STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Stres a jeho dopad

STRES A MY

25. ledna 2018 v 10:39 | Admin
Žijeme ve velmi hektické a uspěchané době, ve které nároky na každého jednotlivce stále stoupají. Zvětšují se nejistoty v oblasti pracovního uplatnění, obchodních i partnerských vztahů. Okolí a dění v něm je velmi proměnlivé a mnohdy až chaotické. Matka příroda nám dává také své. Čím více těchto nejistot, tím více (a přitom zcela přirozeně) každý z nás touží po nějaké jistotě, po spolehlivém středobodu svého života.

Právě tato zásadní ambivalence může být v obecné rovině příčinou stále stoupajícího stresu, jeho všudypřítomnosti a jeho plíživého a zákeřného vlivu na mnohé z nás. Většina lidí si včas neuvědomuje, že nejsme schopni tomuto nadprahovému stresu vzdorovat. Často hledáme příčiny nejrozmanitějších psychosomatických problémů a těžkostí v ordinacích somatických lékařů a jsme velmi udiveni, vychází-li nám všechna vyšetření jako negativní. Vždyť nás ta hlava bolí každý den, vždyť skutečně trpíme žaludečními nevolnostmi, vždyť jsme tak unavení, že sotva ráno vstaneme, …atd.
Je známo, že ve vyspělých zemích nervových zhroucení, pracovních vyčerpání a diagnóz depresí bez ohledu na věk a profesi jednoznačně přibývá. V zemích třetího světa takový nárůst nezaznamenávají. Proč?
Hodnoty jako je být stále úspěšný, mít významné postavení, vydělávat čím dál tím více peněz, vlastnit movité i nemovité statky a žít si v blahobytu je to, co nutí lidi neustále se za těmito "hodnotami" hnát a tlačit se dopředu.
Psychiku také zatěžuje spousta informací, které se na nás řítí ze všech stran a které musíme nějak zpracovat, třídit a na některé i reagovat. V tomto shonu pak není čas uvědomovat si vlastní životní hodnoty a smysl proč tu jsme a co chceme.
Ta šťastnější skupina lidí v rámci svého přirozeného pudu sebezáchovy hledá cestu, jak se v takové náročné životní situaci zachovat. Prvním krokem je uvědomění a připuštění si tohoto rizika, druhým rozpoznání konkrétních příčin, třetím analýza stávající situace a čtvrtým hledání postupů, které nám mohou pomoci.

STOP STRESU

1. krokUvědomění si rizika - POZOR STRES ! ?
2. krokRozpoznání příčin - PROČ, Z ČEHO ? !
3. krokAnalýza situace - CO ZMĚNÍM ! ?
4. krokHledání postupů a řešení - JAK NA TO !?

První krok - uvědomění si rizika.

Stresem v běžné řeči je míněno vše, co nás nějak přetěžuje, co je nám nepříjemné, co nás tlačí. Tím mohou být situace, lidé, ale také naše myšlenky a pocity. V tomto případě hovoříme o stresorech, které mohou být vnější nebo vnitřní. Velmi důležité je to, co není až tak obecně známé a to je to, že pro každého z nás je touto příčinou něco jiného a v jiné intenzitě. Hovoříme pak o frustrační odolnosti jedince, čímž míníme to, co daný jednotlivec vydrží v porovnání s ostatními.
Příčiny stresu mohou být např. nadměrná zátěž a ztížené podmínky při nějaké činnosti, časová tíseň, zvýšené riziko, tlak okolností a jiné. Příznaky stresu jsou rozmanité např. narušení pozornosti a neschopnost se soustředit, zapomínání, nadměrná sebekontrola, neschopnost rozhodnout se, nedůvěra v sebe a své schopnosti, předem předjímaný neúspěch, snížení sebedůvěry, citová labilita,… a jiné.
To, co pro nás bude, stresorem závisí také na tom, jak dané situaci, člověku, myšlence či pocitu porozumíme. Pod slovem stres rozumíme reakci organismu na nadměrnou zátěž a ta je u každého z nás zcela odlišná. Některý pláče, jiný nespí, další se přejídá, apod.
Stále však mluvíme jen o negativním stresu zvaném též distres.
Bylo by nespravedlivé se nezmínit o tom, že každý z nás v určitých chvílích potřebuje malou dávku stresu, aby se například odhodlal k vystoupení před více lidmi, k dopracování důležitého úkolu, skoku v rámci bungee jumpingu apod. V těchto situacích nám stres zvaný eustres pomáhá a podporuje naše lepší výkony. Proto nemůžeme říci, že by stres byl jen a pouze škodlivý. V určité míře je potřebný, protože by nám jinak chyběli podněty k překonávání překážek a k příjemným pocitům.
Uvědomění si zda prožíváme distres je prvním krokem k další naší "záchraně."

Druhý krok - rozpoznání příčin.

V této fázi mnohdy potřebujeme pomoc někoho druhého, neboť ne vždy jsme schopni sami sobě otevřít oči a přiznat si, v čem asi může být jádro prožívaného stresu. Je to obtížné zejména proto, že se dotýkáme sami sebe, svého sebeuvědomování se, svých vnitřních hodnot, obrazu sebe sama, který si pracně celý život vytváříme. Těžko se nám přiznává, že jsme si například vzali na sebe příliš mnoho úkolů, které nemůžeme zvládnout, že nesnášíme svého nadřízeného a je nad naše síly s tímto typem člověka vyjít, že společné bydlení s rodiči není tak jednoduché, jak jsme si představovali.
Příčin, které můžeme odhalit, může být nepřeberné množství a velice často to nebývá jen jedna jediná, ale celý soubor, ve kterém se lze jen těžko orientovat a zjistit, která je ta nejdůležitější, ta nejvíce stresující. Mnohdy to však pro tuto fázi není to nejpodstatnější.
Návod
Odpovězte si na některé z následujících otázek:
 • Jak mě vidí druzí?
 • Co na mě oceňují?
 • Co už jsem překonal (a)?
 • Co je pro mě v životě důležité?
 • Co od života očekávám?
 • Udělej si seznam svých dovedností, úspěchů a dobrých vlastností.
 • O co se můžeš opřít při hledání východiska z aktuální situace?

Třetí krok - analýza situace

Zde můžeme hovořit o určité dovednosti vnitřního zpracování. Opět ne každý je schopen sám si s touto situací poradit a je na místě požádat o pomoc, pokud víme, že samotným nám to nějak nejde. Nemám na mysli jen odbornou pomoc mezi psychology, psychiatry a psychoterapeuty, ale často stačí zajít za dobrým kamarádem, za někým z rodiny nebo se svěřit úplně cizímu člověku při náhodném setkání.
V této fázi si potřebujeme ujasnit, co se vše okolo nás i v nás děje, proč se to děje, a také čeho chceme dosáhnout, proč a jakým způsobem toho nejlépe dosáhneme. Můžeme si vytvořit dokonce seznam a vypracovat jeho pozitivní a negativní důsledky. Jde o co nejobjektivnější zmapování reality, nikoliv o subjektivní prožívání.
Návod
Odpovězte si na některé z následujících otázek:
 • Jak by vnímal tuto mou situaci nezávislý pozorovatel?
 • V čem se liší mé vidění situace od nezávislého pozorovatele?
 • Co zkresluje skutečný stav problému?
 • Jaké jsou okolnosti mých potíží?
 • Jaké jsou mé prožitky a jaká jsou fakta?
 • Co je příčinou a co důsledkem situace?
 • Jaký je seznam mých aktuálních potíží?

Čtvrtý krok - hledání postupů a řešení

Po ujasnění si, čeho chceme dosáhnout, co chceme změnit, co je naším cílem potřebujeme mít schopnost systematicky problém řešit. Řešeních je vždy mnoho a rozhodnout se pro některou z možností můžeme sami nebo opět s pomocí našeho "rádce." (psycholog, terapeut či dobrý kamarád). Jde o to, důkladně zvážit u každého z možných postupů jeho přednosti a nedostatky, eventuelně různé kombinace tak, aby nám to co nejvíce vyhovovalo v rámci našich životních i osobnostních podmínek.

Návod, jak na to…..

Co lze nabídnout s cílem pomoci k pocitu duševní harmonie, vyrovnanosti a zbavení se negativních pocitů jako je rozladění, únava, úzkost?

A/ přirozený způsob

Tím míníme:
 • dostatek času bez shonu,
 • správná životospráva,
 • sportovní aktivity,
 • střídání psychické a fyzické námahy,
 • pozitivní přístup k životu,
 • smysl pro humor,
 • sociální zázemí,
 • atp.

B/ záměrným autoregulačním způsobem

Tím míníme, že
 • dělám to, co mi přináší radost, uvolnění, odpočinek, koncentraci myšlenek.
Je nutné si přiznat, že ne vždy jsou naše způsoby adaptivní (tedy správné).
Co se tím myslí? Že například sním sladkou čokoládu, jdu do hospůdky na pivo, popíjím alkohol sám doma nebo ty lepší způsoby - jdu si zacvičit, vyhledám kamarády, koupím si něco pro radost, jdu spát, vyvíjím nějakou fyzickou aktivitu, jdu do přírody, vyhledám kontakt se svým domácím mazlíčkem apod.
 • cvičím jógu
 • medituji
 • trénuji autogenní trénink
K tomu všemu dnes již najdeme spoustu literatury, ale také kursů a výcvikových skupin, kde na boj se stresem a změny stylu k lepšímu a spokojenému životu nebudeme rozhodně sami.
Zdroj:http://www.psychologicke-poradenstvi.net/stres/

Proti stresu 10) Vyhledejte pomoc!

3. října 2016 v 15:52 | Admin

10) Vyhledejte pomoc!

Není to jednoduché. Zvláště, když se točíte v kruhu chronických nemocí a nejste schopni najít začátek. Doma problémy, v práci problémy, žádný sociální život a jste unavení. Najít si pomoc přece není nic divného a není to ničí selhání. Nemůžete se přece jen usmívat a předstírat před lidmi, že celý ten kolotoč zvládáte. Nestyďte se a vydejte se na hodinu jógy (socializace+jóga). Hledejte na internetu, čtěte motivační a sebevzdělávací knihy, je také mnoho stránek, které vám poradí, jak být šťastný, jak přijmout sám sebe a zvládat stres. Je mnoho kurzů a koučů, kteří vám za různý obnos individuálně pomohou. Musíte hlavně chtít. Není to jen o tom, že teď potřebujete zmírnit histamin, chronický stres sice nebolí, přitom však může vést k rozvoji psychiatrických (narušení cirkadiánních rytmů vede k rozvoji depresí), reprodukčních, imunitních, metabolických i srdečních chorob. Zbavit se stresu není jen otřepaná fáze a každý potřebujeme jiný přístup, ale pokud nevím jak na to, měli bychom vyhledat někoho zkušenějšího a pustit se do boje! Kdoví, možná pak budete schopni tolerovat mnohem více potravin, když se nebudete před každým jídlem stresovat a vyvolávat si vlastně celou reakci sami.zdroj:https://histaminovakasulka.com/2015/08/03/deset-rad-jak-bojovat-se-stresem-nejen-pri-hit/

Proti stresu 9) Smějte se!

3. října 2016 v 15:51 | Admin

9) Smějte se!

Otřepaná fráze? Ale pravdivá. Zkuste si pohlídat, zda se alespoň jednou za hodinu usmějete. Jen tak, pro sebe či pro ostatní. Ze začátku zjistíte, že se třeba musíte krapet nutit, ale nakonec se dopracujete k bodu, že se rádi usmějete. Zkoušeli jste se usmát jen tak na lidi na ulici? Reakce je někdy až překvapující. Potřebujeme se smát, protože smích máme spojen se štěstím. A šťastnější lidé jsou spokojenější a méně se stresují. Jsou dokonce hodiny Jógy smíchu, které vám pomohou překonat i ten největší smutek. Terapie smíchem se ukázala být účinná v redukci stresu a nervozity u pacientů s rakovinou, zlepšila náladu a snížila stres u hemodyalizovaných pacientům a zlepšila celkový zdravotní stav třeba u studentů. Smích lze prostě využít nejen k redukci stresu! Zjistíte, že smát se lze sto různými způsoby a že smích je děsně uvolňující. Tímhle vážně nic neztratíte! Od kamarádky také vím, že stačí tak málo jako usmívat se do šálku právě připraveného nápoje i pro ostatní. Bude vám prý více chutnat (otestováno na kakau u malého dítěte, když se do hrníčku usměje, vždy se malý olizuje až za ušima). Chceš pozitivní vibrace!Zdroj:https://histaminovakasulka.com/2015/08/03/deset-rad-jak-bojovat-se-stresem-nejen-pri-hit/

Proti stresu 8) Tancuje, zpívejte, poslouchejte hudbu!

3. října 2016 v 15:50 | Admin

8) Tancuje, zpívejte, poslouchejte hudbu!

Joo, přesně tak. Nemyslím tím že byste měli jít na nějaký kurz (i když proč ne, tanec nás nutí zapojovat mozek), ale prostě si doma v klidu pusťte oblíbenou hudbu a tancujte. Tancem se uvolní stres, protáhnete svaly, vytřepete ze sebe všechno to negativní. Alespoň se o to můžete pokusit. Je jedno, jak dobře umíte tancovat, nikdo vás neuvidí, tancujte si sami pro sebe. A kdybyste doma prostě klid neměli, tak si klidně tancujte v koupelně se sluchátky na uších. A pokud chcete, tak zpívejte. O léčivé síle hudby a zvuku si klidně můžete také přečíst. Navíc tancovat můžete třeba i při vaření. V jedné studii dokázali, že pravidelné tančení (a účast na míčových hrách - socializace) vedlo u stresovaných studentů ke snížení symptomů deprese. Některé národy mají svoje taneční ceremonie, které mohou pomocipotlačovat stres. Potlačit stres pomáhá tanec také u lidí, kteří prožili trauma. Hudba se ukázala být účinná terapie u srdečních onemocnění, kde vede např. kesnížení nervozity. I když se říká, že ticho léčí, v této studii ukázali, že právě poslech hudby dokáže zmírnit naši reakci na stres a celkově je využití hudby v medicíně velmi zajímavé.Zdroj:https://histaminovakasulka.com/2015/08/03/deset-rad-jak-bojovat-se-stresem-nejen-pri-hit/

Proti stresu 7) Věnujte se sami sobě!

