STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Zvířata - Petice

PETICE :Stop koňským jatkám!

12. dubna 2018 v 23:20 | Admin
SME PROTI CHOVÁNÍ KONÍ NA JATKA!!!

Je to hrůza.Vůbec se na ty fotky nedokážu koukat. Jak mohou být lidé tak..tak...bezcitní?! Copak už na našem zkaženém světě neexistuje ani rovnost mezi zvířetem a člověkem? :/ :(! Takhle už to nemůže jít dál, koně nemůžou dál umírat kvůli nám...kvůli lidem!

KLIKNI NA ODKAZ A PODEPIŠ PETICI

Podepisuj petice také na HUMAN SOCIETY IMTERNATIONAL

12. dubna 2018 v 18:18 | AdminKLIK NA ODKAZ NÍŽE

Petice konec ochodů s psím masem,psy jaou brutálně ubíjeni k smrti za živa!!!

12. dubna 2018 v 18:15 | Admin

klik na odkaz a podepiš

Care2 ,ANIMAL RIGHTS PETITIONS,Podepisujte má to smysl !!!

12. dubna 2018 v 17:55 | Admin


PODEPISUJTE PETICE, MÁTO SMYSL!!!!

klik na odkaz
Petice za zvířata najdete zde!

12. dubna 2018 v 17:51 | Admin
KLIK NA ODKAZ A ZAČNÍ PODEPISOVATPetice Záchrana Dvou Týraných Psů, které byly vlečeny za autem!

12. dubna 2018 v 17:46 | Admin

klik na odkaz níže a podepiš

Petice chceme spravedlnost pro malé štěně, které bylo střeenl do nohy, protože udajně utočil na ovce', a pak chudáček shozen z útesu (Bar, černá Hora)

12. dubna 2018 v 17:43 | Admin

klik na odkaz níže a podepiš

Najít Zvíře Sériový Vrah, Který Terorizuje Okolí Florida!

12. dubna 2018 v 17:40 | Admin

klik na odkaz níže a podepiš

Petice proti:Dvě Dívky Hodil Křečka Proti Zdi a Zabil Ho

12. dubna 2018 v 17:38 | Admin

Klik na odkaz níže a podepiš petici

Petice chceme :Spravedlnost pro Liama Pit Bull, který se Používá jako Návnada na psí zápasy!

12. dubna 2018 v 17:36 | Admin

klikni na odkaz níže a podepiš petii

Petice:Zastavit Zabíjení Lišek v Brigantine, New Jersey!

12. dubna 2018 v 17:34 | Admin
Klik na odkaz níže a podepiš petici

Týrání zvířat Vede k Násilí Proti Lidem. Tento návrh Zákona Chce Zasáhnout.

12. dubna 2018 v 17:31 | Admin


klik na okaz a podepiš petici

Petice stop zabíjení vlků

12. dubna 2018 v 17:29 | AdminKlik na odkaz a podepiš petici

Petice:STOP Sečení srnčat!

10. dubna 2018 v 13:28 | Admin

STOP Sečení srnčat!

My, níže podepsaní, žádáme Státní zemědělský intervenční fond, o nutnou úpravu dotačního systému na TTP (trvalé travní porosty) a porosty pícnin (vojtěška, jetel), tak, aby podmínkou vyplacení dotací byly splněné následující zákonné povinnosti:
  • doložená spolupráce s uživatelem honitby (ohlašování termínů sečí)
  • žací stroje opatřené plašícím zařízením
  • nesmí být zpětně žádný postih za nedodržování zákonných povinností, dle zákona o myslivosti a zákona o ochraně přírody a krajiny
V ideálním případě žádáme jako podmínku pro udělení dotací použití termovize před sečením či použití termosenzorů na žacích lištách, které stroj zastaví nebo nadzvednou žací lištu.
STOP Sečení srnčat! - Petiční archy ke stažení ZDE.

Stop týrání zvířat a pokusům nich! Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

10. dubna 2018 v 13:27 | Admin

Stop týrání zvířat a pokusům nich!
Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním
Ministerstvo zemědělství
odbor živočišných komodit
oddělení ochrany zvířat
Těšnov 17
117 05 Praha 1
Vážený pane ministře,
vzhledem k množícím se případům týrání zvířat a pokusům na nich, žádáme, my, níže podepsaní, o změnu zákonů na ochranu zvířat v těchto konkrétních bodech a důslednou kontrolu a sankcionování ze stran FÚ, KVS a obcí.
- Požadujeme zvýšení spodní hranice trestů za týrání zvířat. Veřejně prospěšné práce a pokuty několika tisíc Kč, které byly dosud za týrání zvířete ukládány, hodnotíme jako neúčinné.

