STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Suicidiální chování

Suicidiální chování

23. listopadu 2011 v 3:54 | ADMIN webu

Suicidiální chování

Skutečnost, že sebevražda je v současné době ve vyspělých zemích třetí (a v některých dokonce druhou) nejčastější příčinou úmrtí dospívajících, je vysoce alarmující.

U chlapců je dokonaná sebevražda třikrát častější než u dívek.

Sebevražedné chování a jednání má tři stupně.

Prvním stupněm jsou sebevražedné neurčité myšlenky typu "život nestojí za to žít" až po konkrétní plány na spáchání sebevraždy určitým způsobem.

Druhým stupněm je sebevražedný pokus a třetím je dokonaná sebevražda samotná.

Riziko sebevraždy však nebývá dáno jediným výlučným faktorem, ale spíše nahromaděním nepříznivých podnětů, jako jsou rodinná dysfunkce, fyzické týrání či sexuální zneužívání, stávající psychická porucha, abúzus drog, depresívní anamnéza v rodině, předchozí sebevražedný pokus či časté myšlenky na sebevraždu.

Velmi závažným rizikem je impulsivita, a to hned ve dvojím slova smyslu: jednak sama o sobě jako povahový rys a jednak jako nedostatek plánování.

Člověk v záchvatu negativního emočního impulsu nedokáže v té chvíli dohlédnout dál a nastupuje zkrat, v krajním případě sebevražda.

Udává se, že až 80 % suicidií adolescentů není naplánováno ani den předem.

Velmi důležité jsou emoční stavy, zejména úzkosti a deprese.

S nimi se pojí především beznaděj, která je signifikantním prediktorem dokonané sebevraždy.

Beck popisuje tzv. kognitivní sebevražednou triádu: negativní pohled na sebe samého, negativní pohled na události a negativní pohled na budoucnost.


 
 

Reklama