STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Stalking

Zlostný pronásledovatel (RESENTFUL STALKER)

11. dubna 2014 v 15:10 | Admin

Zlostný pronásledovatel (RESENTFUL STALKER)

Svou oběť úporně pronásleduje kvůli skutečnému či domnělému zranění, újmě, kterou mu oběť přivodila. Tito stalkeři vynikají ve vyhrožování a zastrašování, bývají až kverulantsky vytrvalí. Obtěžování jim přináší satisfakci, jde jim o moc a kontrolu nad obětí
zdroj:http://agresivita.zdrave.cz

Nekompetentní nápadník (INCOMPETENT SUITOR)

11. dubna 2014 v 15:09 | Admin

Nekompetentní nápadník (INCOMPETENT SUITOR)

Tento typ chce nějaký poměr, ale nehledá intimitu ani opětovný vztah, ale hledá rande nebo sexuální schůzku. Tuto skupinu tvoří sociálně a interpersonálně málo způsobilí jedinci.
zdroj:http://agresivita.zdrave.cz

Hledač intimity (INTIMACY SEEKER )

11. dubna 2014 v 15:08 | Admin

Hledač intimity (INTIMACY SEEKER )

Tento typ touží po vztahu s osobou, která ho zaujala. Předpokládá, že bude její city opětovat. Obvykle si vybírá osoby cizí nebo povrchně známé. Z jejich řad se rekrutuje většina pronásledovatelů celebrit. Neusilují primárně o sexuální vztah, ale dominuje touha po akceptaci uctívanou osobou, např. celebritou. Pronásledovatelé tohoto typu mívají obvykle prázdný život, smyšlený vztah je zpravidla jediným "vztahem" v jejich momentálním životě.
zdroj:http://agresivita.zdrave.cz

Odmítnutý pronásledovatel (REJECTED STALKER)

11. dubna 2014 v 15:07 | Admin
Odmítnutý pronásledovatel (REJECTED STALKER) Tato osoba se dopouští pronásledování v důsledku rozčarování a roztrpčení z ukončeného vztahu. Může jít o vztah intimní, rodinný, pracovní či obchodní, není výjimkou ani vztah terapeutický. Chování stalkera je následkem jeho touhy obnovit vztah nebo je odplatou za odmítnutí.
zdroj:http://agresivita.zdrave.cz

Kdo jsou stalkeři

11. dubna 2014 v 15:06 | Admin

Kdo jsou stalkeři

Podstatou je to, že agresor - stalker - je osoba, kterou uspokojuje týrat druhé.
Zde je třeba rozlišit dvě situace:
 1. Oběť osobu agresora zná a ví, o koho jde, nebo ho sice zná, ale netuší, že právě tato osoba je agresorem. Může se jednat o bývalého partnera (partnerku), přítele, ale také např. spolupracovníka v zaměstnání. Agresor přiznává svou totožnost.
 2. Agresor oběť více méně nezná: jde tu typicky o obtěžování celebrity - veřejně známé osoby jedním z obdivovatelů apod.
 3. zdroj:http://agresivita.zdrave.cz

Projevy stalkingu

11. dubna 2014 v 15:05 | Admin

Projevy stalkingu

 • Časté volání nebo SMS (v jakékoli denní i noční době)
 • Časté psaní dopisů nebo e-mailů
 • Neustálé držení se v blízkosti oběti
 • Vytrvalé pronásledování a vyvolávání "náhodných" setkání
 • Snaha dostat se do kontaktu nebo zůstat v kontaktu s obětí za pomoci třetí osoby, např. na pracovišti, u příbuzných nebo přátel
 • Zasílání nechtěných dárků, květin
 • Špinění cti šířením různých lží
 • Zanechávání vzkazů u vstupních dveří, na autě atd.
 • Náhlé podnikání stejných volnočasových aktivit
 • Objednávání zboží nebo služeb jménem oběti
 • Vloupání se do domu oběti
 • Ničení majetku oběti
 • zdroj:http://agresivita.zdrave.cz

Stalking znamená pronásledování oběti

11. dubna 2014 v 15:04 | Admin
Stalking znamená pronásledování oběti většinou známým, někdy i cizím člověkem, buď tajně zamilovaným nebo zhrzeným po ukončeném vztahu. Jedná se nejen o osobní pronásledování, ale také prostřednictvím telefonu, především SMS, případně e-mailů.
Slovo stalking je poměrně novým výrazem. Je chápáno jako zlovolné a úmyslnépronásledování a obtěžování jiné osoby, které u oběti snižuje kvalitu jejího života a ohrožuje její bezpečnost. Jinak řečeno, pod anglickým pojmem "stalking" si lze představit různé varianty pronásledování oběti, často expartnera zhrzeného odmítnutím.
zdroj:http://agresivita.zdrave.cz