- Žádáme, aby Zákon na ochranu zvířat obsahoval všechny povinnosti chovatelů a všech dalších subjektů, zabývajícími se zvířaty, které mají za povinnost se postarat o opuštěná zvířata a řešil nejenom přestupky, ale i trestné činy.
- Požadujeme omezení počtu psů a koček chovaných/držených jednou osobou a schvalování vyššího počtu psů a koček individuálně obcí i KVS, jakož i pravidelné provádění kontrol těchto chovů.
- Žádáme zavedení zvláštního živnostenského listu pro chov psů a koček a zařazení tak mezi živnosti a respektování stejných podmínek pro držení těchto zvířat, kterými se řídí i útulky (nakládání s bioodpady, hygiena, výběhy, výměry kotců atd.)
- Žádáme, aby se přihlíželo stejně na psi, kočky, koně, hospodářská zvířata, ptactvo, plazy i malé savce, jako jsou myši, křečci, fretky apod.
- Žádáme konec pokusům zvířatech, nebo alespoň, kontrola podmínek, ve kterých pokusná zvířata žijí (nakládání se zvířaty, hygiena apod.). V případě nevyhovujících podmínek, dále žádáme, aby byla tato zvířata odebrána.
- Žádáme důkladnější šetření případů týrání zvířat: využívání možnosti zvíře z nevhodných podmínek ihned odebrat, přísnější posuzování stavu zvířete KVS, kdy se bude přihlížet nejen k výživovému stavu zvířete, ale i ustájení, péči, chorobám, výběhu, min. metrům kotce atd., otevření spolupráce při řešení týrání zvířat s pracovníky útulku a odborně vyškolenými dobrovolníky.
- Žádáme zákaz dalšího držení i chovu zvířat lidem, kterým byla zvířata pro týrání zabavena.
- Žádáme uzákonění možnosti útulkům dát do adopční péče odebrané zvíře lidem, kteří jsou v nápravných zařízeních a nepostarali se sami o náhradní péči o ně i přes nesouhlas majitele.
- Žádáme stanovení podmínek provozování dobrovolnických azylů, domovů a depozit psů nebo koček. Někde se stávají právě tato zvířata, chovaná po desítkách v bytech bez karantény semeništěm nákazy nakažlivých chorob a parazitů.
Děkujeme.

Kateřina Tomečková Kontaktujte autora petice

Pro podporu změny zákona a přístupu můžete podepsat:PETICE ZA ZPŘÍSNĚNÍ TRESTŮ ZA TÝRÁNÍ ZVÍŘAT

10. dubna 2018 v 13:24 | Admin

30.03.2018 10:36
JUDr. Jiří Pospíšil TOP 09 a další se chtějí zasadit o zpřísnění trestů za týrání zvířat. Situace v ČR je v této oblasti dlouhodobě silně nevyhovující, přístup úřadů i soudů je často laxní, případy se bagatelizují či nesmyslně protahují a pachatelé nejsou trestáni buď vůbec nebo jsou jim uděleny směšné tresty, které nemají výchovný efekt.
Pro podporu změny zákona a přístupu můžete podepsat:
  • ONLINE PETICI
  • PAPÍROVOU PETICI - vytisknout, podepsat, (ideálně nasbírat další podpisy) a zaslat na adresu: Home4Pets, z. s., P. O. BOX č. 15, 128 00 Praha 28
Papírová petice bude od začátku dubna k podpisu také u nás v útulku.

Petice- svoboda zvířat

10. dubna 2018 v 13:00 | Admin

Petice za zpřísnění trestů za týrání zvířat:My, níže podepsaní občané, jsme hluboce znepokojeni stoupajícími počty týraných zvířat a brutalitou, se kterou dochází k páchání násilí na zvířatech...

5. dubna 2018 v 14:10 | Admin
PETICE ZA ZPŘÍSNĚNÍ TRESTŮ ZA TÝRÁNÍ ZVÍŘAT
ze dne 29. 3. 2018
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním
petice_zvirata5.png
Adresovaná: Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a Senátu Parlamentu České republiky, Ministru spravedlnosti ČR, Ministru zemědělství ČR, Ministru vnitra ČR, České celní správě, Ministru financí ČR, Ministru průmyslu a obchodu ČR, Státní veterinární správě, Komoře veterinárních lékařů ČR, Soudcovské unii ČR, Policii ČR, Asociaci krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR, Unii státních zástupců ČR.
My, níže podepsaní občané, jsme hluboce znepokojeni stoupajícími počty týraných zvířat a brutalitou, se kterou dochází k páchání násilí na zvířatech v zájmových a hospodářských chovech. Odmítáme přijmout, že za takto barbarské činy jsou navrhovány a ukládány velmi nízké tresty, pachatelé často nejsou souzeni vůbec a za své činy nenesou důsledky. Případy týrání jsou často bagatelizovány, nedůsledně vyšetřovány a stát tím nepřímo prodlužuje utrpení týraných zvířat.

Je pro nás nepřijatelné, aby stát nadále zůstával v pasivní roli, setrvával u nefunkčních postupů a nevyjasněných kompetencí a nedostatečné erudice dotčených institucí a orgánů.

Prostřednictvím této petice žádáme, vás dotčené orgány a instituce, abyste se zasadily o přijetí komplexních legislativní opatření, která zajistí přísnější trestání pachatelů trestného činu týrání zvířete, zvýší efektivitu boje proti týrání zvířat a zlepší právní postavení zvířat v České republice. V rámci zvýšení vymahatelnosti práva v oblasti ochrany zvířat žádáme:

NOVELIZACI TRESTNÍHO ZÁKONÍKU
a souvisejících předpisů
• Zvýšení dolní i horní trestní sazby u trestného činu týrání zvířete podle § 302 trestního zákoníku a zanedbání péče o zvíře z nedbalosti podle § 303 zákoníku, aby měly odrazující i výchovný účinek a odrážely společenskou závažnost této trestné činnosti.

