STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU
Adminka není nyní v místnostiChat

*Život s poruchou osobnosti aneb Životopis Sandry
Sandra o sobě: Pomáhat je mé poslání


A i tobě ráda pomůžu ,ano i tobě co teď čteš tyto moje věty.Jsem ametér Peer Konzultant,to je osoba která má zkušenost s duševním onemocněním a ráda pomohu i tobě nejen přez svůj životní příběh.Jsem tu i pro tebe a záleží mi na tobě i když tě zatím neznám.Někdy stačí mít si ským promluvit,a věř že já ti budu rozumět a možná zjistíme že jsem měla ten samí problém co máš ty.Stačí když se semnou spojíš,můžeme si spolu povídat tady na mém chatu:
A věř mi jento že už to tu čteš ,teď tady tyto moje řádky, znamená že jsi na dobré cestě,máš snahu a odvahu řešit svojí situaci a to je moc dobře a já tě za to obdivuji,protože jiný zatím tuhle tvou odvahu ježtě nenašly.A až se posuneš tak daleko jako já, a jde to věř mi,třeba i ty budeš chtít být Peer konzultant, ať užamatér nebo profík a pomáhat dál druhým.Tak mi napiš a věř že všechno bude zase dobré,ničeho se neboj,protože už nejsi sám/sama, ale máš mne:-)


S láskou tvá Adminka SandraKdyby jste mi chtěly pomoci k lepšímu životu ,nebo podpořit tyto mé nezyskové stránky,tak budu ráda,ale nejedná se o žádnou sbírku,ale je to zcela dobrovolné,děkuji.


IBAN : CZ68 30 30 0000001303050018
čú:1303050018/3030A shledáte-ly tyto stránečky alespoň trochu užitečnými ,prosím pomožte o nich informovat ostaní pomocí vložení odkazu či obrázku který najdete klinutím na odkaz níže.Vložte jej na své strányky, profily atd..aby se pomoc dostala ke všem kteří jí hledají a potřebují.

Děkuji


Pokračuj rolováním dolů

*Specifická porucha řeči

Specifická porucha řeči, porucha jazyka..

24. listopadu 2011 v 13:00 | ADMIN webu
V. kapitola
PORUCHY DUŠEVNÍ A PORUCHY CHOVÁNÍ (F00-F99)
tabelární seznam | kapitola: F00-F99 | podkapitola: « F70-F79 | F80-F89 | F90-F98 »
PORUCHY PSYCHICKÉHO VÝVOJE (F80-F89)
Poruchy uvedené pod F80-F89 mají tyto společné vlastnosti:
a) začátek je vždy v kojeneckém věku nebo v dětství;
b) postižení nebo opoždění ve vývoji funkcí' které mají silný vztah k biologickému zrání centrální nervové
soustavy;
c) stálý průběh bez remisí a relapsů. Ve většině případů je postižena řeč' prostorová orientace a motorická
koordinace. Opoždění nebo poškození je obvykle přítomno již velmi časně' může být spolehlivě zjištěno
a postupně se mírní s přibývajícím věkem dítěte' i když drobnější defekty často přetrvávají až do
dospělého věku.
F80Specifické vývojové poruchy řeči a jazyka
Jsou to poruchy' kde normální způsob osvojení jazyka je narušen od časných vývojových stadií.
Tyto stavy nelze přímo přičítat neurologickým abnormalitám nebo poruchám řečového
mechanismu' smyslovému poškození' mentální retardaci nebo faktorům prostředí. Specifické
vývojové poruchy řeči a jazyka jsou často následovány přidruženými problémy' jako jsou
obtíže ve čtení a psaní' obtíže v meziosobních vztazích a poruchy emocí a chování.
. 0Specifická porucha artikulace řeči
Vývojová porucha' kdy dítě užívá řečových zvuků pod úrovní svého mentálního věku' ačkoliv
řečová dovednost je na normální úrovni.
Vývojová:
. fonologická porucha
. porucha artikulace řeči
Dyslalie
Funkční porucha artikulace řeči
Lalie (opakování jedné hlásky)
Nepatří sem:porušení artikulace řeči (způsobené):
. afázií NS (R47.0)
. apraxií (R48.2)
. ztrátou sluchu (H90-H91)
. mentální retardací (F70-F79)
. s vývojovou poruchou řeči:
. expresivní (F80.1)
. receptivní (F80.2)


 
 

Reklama