisknout, podepsat a odeslat na adresu uvedenou na petici.

Petice za týraná zvířata

7. ledna 2012 v 17:54 | ADMIN webu

Petice ochraňmě zvířata

7. ledna 2012 v 17:52 | ADMIN webu

Ježtě petice.. na ochranu zvířat jich není n ikdy dost.

7. ledna 2012 v 17:51 | ADMIN webu

Další petice na ochranu zvířat

7. ledna 2012 v 17:49 | ADMIN webu

Petiční listy

7. ledna 2012 v 17:48 | ADMIN webu

Petice proti lovu delfínů

7. ledna 2012 v 17:47 | ADMIN webu

Petice - Psy nejsou potrava!

7. ledna 2012 v 17:46 | ADMIN webu

Petice - slovenská proti týrání zvířat

7. ledna 2012 v 17:45 | ADMIN webu

Petice -Zákaz bateriových klecí!

7. ledna 2012 v 17:43 | ADMIN webu

Petice na ochranu tuleňů

7. ledna 2012 v 17:38 | ADMIN webu
Před dvěma lety se s pomocí soucitných občanů EU podařilo prosadit zákaz obchodování s tuleními výrobky v Evropské unii. Zákaz byl schválen naprostou většinou členů Evropského parlamentu a uzavřel hranice EU produktům pocházejícím z krutého komerčního zabíjení tuleňů.
Kanada, domovská země každoročního vraždění tuleních mláďat, je nespokojená a proti zákazu zahájila právní kroky stížností u Světové obchodní organizace (WTO). Požaduje obnovení obchodu s tuleními výrobky a prohlašuje, že EU porušuje mezinárodní obchodní pravidla. Zatímco se takto Kanada snaží podkopat demokratické právo EU zakázat výrobky založené na krutosti vůči zvířatům, jedná zároveň s Evropskou unií o lukrativní obchodní dohodě.
Evropský parlament má právo říci ano, nebo ne ve věci této obchodní dohody.


Překlad petice:
"Petice občanů EU ohledně kanadsko - evropské Všeobecné hospodářské a obchodní dohody (CETA)[1] a podání kanadské stížnosti u WTO k Nařízení EU (CR)[2] č. 1007/2009
V květnu 2009 hlasoval Evropský parlament jednoznačně pro zákaz obchodování s výrobky pocházející z komerčního lovu tuleňů. Přijetí Nařízení EU č 1007/2009 bylo ovlivněno širokým morálním zájmem veřejnosti v EU o nelidské vraždění tuleňů během komerčních lovů a odpor veřejnosti k podílení se na poptávce po tuleních produktech.
11. února 2011 podala kanadská vláda u Světové obchodní organizace (WTO) formálně stížnost vycházející z toho, ža tato legislativa je neslučitelná s pravidly WTO, a obchod s tuleními výrobky by měl být obnoven.
Takové napadení Nařízení EU č. 1007/2009 o obchodování s tuleními výrobky prostřednictvím stížnosti u WTO nemůže být považováno za nic jiného než za přímý útok na morální hodnoty občanů EU a evropské demokratické procesy.
Jako občané EU se proto velmi zajímáme o skutečnost, že Evropská unie v současné době jedná s kanadskou vládou o kanadsko - evropské Všeobecné hospodářské a obchodní dohodě (CETA), aniž by vyjednávání podmínila stažením kanadské stížnosti u WTO.
Je nepřijatelné, že Evropská komise zprostředkovává obchodní dohodu s Kanadou, zatímco kanadská vláda se snaží podkopat právo EU demokraticky rozhodnout, které produkty budou dováženy. Tímto činem riskuje Evropská komise - a členské státy - ohrožení dobrého jména EU.
Vyzýváme proto Evropský parlament, aby důrazně bránil svou vlastní legislativu, a touto peticí žádáme Evropský parlament, aby nepodporoval kanadsko-evropskou Všeobecnou hospodářskou a obchodní dohodu (CETA), dokud Kanada nestáhne stížnost proti Nařízení EU o obchodu s výrobky z tuleňů.
Pro podepsání petice prosíme vyplňte následující údaje a stiskněte "Odeslat":
Jméno
Příjmení
Adresa 1
Adresa 2
Město
PSČ
Stát
E-mailová adresa
[1] Canada-European Union Comprehensive Economic and Trade Agreement
[2] Canada's WTO challenge to Regulation (EC) No. 1007/2009"

Petice na ochranu zvířat

7. ledna 2012 v 17:37 | ADMIN webu
Stačí jen vyplnit a poslat!