• Zavedení nové skutkové podstaty trestného činu provozování tzv. "množírny" zvířat, v rámci kterého by byla vymezena zákonná definice tzv. množíren a bylo stanoveno, že provozování takto definovaných množíren je trestné.

• Detailnější odstupňování skutkových podstat trestného činu týrání zvířat a zanedbání péče o zvíře z nedbalosti, aby bylo možné častěji v odůvodněných případech uložit nepodmíněný trest odnětí svobody.

• Pachatelům výše uvedených trestných činů obligatorní ukládání trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu chovu a držení zvířat.

• Vytvoření programu proškolování soudců a státních zástupců v oblasti trestných činů spáchaných na zvířatech.
NOVELIZACI ZÁKONA NA OCHRANU ZVÍŘAT A NOVELIZACI VETERINÁRNÍHO ZÁKONA a souvisejících předpisů
• Posílení kompetence odpovědných orgánů na úseku ochrany zvířat (Státní a krajské veterinární správy, Policie ČR, Celní správy atd.) ke zvýšení efektivity kontrolních a represivních činností těchto orgánů. Zejména je nezbytné umožnit Státní veterinární správě provádění pravidelných a důkladných kontrol míst s chovem zvířat a v součinnosti s Policií ČR jim v případě podezření na týrání zvířat umožnit vstup do obydlí.

• Zlepšení životních podmínek hospodářských zvířat včetně podmínek jejich převozu.

• Definování práv a povinností chovatelů zvířat, nastavení parametrů pro zájmové chovy, které budou jasně vymezovat životní podmínky zvířat, zohledňovat jejich celoživotní potřeby pro zdravý fyzický, psychický a sociální vývoj, včetně stanovení podmínek pro reprodukci.

• Povinné nezaměnitelné označování psů čipy a povinnost registrace čipů ještě u chovatele, tj. při odstavu, včetně vytvoření centrálního registru psů např. po vzoruexistujícího Integrovaného (zemědělského) registru zvířat.

• Větší zapojení daňové správy, celní správy a živnostenských úřadů do problematiky nelegálního obchodu se zvířaty z důvodu daňových úniků a neoprávněného podnikání, zpřísnění podmínek získání živnostenských oprávnění pro chov a obchod se zvířaty.

• Posílení specializovaných složek na potírání boje proti týrání zvířat, mj. zvýšení počtu policistů v odboru environmentální kriminality, jejich edukace a rozšíření metodického doporučení pro jejich činnost.
Za petiční výbor:
JUDr. Jiří Pospíšil (předseda TOP 09), Na Kampě 11, 118 00 Praha,
Mgr. Robert Plicka (advokát, Advokátní kancelář Robert Plicka), V Cibulkách 539/49, Košíře, 150 00 Praha 5,
Petra Vojtíšková (místopředsedkyně neziskové organizace Home4Pets, z. s.), Myslíkova 1922/9, 110 00 Praha 1

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn kterýkoliv člen petičního výboru.
Adresa pro zasílání petičních archů: Home4Pets, z. s., P. O. BOX č. 15, 128 00 Praha 28. Dotazy, prosím, posílejte na email: petice@home4pets.cz
Upozornění: Prosíme, máte-li možnost, využijte k podpisu této petice zaručený elektronický podpis. Děkujeme
Podpisem této petice uděluji členům petičního výboru, včetně vyjmenovaných subjektů, v nichž členové působí, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, bydliště, emailová adresa. Poskytnuté osobní údaje budou použity v souladu se zákonem č. 85/1990 sb., o právu petičním, budou tedy předány v této petici označeným orgánům a úřadům, a dále mohou být využity pro účely dalšího informování petentů. Souhlas je udělován do doby dosažení účelu petice, nejvýše však na dobu 10 let. Petent jej může kdykoli písemně odvolat, taktéž má právo na opravu údajů a další práva stanovená zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Každý subjekt zapojený do sběru podpisů této petice je odpovědný za dodržování zákonných povinností k ochraně osobních údajů a nakládání s nimi.

Za petiční výbor: JUDr. Jiří Pospíšil, Mgr. Robert Plicka, Petra Vojtíšková (Home4Pets) Kontaktujte autora petice

Petice kolem světa 2018,STOP TÝRÁNÍ ZVÍŘAT! Pošli to dál...

20. března 2018 v 18:32 | Admin

Žádáme nejvyšší možný nepodmíněný trest za extrémní týrání štěněte panem J.L. z Prachatic. PETICE K PODEPSÁNÍ.

20. března 2018 v 16:43 | Admin

My, zde podepsaní, žádáme orgány činné v trestním řízení o řádné a rychlé vyšetření případu extrémního týrání štěněte osobou J.L z Prachatic, ke kterému došlo v březnu 2018.


Případ je veřejně znám. Žádáme, aby, s ohledem na důkazní materiál - video zachycující konání pachatele, byl čin posuzován jako trestný čin a soud uložil pachateli trest podle § 302, odst.2, písm.b) Trestního zákona, a to trest odnětí svobody v trvání 3 léta nepodmíněně, pokud byly psu způsobeny trvalé následky nebo smrt. Pokud trvalé následky nebo smrt nenastanou, žádáme pro pachatele trest odnětí svobody v trvání 2 roky nepodmíněně podle § 302, odst1, písm.b) Trestního zákona. Chceme, aby lidé, kteří týrají zvířata byli nadále odsuzováni přísně, neboť týrání zvířat je, s ohledem na naprostou bezmocnost obětí, mimořádně zavrženíhodné a pokud pachatelé odcházejí od soudů s podmíněnými tresty nebo nejsou stíháni vůbec, je to pro slušné lidi pobuřující a pro Českou republiku ostudné.


