STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU
Adminka není nyní v místnostiChat

*Život s poruchou osobnosti aneb Životopis Sandry
Sandra o sobě: Pomáhat je mé poslání


A i tobě ráda pomůžu ,ano i tobě co teď čteš tyto moje věty.Jsem ametér Peer Konzultant,to je osoba která má zkušenost s duševním onemocněním a ráda pomohu i tobě nejen přez svůj životní příběh.Jsem tu i pro tebe a záleží mi na tobě i když tě zatím neznám.Někdy stačí mít si ským promluvit,a věř že já ti budu rozumět a možná zjistíme že jsem měla ten samí problém co máš ty.Stačí když se semnou spojíš,můžeme si spolu povídat tady na mém chatu:
A věř mi jento že už to tu čteš ,teď tady tyto moje řádky, znamená že jsi na dobré cestě,máš snahu a odvahu řešit svojí situaci a to je moc dobře a já tě za to obdivuji,protože jiný zatím tuhle tvou odvahu ježtě nenašly.A až se posuneš tak daleko jako já, a jde to věř mi,třeba i ty budeš chtít být Peer konzultant, ať užamatér nebo profík a pomáhat dál druhým.Tak mi napiš a věř že všechno bude zase dobré,ničeho se neboj,protože už nejsi sám/sama, ale máš mne:-)


S láskou tvá Adminka SandraKdyby jste mi chtěly pomoci k lepšímu životu ,nebo podpořit tyto mé nezyskové stránky,tak budu ráda,ale nejedná se o žádnou sbírku,ale je to zcela dobrovolné,děkuji.


IBAN : CZ68 30 30 0000001303050018
čú:1303050018/3030A shledáte-ly tyto stránečky alespoň trochu užitečnými ,prosím pomožte o nich informovat ostaní pomocí vložení odkazu či obrázku který najdete klinutím na odkaz níže.Vložte jej na své strányky, profily atd..aby se pomoc dostala ke všem kteří jí hledají a potřebují.

Děkuji


Pokračuj rolováním dolů

*Stabilizátory nálady

BLOKÁTORY Ca++ KANÁLŮ

20. února 2014 v 20:01 | ADMIN webu
- u BAP je v obou fázích zvýšená intracel. konc. Ca
- na depresi moc nefungují, spíš na mánii - např. nimodipin a to pouze u rychlých cyklérů
Doporučené dávkování: 120-360mg/den ve 4 dávkách.
Nežádoucí účinky: hypotenze
zdroj:www.upsychiatra.cz

LAMOTRIGIN

20. února 2014 v 20:00 | ADMIN webu
Indikace: profylaxe BAP - při dlouhodobém podávání redukuje hlavně depresivní fáze. Pro eliminaci manických fází je vhodné doplnit ještě o lithium. Vhodný pro léčbu depresí u epileptiků.
Doporučené dávkování: velmi pomalu titrovat, od 25mg/den po dobu prvních 2 týdnů. Potom další 2 týdny 50mg/den, v 5. týdnu možno zvýšit na 100mg/den a v 6. týdnu na 200mg/den. Optimální dávka při léčbě BAP je 100-200mg/den.
Vysazovat také velmi pomalu (nebezpečí epilept. záchvatu).
Nežádoucí účinky: závratě, bolest hlavy, poruchy spánku, podrážděnost… Hlavně pozor na kožní reakce.
zdroj.www.upsychiatra.cz