Stalking - Co pronásledovatel obvykle dělá

5. dubna 2014 v 19:52 | Admin

Stalking

Stalking je způsob chování, kdy se pachatel zaměří na nějakého člověka, po kterém slídí, obtěžuje a pronásleduje jej, vyhrožuje mu, může jej i fyzicky napadnout a někdy i usmrtit. U své oběti svým chováním zároveň vyvolává pocity strachu. Stalking znamená nejen pronásledování, zastrašování, vyhrožování, ohrožování, ale i psychický a fyzický teror, který je důsledkem nenávistí, pomsty nebo i chorobné náklonnosti pachatele. Za stalkingem se může skrývat skutečné fyzické sledování, ale i posíláni 100 nevyžádaných a obtěžujících SMS zpráv za den. Je ho třeba brát vážně, protože je mnohdy spojeno s násilím a existuje možnost, že se bude stupňovat. Stalking je od roku 2010 i v České republice trestným činem a pokud jsi v ohrožení, můžeš požádat i o krátkodobou policejní ochranu. V ČR se se stalkingem setkalo 10 % populace, 2% stalkingu končí smrtí.
Pronásledovatelem může být jak někdo, koho znáš, tak i někdo naprosto neznámý, přestože většina pronásledovatelů v minulosti s dotyčnou osobou chodila nebo se s ní jinak znala. Pokud je pronásledovatelem bývalý partner, je motivem jeho pronásledování snaha udržet si za každou cenu kontrolu a moc nad obětí a snaha udělat jí ze života peklo. Jde mu o pomstu, odplatu a trest za rozchod, pokračování násilí a udržení moci jakoukouli formou. Za stalking je považováno opakované pronásledování, které trvá minimálně 4 - 6 týdnů. Za opakování je považováno více než 10 pokusů o kontakt. Pokud pronásledování pokračuje delší dobu, je považováno za velmi nebezpečné a ohrožující. Je zde vysoké riziko eskalace násilí, které může vést až k napadení či vraždě oběti.

Co pronásledovatel obvykle dělá

 • Sleduje tě a objeví se prakticky kdekoliv, kde se právě nacházíš
 • Soustavně ti volá, často pak zavěsí
 • Záměrně ničí tvůj majetek
 • Posílá nevyžádané dárky, dopisy, esemesky nebo e-maily
 • Šíří o tobě pomluvy
 • Snaží se kontrolovat, komu voláš, nebo to, jak používáš počítač
 • S pomocí technologií typu skryté kamery nebo GPS monitoruje tvůj pohyb
 • Často se zdržuje se v blízkosti tvého domova, školy nebo práce
 • Vyhrožuje, že ublíží tobě, tvojí rodině, kamarádům nebo zvířeti
 • Shromažďuje informace o tobě, ať už s použitím veřejných zdrojů, nebo tak, že si zaplatí sledování, prohledává ti odpadky, vyptává se na tebe tvých kamarádů, rodiny nebo sousedů
 • Cokoliv dalšího, co mu umožní tě kontrolovat, sledovat nebo zastrašit

Stalking: jak se bránit

 • Jsi-li v akutním nebezpečí, okamžitě volej linku 158 nebo 112.
  Věř svým instinktům a nepodceňuj situaci - pokud se cítíš v nebezpečí, pravděpodobně taky jsi.
 • Neber výhrůžky na lehkou váhu - pokud pronásledovatel mluví o sebevraždě nebo vraždě, případně snažíš-li se s ním rozejít, nebezpečí obvykle roste.
 • Nepodceňuj strach a nebezpečí. Nikdy nekomunikuj s tím, kdo tě pronásleduje.
 • Kontaktuj poradenské centrum zabývající se domácím násilím nebo zavolej na krizovou linku - pomohou ti sestavit bezpečnostní plán, případně ti poradí, jak máš dál postupovat a na koho se máš obrátit.
 • Měj připravený bezpečnostní plán - od toho, že změníš každodenní zvyklosti a zajistíš si místo, kam se můžeš uchýlit, až po to, že budeš mít kamaráda nebo příbuzného, který tě doprovodí, a že budeš vědět, co máš dělat, když se pronásledovatel najednou objeví u tebe doma, ve škole, v práci nebo kdekoliv jinde.
 • S pronásledovatelem vůbec nemluv ani nereaguj na jeho pokusy tě kontaktovat.
 • Pokus se shromáždit důkazy o pronásledování - zapiš si místo, čas a datum sledování nebo pokusu o kontakt, schovávej si e-maily, esemesky, dopisy i vzkazy, vyfoť všechno, co pronásledovatel zničí, nebo zranění, která ti způsobí, případně požádej svědky, aby sepsali, co viděli.
 • Obrať se na policii - vedle samotného stalkingu mohl pronásledovatel porušit i další zákony, například tím, že ti něco vzal nebo zničil.
 • Informuj o pronásledování rodinu, kamarády, kolegy, spolužáky nebo učitele a požádej je o pomoc - přinejmenším budou vědět, že si mají všímat, co se kolem tebe děje.
 • zdroj:http://www.stopnasili.cz/

Stalking znamená pronásledování oběti většinou známým, někdy i cizím člověkem..