3. října 2016 v 15:49 | Admin

7) Věnujte se sami sobě!

Jo, přesně o vás mluvím. Kdo se o sebe pravidelně stará? A tím teď myslím o psychickou stránku. Jsme naučení, že si musíme mýt zuby, sprchovat se, mýt si ruce. Ale už nás nikdo neučí, že bychom občas měli umýt to svoje vnitřní prostředí. Mentální hygiena. Tak nějak se tomu říká:)). Každý den se setkáváme s neuvěřitelnou spoustou podnětů a náš mozek to musí nějak zpracovat. Občas prostě musíte vypnout. Čtěte! Ideálně nějaké fikce, které vás odnesou do jiného světa. Víte, že chůze je nejpřirozenější pohyb? Vydejte se tedy na pravidelnou procházku, pročistíte si hlavu, v přírodě se také nadýcháte vzduchu. Jeďte na výlet. Zajděte na čaj/vodu/kávu s přáteli. Studujte. Dejte se třeba do zahradničení (i toho malého bytového), jelikož zahradničení a aktivity v přírodě vám mohou pomoci redukovat stres. Starejte se o svůj jídelníček, protože tak můžete regulovat funkci nadledvinek, které uvolňují stresové hormony. Z různých zdrojů najdete spoustu diet právě pro "přetížené nadledvinky", můžete pořídit knihy, inspirovat se….je to i ve vašich rukou.Zdroj:https://histaminovakasulka.com/2015/08/03/deset-rad-jak-bojovat-se-stresem-nejen-pri-hit/

Proti stresu 6) Hledejte pomoc v přírodě!

3. října 2016 v 15:48 | Admin

6) Hledejte pomoc v přírodě!

Když zařadíte vše zmíněné výše, časem se to někde projevit musí. Jenže co dělat do té doby? Nebo jak zajistit, aby to fungovalo ještě lépe? Obrátíme se na přírodu. V přírodě totiž najdeme tzv. adaptogeny, který označují rostlinný produkt zvyšující odolnost organismu proti stresovým situacím a zlepšují schopnost odolávat změněným podmínkám. Samozřejmě je dobré pracovat na ozdravení svých nadledvinek změnou životního stylu (nejde jen o to něco vynechat, ale také něco přidat!), ale tyhle rostlinky vám prostě mohou pomoci. Celou řadu z nich zmiňuji na konci jednoho článku (zde). Ano, je jich spousta a není dobré se cpát všemi najednou, možná vám pomůže tato stránka (jak s výběrem, tak třeba s osvětlením pojmů jako gemmoterapie a další). Rostlinky mají také různou sílu a možná budete potřebovat různý stupeň regulace. Já osobně nedám dopustit na indický ženšen (Vitalvibe do smoothie, vydrží děsně dlouho), maca prášek (Health Link, smoothie), bazalku posvátnou (tablety pro akutní a esenciální olej pro kosmetiku a aromaterapii) a levanduli. Eleuterokok ostnitý patří k hojně doporučovaným. Jo, a nově jsem si oblíbila produkt s názvem B-skin, což by mohlo trochu zavádět, že je jen pro kůži. Obsahuje:

Proti stresu 5) Vyspěte se!

3. října 2016 v 15:47 | Admin

5) Vyspěte se!

Všimla jsem si jedné úžasné věci. Když se mi podaří spát 8 a více hodin, jsem na druhý den šťastnější. Lépe zvládám nejen stres, ale hlavně emoce a celkově mám větší nadhled nad čímkoli, co se děje. No jo, jsem to ale blesk, co? Že je spánek léčivý všichni víme, ale těžko někdy hledáme ten čas na dobrý spánek. Mimo jiné spánek pomáhá potlačovat zánět a deprese. Nová studie potvrdila, že pokud si nedopřáváte 8-hodinový spánek, zhoršuje se vaše paměť a celkově mozková funkce a jste mnohem náchylnější k stresu! Někdy to však ani s tím usínáním není tak jednoduché (zvláště, když se vám přes den histamin nahromadí). Tak si pomožte: pusťte si meditační hudbu, která vám zajistí klidnější noc a žádné rušení ostatními zvuky (na youtube jí najdete kvanta, stačí si vybrat tu, co vám sedne nejvíce) a klidně si před spaním zapalte aromalampu s esenciálními oleji. Moje jasné tipy jsou levandule, bazalka posvátná a hřebíček (každý zvlášť, ale určitě časem najdete to, co vyhovuje vám). Dobrou! Chrrr!zdroj:https://histaminovakasulka.com/2015/08/03/deset-rad-jak-bojovat-se-stresem-nejen-pri-hit/

Proti stresu 4) Jógujte a sportujte!

3. října 2016 v 15:46 | Admin

4) Jógujte a sportujte!

O pozitivních účincích jógy už se napsalo také hodně. Co je velmi důležité, pravidelné cvičení jógy dokáže zmírnit odpověď na stres snížením následných zánětlivých pochodů. A taky stimuluje bloudivý nerv, což také povede k potlačení zánětu. Přestože bych doporučila začít s instruktorem a pozvolna, některá stretchingová, zdravotní i pilates cvičení můžete dělat doma. Prostě se hýbejte.Studie potvrdila, že samostatné cvičení je v redukci stresu a nervozity stejně účinné jako vedená meditace či speciální dechová cvičení. Navíc nikdo nechce, abyste cvičili dlouhé hodiny, protože to pro histaminiky není vhodné. Při dlouhodobém cvičení dochází ke zvýšení produkce histaminu, protože tělo právě histamin a H1 receptor využívá pro zvýšení výkonu a oddálení únavy. I 20 minut jógy je dobrý začátek, když budete mít dobrý den, klidně si dáte hodinu, poslouchejte vlastní tělo. Nechcete ani začínat s vysoko-intenzivní dlouhodobou zátěží, protože ta vyvolává v těle oxidační stres, zvyšujeuvolňování histaminu a tedy potenciálně vede k zánětu. Právě uvolněním histaminu tělo reguluje propustnost cév, tlak a další mechanismy, které jsou pro odpověď na fyzickou aktivitu nutné (rudnete, nemůžete popadnout dech - pak to rozhodně není dobré cvičení pro histaminika). Těžké cvičení vám také můžezhoršovat atopickou dermatitidu, zatímco mírné cvičení naopak stav zlepšovat (že by histamin?). Ale jóga - ta vám dá fakt zabrat a ještě potlačí ten zánět a budete potřebovat jen pohodlné oblečení a podložku.zdroj:https://histaminovakasulka.com/2015/08/03/deset-rad-jak-bojovat-se-stresem-nejen-pri-hit/

Proti stresu 3) Meditujte, ómujte, dýchejte, prostě buďte přítomní!

3. října 2016 v 15:45 | Admin

3) Meditujte, ómujte, dýchejte, prostě buďte přítomní!

Meditujte, protože je to skvělé nejen na potlačení stresu. Zlepšíte kvalitu spánku, překonáte trauma, zmírníte náladovost, zlepšíte mozkovou činnost, snížit zánět v těle, potlačíte kožní reakce, nervozitu i bolesti a ochráníte srdce (zde). Ještě nějaká výmluva? Meditace není nic jiného než snaha o zvýšení pocitu přítomnosti, avšak takovým nevinným meditováním můžete aktivovat spoustu pozitivních drah v těle včetně té protistresové. Můžete také zkusit ómovat (kdyby vám ta meditace prostě nešla), můžete tak regulovat funkci limbického systému, což je část mozku zodpovídající mimo jiné za emoce. Už žádné vyhrocené situace! Meditací také můžete stimulovat bloudivý nerv a potlačit tak zánět a svědění vyvolané histaminem (zde). I takové jógové dýchání může zvyšovat vaši toleranci k histaminu a bude jej potřeba více k vyvolání reakce. No a taky se vám navýšíaktivita telomeráz, takže budete jako žít déle:)) Takže už žádné výmluvy!zdroj:https://histaminovakasulka.com/2015/08/03/deset-rad-jak-bojovat-se-stresem-nejen-pri-hit/

Proti stresu 2) Mějte se rádi!

3. října 2016 v 15:43 | Admin

2) Mějte se rádi!

Samozřejmě začněte sami od sebe. Je až neuvěřitelné, kolik lidí je k sobě extrémně kritických a nemají se rádi. Ať už za to, jak vypadají, co je trápí, nebo za to, co se jim nepovedlo. Stoupněte si každý den před zrcadlo a pěkně nahlas si řekněte, že se máte rádi i se všemi chybami a že celý den bude príma a budete šťastní. Stupidita? Za zkoušku přece nic nedáte. Jen nezapomeňte vydržet. A mějte rádi své okolí a další lidi. Proč? Protože oxytocin! Oxytocin je nazýván hormon lásky a důvěry a je spojován hlavně s těhotenstvím a mateřstvím. Jenže v našem těle hraje roli tak trochu pořád, určuje nejen naše sociální chování, ale třeba také schopnost odpovídat na stresové situace. Jelikož jej mohou uvolňovat třeba i doteky, tak je ideální, když budete svou drahou polovičku, přátelé i rodinu co nejvíce objímat. Dávka oxytocinu pro všechny. Vyšší hladina pak může třebaurychlit hojení ran, zvyšovat sebedůvěru a tedy zlepšovat chování i ve stresových podmínkách či zvyšovat chuť sdílet vaše emoce. A co víc, potlačujeaktivaci stresové dráhy. A jako bonus - oxytocin funguje protizánětlivě nejen u střevních zánětů! Je na čase začít společensky žít (a naopak zbavit se toxických vztahů).zdroj:https://histaminovakasulka.com/2015/08/03/deset-rad-jak-bojovat-se-stresem-nejen-pri-hit/

Proti stresu 1) Buďte vděční!

3. října 2016 v 15:42 | Admin

1) Buďte vděční!

Záměrně jsem si tento bod vybrala jako první. Život není fér a někdy nám prostě hází klacky pod nohy, ale to neznamená, že bychom si měli přestat vážit maličkostí, které ve svém životě máme. Je tolik lidí na světě, kteří jsou na tom mnohem mnohem hůře. Jasný, s hlavou nad záchodovou mísou to tak nevidíme. Ale jsou lidé s horšími prognózami a dokáží být mnohem silnější. Kolik z nás vlastně při jídle za ono jídlo poděkuje? Zemi, sobě, zaměstnavateli, kuchaři, co jej vařil, či prostě sám sobě? Naši předci měli v rámci modlitby i poděkování za jídlo, které dostávali. Nebyla to samozřejmost jako pro nás (velká část studií poukazuje, že víra a náboženství má pozitivní dopad na regulaci stresových hormonů). Začněte hned dnes. Poděkujte za jídlo před samotným zahájením, poproste tělo, ať si z něj vezme to nejlepší. Po cvičení poděkujte svému tělu, že hezky cvičilo, a zároveň poděkujte jen tak do vzduchu, že jste si vůbec mohli zacvičit. Mnozí z vás ví, ženic v našem životě není samozřejmost, a měli bychom se naučit věcí vážit.

zdroj:https://histaminovakasulka.com/2015/08/03/deset-rad-jak-bojovat-se-stresem-nejen-pri-hit/

Stres dnes patří mezi civilizační neduhy, které postihují stále více jedinců

8. června 2016 v 16:43 | Admin
Boj proti němu však neznamená, že je třeba hned myslet na medikaci. Existuje mnoho přirozených technik, které proti němu účinně pomáhají. Jsou dostupné každému a velmi jednoduché. Je třeba o nich pouze vědět.

10 rad, jak bojovat proti stresu

1. Sport místo antidepresiv
"Je prokázáno, že pohyb snižuje napětí i frustraci, zvyšuje produkci endorfinů a činí nás šťastnějšími. Vystavení se přirozenému světlu je navíc nejlepším bojovníkem proti depresím," říká Jana Havrdová z Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, který chce projektem Česko se hýbe vést Čechy ke zdravému životnímu stylu. Pokud se necítíte venku hned na běhání, začněte rychlou chůzí. To je nejzdravější cvičení vůbec. Nezatěžují se jím klouby ani páteř - zejména pokud nemáte právě ideální váhu, podporuje posilování středu těla a výborně se s ní hubne. Ozdravný systém nastartujete rychle díky deseti tisícům kroků denně! Podle Světové zdravotnické organizace bychom se týdně měli aktivně hýbat pět krát třicet minut. To není nijak mnoho - přesto si tyto chvíle naplánujte do diářů. Hodláte jít s kamarádkou na kafe? Třicet minut se před tím projděte. Trávíte odpoledne s dětmi? Běžte s nimi ven. Procházka by se měla stát součástí každého dne, stejně jako pravidelné cvičení. Co se týká indoorových aktivit, zde je více než druh cvičení důležité to, aby vás pohyb bavil. "Cvičení může být zábava i ve fitness centrech, kde si můžete vyzkoušet jednou spinning, podruhé zumbu nebo kickbox a mnohá další cvičení, či si najmout trenéra, který vytvoří cvičební plán i cíle vám přímo na míru. Možností je dnes nepřeberně a cvičení je rozhodně zábava, antistresová a brzy příjemně návyková," dodává Jana Havrdová.