KYSELINA VALPROOVÁ

20. února 2014 v 19:58 | ADMIN webu

- antiepileptikum 2. generace
- valproát sodný (Everiden, Orfiril), valpromid (Dépamid, Diprozin) nebodivalproex sodný (Depakote)
Indikace: hlavně akutní mánie - u závažných stavů se hned od začátku dává plná dávka 20mg/kg/den, aby se dosáhlo co nejrychleji s. koncentrace 50-100ug/ml.
Obvyklá denní dávka je 800-2000mg. Léčebná odpověď je u 60-80% pac. v průběhu 1-2t od dosažení min. s. konc. 50ug/ml.
Dá se použít i u pac. rezistentních na lithium nebo karbamazepin.
Kontraindikace: jaterní a pankreat. dysfce, útlum kostní dřeně, těhotenství
Nežádoucí účinky: GIT, třes, kožní exantém. Závažné: krevní dyskrazie, tox. hep., krvácivé projevy (snižuje agregabilitu trombocytů). Proto monitorovat: KO, GMT, amylázy, protromb. čas a sérové hladiny valproátu.
zdroj:www.upsychiatra.cz

KARBAMAZEPIN (Biston, Tegretol, Neurotop)

20. února 2014 v 19:57 | ADMIN webu

- antiepileptikum 2. gen. odvozené od tricykl. AD typu imipraminu
Indikace: afekt. a schizoafekt. poruchy: potlačuje akutní manické a depresivní ep., dá se podávat i dlouhodobě jako profylaxe
V porovnání s lithiem: u mánií je stejně účinný, ale má rychlejší nástup účinku. Je také účinný u mánií rezistentních na lithium, u organ. mánií…
Při terapii depresí je stejně účinný jako AD, nevyvolává ale přesmyk do mánie - vhodný u BAP a organ. deprese
Kontraindikace: útlum kostní dřeně, jaterní a ren. dysfce, poruchy srd. rytmu, glaukom
Nežádoucí účinky: GIT (nauzea, vomitus, obstipace), neurotox. (ospalost, tremor, ataxie, diplopie, závratě, cefalgie), ↑ těl. hmotnosti, poruchy srd. rytmu. Dále: kožní reakce, toxická hepatitida, aplast. anémie
Proto je nutné monitorovat krevní obraz 1x týdně, pak 1x měsíčně, jaterní testy a ionty po 2-3 měsících, hormony štítné žlázy a EKG 1x ročně
Interakce: potencuje tlumivý účinek alkoholu a lithia, nekombinovat s klozapinem (k. dřeň)
Doporučené dávkování: 400-1500mg 3x denně, optim. s. konc. je 5-10ug/ml
Po 1-4 týdnech se mění metabolismus - dávky je třeba zvýšit - od počátečních 200mg/noc do 800-1500mg/noc v průběhu týdne
zdroj:www.upsychiatra.cz

LITHIUM

20. února 2014 v 19:56 | ADMIN webu
Indikace: akutní mánie, bipolární deprese, profylaxe rekurentních afekt. poruch, augmentace antidepresivní léčby.
Lithiová profylaxe je léčbou volby u kompletně remitujících afektivních poruch.
U mánie je lepší začít akutní terapii kombinací antipsychotika a antiepileptika (haloperidol & olanzapin n. risperidon & karbamazepin) a pak převést pacienta na déledobou léčbu lithiem.
Z hlediska deprese reagují nejlépe pacienti s epizodickými formami.
Nežádoucí účinky: během prvních několik týdnů: ↑ žízeň a močení, ↑ řidší stolice, třes.
Dlouhodobě: polydypsie, polyurie, možné arytmie (zřídka).
Hlavně ale intoxikace - th. hemodialýza.
! potenciální teratogen - ne v prvním trimestru
Před nasazením lithia provést podrobné vyšetření
Dávkování:
profylaxe = 900-1200mg, optim. sérové koncentrace 0,5-0,8 mmol/l
mánie = 1000-1500mg, optim. s. konc. 0,8 - 1,2 mmol/l
zdroj:www.upsychiatra.cz

Stabilizátory nálady

20. února 2014 v 19:55 | ADMIN webu
Snižují až eliminují frekvenci a intenzitu manických, depresivních a smíšených epizod afektivních a schizoafektivních poruch při dlouhodobém profylaktickém podávání
Současně účinkují antimanicky a antidepresivně při léčbě akutních epizod, aniž vyvolávají přesmyk do opačné polarity
zdroj:www.upsychiatra.cz
 
 

Reklama