STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Specifická porucha čtení

Specifické vývojové poruchy školních dovedností,Specifická porucha čtení

24. listopadu 2011 v 15:10 | ADMIN webu
Specifické vývojové poruchy školních dovedností
Jsou to poruchy' kde normální způsob získávání dovedností je porušen od časné fáze vývoje.
Postižení není prostým následkem nedostatku příležitosti k učení ani pouhým následkem
mentální retardace a ani není způsobeno žádným získaným poraněním či onemocněním
mozku.
. 0Specifická porucha čtení
Hlavním rysem je specifická a výrazná porucha ve vývoji schopnosti číst' která není způsobena
pouze mentálním věkem' problémy ostrosti zraku nebo nedostačující výukou. Chápání
čteného' pochopení čteného slova' znalost hlasitého čtení a odpovídat na otázky vyžadující
čtení' vše může být postiženo. Se specifickými poruchami čtení jsou často spojeny potíže
s psaním' které často zůstávají až do dospívání' i když je dosaženo určitého pokroku ve čtení.
V anamnéze zjišťujeme' že specifické vývojové poruchy čtení jsou předcházeny poruchou
vývoje řeči nebo jazyka. V období školní docházky jsou často přidruženy poruchy chování
a emocí.
"Čtení pozpátku"
Vývojová dyslexie
Specifická retardace čtení
Nepatří sem:alexie NS (R48.0)
dyslexie NS (R48.0)
Zpět na uvodní stránku
sekundární poruchy čtení při emočních poruchách (F93.-)

 
 

Reklama
Reklama