Petice Zvíře NENÍ VĚC!

7. ledna 2012 v 17:35 | ADMIN webu
Petice - zvíře není věc
Vedoucí sekce ochrany zvířat Tereza Vandrovcová pořádala v Praze ve dnech 2. a 16. 7. 09 petiční akci. Další se bude konat 3. 9. 09.
Na místě bylo možné podepsat petici za změnu legislativy týkající se změny postavení zvířat v právním řádu ČR z věcí na živé tvory.
Především na podporu vládního návrhu občanského zákoníku (sněmovní tisk č. 835/0) § 466 ve znění: "Živé zvíře není věc. Ustanovení o věcech se na zvíře použijí přiměřeně jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze živého tvora.", nebo jiného návrhu zákona, pokud vládní návrh nebude projednáván, kde by postavení zvířat v právním řádu ČR měnilo z věci na živou bytost.
Text petice, čas a místo konání nadcházejících akcí a další informace týkající se možnosti zapojení naleznete na internetových stránkách http://petice.webzdarma.cz
Náhodní kolemjdoucí na I. P. Pavlova projevovali o podepsání petice velký zájem aniž bychom je přímo oslovovali.


Copyright © 2006-2012 Strana zelených.

Petice za účinný zákon na ochranu zvířat a jeho aplikaci při týrání zvířat

7. ledna 2012 v 17:34 | ADMIN webu

PETICE BYLA UZAVŘENA 1. 10. 2011, POKUD MÁTE NĚJAKÉ PAPÍROVÉ ARCHY PODEPSÁNY, PROSÍM, URYCHLENĚ JE ZAŠLETE NA ADRESU POD PETICÍ NIKOL!!!


Parlamentu ČR
Sněmovní 4
118 26 Praha 1 - Malá Strana

PETICE BYLA UZAVŘENA 1. 10. 2011, POKUD MÁTE NĚJAKÉ PAPÍROVÉ ARCHY PODEPSÁNY, PROSÍM, URYCHLENĚ JE ZAŠLETE NA ADRESU POD PETICÍ NIKOL!!!


Parlamentu ČR
Sněmovní 4
118 26 Praha 1 - Malá Strana

Petice za účinný zákon na ochranu zvířat a jeho aplikaci při týrání zvířat dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

Vzhledem k množícím se případům týrání zvířat a rostoucím počtům množíren psů, kteří živoří v tristních podmínkách, my, níže podepsaní, žádáme o změnu zákonů na ochranu zvířat v těchto konkrétních bodech a důslednou kontrolu a sankcionování ze stran FÚ, KVS a obcí.

- Požadujeme zvýšení spodní hranice trestů za týrání zvířat. Veřejně prospěšné práce a pokuty několika tisíc Kč, které byly dosud za týrání zvířete ukládány, hodnotíme jako neúčinné.

- Žádáme, aby Zákon na ochranu zvířat obsahoval všechny povinnosti chovatelů a všech dalších subjektů, zabývajícími se zvířaty, které mají za povinnost se postarat o opuštěná zvířata a řešil nejenom přestupky, ale i trestné činy.

- Žádáme důkladnější zapojení Finančního úřadu - většina velkochovů psů a koček, kde jsou zvířata držena v nevyhovujících podmínkách, ze svých výdělků neodvádí daně. Je nám známo, že Finanční úřad kontroluje výdělky např. prodejců na portálu Aukro.cz, žádáme tedy podobnou aktivitu i v oblasti obchodu se zvířaty.