2. Pojmenovávejte věci pravými jmény
Jsou situace, v nichž se cítíte nepříjemně? Zkuste se zastavit, zamyslet a ten pocit pojmenovat. Možná přijdete na zajímavé věci. "S kamarádkou, s níž se již delší dobu scházíte, vám už není tak příjemně jako dřív? Něco se vytratilo? Zkuste pojmenovat, co už v kamarádství schází. A pokud to nejde do vztahu doplnit, schůzky omezte. Stejně tak si uvědomujte chvíle, kdy vám je krásně. Zastavte se a přemýšlejte - čím to je? Jdete s dítětem ze školky, drží vás za ruku, brebentí a poskakuje radostí. Prodlužte si tyto chvilky. Nenechte si je vzít rychlým doběhem na tramvaj. Běžte domů pěšky. Kolikrát ještě něco tak krásného zažijete?" radí Štěpánka Štrougalová z Baby Clubu Juklík.

3. Radost na každý den
Nejprve si na každý týden napište jednu radůstku, kterou si splníte. Když to dokážete pravidelně každý týden, změňte režim na denní. "Není nutné si dávat velké úkoly. Proč si do deníčku nenapsat drobnosti: Těším se na představení mého dítěte ve školce. Cestou domů z práce se zastavím na dobrou kávu. Dám si na PC jarní tapetu, která mě vždy rozveselí. Nebudu tento týden prát. Koupím si bláznivý lesk na rty. Z práce půjdu domů pěšky. Na štiplavou poznámku své dospívající dcery se jenom usměju. Uvidíte sama, že čím praštěnější nápad si zapíšete, tím víc ho budete chtít splnit," říká z vlastní zkušenosti Štěpánka Štrougalová.

4. Nebojte se ptát a delegovat
Je v práci nějaký pracovní telefonát či úkol, do kterého se vám nechce? Oddalujete ho a to vás ještě více stresuje - večer totiž většinou znovu vyskočí a zapříčiní, že nemůžete usnout. Pravděpodobně to nakonec stejně budete muset vyřídit sama, ale pokud je vás v práci víc a jste zastupitelní, zkuste se zeptat některého kolegy. Možná budete překvapeni. Každý jsme prostě jiný. Vaše nechuť k některým pracovním povinnostem může být pro druhého výzvou nebo dokonce hračkou. Komunikace je základ!

5. Naordinujte si jednou týdně dopoledne v posteli
Něco zcela jiného je ovšem naučit se řízeně vypnout i přes to, že domácnost je plná povinností. "Jednou za čas doporučuju naordinovat si víkendový půlden v posteli - není to jednoduché, člověk má stále pocit, že povinnosti ho dohánějí, ale s trochou vůle se jde naučit, že vše počká na později. A odpoledne po takovém odpočinku se do všech prací rázem vrháte s novým elánem a dokonce někdy i s úsměvem na rtech," radí Kristýna Přibylová z dětského cvičebního centra Monkey´s Gym.

6. Relaxujte tancem
Skvělým prostředkem boje proti stresu je terapie tancem, relaxační novinka, kterou si už oblíbilo mnoho českých žen. "Prostřednictvím tance si prožijete emoce, které jste se snažili potlačit, vytěsnit, přijmete je a vyčistíte se. Tanec je jazykem našeho těla i duše, navíc velice příjemným. Tuto osvědčenou antistresovou techniku jsme proto zařadili do našich netradičních relaxačních víkendů, kdy si lidé kromě terapie tancem vyberou i pohyb, který jim vyhovuje a také se mohou věnovat kávovému obřadu nebo si pochutnat na šumavských specialitách," láká Sabina Kmecová ze zážitkové restaurace a hotelu Nebespán v Kašperských Horách, která terapie tancem pořádá.

7. Začněte od "nuly" s ajurvédou
Ajurvéda si v Evropě získává čím dál více příznivců. Není se čemu divit, je to nejstarší léčebný systém na světě. Dokáže zastavit předčasné stárnutí, zlepší špatné zažívání, nemoci kloubů, zbaví migrén, velkých úspěchů dosahuje u lidí trpícími poruchami spánku a hlavně - skvěle posiluje ve stresových situacích. Její podstatou je dostat se do harmonie, především cvičením a zdravou stravou. Je však velmi důležité vybrat si specialistu a nenaletět šarlatánům. "Ajurvédský lékař by měl nejprve diagnostikovat vaši osobnost a prozkoumat psychosomatické znaky: stav vašeho pulsu, jazyka, tváří, očí, nehtů a rtů. Ty mu napoví, co všechno je u vás v nerovnováze, jak v té fyzické, tak i psychické. Pak by vás měl zbavit bloků a negativních emocí, které se ve vás nastřádaly. Znovu si je prožijete a pak je necháte odejít. Nakonec by vám měl vytvořit ozdravný plán, který se skládá z komplexní detoxikace, změny stravy, výběru cvičení, doporučení akupunktury, masáží nebo využití bylinek," vyjmenovává ajurvédický lékař Kukku Ramesh z léčebného hotelu Larimar v rakouském Stegersbachu.

8. Do postele o hodinu dříve
Zbavte se spánkového deficitu. Do postele se vypravte místo půlnoci v jedenáct a to i tehdy, když se vám nechce. Nenechávejte to až na naprostou únavu. "V posteli nesledujte televizi, vypněte si mobil (nebo ho dejte na zvonění "letadlo") a nečtěte. Prostě jen ležte ve vyvětrané místnosti a zkuste přestat myslet. Nemusíte hned usnout, o tom to ostatně není," doporučuje Kukku Ramesh.

9. Ranní dvacetiminutovka
Zpomalte. Ideálně hned ráno a začněte 20 minutami klidu nebo něčím, co děláte skutečně rádi. Meditujte, cvičte, běhejte, přečtěte si něco hezkého nebo jen tak nastavte tvář slunci. Pak si v klidu a realisticky naplánujte, co zvládnete a třeba si to i napište. Večer nebudete naštvaní, že jste udělali jen polovinu a vyvarujete se stresu. Stanovte si realistická očekávání od sebe samých. Akceptujte vlastní hranice.

10. Buďte na sebe hodní
"To, jak každý den mluvíte o jiných i o sobě, vytváří vaši realitu. Jen hezké slovo přitahuje hezké chvíle a i zdravý fyzický stav. Nepřehánějte to s péčí o druhé, mějte sebe na prvním místě. Naučte se říkat ne. Pracujte na pozitivním myšlení a každý den se usmívejte. Úsměv vyvolává ozdravné procesy ve vašem těle," uzavírá odborník na zdravý životní styl Martin Škába.
zdroj:http://psychologie.doktorka.cz/desatero-proti-stresu/

Reakce na stres a poruchy přizpůsobení

6. června 2016 v 19:41 | Admin
Pro tyto poruchy je typické, že navazují na mimořádně stresující životní zážitek, který vyvolal akutní stresovou reakci, nebo vznikají v době významné životní změny, vedoucí k trvale nepříjemným okolnostem a mající za následek poruchu přizpůsobení. U této skupiny poruch se tedy předpokládá, že jsou vždy přímým následkem akutního těžkého stresu nebo pokračujícího traumatu a bez něho by nevznikly. Poruchy této skupiny lze tedy chápat jako maladaptivní reakce na těžký nebo trvalý stres, protože narušují mechanismy úspěšného vyrovnávání se s ním, a tím vedou ke zhoršení sociálního fungování.
 • Akutní reakce na stres
Je to přechodná porucha, která vzniká u jedince bez jakékoli zjevné duševní poruchy jako odpověď na výjimečný fyzický nebo duševní stres. Obvykle odeznívá během několika hodin nebo dnů.
Stresorem může být zdrcující traumatický zážitek, zahrnující vážné ohrožení bezpečnosti nebo tělesné integrity jedince nebo blízkých osob (například živelná pohroma, úraz, ozbrojený konflikt, přepadení, znásilnění), nebo neobvykle náhlá a ohrožující změna v sociálním prostředí anebo v mezilidských vztazích jedince (například ztráta mnoha blízkých osob nebo požár v domácnosti).
Riziko rozvoje poruchy je větší, je-li též přítomno fyzické vyčerpání nebo organické faktory (například stáří). Individuální zranitelnost a schopnost zvládat stres ovlivňují výskyt a závažnost akutních reakcí na stres. Proto ne u všech lidi exponovaných mimořádnému stresu se tato porucha vyvine.
Příznaky mohou být různé. Příznaky ukazují smíšený nebo obvykle se měnící obraz (mimo to lze kromě počátečního stavu "omámení" pozorovat depresi, úzkost, zlost, zoufalství, zvýšenou aktivitu nebo naopak stažení, ale žádný typ příznaků dlouho nepřetrvává). Velmi typicky se objevuje úvodní stav "ustrnutí" se zúženým vědomím a pozorností, neschopností chápat podněty a dezorientace. Na tento stav může dále navazovat další stažení se (odklon od situace a prostředí v rozsahu až ztuhnutí - dissociativního stuporu - viz dále) nebo neklid a nadměrně zvýšená aktivita (útěková reakce).
Obvykle jsou přítomny vegetativní příznaky panické úzkosti (zrychlená akce srdce, zrychlené dýchání, pocení apod.). Příznaky se obvykle objeví během několika minut po dopadu stresujícího podnětu nebo události a mizí během 2-3 dnů (často během několika hodin). Na toto období může být částečná nebo úplná ztráta paměti. Pokud k příznakům nedojde okamžitě, dostaví se obvykle během několika minut.
 • Posttraumatická stresová porucha
Termín posttraumatická stresová porucha (PTSD) je používán pro úzkostnou poruchu, která se typicky rozvíjí po emočně těžké, stresující události, která svojí závažností přesahuje obvyklou lidskou zkušenost a bývá traumatickou pro většinu lidí.
Takovou traumatickou událostí je například výbuch bomby, válečné události, přírodní katastrofy (zemětřesení, záplavy, výbuch sopky, vichřice), traumata způsobená lidmi (přepadení, znásilnění), ale i auto-havárie, požár apod.
PTSD se projevuje zúskostňujícími znovu rozpomínáními na traumatickou událost, které se objevuje automaticky ve vzpomínkách, snech, při každodenních zážitcích, které byť jen vzdáleně připomínají okolnosti traumatu, i když nejsou vůbec nebezpečné. Proto se postupně začne celé řadě běžných činností vyhýbat. Člověk postižený PTSD bývá podrážděný, stále ostražitý, napjatý, jakoby číhající, aby se mu to nestalo znovu. To vede k nesoustředěnosti, lekavosti, hádavosti, nespavosti, ztrátě pozitivních emocí.
Charakteristickými rysy této poruchy jsou tedy opakující se a vnucující se vzpomínky a sny o příslušné události, někdy spolu s živými prožitky, tzv. "flashbacky". Přítomno je také emoční znecitlivění a nadměrná čilost nebo poruchy spánku. Typické jsou i pocity viny, poruchy paměti a vyhýbání se podnětům, které vyvolávají vzpomínky na danou událost.


V léčbě farmaky se používají antidepresiva v podobných dávkách, jako u depresivní poruchy. Významnější efekt lze očekávat přibližně po dvou měsících podávání léku. Farmakoterapie samotná, i když uleví v příznacích PTSD, je pro léčbu PTSD nedostatečná. U PTSD je vždy na místě intenzivní psychoterapie. Důležité je získat pro postiženého podporu jeho rodiny, přátel a blízkých.
Psychoterapeutické přístupy k PTSP zahrnují podpůrnou psychoterapii, psychodynamickou psychoterapii, kognitivně-behaviorální terapii a hypnózu. Ve všech přístupech je zdůrazněna potřeba postupné rekonstrukce traumatické události, expozice vzpomínkám na ní, uvolnění traumatických emocí (abreakce) a podpora postiženého, vedoucí k jeho pocitu bezpečí.
 • Poruchy přizpůsobení
O poruchách přizpůsobení (adaptace) mluvíme u stavů, které navazují na významnou životní změnu nebo stresovou životní událost (včetně ohrožení vážnou tělesnou nemoci) a projevují se subjektivní tísní a dalšími poruchami emocí, které narušují sociální fungování a výkon v důležitých životních rolích.
Stresovou událostí je míněn jakýkoliv střet se zevním prostředím, který vyžaduje změnu původního životního stylu a návyků (například ztráta blízké osoby, nemoc, ukončení studia, změny v zaměstnání, konflikty v rodině, narození dítěte, migrace, status uprchlíka). Taková událost nebo události jsou nezbytným spouštěčem poruchy a z velké části podmiňují jeho začátek. K rozvoji poruchy však nestačí, protože řada lidi podobné události zvládne bez rozvoje poruchy.
Zjevně záleží na adaptační kapacitě jedince, tj. schopnosti se vypořádat s určitým druhem problémů - přizpůsobit se jim nebo je řešit. Ovšem základním předpokladem zůstává, že porucha by nevznikla bez zátěžové situace.
Adaptační kapacita je závislá na celé řadě faktorů, včetně genetické výbavy, dovednostech naučeným v průběhu života, osobnosti jedince. V určitém čase je navíc významně ovlivňovaná sociálním kontextem - vztahy, které jedince v situaci buď chrání, nebo naopak ji zhoršují.
Příznaky mohou být různé a zahrnují zpravidla depresivní náladu, úzkost, obavy (nebo jejich kombinaci), pocit, že jedinec není schopen se vypořádat se současnou situací, plánovat ji dopředu nebo v ní pokračovat. Typické je určité zhoršení výkonu každodenní činnosti. Zřídkakdy se objevují také sklony k dramatickému chování nebo prudkým výbuchům násilí. Poruchy chování (například agresivní nebo dissociální chování) však mohou být přidruženým rysem, zvláště u adolescentů.
Porucha se objeví zpravidla do jednoho měsíce po výskytu se stresujícíudálosti nebo životní změny a trvání příznaků zřídka překročí 6 měsíců, s výjimkou protrahované depresivní reakce.
Zahrnuje:
 • krátkodobou depresivní reakci,
 • protrahovanou depresivní reakci,
 • smíšenou depresivní a úzkostnou reakci,
 • reakci s převládající poruchou jiných emocí,
 • s převládající poruchou chování.
Léčba v této skupině poruch je dominantou psychoterapie. Z psychofarmak mohou být krátkodobě účinné anxiolytika, nicméně vzhledem k možnostem návyku je nutno je podávat jen přechodně na počátku léčby. Lepší je situace s antidepresivy.


zdroj:http://www.cmhcd.cz/stopstigma/o-dusevnich-nemocech/

Jak zvládat stres autor: Ludvik Dodavka

31. května 2016 v 16:12 | Admin
Každý již ve svém životě zažil stresové situace a zároveň některé faktory svého života také vnímá jako stresové. Ale i když je téměř každý ve svém životě pozoruje, nereagujeme na ně stejně. Jestliže se cítíte neustále ve stresu, váš mozek prochází biochemickými a strukturálními změnami. Chronický stres vede k depresi, úzkosti, nechuti se rozhodovat, nespavosti a narušuje paměť.