PETICE, KLIK NA ODKAZ


ŽÁDÁME O VYŠŠÍ TRESTY ZA TÝRÁNÍ ZVÍŘAT-PETICE k podepsání

20. března 2018 v 16:40 | Admin
ŽÁDÁME O VYŠŠÍ TRESTY ZA TÝRÁNÍ ZVÍŘAT-PETICE k podepsání
Zvíře se dnes již nebere jako věc,ale jako živý tvor a i přesto se z něho stane oběť trestného činu. Živý tvor, který má stejně jako my srdce, duši, dvě oči, nohy atd. My níže podepsaní žádáme o přísnější tresty za ublížení zvířeti !!! Měla by být MNOHEM vyšší - ne pouze pokuta nebo podmínka!!!! CHCEME VYŠŠÍ TRESTY !!!!!!
PETICE BUDE ZVEŘEJNĚNA DO PŮLNOCI 23.3.2018,POTÉ BUDE VYTIŠTĚNA A PŘIPOJENA K '' PAPÍROVÉ PETICI ''.

Petice kolem světa STOP týrání zvířat 2014

21. června 2014 v 21:56 | AdminP.S Moje tvorba,je to můj pejsek a je zcela zdráv.

Petice k podepsání velký výběr!

21. dubna 2012 v 19:44 | ADMIN webu
CARE2.COM


Petice proti spalování zaživa psů a koček na Ukrajině!!

5. února 2012 v 20:13 | ADMIN webu
Problém s toulavými psy na ulicích řeší po svém - upaluje je v mobilním krematoriu. A často zaživa!
Ukrajina brzy otevře své hranice mnoha turistům - bude společně s Polskem pořádat fotbalové Euro 2012. Země se na nápor turistů a fanoušků připravuje po svém. Jeden z největších problémů - toulavé psy, kteří jsou k vidění na mnoha místech, řeší na Ukrajině opravdu radikálně. Upalují je, informoval portál tvnoviny.sk.

Ve městě Lysychansk na východě země začali problém toulavých psů řešit opravdu radikálně. Město koupilo mobilní krematorium, které se dokáže rozpálit na 900 °C. Odchytová služba tak projíždí okolím a chytá psy. Jestli jde o toulavé nebo třeba jen zaběhnuté, nikdo nerozlišuje.PROSÍM PODEPIŠTE MEZINÁRODNÍ PETICI I VI!
Praxe odchytové služby je o to více šokující, že některé důvěřivé psy, které se podaří chytit živé bez nutnosti střelby, házejí pracovníci odchytu do pece zaživa. To je ve světě naprosto ojedinělá praxe a nejeden ochránce zvířat se jistě kvůli tomu bude bouřit. Dokonce už se připravuje petice proti tomuto strašnému týrání, ale než se dostane k prezidentovi, bude pozdě - ulice už budou od psů "vyčištěné" nelidským způsobem.

Město Lysychansk (východní Ukrajina) střílí a pálení živou zvěř jako součást přípravy na fotbalové Eurofoot 2012.ukrajinské orgány v současné době využívají mobilní krematorium vyhladit toulavých zvířat. Místní vláda koupila mobilní krematorium pro likvidaci toulavých zvířat. Mobilní tým řidičů a psích catcherů jsou vyzbrojeni pistolí střílet zabloudí. Mobilní krematorium také půjčuje ho i do dalších měst a okresů v regionu.


Zachycené zvířata jsou hozeny za živa do trouby na 900 ° C. Podle místních obyvatel, psi a kočky zaživa upálili.

Koncentrace toulavých zvířat není kritická a může být snadno ovládat. Problém toulavých zvířat řešit sterilizaci.Jsme zděšeni učit problém toulavých zvířat v regionu Luhansk v městské Lysychansk na východní Ukrajině budou "řešit" tímto způsobem a ignoruje zákon o týrání zvířat.

Prezident Viktor Janukovyč
252008 Kyjev Ukrajina
Vul. Bankova, 11
Tel: 380-44 - ... více


Petice ke stažení

7. ledna 2012 v 18:10 | ADMIN webu

Stáhnout petici s podpisovými archy.

VŠEM MOC DĚKUJEME ZA ZASLANÉ PODPISY, ZA NECELÝ MĚSÍC TRVÁNÍ PETICE SE PODEPSALO VÍCE NEŽ 4200 LIDÍ. PETICE BĚŽÍ DÁL AŽ DO ODVOLÁNÍ. PODPISY, PROSÍM, I NADÁLE ZASÍLEJTE (NEJLÉPE DOPORUČENĚ) NA ADRESU ING. MILANA KAUCKÉHO. DĚKUJEME.
Petice za ponechání ochranné lhůty šesti měsíců pro zvířata v novém občanském zákoně

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,
velmi si vážíme a oceňujeme váš přístup v oblasti legislativy o ochraně zvířat a velice Vás prosíme o pomoc a podporu v této věci.