- Požadujeme omezení počtu psů chovaných/držených jednou osobou a schvalování vyššího počtu psů než 10 psů individuálně obcí i KVS, jakož i pravidelné provádění kontrol těchto chovů.

- Žádáme zavedení zvláštního živnostenského listu pro chov psů a koček a zařazení mezi koncesované či vázané živnosti a respektování stejných podmínek pro držení těchto zvířat, kterými se řídí i útulky (nakládání s bioodpady, hygiena, výběhy, výměry kotců atd.)

- Žádáme zavedení celostátně povinného čipování všech psů a povinné registrace čipu veterinářem, zřízení státního registru, do kterého se bude kromě čipování evidovat zanedbání péče, pobyty psa v útulku, neplacení poplatků ze všech držených psů, napadení člověka nebo zvířat a prokázané týrání.

- Žádáme důkladnější šetření případů týrání zvířat: využívání možnosti zvíře z nevhodných podmínek ihned odebrat, přísnější posuzování stavu zvířete KVS, kdy se bude přihlížet nejen k výživovému stavu zvířete, ale i ustájení, péči, chorobám, výběhu, min. metrům kotce atd., otevření spolupráce při řešení týrání zvířat s pracovníky útulku a odborně vyškolenými dobrovolníky.

- Žádáme zákaz dalšího držení i chovu zvířat lidem, kterým byla zvířata pro týrání zabavena.

- Žádáme zavedení státních kastračních grantů, ze kterých by se mohla kastrovat zvířata v útulcích i divoce žijící přemnožené kočky.

- Žádáme uzákonění možnosti útulkům dát do adopční péče odebrané zvíře lidem, kteří jsou v nápravných zařízeních a nepostarali se sami o náhradní péči o ně i přes nesouhlas majitele.

- Žádáme stanovení podmínek provozování dobrovolnických azylů, domovů a depozit psů nebo koček, kde počet jedinců od každého druhu přesahuje 10. Někde se stávají právě tato zvířata, chovaná po desítkách v bytech bez karantény semeništěm nákazy nakažlivých chorob a parazitů.

Děkujeme.

Za petiční výbor:
Nikol Černá, Kostelec 97, PSČ: 349 01, tel.: 773 968 001
Mgr. Dana Bočková, Jeřická 27, Praha 9, 193 00, tel.: 723 411 225
Bc. Michaela Strnadová, DiS, o.s. Cibela, Veletržní 196/17, Praha 7, 170 00, tel.: 724 097 730

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněna Nikol Černá, Kostelec 97, PSČ: 349 01, tel.: 773 968 001 (klauzule vyžadovaná §5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb.)

Petiční archy zasílejte na adresu Nikol Černá, Kostelec 97, PSČ: 349 01

Datum: 20.2.2011
Petice k ke stažení pro tisk zde: utulkaci.wz.cz/petice.pdf
Sbírání podpisů na papírové archy bylo ukončeno 1. 10. 2011
K petici se můžete připojit i elektronicky a podepsat ji na netu (registrovat se tam nemusíte), adresa - stačí jen město www.petice.nazory.cz/petice/petice-detail.php?id=335 - váš podpis nás potěší, ale právní váhu pro odevzádání parlamentu má pouze podpis fyzický na papíru.
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním
Vzhledem k množícím se případům týrání zvířat a rostoucím počtům množíren psů, kteří živoří v tristních podmínkách, my, níže podepsaní, žádáme o změnu zákonů na ochranu zvířat v těchto konkrétních bodech a důslednou kontrolu a sankcionování ze stran FÚ, KVS a obcí.

- Požadujeme zvýšení spodní hranice trestů za týrání zvířat. Veřejně prospěšné práce a pokuty několika tisíc Kč, které byly dosud za týrání zvířete ukládány, hodnotíme jako neúčinné.

- Žádáme, aby Zákon na ochranu zvířat obsahoval všechny povinnosti chovatelů a všech dalších subjektů, zabývajícími se zvířaty, které mají za povinnost se postarat o opuštěná zvířata a řešil nejenom přestupky, ale i trestné činy.