Nebezpečný kortizol

Když jste ve stresu, vaše tělo produkuje dva stresové hormony - adrenalin a kortizol. Tyto hormony mohou být v určitých situacích požehnáním, ale také prokletím. Pomáhají vám myslet a pohybovat se rychleji v nebezpečných situacích. Dokonce vám mohou zachránit život.
Adrenalin je produkován v případě potřeby a především v případě extrémního vzrušení (vybuzení). Na druhé straně kortizol proudí vaším systémem po celý den. A to je nebezpečné.
Příliš mnoho kortizolu může narušit funkce vašeho těla, způsobí rezistenci vůči inzulinu, přibývání na váze, osteoporózu a zažívací problémy. Vědci se dnes také intenzivně zabývají předpokladem, že stres vede k epidemii Alzheimerovy choroby.
Ztráta paměti je úměrná množství vyprodukovaného kortizolu. Kortizol vytváří přebytek neurotransmiteru glutamátu. Glutamát poškozuje hippocampus (sídlo vzpomínek) nadbytkem volných radikálů, které vytvářejí díry do buněčných stěn, což vede k jejich prasknutí a zániku.
Kortizol také zastaví tvorbu serotoninu (zklidňující neurotransmitér) a BDNF (brain-derived neurotrophic factor, v překladu neuronální růstový faktor), přičemž oba jsou nedílnou součástí při formování nových mozkových buněk.
Ale to ještě není to nejhorší. Zatímco stres na jedné straně ničí váš hippocampus, na druhé straně se rozrůstá vašeamygdala, centrum strachu vašeho mozku. Stres vytváří nová neuronová spojení v této části mozku, vy zažíváte stále více strachu a obav, což způsobuje další stres. Tento začarovaný kruh způsobí omezenou schopnost myslet pozitivně a realisticky a může vést až k problémům s neustálým pocitem úzkosti.

Jak na stres

1. Vyhněte se kofeinu

Kofein v těle je impulzem pro zvýšení produkce stresového hormonu. Adrenalin je dobrý při útěku před hladovým zvířetem, ale je vám k ničemu v dopravní zácpě nebo u vašeho pracovního stolu. Váš mozek se skládá především z vody, proto nahraďte kofeinové nápoje velkým množstvím vody - bez cukru a umělých sladidel! Cukr totiž udržuje vysokou hladinu stresového hormonu v krvi.

2. Cvičte

Cvičení je pravděpodobně nejdůležitější věcí, kterou můžete udělat pro odbourávání stresu. Cvičení snižuje uvolňování kortizolu a zlepší vaše reakce na stres. Zvyšuje BDNF, který podporuje novotvorbu mozkových buněk. Cvičení zvyšuje průtok krve do mozku a vytváří další neurotransmitéry a neuronální spojení. Díky tomu se můžete cítit šťastnější a méně nervózní. Dokonce i když nejste v dobré kondici, začněte alespoň chodit a najděte si cestu k jiným formám cvičení, jako je například jóga nebo tai-chi.

3. Spojte se se svým nitrem

Nějak jsme si zvykli na to, že se nám hlavou neustále honí myšlenky a že jim věnujeme pozornost, reagujeme na ně stejně, jako by se odehrávaly ve skutečnosti. Proto potřebujeme nějaký čas pro sebe, kdy budeme moct vypnout. Někomu vyhovuje meditace, někomu autohypnóza, pobyt v sauně, chůze, běh a jiné. Je to čas, kdy se soustředíte na svůj dech, na své tělo a kdy máte kontrolu nad myšlenkami vy, ne ony nad vámi.

4. Spánek

Pokud máte problémy se stresem, nejspíš máte také problémy se spánkem. Pokud vypustíte kofein, pravidelně cvičíte, máte čas pro sebe, budete mít méně problémů se spánkem. Než to zabere, můžete vyzkoušet také bylinné čaje nebo tablety. Důležitá je spánková hygiena, na počítač ani do jiné obrazovky nekoukejte nejméně 2 hodiny před spaním, jděte raději na krátkou procházku a pak si čtěte. Vyhněte se těžkým jídlům, a když uléháte, pusťte si audionahrávku - autogenní trénink.

5. Stresory

Buď doma svépomocí, nebo za pomoci odborného kouče odhalte příčiny svého stresu. Často se jedná o negativní přesvědčení o vás samých, o tom, co byste v životě měli dokázat a získat, abyste byli hodni ocenění a náklonnosti druhých. A když se vám něco nepodaří, stáváte se svým největším kritikem, namísto toho, abyste si vyjádřili podporu a ze svých chyb se poučili a brali je jako cenné životní lekce.

Stres už není v módě

Stres se stal podivným odznakem cti v naší společnosti. Mnoho lidí si spojuje pocit stresu s tím, že jsou pracovití, produktivní a úspěšní. Ale ve skutečnosti žít život ve stresu je zkratka ke zdravotním problémům a možná vás vystavuje většímu riziku demence a Alzheimerovy choroby.Masáž chodidel zmírňuje stres!

12. dubna 2014 v 9:36 | Admin
Podle teorie reflexní masáže má každý orgán lidského těla na plosce chodidla svůj reflexní bod. Toto starobylé asijské učení, o jehož pravém místě původu se neustále vedou spory, vychází ze starověkých akupunkturních map a z nauky o tělesných meridiánech a energetických drahách. Kolébkou reflexní masáže tak může být Čína, Egypt nebo Indie. Po staletí je ověřována její velká síla a pozitivní účinky na lidský organizmus.
Reflexní plošky na chodidle jsou energeticky i nervově propojeny s orgány. Při správné tlakové stimulaci jednotlivých reflexních zón lze odhalit zdravotní problémy, ale také snížit bolesti či celkově uvolnit organizmus. Zóny, které jsou na tlakové podráždění citlivější, signalizují nemoc nebo energetické oslabení. Tlaková masážpodporuje proudění energie a přispívá k obnově vnitřní harmonie.
Léčba se provádí pomocí sedativních (uklidňujících) či stimulačních (povzbuzujících) masážních hmatů. Je-li reakce na tlakový stimul silně bolestivá, ba téměř nesnesitelná, používají se jemné a hladivé prstové techniky.
Řada reflexních bodů se překrývá, což odpovídá umístění orgánů v těle i jejich případnému překrývání. Lidské orgány a stejně tak jim odpovídající akupunkturní zóny členíme na párové a nepárové. Párové orgány mají reflexní plošky na obou nohách, nepárovým orgánům odpovídají plošky umístěné v souladu s anatomickou dispozicí lidského těla (levá, pravá polovina). Orgány, které se v těle nacházejí blíž k páteři, mají své tlakové body umístěné plantárně, čili na chodidlech. Orgány uložené ventrálně (dutina břišní a okolí) odpovídají reflexním ploškám v nártech.
Masáž chodidel plní hned dvě funkce současně. Jak tu diagnostickou, tak tu léčebnou. Pokud některý orgán nefunguje tak, jak by měl, ucítíte při stlačení odpovídajícího reflexního bodu nepříjemný tlak, nebo dokonce bolest. Postižené místo je nutné rozmasírovat, bolest se bude postupně zmenšovat, časem úplně zmizí. Bolest reflexního místa nezpůsobuje vždy onemocnění příslušného orgánu, ale třeba špatné pohybové zvyklosti či nevhodně zvolená obuv.
Aby byla masáž úspěšná, musí být prováděna v klidném a příjemném prostředí. Každá masáž je jiná, liší se dle potřeb a onemocnění daného člověka. Utišující (sedativní) masáž provádíme zlehka a pomalu, tlak pozvolna stupňujeme. Stimulační masáž, proti únavě a depresi, provádíme naopak rychle a silně. Při každé masáži postupujeme od konečků prstů směrem k patě, masírujeme obě plosky, začínáme vždy pravou, pokračujeme na levou. Nezapomínejte na masáž kolem kotníků a na hřbetu nohy.

Kdy se nedoporučuje provádět reflexní masáž chodidel:

Úrazy nohou, kožní onemocnění nohou, zvýšená teplota, nádorová a jiná akutní onemocnění nohou, sklerotické cévy, dna, vyšší stupeň cukrovky, vysoká teplota, křeče, osteoporóza, těhotenství.
Reflexní masáž nenahrazuje tradiční lékařské vyšetření a léčbu. Slouží zejména jako alternativa při léčbě chronických onemocnění, jako jsou bolesti zad, migrény, záněty dutin apod. Její velká síla je ale ověřena po staletí. Masáž pozitivně působí na celý organizmus, navozuje uvolnění a zmírňuje pocit únavy a stresu. Nejlépe je svěřit se do rukou odborného terapeuta, který Vás touto terapí odborně provede.
Už jste ji vyzkoušeli?
zdroj:http://masaze.zdrave.cz

Zdravá chůze

12. dubna 2014 v 8:38 | Admin
Efektivnost zdravé chůze závisí na správném držení těla, stejně jako při cvičení. Plynulost chůze pak vychází ze stejně dlouhých kroků. Hlavu držíme vzpřímeně, hýžďové a břišní svaly jsou stažené, abychom zabránili zbytečnému prohnutí v bederní oblasti. Ruce jsou volně podél těla. Během chůze se snažíme také zhluboka a pravidelně dýchat.
Při procházkách v přírodě je nanejvýš důležité vnímat okolí a pozitivní odraz klidu a krásy prostředí, ve kterém se nacházíme. Jedině tak si z každé procházky odneseme ten pravý požitek a zároveň svou denní dávku zdraví.
Pro zajímavost uvádíme srovnání rozsahu výdeje energie při chůzi s jiným pohybem. Třicetiminutová svižná chůze se dá srovnat s těmito aktivitami:
 • patnáctiminutový výstup do schodů
 • patnáctiminutové odhrnování sněhu
 • půlhodina věnovaná zahradničení
 • hodinový úklid (mytí oken či podlah, luxování)
 • zdroj:http://relaxace-a-wellness.zdrave.cz

Zvykli jsme si na jízdu autem? Jděte pěšky!

12. dubna 2014 v 8:37 | Admin
Zvykli jsme si na jízdu autem či jinými dopravními prostředky, ať už je cíl naší cesty jakkoliv vzdálený. V letních měsících se pokoušíme ulevit svědomí a udělat něco málo pro své zdraví občasnou jízdou na kole, většinu roku však podléháme zaběhnutému zvyku a také, to si přiznejme, lenosti. Chodit pěšky přitom nestojí nic, jen trochu odhodlání.
Za hezkého počasí, v jakémkoliv ročním období, vyražte na procházku do přírody. Můžete zvolit i obtížnější terén, popř. měřit délku kroků. Posílíte tak svaly na nohou, ale i svalstvo páteřní. Vy sami pak pocítíte značné uvolnění, příval energie, dobrou náladu a uspokojivý pocit ze zdravé, fyzické únavy.
zdroj:http://relaxace-a-wellness.zdrave.cz

Máte starosti? Jděte na procházku

12. dubna 2014 v 8:35 | Admin
Chůze snižuje krevní tlak, ale i cholesterol, čímž předchází kardiovaskulárním chorobám a dokonce i řídnutí kostí. Pravidelnou chůzí můžete dosáhnout snížení rizika vzniku infarktu myokardu i mozkové mrtvice.
Chůze vás zbaví psychické únavy, pocitů sklíčenosti a deprese. Je to jeden z nejlepších způsobů zdravé relaxace, odreagování se a odpočinku.
zdroj:http://relaxace-a-wellness.zdrave.cz

Chůze jako antidepresivum

12. dubna 2014 v 8:34 | Admin
Chůze je náš nejpřirozenější pohyb, který bereme jako samozřejmost a nepovažujeme ho za nijak zvlášť důležitý pro naše zdraví. Ve skutečnosti je však pro nás docela obyčejná chůze mnohem větším přínosem než jednou za čas návštěva posilovny! Nepotřebujeme k ní žádné sportovní náčiní, ani nemusíme kupovat permanentku. Přitom zdravě protáhneme a rozpohybujeme celé tělo a většinu svalů, okysličíme mozek, který tak zbavíme škodlivin, uchráníme se od pocitů deprese a odbouráme stres. zdroj:http://relaxace-a-wellness.zdrave.cz

V mnoha lidech vzbuzují vánoční svátky místo všeobecného veselí spíše obavy, protože o to více pociťují svůj smutek.