V § 1052 sněmovního tisku 362/0 je uvedeno:

(1) Je-li nalezeno zvíře zjevně určené k zájmovému chovu a nepřihlásí-li se o ně nikdo do dvou měsíců od vyhlášení nálezu, nabude nálezce k zvířeti vlastnické právo.

(2) Prohlásí-li nálezce obci, že zvíře nabýt nechce, a svěří-li se zvíře neodvolatelně zvířecímu útulku, může takové zařízení se zvířetem volně nakládat, pokud se o ně nikdo nepřihlásí do dvou měsíců ode dne, kdy bylo zvíře zvířecímu útulku svěřeno; byl-li nález vyhlášen až po předání zvířete, počne lhůta běžet od vyhlášení nálezu.

Naprosto nesouhlasíme se zkrácením ochranné lhůty pro nalezená zvířata z původních šesti měsíců na pouhé dva měsíce. Zvláště když pro skutečné nalezené věci, se tato lhůta prodlužuje zpět na původních dvanáct měsíců.

Zdůvodnění:

K návrhu dvou měsíců se přistoupilo jen pro úsporu nákladů obcí v péči na tato nalezená nebo opuštěná zvířata. Nikdo však nebral v potaz důvody nadměrného počtu bezprizorních zvířat, ani skutečné problémy s ošetřením a často i resocializací mnohdy krutě týraných zvířat.

Dokud nebude vypracován a zprovozněn fungující systém identifikace zvířat čipováním a k němu přiřazená celostátní evidence (nezáleží jestli centrálně či elektronicky propojená lokální), nelze dobu zkrátit na dva měsíce. Ztracená zvířata se často hledají mnohem delší dobu. Bohužel jsou i případy, kdy obec nález, místo odvozem do nejbližšího útulku, "řeší" svou zákonnou povinnost vypuštěním zvířete kdekoli jinde. Toto bohužel nejsou ojedinělé případy. Co taková obec dělá s poplatky ze psů. Poplatek je přeci předplacení služby. V tomto případě postarání se o zaběhlého psa a to nejen pro místní. Místnímu člověku se zase může pes ztratit jinde a právem očekává, že v tom místě se dočasné péče o jeho psa ujme místní obecní úřad. Pokud obce "řeší" svou zákonnou povinnost vypuštěním mimo svůj katastr, tak kromě porušování zákonů (§ 255 odst.2 trestního zákona) z poplatku dělají pokutu z důvodu vlastnění psa (porušení Listiny základních práv a svobod čl.3 odst.1).

Povinným čipováním by se zvýšila i kontrola nad existencí zvířat a z toho plynoucími prostředky, ve formě poplatků za psy, na péči o opuštěná nebo odebraná týraná zvířata. Samozřejmě by tyto poplatky a jejich vyúčtování mělo být veřejně přístupné na webu každé obce. Neustálé poukazování místní samosprávy i státní správy na zvyšování nákladů v péči o zvířata je pouze alibizmus a výmluvy, které nic neřeší. Pravým důvodem, proč je tolik opuštěných zvířat, je to, že stát nevykonává řádně svou správní povinnost. Jak je možné, že nikdo nezakročí proti množírnám psů, kde tito živoří často v bezútěšných podmínkách, ale zato produkují kvanta potomků, kteří pak často končí jako nevhodný dárek opuštěni. Jak to, že Státní veterinární správa v případě množíren tvrdí, že nemá žádnou pravomoc zasáhnout, protože se údajně jedná o zájmové chovy. Jak je možné, že příjmy z toho to množení se nedaní a finančním úřadům je to lhostejné. Jak to, že často množitelé nevykazují jakýkoli příjem a na základě toho, k příjmům z množení zvířat, berou sociální podporu. Jak je možné, že dědici přijmou majetek, ale zvířata z pozůstalosti bez skrupulí opustí a nikoho z kompetentních orgánů státní správy to nezajímá, přestože je opuštění zvířete s úmyslem se ho zbavit, minimálně jako přečin, uvedeno v zákoně č. 246/1992 Sb. jako týrání. Proč se systematicky nedělají kastrační programy pro toulavé kočky. Sice by to v počátku přineslo jistou investici, ale celkově by to do budoucna uspořilo značné náklady. Toto jsou skutečné příčiny zvyšování nákladů na péči o opuštěná zvířata. Evidenci zvířat také nikdo řádně nevede a poplatky ze psů odvádějí jen poctiví a slušní lidé. Je také otázkou, kde tyto poplatky ve skutečnosti končí a zdali některé obce z nich na ochranu zvířat vůbec něco použijí.

Útulky jsou díky tomu přeplněné a spousta případů se musí řešit domácími depozity, které financují dobrovolníci z vlastních prostředků. Bohužel tendence potřeby umístění zvířat se zvyšuje, a pokud stát rázně nezasáhne a nezjedná pořádek, což je jeho prvořadou povinností, celý systém zkolabuje .

Lhůta dvou měsíců také nezohledňuje nutnost mnoho zvířat nejdříve vyléčit a často po prožitém utrpení i resocializovat

Petice je vypracována v souladu se zák. č. 85/1990 Sb. v aktuálním znění o právu petičním.
Datum vzniku petice: 9. září 2011

Petiční výbor:

Ing. Milan Kaucký, Poděbradova 101, 289 22 Lysá nad Labem - SOS-zvířata v nouzi o.s.
Jitka Parisotová, Pod Stárkou 4, 140 00 Praha 4 - Nadační fond JV&JV
Bc Vendula Nováková, K Hájku 1722, 509 01 Nová Paka - O.s. MÍSTO v Nové Pace

V souladu se zák. č. 85/1990 Sb. § 3 odst.(3) určuje petiční výbor jako osobu pro zastupování ve styku se státními orgány Ing. Milana Kauckého, Poděbradova 101, 289 22 Lysá nad Labem

Stáhnout petici s podpisovými archy.