- Žádáme důkladnější zapojení Finančního úřadu - většina velkochovů psů a koček, kde jsou zvířata držena v nevyhovujících podmínkách, ze svých výdělků neodvádí daně. Je nám známo, že Finanční úřad kontroluje výdělky např. prodejců na portálu Aukro.cz, žádáme tedy podobnou aktivitu i v oblasti obchodu se zvířaty.

- Požadujeme omezení počtu psů chovaných/držených jednou osobou a schvalování vyššího počtu psů než 10 psů individuálně obcí i KVS, jakož i pravidelné provádění kontrol těchto chovů.

- Žádáme zavedení zvláštního živnostenského listu pro chov psů a koček a zařazení mezi koncesované či vázané živnosti a respektování stejných podmínek pro držení těchto zvířat, kterými se řídí i útulky (nakládání s bioodpady, hygiena, výběhy, výměry kotců atd.)

- Žádáme zavedení celostátně povinného čipování všech psů a povinné registrace čipu veterinářem, zřízení státního registru, do kterého se bude kromě čipování evidovat zanedbání péče, pobyty psa v útulku, neplacení poplatků ze všech držených psů, napadení člověka nebo zvířat a prokázané týrání.

- Žádáme důkladnější šetření případů týrání zvířat: využívání možnosti zvíře z nevhodných podmínek ihned odebrat, přísnější posuzování stavu zvířete KVS, kdy se bude přihlížet nejen k výživovému stavu zvířete, ale i ustájení, péči, chorobám, výběhu, min. metrům kotce atd., otevření spolupráce při řešení týrání zvířat s pracovníky útulku a odborně vyškolenými dobrovolníky.

- Žádáme zákaz dalšího držení i chovu zvířat lidem, kterým byla zvířata pro týrání zabavena.

- Žádáme zavedení státních kastračních grantů, ze kterých by se mohla kastrovat zvířata v útulcích i divoce žijící přemnožené kočky.

- Žádáme uzákonění možnosti útulkům dát do adopční péče odebrané zvíře lidem, kteří jsou v nápravných zařízeních a nepostarali se sami o náhradní péči o ně i přes nesouhlas majitele.

- Žádáme stanovení podmínek provozování dobrovolnických azylů, domovů a depozit psů nebo koček, kde počet jedinců od každého druhu přesahuje 10. Někde se stávají právě tato zvířata, chovaná po desítkách v bytech bez karantény semeništěm nákazy nakažlivých chorob a parazitů.

Děkujeme.

Za petiční výbor:
Nikol Černá, Kostelec 97, PSČ: 349 01, tel.: 773 968 001
Mgr. Dana Bočková, Jeřická 27, Praha 9, 193 00, tel.: 723 411 225
Bc. Michaela Strnadová, DiS, o.s. Cibela, Veletržní 196/17, Praha 7, 170 00, tel.: 724 097 730

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněna Nikol Černá, Kostelec 97, PSČ: 349 01, tel.: 773 968 001 (klauzule vyžadovaná §5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb.)

Petiční archy zasílejte na adresu Nikol Černá, Kostelec 97, PSČ: 349 01

Datum: 20.2.2011
Petice k ke stažení pro tisk zde: utulkaci.wz.cz/petice.pdf
Sbírání podpisů na papírové archy bylo ukončeno 1. 10. 2011
K petici se můžete připojit i elektronicky a podepsat ji na netu (registrovat se tam nemusíte), adresa - stačí jen město www.petice.nazory.cz/petice/petice-detail.php?id=335 - váš podpis nás potěší, ale právní váhu pro odevzádání parlamentu má pouze podpis fyzický na papíru.

Petice za účinný zákon na ochranu zvířat

7. ledna 2012 v 17:31 | ADMIN webu

Parlamentu ČR
Sněmovní 4
118 26 Praha 1 - Malá Strana :

Petice za účinný zákon na ochranu zvířat a jeho aplikaci při týrání zvířat

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

Vzhledem k množícím se případům týrání zvířat a rostoucím počtům množíren psů, kteří živoří v tristních podmínkách, my, níže podepsaní, žádáme o změnu zákonů na ochranu zvířat v těchto konkrétních bodech a důslednou kontrolu a sankcionování ze stran FÚ, KVS a obcí.