12. dubna 2014 v 8:30 | Admin
V mnoha lidech vzbuzují vánoční svátky místo všeobecného veselí spíše obavy, protože o to více pociťují svůj smutek. V tomto období bychom měli sdílet radost s druhými a zapomínat na své trápení a hlavně nezůstávat sami.
Kouzlo Vánoc nespočívá jenom v předvánoční nákupní horečce či spoustě dárků, ale v tom, že se sejde celá rodina. Kouzlo Vánoc, to je i radost z dárků, hraček, které děti najdou pod stromečkem, a také radost z toho, že můžeme druhému něco dát a že ho tím potěšíme.
Vánoční svátky nám mohou přinést i zklamání z nenaplněných očekávání. Taková prázdná místa u štědrovečerního stolu, jež člověka tolik bolí: zde měl sedět manžel, který i letos musí být v práci, tady děti, které tento rok slaví Vánoce ve své domácnosti či u druhých rodičů. A co teprve prázdná místa po našich blízkých, kteří nás navždy opustili. Čím je člověk starší, tím víc bolestně prázdných míst kolem sebe má.

Vánoční dárky

Nakupování a tlačení se mezi lidmi nám často přináší jenom stres, přitom pouhá maličkost může potěšit a udělat radost. Častým způsobem hodnocení dárků je porovnávání jejich finanční hodnoty. Kdo používá toto kritérium, je nejšťastnější z dárků nejdražších. U těchto lidí dobře obstojí pravé perly, brilianty, zlato, klíčky od rychlých vozů, vzácné parfémy, pravé kožešiny či umělecká díla.
Jsou ovšem lidé, kteří ocení spíše originalitu a vtip darovaného předmětu a na jeho hodnotě v penězích jim vůbec nezáleží. Největší úspěch u nich mají dárky velmi osobní s hezkým nápadem nebo vtipem.

Štědrovečerní večeře

Také v dnešní době spousta lidí lpí na tom, aby u štědrovečerního stolu seděl sudý počet stolovníků. V případě lichého počtu by se podle pověry mohlo v příštím roce vloudit do domu neštěstí. U štědrovečerního stolu se často prostírá jedno místo navíc. Toto místo je určené pro náhodného osamělého člověka anebo je vzpomínkou na ty, kteří nás opustili a už nikdy s námi nezasednou u jednoho stolu.
Podle pověry je rovněž nepřípustné, aby od štědrovečerní večeře kdokoliv vstal. Věřilo se, že ten, kdo od stolu vstane, do roka zemře. Se štědrovečerní večeří je spojen ještě další vánoční zvyk: naši předkové ovazovali nohy štědrovečerního stolu provazem nebo řetězem. Věřili, že jedině tak celá rodina zůstane v příštím roce pohromadě.
Vánoce jsou svátky především duchovní a nikoli materiální. Proto bychom se měli sami zamyslet, jak chceme Vánoce ve skutečnosti prožít, jestli v pohodě a klidu, a nebo ve shonu za dárky, umytými okny a jakousi dokonalostí, ale ve skrytu duše přitom s pocitem, že nás Vánoce psychicky a fyzicky spíše vyčerpávají.
zdroj:http://vztahy-v-rodine.zdrave.cz

V dnešní uspěchané době je naším největším nepřítelem stres.

12. dubna 2014 v 8:24 | Admin
V dnešní uspěchané době je naším největším nepřítelem stres. Potlačovaný stres způsobuje velkou většinu zdravotních problémů, tento fakt neodmítají ani lékaři vyznávající pouze klasickou západní medicínu. Stres způsobuje nejen bolest duše, ale i těla.
Existuje přitom jednoduchá metoda, jak se tohoto napětí zbavit. Snažte se relaxovat podle jasně daných pravidel a uvidíte, že odpočinek na úrovni jednoduché meditace vám dobije energii mnohem efektivněji než rychlá káva mezi povinnostmi v domácnosti.
zdroj:http://cinska-medicina.zdrave.cz

Jak zvládat stres

12. dubna 2014 v 8:19 | Admin
Prvním krokem je naučit se poznat, kdy stres přichází. Mezi první varovné signály patří napětí v krku a ramenou.
Další krok je vybrat si cestu, jakou se se stresem vypořádat. Jednou možností je se stresové situaci vyhnout. To ale často není možné. Druhou cestou je změnit způsob, jakým na stres reagujeme.
Další užitečné tipy jak se stresem vypořádat jsou:
 • Nelamte si hlavu svěcmi, které nemůžete ovlivnit, třeba počasí
 • Připravte se jak nejlépe umíte na okamžiky, které pro vás budou znamenat stres (pracovní pohovor)
 • Zkuste se dívat na změny jako na pozitivní výzvu a ne jako na hrozbu
 • Pracujte na řešení konfliktů s jinými lidmi
 • Nebojte se popovídat o problémech s lidmi, kterým důvěřujete
 • Stanovujte si reálné cíle (doma i v práci)
 • Jezte vyváženou stravu
 • Sportujte, meditujte
 • Věnujte se svým koníčkům
 • zdroj:http://stres.zdrave.cz

Může být stres nebezpečný?

12. dubna 2014 v 8:18 | Admin
Normálně je stres dobrý a užitečný. Dnes je však člověk vystaven nejrůznějším dlouhodobějším podnětům (problémy v práci, atd.) a tělo na ně může reagovat, jako kdyby bylo v ohrožení života, přičemž ale není. Navíc stres enormně zatěžuje organismus, a tělo proto potřebuje dostatek regenerace. Příliš mnoho stresu a málo odpočinku vedou k závažným zdravotním komplikacím. Nejdříve je to ztuhlost svalů, později zvýšený krevní tlak. Tou nejobávanější je pak srdeční ischémie (ICHS), která může vést až k infarktu myokardu. Stres se dále může projevovat
 • Úzkost, deprese
 • Bolest hlavy a zad
 • Problémy se zažíváním
 • Únava
 • Nespavost
 • Ztuhlý krk
 • zdroj:http://stres.zdrave.cz

Stres je přirozená reakce našeho těla na podněty

12. dubna 2014 v 8:17 | Admin
Stres je přirozená reakce našeho těla na podněty, které mohou ohrozit náš život. Dostane-li se tělo do stavu, který vyhodnotí jako zdraví ohrožující, spustí se řetězec reakcí.
Mozek vyšle signál do hypofýzy. Ta stimuluje činnost nadledvinek, které uvolní do krve adrenalin (epinefrin) a další stresové hormony. Svaly a potřebné orgány jsou prokrveny a je jim dodána energie ve formě glukózy. Naopak se například omezí činnost trávicího ústrojí. Tím je tělo připraveno na život zachraňující reakci (boj nebo útěk).
zdroj:http://stres.zdrave.cz

Stres je běžná psychická a fyzická reakce

12. dubna 2014 v 8:15 | Admin
Stres je běžná psychická a fyzická reakce na určité zážitky v našem životě. Vaše tělo má v sobě pevně uloženo jak reagovat na stres. Používá způsob, který byl původně určen k ochraně v případě ohrožení predátory a agresory.
V dnešní době se na nás hrne mnoho požadavků ze všech stran. Musíme zvládat obrovské pracovní zatížení, mnozí z nás na sobě nosí břímě hypoték, stále častěji péčujeme o velmi nemocné stárnoucí rodiče. Bojíme se o své děti, o svou budoucnost a občas stačí jen to, co se děje po ránu na silnici. Říkáte si jestli to všechno zvládnete, a já se nedivím, tuhle otázku si pokládá skoro každý. Dejte však pozor, jednou se může stát, že vás stres plně ochromí.

Pokud je vaše tělo a mysl neustále" na hraně" kvůli nadměrnému stresu, můžete čelit vážným zdravotním problémům.
Je to tím, že tělo má přirozený alarm a ten je stále v poloze - připraven.
Když narazíte na ohrožení - náhle na vás zaštěká velký pes - váš hypotalamu spustí poplašným systémem v těle. Prostřednictvím nervových a hormonálních signálů vyzve vaše nadledvinky, které se nachází na vrcholu vašich ledvin, aby uvolnily příval hormonů - adrenalinu a kortizolu.
 • Adrenalin - zvyšuje srdeční frekvenci, krevní tlak a dodávky energie.
 • Kortizol - primární hormon stresu, zvyšuje cukr (glukózu) v krvi. Zvýšeným přísunem glukózy zrychluje práci mozku a zvyšuje také dostupnost látek k opravám tkání.
 • Kortizol také omezení funkce, které jsou pro ohrožující situaci nedůležité nebo škodlivé. To ovlivní imunitní systém a odpovědí je potlačení zažívacího a reprodukčního systému.

Tento komplex přírodních alarmů také komunikuje s oblastí mozku, která reguluje náladu, motivaci a strach.
Po stresové situaci obvykle organizmus zahájí samoregulaci. Sniží se hladina hormonů a to umožňuje tělu návrat do normálního stavu. Jak poklesne hladinaadrenalinu a kortizolu, vaše tepová frekvence a krevní tlak se vrátí do normální úrovně a také další systémy obnoví svou pravidelnou činnost.

Pokud je stres ve vašem životě stále přítomen, takže jste stále napjatí, nervózní nebo pořád ve střehu. Čím méně máte kontrolu nad situacemi přinášejícími stres, nad nejistotou, tím větší pravděpodobnost zdravotních komplikací.
Při dlouhodobě zvýšené hladině kortizolu a dalších stresových hormonů mohou být narušeny téměř všechny vaše tělesné procesy.
To přináší zvýšené riziko vzniku mnoha zdravotních komplikací, včetně:
 • Srdečních chorob
 • Trávicích potíží
 • Deprese a úzkostných stavů
 • Obezity, poruch příjmu potravy
 • Problémy s otěhotněním, problémy v těhotenství
 • Zhoršení paměti
 • Kožních onemocnění, jako je ekzém, alergie
 • a mnoho dalších…

To je důvod, proč je tak důležité naučit se zdravým způsobem vyrovnat se se stresem ve svém životě.

Vaše reakce na potenciálně stresující události se odlišují od reakce jiného člověka. Jak reagujete na stres ve vašem životě ovlivňují různé faktory jako:
 • Genetika - geny, které regulují stresové reakce vykazují rozdíly u různých lidí. Takže záleží také na genové výbavě od rodičů.
 • Životní zážitky - lidé, kteří byli jako děti vystaveni mimořádně stresujícím událostem, jako je například zanedbávání či zneužívání, mají tendenci být v dospělosti velmi citliví na stres.
Stresující události jsou součástí života.
zdroj:http://stres.zdrave.cz

Obecně panuje přesvědčení, že slzy zmírňují stres.

12. dubna 2014 v 8:13 | Admin
Obecně panuje přesvědčení, že slzy zmírňují stres. A i někteří vědci předpokládají, že lidem se vyvinula schopnost ronit slzy právě proto. To, že slzy nejsou jenkomunikační prostředek, ale také uvolňovači napětí, by mohlo vysvětlovat, proč lidé pláčí nejen před publikem, ale také v ústraní, když je nikdo nevidí.
Emoční slzy jsou z chemického hlediska rozdílné od slz, které jen zvlhčují povrch oka. Krom jiných věcí, obsahují více proteinů. Stále nezodpovězenou otázkou však zůstává, zda je v emočních slzách více stresových hormonů, jako je prolaktin a ACTH(adrenokortikotropní hormon), než v lubrikujích slzách, což by se dalo očekávat, kdyby slzy pomáhaly ulevit od stresu. Bohužel v této oblasti nebyla zatím provedena žádná kontrolovaná studie. Ale je zde náznak, že pláč by mohl zlepšovat imunitní funkce.
Jedna menší japonská studie sledovala 60 lidí trpících alergií na latex. Výzkumníci měřili reakci jejich kůže na latex před a po zhlédnutí dvou filmů - jednom o počasí a druhém srdceryvném Kramerová versus Kramer. Při prvním filmu samozřejmě nikdo neplakal, ale u druhého většina pacientů alespoň pár slz uronila. A právě u těch byla následná reakce na latex nižší. Více jak 85% žen a 73% mužů říká, že se po pláči cítí lépe, což je opět potvrzuje tvrzení, že slzy ulevují od stresu. Závěrem ještě dodejme, že ženy v průměru pláčou více jak 5krát častěji než muži. Proč tomu tak přesně je, můžeme opět jen diskutovat.
zdroj:http://stres.zdrave.cz

Jak vnímáme slzy

12. dubna 2014 v 8:11 | Admin
ak slzy vnímáme, poukázal experiment s 80 studenty, kteří byli požádáni, aby posoudili míru intenzity smutku lidí v obličeji na fotografiích. Na polovině obrázků byli lidé se slzami tekoucími po obličeji, druhá půlka byla naprosto stejná, akorát slzy byly graficky odstraněny. Tyto fotografie byly proloženy kontrolní skupinou snímků osob s jinými výrazy v obličeji.
Bez ohledu na věk nebo pohlaví, studenti ohodnotili obrázky zachycující slzy za "vyjadřující více smutku", než stejné obrázky bez slz. A co více, obrázky bez slz byly často považovány, na místo smutku, za projev úcty, zájmu, rozjímání a zmatku. Fakt, že zvířata neprojevují své emoce pláčem - plus skutečnost, že novorozencům trvá nějaký ten měsíc než přidají slzy do své exprese - podepírá přesvědčení výzkumníků, že emoční slzy jsou nedávná evoluční událost.
V reakci na výše zmíněný pokus, přidal biolog Oren Hason z Tel Avivu svou teorii, že emoční slzy mohou být také signál pro vyjádření uklidnění. Je to dáno tím, že slzy způsobují rozostření vidění. To by mohlo fungovat jako biologický signál neagresivních záměrů. Vysílají jakousi zprávu: "snižuji svoji schopnost obrany a útoku, můžeš mi věřit." Je zde, ale také jiný důvod proč se slzy mohly vyvinout.
zdroj:http://stres.zdrave.cz

Proč pláčeme?