Petice na ochranu a práva zvířat

7. ledna 2012 v 18:08 | ADMIN webu
PETICE NA OCHRANU A PRAVA ZVIRAT

Není ti lhostejné týrání zvířat? podepiš petici

7. ledna 2012 v 18:07 | ADMIN webu
Prosíme všechny, kterým není lhostejné, jak se týrají zvířata, aby podepsali petici zde www.petice.nazory.cz/petice/petice-detail.php?id=335

Petice Animalsmatter.org

7. ledna 2012 v 18:05 | ADMIN webu
Pokud vám to není aspoň trochu jedno, klikněte na www.animalsmatter.org a jediné, co musíte udělat, je vyplnit tabulku vpravo nahoře a kliknout! Prosím, potřebuje se sehnat 10'000'000 hlasů. Nic vám to neudělá.

Velmi zajímavý je přehled hlasování:
http://www.animalsmatter.org/code/totaliser.asp Momentálně je celosvětově necelých 1'300'000 hlasů (stav 25.3.2008). Česká republika 21'835 hlasů, Holandsko 58'690, Německo 9'808, Turecko 468, Finsko 8'936, Ukrajina 67 atd. Zajímavé jsou i jiné kontinenty. Napadla mě myšlenka, jestli tato statistika něco nevypovídá o vztahu národů ke zvířatům? Samozřejmě se musí vzít v úvahu i možnost přístupu k internetu, ale i tak jsou některé rozdíly velmi zvláštní a jen potvrzují mojí myšlenku.

Pro blogaře!
Zkopírujte nejen tento článek na váš blog,ale všechny petice na tomto blogu ať seženeme co nejvíce hlasů!

Na závěr jeden krásný a pravdivý citát:
Animals, in their generation, are wiser than the sons of men; but their wisdom is confined to a few particulars, and lies in a very narrow compass.
- Joseph Addison
(Přibližný překlad: Zvířata jsou v jejich vývinu moudřejší než lidé; ale jejich modroust je omezena na málo podrobností a leží ve velmi úzkém okruhu.)

„Naprosto nesouhlasíme se zkrácením ochranné lhůty pro nalezená zvířata

7. ledna 2012 v 18:03 | ADMIN webu
Návrh nového občanského zákona konečně reflektuje požadavky ochránců zvířat, aby zvíře již nebylo bráno jako věc. Zároveň ale zkracuje ochrannou lhůtu pro opuštěná zvířata a odejímá obcím povinnost postarat se o ta, jejichž původní majitelé se nepřihlásí. Organizace na ochranu zvířat se snaží prosadit v těchto bodech změnu. Za tímto účelem vznikla i petice.

"Naprosto nesouhlasíme se zkrácením ochranné lhůty pro nalezená zvířata z původních šesti měsíců na pouhé dva měsíce. Zvláště, když pro skutečné nalezené věci, se tato lhůta prodlužuje zpět na původních dvanáct měsíců," píše se v petici.

V současné době zákon stanovuje, že pokud se majitel nepřihlásí po dobu šesti měsíců, stává se majitelem opuštěného zvířete obec, která je zároveň povinna na jeho péči finančně přispívat útulkům. Nový občanský zákon zkracuje lhůtu, po níž nalezené zvíře patří původnímu majiteli, na dva měsíce a zároveň odejímá obcím povinnost suplovat zvířatům majitele a platit na ně.

Obce chtějí šetřit

K uvedeným úpravám v zákoně vláda přistoupila ze snahy úspory peněz. Obce si totiž stěžují, že náklady na péči o zvířata v útulcích jsou příliš vysoké. Jak ale uvádějí ochránci zvířat, na tuto péči obcím slouží např. poplatky za psy. Ty by podle nových pravidel měly obce vybírat i nadále, přesto, že povinnost financovat péči o opuštěná zvířata už mít nebudou.

Postoj obcí v této věci kritizují i tvůrci petice. "Neustálé poukazování místní samosprávy i státní správy na zvyšování nákladů v péči o zvířata je pouze alibizmus a výmluvy, které nic neřeší." Podle jejich názoru by celou věc vyřešilo, kdyby se zavedla řádná evidence zvířat (např. formou povinného čipování). "Evidenci zvířat také nikdo řádně nevede a poplatky ze psů odvádějí jen poctiví a slušní lidé. Je také otázkou, kde tyto poplatky ve skutečnosti končí a zdali některé obce z nich na ochranu zvířat vůbec něco použijí."

Ochráncům zvířat se podařilo určité změny prosadit v připomínkovém řízení, jiné však neprošly. Podle nich je důvodem právě snaha obcí ušetřit. Tvůrci petice za zachování 6měsíční ochranné lhůty mají počínání obcí za nesystematické a spíše nabádají k vynaložení financí na opatření, která by do budoucna přinesla řešení stávajících problémů (např. kastrace toulavých koček, které by zamezily jejich nekontrolovatelnému množení, či zavedení povinného čipování, jímž by obce získaly kontrolu nad příjmy z poplatků za psy a zamezilo se nárůstu počtu tzv. množíren).