27. listopadu 2011 v 20:07 | ADMIN webu
Stalking znamená pronásledování oběti většinou známým, někdy i cizím člověkem, buď tajně zamilovaným nebo zhrzeným po ukončeném vztahu. Jedná se nejen o osobní pronásledování, ale také prostřednictvím telefonu, především SMS, případně e-mailů.
Slovo stalking je poměrně novým výrazem. Je chápáno jako zlovolné a úmyslné pronásledování a obtěžování jiné osoby, které u oběti snižuje kvalitu jejího života a ohrožuje její bezpečnost. Jinak řečeno, pod anglickým pojmem "stalking" si lze představit různé varianty pronásledování oběti, často expartnera zhrzeného odmítnutím.

Projevy stalkingu

 • Časté volání nebo SMS (v jakékoli denní i noční době)
 • Časté psaní dopisů nebo e-mailů
 • Neustálé držení se v blízkosti oběti
 • Vytrvalé pronásledování a vyvolávání "náhodných" setkání
 • Snaha dostat se do kontaktu nebo zůstat v kontaktu s obětí za pomoci třetí osoby, např. na pracovišti, u příbuzných nebo přátel
 • Zasílání nechtěných dárků, květin
 • Špinění cti šířením různých lží
 • Zanechávání vzkazů u vstupních dveří, na autě atd.
 • Náhlé podnikání stejných volnočasových aktivit
 • Objednávání zboží nebo služeb jménem oběti
 • Vloupání se do domu oběti
 • Ničení majetku oběti

Kdo jsou stalkeři

Podstatou je to, že agresor - stalker - je osoba, kterou uspokojuje týrat druhé.
Zde je třeba rozlišit dvě situace:
 1. Oběť osobu agresora zná a ví, o koho jde, nebo ho sice zná, ale netuší, že právě tato osoba je agresorem. Může se jednat o bývalého partnera (partnerku), přítele, ale také např. spolupracovníka v zaměstnání. Agresor přiznává svou totožnost.
 2. Agresor oběť více méně nezná: jde tu typicky o obtěžování celebrity - veřejně známé osoby jedním z obdivovatelů apod.

Typy stalkerů

Odmítnutý pronásledovatel (REJECTED STALKER)

Tato osoba se dopouští pronásledování v důsledku rozčarování a roztrpčení z ukončeného vztahu. Může jít o vztah intimní, rodinný, pracovní či obchodní, není výjimkou ani vztah terapeutický. Chování stalkera je následkem jeho touhy obnovit vztah nebo je odplatou za odmítnutí.

Hledač intimity (INTIMACY SEEKER )

Tento typ touží po vztahu s osobou, která ho zaujala. Předpokládá, že bude její city opětovat. Obvykle si vybírá osoby cizí nebo povrchně známé. Z jejich řad se rekrutuje většina pronásledovatelů celebrit. Neusilují primárně o sexuální vztah, ale dominuje touha po akceptaci uctívanou osobou, např. celebritou. Pronásledovatelé tohoto typu mívají obvykle prázdný život, smyšlený vztah je zpravidla jediným "vztahem" v jejich momentálním životě.

Nekompetentní nápadník (INCOMPETENT SUITOR)

Tento typ chce nějaký poměr, ale nehledá intimitu ani opětovný vztah, ale hledá rande nebo sexuální schůzku. Tuto skupinu tvoří sociálně a interpersonálně málo způsobilí jedinci.

Zlostný pronásledovatel (RESENTFUL STALKER)

Svou oběť úporně pronásleduje kvůli skutečnému či domnělému zranění, újmě, kterou mu oběť přivodila. Tito stalkeři vynikají ve vyhrožování a zastrašování, bývají až kverulantsky vytrvalí. Obtěžování jim přináší satisfakci, jde jim o moc a kontrolu nad obětí

Predátorský pronásledovatel (PREDATORY STALKER)

Jeho cílem je útočné až sexuálně agresivní chování. Vyznačuje se systematičností v postupech, sbírá informace o oběti, fantazíruje o útoku. Je nutno dodat, že líčené vzorce chování se vyskytují i u některých sexuálních pachatelů.zdroj:http://agresivita.zdrave.cz
 
 

Reklama