12. dubna 2014 v 8:10 | Admin
Co se ví, pro žádné jiné stvoření obývající povrch planety Země, není pláč stejným projevem emocí tak jako u lidí. Tedy pokud nepočítáme několik osamocených zpráv o slonech či gorilách, u kterých prý v nouzi krom hlasitých zvukových projevů došlo i k prolití nějaké té slzy.
Pokud jsou vskutku emoční slzy tak jedinečným lidským fenoménem, musí propláč existovat z evolučního hlediska alespoň nějaká výhoda (a pravděpodobně dosti velká). Ale jaká? Je pláč signálem podrobení, a tak dokáže zastavit smrtelný úder agresora? Zvyšuje empatii, a posiluje tak pouta uvnitř komunity? Podporuje zdraví tím, že uleví odstresu a dodá tak jistou výhodu? Jak je to s lidským mozkem, že vytváří v živočišné říší tak jedinečnou schopnost? Nedostatek peněz pro zodpovězení takové otázky by rozplakal nejednoho vědeckého pracovníka. Přesto si s ní někteří badatelé a experti lámou hlavu a jejich závěry jsou více než zajímavé.
zdroj:http://stres.zdrave.cz

Stres je reakce organismu na mimořádně zátěžové situace.

12. dubna 2014 v 8:08 | Admin
tres je fyziologická reakce, kterou naše tělo reaguje na život ohrožující situace. Dostaneme-li se do takové situace náš mozek vyšle signál do hypofýzy. Ta dá povel nadledvinkám k uvolnění stresových hormonů do krve. Omezí se činnost v ten okamžik nepotřebných orgánů, jako jsou například žaludek či ledviny, a veškerá energie je přesunuta do svalů jiných, v tu chvíli důležitých orgánů. Tělo se tak připraví na život zachraňující reakci - boj nebo útěk.
Takováto reakce tělo ale značně vysiluje. Proto jakmile stresový faktor pomine, musí člověk odpočívat, aby nabral zpět své síly. Situace, se kterými dnešní člověk přichází do styku (např. v zaměstnání, škole apod.), jsou dlouhodobějšího charakteru. Pokud tělo setrvává delší dobu ve vybuzeném stavu, může to mít značný negativní efekt na zdraví. Prvotní problémy jako ztuhlost svalů, nespavost, problémy se zažíváním a zvýšený krevní tlak, mohou přerůst až v srdeční ischémii, která v nejhorším případě končí infarktem myokardu. Ke stresu se také často přidružují další negativní faktory, jako je kouření, alkohol a nezdravá strava.
Mezi metody boje se stresem patří efektivní způsoby relaxace, meditace, zdravá strava, sport, rozumné řešení mezilidských vztahů atd.
zdroj:http://stres.zdrave.cz

Existuje odborná pomoc? Stres

11. dubna 2014 v 17:50 | Admin

Existuje odborná pomoc?

Ano. Poradenství, skupinové terapie a nejrůznější léky mohou pomoci lidem, kteří si nevědí rady se svými problémy. Nebojte se poprosit svého lékaře o radu.
zdroj:http://stres.zdrave.cz

Jak stres ovlivňuje emoce

11. dubna 2014 v 17:47 | Admin

Jak stres ovlivňuje emoce

Tělo reaguje na stres vyplavením stresových hormonů. Pokud je těchto hormonů v těle mnoho po delší dobu, má to nepříznivý vliv na zdraví a emoce. Lidé, kteří jsou ve stresu, jsou hodně často emotivní, úzkostliví, podráždění nebo i v depresi.
Je-li to možné, pokuste se změnit svou reakci na stres. Dále můžete vyzkoušet relaxační a meditační metody, nebo různé formy proti-stresových cvičení.
zdroj:http://stres.zdrave.cz

Jak se vyhnout problémům - STRES

11. dubna 2014 v 17:47 | Admin

Jak se vyhnout problémům

Nejdříve pozorujte své emoce a reakce a zkuste zjistit jejich podstatu. Naučte se zvládat smutek, hněv nebo frustraci. Pomáhá to udržet duševní zdraví v pohodě. Další tipy, jak zvládat své emoce, jsou:
 • Naučte se vhodně vyjadřovat své pocity
Je dobré dát lidem ve vašem okolí najevo, že vás něco trápí. Zadržování smutku a zlosti uvnitř sebe je velice vysilující a může vám způsobit problémy v práci, škole nebo ve vztazích.
 • Nejdřív myslete, potom jednejte
Emoce jsou mocné, ale přeci jenom si před svým jednáním zkuste promyslet, jestli se nejedná jen o chvilkové rozpoložení. Mohli byste toho později litovat.
 • Usilujte o rovnováhu
Soustřeďte se jen na pozitivní věci ve vašem životě a snažte si je co nejvíce užívat.
 • Myslete i na svou fyzičku
Fyzická kondice má velký vliv na psychiku. Postarejte se o to, aby vaše tělo mělo dostatek zdravé stravy, spánku a pohybu. Omezte alkohol a kouření.
zdroj:http://stres.zdrave.cz

Zloba a ukřivděnost

11. dubna 2014 v 17:45 | Admin

Zloba a ukřivděnost

Lidé si někdy nejsou vědomi toho, co způsobuje jejich zlobu, jak moc jí v sobě potlačují, nebo jak svůj hněv správně vyjádřit. Můžete být naštvaní z určitých událostí, nebo se hněvat na sebe či na chování jiných lidí. Také mnoho malých věcí může vytvořit pocit, že je život nefér.
Pokud se cítíte stále více ukřivdění a podráždění, nebo nezdravě hazardujete se svým zdravím (nadměrné pití alkoholu, atd.), můžete to značit problémy se zvládáním hněvu. Je velice důležité identifikovat příčinu a začít ji řešit.
ZDROJ:http://stres.zdrave.cz

Stres jako volně dostupná droga

11. dubna 2014 v 16:16 | Admin

Stres jako volně dostupná droga

Některé stresové situace mohou být i příjemné, např. tzv. adrenalinové sporty v nás způsobují stejné hormonální procesy jako při stresu, a přesto se těší velké oblibě u lidí a jsou hojně vyhledávány.
Stejně tak jsou často hormonální účinky suplovány některými drogami (amfetaminy, kokain, extáze, aj.). Z původních obranných reakci člověka se tak stává i návykový fenomén.
Mimo to jsou v lidech při stresu produkovány endorfiny, které způsobují euforii(euforie je příčinou návyku na morfin a heroin), může tak být vypozorován jistý návyk na endorfiny - neboli závislost na stresu a bažení po něm. K této problematice V. Schreiber dodává: "Navíc lidé mají tendenci vyhledávat stres, protože jim jeho prožitek dělá dobře. Nejde jen o přihlížeče katastrofám nebo nehodám - televize to dobře ví a jejich častým reportováním si zvyšuje sledovanost. Také filmové a televizní horory a thrillery patří do této kategorie. Je otázka, nakolik tato lidská vlastnost vede k posilování tendencí prožívat stres v realitě."

Jaké máte pocity při stresových situací?
zdroj:http://agresivita.zdrave.cz

Projevy působení "stresových" hormonů na tělo i mysl

11. dubna 2014 v 16:15 | Admin

Projevy působení "stresových" hormonů na tělo i mysl

 • tachykardie (zrychlená srdeční činnost)
 • hyperglykémie (zvýšené množství cukru v krvi)
 • mydriáza (rozšíření zornic)
 • "husí kůže"
 • rozšíření dýchacích cest
 • celkově se zvyšuje prokrvení řady orgánů, aby člověk mohl podat co nejlepší výkon, a naopak se odvádí krev z trávicího ústrojí a omezuje se jeho činnost
 • ztráta pohody, strach a úzkost
 • zvýšená bdělost a reaktivita
 • porucha cyklu spánku a bdění
 • při mírném stresu zlepšení paměti a učení (nejvíce nás naučili učitelé, kteří nás dovedli vzrušit)
 • zdroj:http://agresivita.zdrave.cz

Dva typy stresu

11. dubna 2014 v 16:14 | Admin

Dva typy stresu

Stres je určitým fyzickým a psychickým stavem žijícího organismu, který je vystaven nepříznivým životním podmínkám, tzv. stresorům. Ne vždy je stres chápán negativně, např. eustres je označení stavu po zážitcích netraumatizujících (pro mnohé to může být svatba, koupě domu, apod). Opakem je distres, který vymezuje velmi traumatizující reakci na událost (uvěznění člena rodiny, úmrtí manžela či manželky, rozvod).
V lidském těle vše pracuje na plné obrátky, tedy i chemické (hormonální pocesy) jsou v jednom kole. Člověk je "vnitřně" nastražen, jeho skryté kapacity se postupně aktivizují a kolotoč hormonů je již k nezastavení.
Za základní hormonální reakci při stresu lze považovat uvolňování hormonů z nadledvin. Zde jsou z dřeně vyplavovány hormony: katecholaminy (zároveň také přenašeči nervových vzruchů), noradrenalin, dopamin a adrenalin.
zdroj:http://agresivita.zdrave.cz

Prozradím Vám jak nám tělo likviduje Stres.V tomto článku vám odhalím nejen rizika,ale i učinnou obranu proti stresu.

2. března 2014 v 15:04 | ADMIN webu

Stres na nás číhá doslova na každém kroku...


Jste ve skluzu,nedaří se vám,čekají vás nepříjemné povinnosti,cítíte se vyčerpaní a napjatí? v tu chvíli jste už pod nadvládou stresu.Tělo i mozek se snaží podat co největší výkon,aby tíživou situaci zvládly.
Pokud ale napětí trvá příliš dlouho,začne se organismus doslova ničit.

V tomto článku vám odhalím nejen rizika,ale i učinnou obranu proti stresu.

Zčnu tím coje to stres. Příroda nás před dávnými dobami vybavila obranou proti chvílím,kdy nám hrozí nebezpečí.Organismus je v takovém okamžiku schopen se přepnout do nouzového režimu.V těle začne kolovat stresový hormon adrenalin a kortizol. Potlačí například trávení a naopak zrychlí srdeční tep.Dnes nám většinou o život nejde,přesto tuto reakci pociťujeme velmi často.stačí příliš mnoho úkolů v zaměstnání,složitá zkouška ve škole nebo jen vánoční nákup.Tělo přesto spustí stejné psychické i fizické reakce,aby se s takovou situací dokázalo vypořádat.Dlouhodobý tlak ale může organismu výrazně uškodit.Teď si probereme co je to dobrý a špatný stres.

EUSTRES-Je reakcí lidského organismu při běžném napětí.Pomáhá nám účinně zvládat nejrůznější překážky a výzvy v životě.Příkladem jsou třeba mírné trémy.Chemické reakce v těle při ní na krátkou dobu zvýší výkon organismu a psychickou kondici.Člověk se lépe soustředí a má na výkon dostatek energie.DISTRES-Pokud působení stresu trvá příliš dlouho nebo člověk nárazově čelí velké psychické zátěži,přichází na řadu takzvaný distres.V takovém případě se například objeví tak velká tréma, že člověk není schopný výkon vůbec podstoupit a na těle se začínají projevovat nežádoucí vedlejší účinky zátěže.
Niní vám prozradím jak se chránit, a pak si povíme co možná nevíte.


Začnu tím co je nejlepším lékem na stres, je to samozdřejmě odpočinek.Účinné uvolnění přináší hlavně různé druhy meditací,ale také pohyb,například běh nebo lyžování.Proti stresu se obzvláště doporučuje jóga nebo tai-či.
Účinky nadměrné zítěže dokážou zmírnit i některé potraviny.Například celozrnné cereálie ty vytvářejí v těle serotonin,který uvolňuje napětí a zlepšuje náladu.Hladinu stresových hormonů snižuje například vitamin C obsažený v ovoci,špenát pak dodá tělu hořčík,který pomáhá proti křečím.Důležité také je,aby tělo mělo dostatek kvalitního spánku a dokázalo se z námahy dostatečně zotavit.Potěšující může být,že někteří lékaři doporučují i malou dávku alkoholu.Víte že...

termín stres poprvé pojmenoval psychickou zátěž americký psycholog Walter Cannon v roce 1932?
příznaky stresu byly ale popsány lékaři už ve starověké Číně.

...stresové reakce mohou v člověku spustit i situace,které nevnímáme jako nepříjemné.Lidé totiž stejně reágují třeba na blížící se odlet na dovolenou nebo svatbu.


....slovo stres je odvozeno z latiny a pochází ze slova STRINGERE,což znamená těžce táhnout.
Niní se dostáváme k tématu, jak nám tělo likviduje stres.Probereme si zde likvidující účinky stresu na naše vlasy,mozek,ústa,srdce,plíce,trávící trakt,genitálie,svaly a pokožku.


Vlasy-dlouhodobý stres má za následek intenzivní vypadávání vlasů a může skončit i jejich úplnou ztrátou.


Mozek-Člověk pod silným tlakem se vystavuje riziku psychických i mentálních poruch.Častým projevem je například
nespavost,bolest hlavy a psychická podrážděnost,může ale dojít i na poruchy osobnosti a silné deprese.


Ústa-Častým příznakem je nadměrné sucho v ústech.V ústníí dutině však kvůli stresu mohou vznikat i bolestivé vřídky.Stejné příčiny stojí i za některými poruchami řeči jako je třeba koktání.


Srdce- Stresové situace požadují po srdci zvýšený výkon,při dlouhodobějším působení však mohou vést ke zvýšenému krevnímu tlaku a náchylnosti k srdečním chorobám,například infarktu.


Plíce-Ani plíce nejsou ušetřeny.Úzkosti provázené dlouhodobou zátěží mohou přivodit stavy dušnosti podobné astmatu.


Trávící trakt-Stres se nejčastěji projevuje poruchami právení.Ty mohou vést až k zánětům žaludku,žaludečním vředům a chronickým průjmům.


Genitálie-Psychický tlak vede u žen až k poruchám menstrulačního cyklu či zánětům.Muži jsou kvůli němu ohrožení poruchami erekce a neplodnosti.