Chcete-li i vy podpořit petici za změny v chystaném občanském zákoně, můžete tak učinit elektronicky na této adrese. Zde také najdete plné znění petice.

Petice -lepší život pejskům

7. ledna 2012 v 18:01 | ADMIN webu
vznikla nová petice pro lepší

Petice -Ochrana před týráním zvířat

7. ledna 2012 v 18:00 | ADMIN webu
Tohle je petice za účinnou ochranu zvířat před týráním, je to petice tou formou, že si jí vytisknete, sháníte podpisy a pak jí pošlete na určitou adresu.

Petice je !!!TADY!!!

Adresa kam se to má pak odeslat je pak napsaná na tom papíře úplně dole, pod tím formulářem..

Podepiš petici, neděljte že se Vás to netýká!

7. ledna 2012 v 17:58 | ADMIN webu
Tady sou petice proti týrání zvířat a proti krutýmu transportu koní na jatka do cizích zemí.
Když si tyhle petice vytisknete a necháte ve městě podepisovat, pošlete to pak na adresu uvedenoudole u petice.
My už se do města chystáme.
Tady máte petice ke stažení.

Prosím, nedělejte, že se Vás to netýká!

Celé znění petice

7. ledna 2012 v 17:56 | ADMIN webu
Celé znění petice je: Petice za účinný zákon na ochranu zvířat
a jeho aplikaci při týrání zvířat
Díky neustálému přibývání a množení pejsků a kočiček se pár dobrých duší rozhodlo vytvořit petici proti množírnám, pro kastrace, pro větší kontroly chovatelských stanic i množitelů. Dále se petice zabývá zákazem vlastnictví dalších psů, pokud byl majitel již odsouzen za týrání zvířat. Petice žádá celostátní čipování a vytvoření kastračního fondu, ze kterého se budou brát peníze na divoké a opuštěné kočky a pro jejich kastraci.

Situace je opravdu alarmující, každý den do útulků přibývají desítky psů. Kočičí depozita jsou plná a stále se čím dál tím více hledají domácí azyly a mikroazyly pro opuštěné kočky. Dobrovolníci nahánějí divoké kočky a nechávají je kastrovat. Na vesnicích dochází k přemnožení koček, polovina z nich ani nepřežije, druhá polovina dále vrhá jedno kotě za druhým.
Kočky a jejich kastrace je pro dobrou věc. Když je kočka připravená k páření, hrozně trpí tím, že je zavřená doma, hormony se jí bouří, někteří se hádají i o tom, že je to bolí. Chtějí ven a nemohou. Kastrace je pro ně přijatelným řešením, aby neutíkali a nesrazilo je auto. Stejně tak u kocourů je lepší kastrace z důvodu značkování a potřeby utíkat za kočkami.
Přesné znění petice najdete na http://www.utulky.estranky.cz/clanky/petice.html. Můžete podepsat elektronickou petici jako podporu ale ta u nás bohužel neplatí, proto je nejlepší petici vytisknout, podepsat a odeslat na adresu uvedenou na petici.

Petice za týraná zvířata

7. ledna 2012 v 17:54 | ADMIN webu

Petice ochraňmě zvířata

7. ledna 2012 v 17:52 | ADMIN webu

Ježtě petice.. na ochranu zvířat jich není n ikdy dost.

7. ledna 2012 v 17:51 | ADMIN webu

Další petice na ochranu zvířat

7. ledna 2012 v 17:49 | ADMIN webu

Petiční listy

7. ledna 2012 v 17:48 | ADMIN webu

Petice proti lovu delfínů

7. ledna 2012 v 17:47 | ADMIN webu

Petice - Psy nejsou potrava!

7. ledna 2012 v 17:46 | ADMIN webu

Petice - slovenská proti týrání zvířat

7. ledna 2012 v 17:45 | ADMIN webu

Petice -Zákaz bateriových klecí!

7. ledna 2012 v 17:43 | ADMIN webu

Petice na ochranu tuleňů

7. ledna 2012 v 17:38 | ADMIN webu
Před dvěma lety se s pomocí soucitných občanů EU podařilo prosadit zákaz obchodování s tuleními výrobky v Evropské unii. Zákaz byl schválen naprostou většinou členů Evropského parlamentu a uzavřel hranice EU produktům pocházejícím z krutého komerčního zabíjení tuleňů.
Kanada, domovská země každoročního vraždění tuleních mláďat, je nespokojená a proti zákazu zahájila právní kroky stížností u Světové obchodní organizace (WTO). Požaduje obnovení obchodu s tuleními výrobky a prohlašuje, že EU porušuje mezinárodní obchodní pravidla. Zatímco se takto Kanada snaží podkopat demokratické právo EU zakázat výrobky založené na krutosti vůči zvířatům, jedná zároveň s Evropskou unií o lukrativní obchodní dohodě.
Evropský parlament má právo říci ano, nebo ne ve věci této obchodní dohody.