- Požadujeme zvýšení spodní hranice trestů za týrání zvířat. Veřejně prospěšné práce a pokuty několika tisíc Kč, které byly dosud za týrání zvířete ukládány, hodnotíme jako neúčinné.

- Žádáme, aby Zákon na ochranu zvířat obsahoval všechny povinnosti chovatelů a všech dalších subjektů, zabývajícími se zvířaty, které mají za povinnost se postarat o opuštěná zvířata a řešil nejenom přestupky, ale i trestné činy.

- Žádáme důkladnější zapojení Finančního úřadu - většina velkochovů psů a koček, kde jsou zvířata držena v nevyhovujících podmínkách, ze svých výdělků neodvádí daně. Je nám známo, že Finanční úřad kontroluje výdělky např. prodejců na portálu Aukro.cz, žádáme tedy podobnou aktivitu i v oblasti obchodu se zvířaty.

- Požadujeme omezení počtu psů chovaných/držených jednou osobou a schvalování vyššího počtu psů než 10 psů individuálně obcí i KVS, jakož i pravidelné provádění kontrol těchto chovů.

- Žádáme zavedení zvláštního živnostenského listu pro chov psů a koček a zařazení mezi koncesované či vázané živnosti a respektování stejných podmínek pro držení těchto zvířat, kterými se řídí i útulky (nakládání s bioodpady, hygiena, výběhy, výměry kotců atd.)

- Žádáme zavedení celostátně povinného čipování všech psů a povinné registrace čipu veterinářem, zřízení státního registru, do kterého se bude kromě čipování evidovat zanedbání péče, pobyty psa v útulku, neplacení poplatků ze všech držených psů, napadení člověka nebo zvířat a prokázané týrání.

- Žádáme důkladnější šetření případů týrání zvířat: využívání možnosti zvíře z nevhodných podmínek ihned odebrat, přísnější posuzování stavu zvířete KVS, kdy se bude přihlížet nejen k výživovému stavu zvířete, ale i ustájení, péči, chorobám, výběhu, min. metrům kotce atd., otevření spolupráce při řešení týrání zvířat s pracovníky útulku a odborně vyškolenými dobrovolníky.

- Žádáme zákaz dalšího držení i chovu zvířat lidem, kterým byla zvířata pro týrání zabavena.

- Žádáme zavedení státních kastračních grantů, ze kterých by se mohla kastrovat zvířata v útulcích i divoce žijící přemnožené kočky.

- Žádáme uzákonění možnosti útulkům dát do adopční péče odebrané zvíře lidem, kteří jsou v nápravných zařízeních a nepostarali se sami o náhradní péči o ně i přes nesouhlas majitele.

- Žádáme stanovení podmínek provozování dobrovolnických azylů, domovů a depozit psů nebo koček, kde počet jedinců od každého druhu přesahuje 10. Někde se stávají právě tato zvířata, chovaná po desítkách v bytech bez karantény semeništěm nákazy nakažlivých chorob a parazitů.

Děkujeme.

Za petiční výbor:
Nikol Černá, Kostelec 97, PSČ: 349 01, tel.: 773 968 001
Mgr. Dana Bočková, Jeřická 27, Praha 9, 193 00, tel.: 723 411 225
Bc. Michaela Strnadová, DiS, o.s. Cibela, Veletržní 196/17, Praha 7, 170 00, tel.: 724 097 730

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněna Nikol Černá, Kostelec 97, PSČ: 349 01, tel.: 773 968 001 (klauzule vyžadovaná §5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb.)