Svaly- Svaly na dlouhodobou psychickou zátěž reágují bolestivými křečmi v oblastech krku a ramenou.Bolest se však může objevit i v okolí bederní páteře a zad.Častým projevem jsou také různé svalové a mimické tiky.
Pokožka- Některým lidem se dlouhodobý stres projeví i na kůži v podobě různých ekzémů a vyrážek.


Autorem tohoto článku je Jiří Mareček.

Jak zvládat předvánoční stres?

18. února 2014 v 13:35 | ADMIN webu
Vánoce jsou velmi náročným obdobím nejen pro naše peněženky, ale i pro zdraví. Trápíme se starostmi jak všechno zvládnout a na nic a nikoho nezapomenout, abychom měli svátky perfektní.
Vzájemně si přejeme klidné a spokojené Vánoce. Nemáte ale někdy pocit, že je to už fráze? Vždyť v podstatě z nich často máme strach. Jak všechno stihnout? Nebo naopak, jak zvládnout samotu, když u štědrovečerního stolu poprvé schází člen rodiny? Ve vzduchu visí napětí, přehrávané křečovitě vytvářenou vánoční náladou.
Místo sváteční atmosféry pociťují lidé neklid, zklamání, samotu, zkrátka jsou frustrovaní. Důvodem je, jak tvrdí psychologové, přehnané očekávání, honba za něčím, co člověk není schopen stihnout, extrémní potřeba harmonie. To vše je příčinou konfliktů, které často vedou k násilí, hysterickým záchvatům, ba až k sebevraždám. Vánoce jsou obdobím, kdy by měl člověk být s rodinou, oddechnout si a být šťastný. Tak to alespoň většina lidí vnímá. Když pak tento model nenaplňují, propadají depresi.

Shánění vánočních dárků

Před svátky si celá řada lidí neváhá vzít půjčky, aby mohli nakoupit bohatou nadílku pro své blízké. Jenže právě finanční stránka, respektive zátěž Vánoc je dalším významným stresovým faktorem, který se podílí na psychickém tlaku a nerovnováze.
Před nákupem dárků si stanovte v rámci rodiny maximální částku, kterou každý z vás za dárky pro jednoho člena utratí. Jednak nebudete mít tendenci podlehnout impulzivnímu bezmyšlenkovitému nakupování a navíc budete muset nad výběrem dárků víc přemýšlet. Předem připravený nákupní seznam vám zase ušetří čas a zoufalé pobíhání po obchodech.

Tipy, jak přežít vánoce

 1. Nenechávejte nákupy dárků na poslední chvíli.
  Vyvarujete se tak stresovým situacím v přeplněných obchodních centrech a budete mít více času na výběr správného dárku. Udělejte si volný některý víkendový den a vydejte se na příjemnou procházku po obchodech ve vašem okolí - na rozdíl od nákupů v obchodních centrech se pořádně projdete na čerstvém vzduchu a uděláte něco pro své zdraví.

 2. Nepřehánějte to s návštěvami
  Návštěvy příbuzných patří k Vánocům, ale nemusíte zde přeci trávit veškerý volný čas. Snažte se upravit počet návštěv tak, aby vám zbyl čas pro sebe. Vhodně si jednotlivé návštěvy rozvrhněte, abyste se nemuseli zbytečně stresovat tím, že nestíháte.

 3. Nepřejídejte se na vánočních večírcích
  Účast na vánočních večírcích je sice společensky pozitivní čin, ale pro zdravý život to není právě to nejlepší. Na večírcích na vás čeká řada pokušení v podobě bohatých tabulí s jídlem a množství alkoholu. Ochutnejte, co vás zaujme, ale nepřehánějte to - raději volte zeleninu, pijte bílé víno a obloukem se vyhýbejte lákadlům v podobě misek s chipsy, slanými oříšky apod.

 4. Nenechte si zkazit náladu vánočním úklidem
  Velký úklid před Vánocemi nemusí představovat drama - pokuste se jej ulehčit kvalitními úklidovými pomůckami a nalézt pozitiva. Napište si seznam úkolů, které je třeba udělat, a nebojte se zapojit do úklidu celou rodinu. I úklid je pohybovou aktivitou a dochází při něm k výdeji energie, děláte tak zároveň něco pro své zdraví.

 5. Hlídejte si jídelníček
  Také o Vánocích si hlídejte svůj jídelníček a pečlivě si zapisujte, co jíte. Vyvarujte se sladkostí, tučných jídel a alkoholických nápojů. Vánoční dobroty si dopřávejte v rozumné míře a nezapomínejte na dostatečný pohyb. Ušetříte si pak povánoční trápení, jak shodit nově získaná kila.
Pokuste se jen vytvořit příjemnou atmosféru a uvědomte si, že nejdůležitější je být s těmi, které máme rádi.
A jak zvládáte předvánoční stres vy?
zdroj:stres.zdrave.cz

Stres a stresové reakce

13. února 2014 v 14:58 | ADMIN webu
Stres a jeho typické projevy:

Příklad 1: "Jsem podrážděný, přecitlivělý, lekavý, nemohu se soustředit, budím se v noci. Stále se mi vracejí hrůzné a nepříjemné vzpomínky na událost, která se stala již před půl rokem."

Karel měl před půl rokem vážnou autonehodu, naštěstí vyvázl bez vážnějších zranění. Proto ho také překvapuje, že má psychické obtíže, stavy úzkosti, pocity napětí, špatně se soustředí a budí se v noci. Nepříjemný zážitek se mu vrací ve snech i představách ve dne.
Začal se obávat, že není normální a rozhodl se navštívit psychiatra.
Během terapie zjišťuje, že podobné obtíže nejsou nic neobvyklého, že tímto způsobem reaguje na stresové události více lidí. Dochází na psychoterapii a pomocí terapeuta se dokáže emočně uvolnit, odreagovat a traumatizující událost zpracovat. Jeho stav se pozvolna zlepšuje. Léky prakticky nepotřeboval, jen několikrát si vzal anxiolytikum - lék proti úzkosti.


Příklad 2: "Byla jsem přepadena před delší dobou a stále se vracejí nepříjemné zážitky, jako bych to celé prožívala znovu."

Hana byla přepadena, oloupena, znásilněna před 4 měsíci. Do té doby se cítila psychicky dobře, dařilo se jí dobře ve škole i doma měla dobré zázemí. Má přítele, se kterým si rozumí. Doufala, že se s nepříjemným zážitkem brzy vyrovná, časem zapomene.
Nyní ji trápí, že se obtíže zhoršují, špatně spí, má děsivé sny a i přes den se jí vybavuje celá událost v představách. Má z toho pokažený celý den, nemůže se soustředit, všeho se bojí. Na ulici se stále otáčí, někdy nemůže ani vyjít z domova. Je už unavená, přecitlivělá, snadno se rozpláče.
Jako v předchozím případě je nutné co nejdříve začít s léčbou. Nejvhodnější je kombinace psychoterapeutické léčby s antidepresivními léky. Čím dříve začneme, tím lepší je vyhlídka na brzké uzdravení. Haně velmi pomohla antidresivní léčba, začala lépe spát a původní obtíže postupně zcela vymizely.


Co to znamená stres?

Někdy prožíváme nadměrně stresující situaci, na kterou se nedokážeme adaptovat. Každý máme jinou odolnost proti stresu a proto můžeme odlišně reagovat. Pokud situaci nezvládáme, obvykle se to projeví v naší psychice, ale mnohdy reagujeme i tělesnými příznaky.
Mohou se vyskytovat některé z těchto obtíží: úzkost, neklid, nervozita, podrážděnost, přecitlivělost, únava, vyčerpání, horko, pocení, mrazení, tlak v hlavě, motání hlavy, bušení srdce, dušnost, mravenčení, svalové křeče, sevření na hrudi, sevření v hrdle, knedlík v krku, nevolnost, zvracení, chvění kolem žaludku, bolesti u srdce, bolesti hlavy, třes, chvění těla, vnitřní chvění, rozostřené vidění, nespavost, spavost, únava, vyčerpanost.
Obzvláště těžký stres (přepadení, znásilnění, záplavy, zemětřesení, požáry, úmrtí blízkého člověka, tragické nehody apod.) může způsobit dlouhotrvající stresovou reakci, která se může vyskytnout i půl roku po traumatizující události. Kromě úzkostí, nespavosti, lekavost, nesoustředěnosti, podrážděnosti se může objevit znovuprožívání události ve snech nebo představách. Nazývá se posttraumatická stresová porucha.

Co mohu dělat, co mi pomůže?

Pokud jde o lehčí stres, často pomůže máte-li někoho, komu se můžete svěřit, vypovídat. Vyplatí se stresovým situacím předcházet, vytvářet kvalitní vztahy, stanovit si priority v životě a jednat s ohledem na možné následky, nevrhat se bezhlavě do riskantních situací a vztahů.
Stresové reakce, které se objevují po prožití těžkého stresu je potřeba léčit, a to co nejdříve, aby vám zbytečně nekomplikovaly život. Zde pomáhá psychoterapie i léčba medikamenty. V žádném případě nezůstávejte se svými obtížemi sami a hledejte aktivně pomoc.
zdroj:http://www.dusevnizdravi.cz/

Příznaky stresu

18. července 2012 v 16:17 | ADMIN webu

Příznaky stresu

Stres doprovází únava, nespavost nebo neschopnost soustředění. Dále je stres doprovázen nervozitou, neklidem nebo popudlivostí, ztrátou chuti k jídlu, nauzeou, žaludeční nevolností, průjmem nebo zácpou. Stres dále doprovází bolesti hlavy, ztráta zájmu o sex, podráždění, zloba, rozčilování nebo apatie a pesimismus jsou součástí stresu.

zdroj:http://www.beltina.cz


V obecném pojetí pojem stres označuje reakci organismu na nadměrnou zátěž. U zvířat se stresová reakce objevuje zejména v situacích, kdy jim jde o holý život. V lidské společnosti se s jejím rozvojem dostala sociální a psychologická rovina na podobné místo jako biologické přežití.Stres je fakt přírody, kdy příčiny okolního světa ovlivňují jednotlivce. Reakce na stres a stresové situace je individuální.Mnoho stresu negativně ovlivňuje náš život, proto se nesmí zapomínat na relaxaci a odpočinek.Obecně platí, že stres souvisí z vnitřními i vnějšími faktory.Mezi vnější faktory stresu patří práce, vztahy z lidmi, problémy a situace každodenního života.Vnitřní faktory ovlivňující zvládat stres, jsou výživa, zdraví, fyzická aktivita, relaxace, dostatek spánku a odpočinku.


Pokud známe příčiny stresu, charakter stresové reakce a důsledky některých stresů, lze těmto vlivům předcházet.Prvním krokem pro zvládnutí stresu je cvičení.Vzhledem k tomu, že stresová reakce nás vede bojovat, nebo prchnou.Vhodné je také naučit se správně meditovat a využívat relaxační techniky, které jsou pro zvládání stresu důležité.Relaxace a meditace má blahodárný účinek na celý stav těla.


Relaxace je stav, který si všichni přejí po náročném dni.Lidé na stres reagují individuálně, proto pomáhají různé relaxační techniky.Relaxace je mocný prostředek proti stresu.Relaxační techniky, jako je hluboké dýchání, progresivní svalová relaxace, meditace nebo jóga vám pomůže aktivovat relaxační stav, a tím snaze bojovat proti stresu.


zdroj:http://psyche-karakeva.eu

Nervové vypětí a stres

21. března 2012 v 15:43 | ADMIN webu
Všední život často ovlivňují stres, horečný shon a tlak na výkon. Vnější faktory jako profesní přetížení, ale také soukromé
nesrovnalosti nebo přesycení volnočasovými nabídkami mohou způsobit nervozitu, vnitřní neklid a napětí.
V případě nervového vypětí hrozí, že stres převládne, pak mnozí nedokáží večer vypnout. Následkem jsou poruchy
usínání a spánku, trvalý neklid až syndrom vyhoření.


Nervové vypětí, změna prostředí - např. na začátku dovolené, změny v každodenním programu, také vědomé potlačování spontánního pocitu k nucení např. na návštěvě, v cizím prostředí vede k vymizení pocitu k nucení a následně k zácpě.Nebo průjmu. Zvracení. Migréně.
Nervové vypětí způsobené finančními potížemi může vést k žaludečním vředům, depresím a dokonce k srdečnímu selhání.
Stres, který dluhy vyvolávají, může způsobit nezanedbatelné zdravotní potíže.
Milióny lidí na Západě trpí kvůli svým dluhům bolestmi zad, hlavy a žaludku.Edward Driscoll (38) z amerického státu Massachusetts je přesvědčen, že za jeho žaludeční vředy a záchvaty úzkosti jeho ženy mohou právě dluhy.

"Pořád jen obavy a obavy z toho, kde vezmeme na další splátku," říká.
Psycholog J. Lavrakas ze státní univerzity v Ohiu, který vedl studii formou dotazníku na webovém portálu AOL, oznámil, že až 16 milionů Američanů má zdravotní obtíže způsobené stresem z dluhů. V Evropě je tento počet přibližně stejný.

Pes dokáže nemocným snížit nervové vypětí .

