STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Získaná afazie s epilepsií

Aflazie s epilepsií

24. listopadu 2011 v 13:40 | ADMIN webu
Získaná afázie s epilepsií (Landau-Kleffner)
Porucha' při které dítě' které předtím činilo normální pokrok ve vývoji řeči' ztrácí jak receptivní' tak
expresivní dovednosti jazyka' ale všeobecná inteligence je zachována; začátek poruchy je
spojen s epizodickými abnormalitami EEG a ve většině případů také s epileptickými
záchvaty. Začátek je většinou mezi třemi a sedmi lety' se ztrátou dovedností během dní až
týdnů. Časová souvislost mezi objevením záchvatů a ztrátou řeči je poněkud různá v tom' že
jedno předchází druhému od několika měsíců ke dvěma létům. Etiologie předpokládá
možnost zánětlivého procesu mozku. Asi dvě třetiny dětí zůstávají s více nebo méně těžkou
receptivní poruchou řeči.
Nepatří sem:afázie (způsobená):
. NS (R47.0)
. autismem (F84.0-F84.1)
. desintegračními poruchami dětství (F84.2-F84.3)


 
 

Reklama