Petiční archy zasílejte na adresu Nikol Černá, Kostelec 97, PSČ: 349 01

Datum: 20.2.2011

Petice za Obecnou deklaraci OSN o ochraně zvířat

7. ledna 2012 v 17:29 | ADMIN webu

V roce 2007 dojde k zajímavé a převratné události - Spojeným národům bude předložena Obecná deklarace OSN o ochraně zvířat, která bude obdobou Všeobecné deklarace lidských práv. A Česká republika je tentokráte v čele - spolu s Kostarikou, Keňou, Indií a Filipínami stála na počátku této iniciativy, ke které se připojilo 300 organizací z 110 zemí světa. Připojte se i Vy k této jedinečné události. Buďte při tom, podepište petici!
Zemi obývá stále mnohem více zvířat než lidí, a ačkoli osud naprosté většiny z nich leží v lidských rukou, nedostalo se jim zatím žádné všeobecné ochrany, která by uznala jejich právo na život bez bolesti a utrpení. Lidstvo, které by bez pomoci zvířat civilizaci nikdy nevytvořilo, je na nich přitom stále závislé. Zvířata jsou na nás závislá též.


Miliarda bezprizorních koček a psů se potuluje světem trápena hladem a nemocemi, protože je nezodpovědní majitelé nechali napospas. 4 miliardy savců a 55 miliard kusů drůbeže chováme v intenzivním zemědělství a za cenu levného masa, mléka a vajec platí zvířata životem ve zbytečně otřesných podmínkách. Volně žijící zvířata zase doplácejí na výnosný obchod a pašování, protože ohrožené druhy vynášejí téměř tolik peněz jako zbraně nebo drogy…
Obecná deklarace OSN o ochraně zvířat nezaručí dobrý život všem zvířatům, tak jako - bohužel - Všeobecná deklarace lidských práv nezaručí svobodu všem lidem. Je ale základním, velmi důležitým počátečním gestem. Vždyť zvířata jsou součástí života všech lidí na Zemi - i když si to třeba ani neuvědomujeme. Jsou naší potravou i oděvem, často i dopravním prostředkem, v neposlední řadě věrným společníkem.
Aby byla deklarace předložena OSN, musí ji podpořit deset miliónů lidí. Podepsáním petice se tedy můžete zúčastnit historického okamžiku a svým hlasem přispět k jejímu přijetí.
Petici iniciuje jedna z největších světových organizaci na ochranu zvířat WSPA, jejíž ředitel Peter Davis řekl׃ "Tato petice je první a největší celosvětovou iniciativou v ochraně zvířat vůbec. Je zásadním historickým milníkem v našem úsilí vybudovat svět bez násilí a krutosti páchané na zvířatech. To, v jakých podmínkách zvířata žijí, se týká nás všech - kvalita života zvířat je úzce propojena se zdravím lidí, s rozvojem společnosti a trvale udržitelným rozvojem."
Podpořte organizaci WSPA v tomto moudrém úsilí i Vy.

Zastavte umírání toulavých zvířat v útulcích v Evropských zemích. Zvířata zde umírají hlady, zimou, na nemoci nebo jedy.

7. ledna 2012 v 17:21 | ADMIN webu
22. listopadu byla předána v Bruselu v parlamentu EU petice organizace Ärzte für Tiere e.V. Na této petici se spolupodílely desítky organizací.


Zastavte umírání toulavých zvířat v útulcích v Evropských zemích. Zvířata zde umírají hlady, zimou, na nemoci nebo jedy.

I když v jednotlivých zemích existují zákony, které zakazují týrání zvířat, příslušné úřady a orgány, které mají kontrolovat dodržování zákona, mnohdy nekonají svou povinnost. Ani to nejsurovější týrání zvířat není vždy potrestáno.

1. prosince 2009 vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, která stanoví, že EU a všechny členské státy musí považovat zvířata za vnímající bytosti a dbát na jejich dobré životní podmínky. Ale ani ratifikace této smlouvy automaticky neznamená konec masového týrání zvířat.


Podpořte, prosím, tuto petici svým podpisem na následujícím odkazu:
Váš podpis bude předán petičnímu výboru evropského společenství

Petice kolem světa 2012 Stop týrání zvířat!

2. ledna 2012 v 22:56 | ADMIN webu
Obrázek skopíruj a vlož jej na své stránky.
 
 

Reklama