Překlad petice:
"Petice občanů EU ohledně kanadsko - evropské Všeobecné hospodářské a obchodní dohody (CETA)[1] a podání kanadské stížnosti u WTO k Nařízení EU (CR)[2] č. 1007/2009
V květnu 2009 hlasoval Evropský parlament jednoznačně pro zákaz obchodování s výrobky pocházející z komerčního lovu tuleňů. Přijetí Nařízení EU č 1007/2009 bylo ovlivněno širokým morálním zájmem veřejnosti v EU o nelidské vraždění tuleňů během komerčních lovů a odpor veřejnosti k podílení se na poptávce po tuleních produktech.
11. února 2011 podala kanadská vláda u Světové obchodní organizace (WTO) formálně stížnost vycházející z toho, ža tato legislativa je neslučitelná s pravidly WTO, a obchod s tuleními výrobky by měl být obnoven.
Takové napadení Nařízení EU č. 1007/2009 o obchodování s tuleními výrobky prostřednictvím stížnosti u WTO nemůže být považováno za nic jiného než za přímý útok na morální hodnoty občanů EU a evropské demokratické procesy.
Jako občané EU se proto velmi zajímáme o skutečnost, že Evropská unie v současné době jedná s kanadskou vládou o kanadsko - evropské Všeobecné hospodářské a obchodní dohodě (CETA), aniž by vyjednávání podmínila stažením kanadské stížnosti u WTO.
Je nepřijatelné, že Evropská komise zprostředkovává obchodní dohodu s Kanadou, zatímco kanadská vláda se snaží podkopat právo EU demokraticky rozhodnout, které produkty budou dováženy. Tímto činem riskuje Evropská komise - a členské státy - ohrožení dobrého jména EU.
Vyzýváme proto Evropský parlament, aby důrazně bránil svou vlastní legislativu, a touto peticí žádáme Evropský parlament, aby nepodporoval kanadsko-evropskou Všeobecnou hospodářskou a obchodní dohodu (CETA), dokud Kanada nestáhne stížnost proti Nařízení EU o obchodu s výrobky z tuleňů.
Pro podepsání petice prosíme vyplňte následující údaje a stiskněte "Odeslat":
Jméno
Příjmení
Adresa 1
Adresa 2
Město
PSČ
Stát
E-mailová adresa
[1] Canada-European Union Comprehensive Economic and Trade Agreement
[2] Canada's WTO challenge to Regulation (EC) No. 1007/2009"

Petice na ochranu zvířat

7. ledna 2012 v 17:37 | ADMIN webu
Stačí jen vyplnit a poslat!

Petice za Obecnou deklaraci OSN o ochraně zvířat

7. ledna 2012 v 17:29 | ADMIN webu

V roce 2007 dojde k zajímavé a převratné události - Spojeným národům bude předložena Obecná deklarace OSN o ochraně zvířat, která bude obdobou Všeobecné deklarace lidských práv. A Česká republika je tentokráte v čele - spolu s Kostarikou, Keňou, Indií a Filipínami stála na počátku této iniciativy, ke které se připojilo 300 organizací z 110 zemí světa. Připojte se i Vy k této jedinečné události. Buďte při tom, podepište petici!
Zemi obývá stále mnohem více zvířat než lidí, a ačkoli osud naprosté většiny z nich leží v lidských rukou, nedostalo se jim zatím žádné všeobecné ochrany, která by uznala jejich právo na život bez bolesti a utrpení. Lidstvo, které by bez pomoci zvířat civilizaci nikdy nevytvořilo, je na nich přitom stále závislé. Zvířata jsou na nás závislá též.


Miliarda bezprizorních koček a psů se potuluje světem trápena hladem a nemocemi, protože je nezodpovědní majitelé nechali napospas. 4 miliardy savců a 55 miliard kusů drůbeže chováme v intenzivním zemědělství a za cenu levného masa, mléka a vajec platí zvířata životem ve zbytečně otřesných podmínkách. Volně žijící zvířata zase doplácejí na výnosný obchod a pašování, protože ohrožené druhy vynášejí téměř tolik peněz jako zbraně nebo drogy…
Obecná deklarace OSN o ochraně zvířat nezaručí dobrý život všem zvířatům, tak jako - bohužel - Všeobecná deklarace lidských práv nezaručí svobodu všem lidem. Je ale základním, velmi důležitým počátečním gestem. Vždyť zvířata jsou součástí života všech lidí na Zemi - i když si to třeba ani neuvědomujeme. Jsou naší potravou i oděvem, často i dopravním prostředkem, v neposlední řadě věrným společníkem.
Aby byla deklarace předložena OSN, musí ji podpořit deset miliónů lidí. Podepsáním petice se tedy můžete zúčastnit historického okamžiku a svým hlasem přispět k jejímu přijetí.
Petici iniciuje jedna z největších světových organizaci na ochranu zvířat WSPA, jejíž ředitel Peter Davis řekl׃ "Tato petice je první a největší celosvětovou iniciativou v ochraně zvířat vůbec. Je zásadním historickým milníkem v našem úsilí vybudovat svět bez násilí a krutosti páchané na zvířatech. To, v jakých podmínkách zvířata žijí, se týká nás všech - kvalita života zvířat je úzce propojena se zdravím lidí, s rozvojem společnosti a trvale udržitelným rozvojem."
Podpořte organizaci WSPA v tomto moudrém úsilí i Vy.

Petice kolem světa 2012 Stop týrání zvířat!

2. ledna 2012 v 22:56 | ADMIN webu
Obrázek skopíruj a vlož jej na své stránky.
 
 

Reklama