Zvládání stresu v každodenním životě

6. února 2012 v 8:53 | ADMIN webu
Spočívá v zásadním pravidle: být sám sebou za všech okolností, kdekoli a s kýmkoli, a opírá se o tři nástroje: o odlišné myšlení, pozitivní myšlení a klidně věcné myšlení.
Být sám sebou, dobře se znát
Zdá se to samozřejmé, ale přiznejte si sami:
- Kolikrát denně říkám přesně to, co si myslím, ve chví­li, kdy si to myslím, jak si to myslím, a to přímo osobě, které se to týká?
- Kolikrát denně dělám přesně to, co chci dělat, kdy a jak to chci dělat?
- Kolikrát denně jsem v souladu sám se sebou a se svým okolím?
V případě, že zcela poctivě můžete odpovědět na kaž­dou z těchto otázek: "Alespoň jednou", negativní stres vám nehrozí. Mnohem početnější však jsou ti ostatní, kteří se musejí naučit mít rádi sami sebe, být sami se­bou, říci si: je třeba mě brát takového, jaký jsem. Aby se to naučili a dosáhli změny, mohou použít následující tři nástroje:
Myslet jinak
Vymanit se ze strnulého, zavedeného myšlení je hlav­ním zdrojem duševního osvobození. Znamená to na­učit se používat tu část mozku, kde sídlí intuice, tvoři­vost, síla představivosti a fantazie. Současně to znamená odvrhnout falešnou bezpečnost konformismu, ohledů na to, co tomu řeknou ostatní lidé.
Myslet pozitivně
Odsuneme-li zcela stranou negativní myšlenky, bude­me lépe vycházet se svým okolím, protože tím dáme důvěru svým bližním, uznáme je za sobě podobné a na­víc s vědomím, že i oni dokáží překonávat sami sebe.
Myslet klidně a věcně
To znamená myslet tak, jak nás nabádá naše svědomí a hodnoty, které uznáváme, což nám umožní nepodlé­hat vnějším tlakům. Od každé životní události musíme získat odstup, abychom se v ní neztráceli, a neztratili tak sami sebe. Znamená to rozhodovat se s přehledem a nepodléhat klamům a mýtům.

Stress management, zásady duševní hygieny

7. ledna 2012 v 18:19 | ADMIN webu
Zásady duševní hygieny aneb život v rovnováze (princip work-life balance)
Jste v práci vystaveni stresu a nevíte si rady, jak z něho ven? Ubíjí vás pracovat pod tlakem?
Cítíte, jak se ve vás hromadí napětí? Ukážeme vám, jak zharmonizovat svůj pracovní i osobní život a být tak spokojenější!
V našem kurzu se dozvíte mimo jiné:
• co je to stres, jak vzniká a projevuje se
• jak správně identifikovat zdroje stresových situací
• jaké jsou naše osobní stresory a salutory - individuální mapování
• a jaké jsou varovné signály přetížení a vyhoření
• jak si trvale udržet rovnováhu a úspěch v pracovním i osobním životě
• jaká je prevence stresu a jaké taktiky jsou účinné pro jeho zvládání
• jaké existují protistresové relaxační techniky a jak je používat (praktický nácvik)
• jak pracovat se sny
• jak se na vzniku stresu podílí váš vlastní životní postoj
desatero inspirací pro udržení rovnováhy a pohody

Zajímá Vás více? Kontaktujte nás či vyplňte nezávazný poptávkový formulář.

Náš tým

Na našich kurzech na vás čeká profesionální a přátelský tým lektorů, jejichž společným jmenovatelem je radost z práce, vysoká odbornost a dlouholetá praxe v lektorské, terapeutické i manažerské činnosti.

Lektoři

Milan Holub

Kateřina Kryllová

Hostující lektoři

Design copyright 2009 IM Consulting zdroj:http://www.agentura-signum.cz
vzdělávání, teambuilding, firemní akce, adaptační kurzy, zábavné programy

Když stresový faktor pomine odpočívejte..

2. ledna 2012 v 16:01 | ADMIN webu
Stres je reakce organismu na mimořádně zátěžové situace.

Stres je fyziologická reakce, kterou naše tělo reaguje na život ohrožující situace. Dostaneme-li se do takové situace náš mozek vyšle signál do hypofýzy. Ta dá povel nadledvinkám k uvolnění stresových hormonů do krve. Omezí se činnost v ten okamžik nepotřebných orgánů, jako jsou například žaludek či ledviny, a veškerá energie je přesunuta do svalů jiných, v tu chvíli důležitých orgánů. Tělo se tak připraví na život zachraňující reakci - boj nebo útěk.

Takováto reakce tělo ale značně vysiluje. Proto jakmile stresový faktor pomine, musí člověk odpočívat, aby nabral zpět své síly. Situace, se kterými dnešní člověk přichází do styku (např. v zaměstnání, škole apod.), jsou dlouhodobějšího charakteru. Pokud tělo setrvává delší dobu ve vybuzeném stavu, může to mít značný negativní efekt na zdraví. Prvotní problémy jako ztuhlost svalů, nespavost, problémy se zažíváním a zvýšený krevní tlak, mohou přerůst až v srdeční ischémii, která v nejhorším případě končí infarktem myokardu. Ke stresu se také často přidružují další negativní faktory, jako je kouření, alkohol a nezdravá strava.

Mezi metody boje se stresem patří efektivní způsoby relaxace, meditace, zdravá strava, sport, rozumné řešení mezilidských vztahů atd.zdroj:http://stres.zdrave.cz

Naplánujte si Vánoce bez stresu..

21. prosince 2011 v 20:10 | ADMIN webu
Ačkoli Vánoce mají křesťanský původ, díky nádherné rodinné atmosféře plné pohody a klidu, se Vánoce staly symbolem zimy i pro "nekřesťany". Vánoční náladu však mohou snadno zkazit vánoční stresy z nakupování dárků či jiné předvánoční problémy. Ptáte se, jak zvládnout vše včas tak, abyste vše nejen stihli ale stihli to i stejně kvalitně?

Základem úspěchu je harmonie mezi vánoční aktivitou a pasivitou, odpočinkem. Tuto rovnováhu získáte jednoduše - naplánujte si Vánoce bez stresu!

1. prosincový týden

Zapomeňte na stresující "létání" z jednoho obchodu do druhého, které je důsledkem skutečně raných vánočních reklam a letáků. Na přípravu skvělých a nezapomenutelných Vánoc, máte ještě 3 týdny. Ačkoliv je první svíčka na adventním věnci už zapálená, je symbolem přípravy na pohodové Vánoce. Začněte nejprve s obhlídkou obchodů popřemýšlejte nad tím, co by vaše blízké, rodinné příslušníky potěšilo, případně se jich na to zeptejte. Otázka, týkající se přání pod vánoční stromeček, může jen potěšit. Také si udělejte seznam toho, co budete potřebovat při vaření a pečení.

2. prosincový týden

Pokud již víte, po čem vaši blízký touží, vyražte do obchodů znovu a udělejte vaše první nákupy. Nemusíte koupit vše, co je na vánočním seznamu, stačí, když koupíte alespoň ty nejdůležitější dárky, ty nejhlavnější. Srovnávejte ceny, v klidu popřemýšlejte o koupi dárků. Pokud obchod, ve kterém vaše dítě vidělo skvělou hračku, má již po vaší práci zavřeno, nezoufejte. Nebojte se o pomoc poprosit manžela, nebo objednejte stejnou hračku pomocí internetu. Pomozte si výdobytky techniky i v případě placení kartou.

3. prosincový týden

Zaměřte se už jen na skutečně poslední nákupy dárků. Ingredience na vaření a pečení si nakupte všechny již v 1.den 3. prosincového týdne. Koupi vánočního stromku a ryby přenechejte manželovi, přičemž při výběru mu mohou asistovat vaše děti. Čas vhodný na pečení, je podle našich babiček, právě čas večerní. Můžete se tím nechat inspirovat. Nezapomeňte ani na uvolňující, horkou lázeň a zapálení si voňavé vanilkové nebo skořicové svíčky, která dotvoří dojem vánoční pohody.zhttp://www.naseinfo.cz

Zatočte s depresí pohybem

2. prosince 2011 v 1:42 | ADMIN webu
Ti jedinci, kteří strádají depresí a nereagují na terapii antidepresivy, mohou využít další možnosti léčby, jíž je pravidelná pohybová aktivita.

Vědci vybrali třicítku žen ve věku od 40 do 60 let, které po dobu dvou měsíců užívaly antidepresiva - bez toho, že by se jejich stav zlepšil. Všechny ženy léky i nadále braly; některé z nich však byly náhodně převedeny i na program fyzické aktivity.

Po osmi měsících se u těch žen, které každý týden strávily dvakrát po hodině na strojích podporujících kardiovaskulární aktivitu, ukázalo značné zlepšení v příznacích deprese. U těch žen, které pouze užívaly léky, bylo zlepšení stavu jen mírné. zdroj:http://www.magazinzdravi.cz
Mind, Mood & Memory

Reakce na stres je skutečným viníkem -Jak snížit hladinu stresu

2. prosince 2011 v 1:40 | ADMIN webu
Díky stresu můžete zestárnout rychleji, než je zdrávo. Nedávná studie na ženách, které byly vystaveny dlouhodobému stresu, ukázala změny v chromozomech jejich buněk. Výsledkem byl ekvivalent přídavku deseti či více let k jejich biologickému věku.

Dr. Robert Trestman, místopředseda oddělení psychiatrie na University of Connecticut Health Center, říká: "Tento výzkum potvrzuje to, co jsme si mysleli již řadu let - že stresující faktory mohou být tytéž, ale to, jak na stres reagujeme, činí rozdíl. Zdraví člověka negativně ovlivňuje jeho reakce na stresující faktor, nikoliv tento faktor sám o sobě. Snížení pocitu stresu (tedy reakce na stres) je klíčové pro zachování zdraví."¨

Co může člověk udělat, chce-li snížit hladinu stresu:
Přijmout ty věci, se kterými nemůže nic udělat.
Požádat o pomoc členy své rodiny, přátele, Boha.
Dobře se o sebe starat, udržovat si přiměřenou tělesnou hmotnost, jíst zdravě a denně být fyzicky aktivní.

Uvolňovat se prostřednictvím techniky hlubokého dýchání nebo meditace.
Vyhýbat se stresujícím situacím, kdykoliv je to možné.
Vyhledat lékaře, psychologa nebo psychiatra, pokud se úzkostné stavy nezlepší.zdroj:http://www.magazinzdravi.cz
HealthNews

Stres může způsobit, že se budete cítit starší, než skutečně jste.

2. prosince 2011 v 1:37 | ADMIN webu
Stres může způsobit, že se budete cítit starší, než skutečně jste. Nedávná studie ukázala, že ty ženy, které byly vystaveny dlouhodobému stresu, měly takové změny v chromozomech buněk, v jejichž důsledku by bylo možno přidat k jejich biologickému věku deset i více let. ¨

Dr. Robert Trestman z oddělení psychiatrie při University of Connecticut Health Center říká: "Výsledky tohoto výzkumu potvrzují to, co jsme se domnívali po celá léta - stresující faktory mohou být stejné, rozdíl spočívá v tom, jak se člověk se stresem vypořádává. Negativní vliv na zdraví nemá stres, ale reakce na něj. Chceme-li zůstat zdraví, pak je důležité mít pod kontrolou svoji reakci na stresující faktory."


Co vědci v této souvislosti doporučují?
Záležitosti, které nemůžete ovlivnit, se snažte prostě brát takové, jaké jsou.
Požádejte o pomoc členy své rodiny a/či přátele, modlete se k Bohu.
Dobře se o sebe starejte, dávejte si pozor na nadváhu, jezte zdravě, nezanedbávejte pohyb.
Relaxujte - zhluboka dýchejte, v klidu rozjímejte.
Snažte se co nejvíce vyhýbat situacím, které jsou pro vás stresující.
Promluvte si se svým ošetřujícím lékařem nebo navštivte psychologa/psychiatra, pokud by vaše úzkostné stavy přetrvávaly. zdroj:http://www.magazinzdravi.cz
HealthNews

Finanční stres - rady jak snížit jeho škodlivé účinky

2. prosince 2011 v 1:34 | ADMIN webu
Finanční starosti si vybírají svoji daň v tělesném a psychickém zdraví Američanů. Podle výsledků nedávného průzkumu American Psychological Association uvedlo 80 procent respondentů, že problematická ekonomická situace zvýšila jejich hladinu stresu.
Tento stres následně vede k příznakům, jako jsou únava, svalové napětí, bolesti hlavy, podrážděnost a žaludeční obtíže.


Chcete-li snížit finanční stres a jeho škodlivé účinky, zamyslete se nad následujícími radami:

Naučte se aktivně odpočívat. Dýchejte zhluboka, pomodlete se, dejte si perličkovou lázeň anebo se podívejte na komedii, která vám pomůže zredukovat úzkostné myšlenky.
Dejte si pokoj od alarmujících zpráv. Jistě je dobré být informovaný, neposlouchejte však špatné ekonomické prognózy od rána do večera.
Dejte dohromady akční plán. Budete se cítit lépe, když budete aktivní - tak to dále neodkládejte. Vypracujte si rodinný rozpočet, zjednejte si přístup ke svým financím, poraďte se s odborníkem o dlouhodobé strategii. zdroj:http://www.magazinzdravi.cz
Self Healing

Hněv pramení ve stresu, proto je důležité hledat cesty, jak se vypořádat se stresem.

2. prosince 2011 v 1:29 | ADMIN webu
Odborníci již léta vědí, že hněv si bere svou daň na srdci. Nedávná studie zjistila, že pocity hněvu a nepřátelství ovlivňují rovněž kvalitu dýchání.


Ti muži (z celkového počtu 670 účastníků studie, ve věku 45 až 86 let), kteří vykazovali na začátku studie (VA Normative Aging) vyšší míru nepřátelských pocitů, dosahovali horších výsledků při měření funkce plic, jimž byli opakovaně vystaveni v průběhu následujících osmi let.
Výsledky studie ukázaly, že vyšší hladina nepřátelských pocitů souvisejí s horší funkci plic na začátku studie a rychlejším zhoršováním jejich funkce později.

Hněv pramení ve stresu, proto je důležité hledat cesty, jak se vypořádat se stresem. Pravidelný pohyb, dechová cvičení, meditace a modlitba jsou prokázanými cestami, jak se se stresem bojovat.
Men's Health Advisor zdroj:http://www.magazinzdravi.cz
 
 

Reklama