STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Somatoformní poruchy

Somatoformní poruchy

6. června 2016 v 19:43 | Admin
Pro tuto skupinu poruch je charakteristická přítomností tělesných příznaků bez prokazatelných organických patologických změn. Projevují se opakovanými stížnostmi na tělesné příznaky (jako je například bolest, nauzea, vegetativní příznaky, únava) a žádostmi o lékařské vyšetření přesto, že opakovaně byly nálezy negativní a pacient je lékařem ujišťován, že příznaky nemají žádný tělesný podklad. Tyto tělesné příznaky a s nimi spojené obavy jsou pro postiženého natolik nepříjemné, že vedou k závažnému stresu a narušují schopnost fungování v sociálních a pracovních rolích.
Pacienti trpící některou ze somatoformních poruch mohou zároveň trpět tělesným onemocněním. To však samotné nevysvětluje intenzitu, povahu nebo rozsah příznaků, ani míru starostí, které o sebe postižený má. Je potřebné si uvědomit, že tyto příznaky nejsou pod vědomou nebo volní kontrolou. Postižený nesimuluje, nevymýšlí si, ani nepodvádí a zasluhuje stejně pečlivé hodnocení, péči a pochopení.
Léčba somatoformních poruch je dominantou psychoterapie. U somatizační poruchy bývá používána psychodynamická psychoterapie, u ostatních se osvědčuje hlavně kognitivně behaviorální terapie.
Z psychofarmak mohou být krátkodobě účinné anxiolytika, nicméně vzhledem k možnostem návyku je nutno je podávat jen přechodně na počátku léčby. Vhodnější volbou je podávání antidepresiv, zejména nižší dávky clomipraminu, SSRI či SNRI mohou postiženým výrazně od potíží ulevit. Lze je podávat dlouhodobě. Podobně mohou pomoci nízké dávky antipsychotik.
  • Somatizační porucha
Tato porucha postihuje zejména mladé ženy, začíná zpravidla před 30. rokem věku. Trpí mnohočetnými, opakovanými a často se měnícími tělesnými příznaky. Nejčastěji jde o trávící problémy (bolesti, říhání, pocity na zvracení nebo zvracení), abnormální pocity na kůži (pálení, svědění, štípání, znecitlivění, bolestivost). Běžné jsou také sexuální a menstruační potíže a gynekologický výtok. Často se druhotně objeví deprese a úzkost.
Průběh poruchy je chronický a kolísavý a často spojen s dlouhotrvajícím narušením sociálního, interpersonálního a rodinného chování. Je mnohem běžnější u žen než u mužů a obvykle začíná v rané dospělosti.
  • Somatoformní vegetativní dysfunkce
Postižený zažívá příznaky jako by byly vyvolány tělesnou poruchou systému nebo orgánu, který je z velké části nebo úplně pod autonomní vegetativní inervací a kontrolou, tj. oběhového, trávícího nebo dýchacího a zčásti vylučovacího systému. Nejobvyklejší a nejnápadnější případy postihují systém oběhový (tzv. srdeční neuróza), dýchacího (tzv. psychogenní hyperventilace a škytavka) atrávicího (tzv. žaludeční neuróza a nervový průjem). Příznaky jsou obvykle dvojího druhu, z nichž žádný není příznakem tělesné poruchy dotyčného orgánu nebo systému.
U prvního typu, jsou stížnosti na objektivní příznaky vegetativního podráždění, jako jsou bušení srdce, pocení, červenání, třes.
Druhý typ je charakterizován více nezvyklými a pro tělesné onemocnění netypickými příznaky, například pocity prchavé bolesti, pálení, tíže, sevření a pocity, že je člověk nafouklý.
  • Hypochondrická porucha
Postižený se stále obává a zabývá možností, že trpí nějakou závažnou tělesnou nemocí.Normální tělové pocity, které u většiny lidí zůstávají pod prahem pozornosti, monitoruje a ony se stálým sledováním zesilují. Hypochondrická porucha vede k těžkému utrpení postiženého, který žije v neustálém strachu z hrozící katastrofy vážné nemoci. Často je přítomná deprese a úzkost.
  • Přetrvávající somatoformní bolestivá porucha
Postižení si stěžují na stálou, těžkou a skličující bolest, která však neodpovídá žádnému fyziologickému procesu ani tělesné nemoci. Bolest se objevuje v souvislosti s emočními konflikty nebo závažnými psychosociálními problémy. Je reakci na nadměrný stres, který však sám postižený často vytěsňuje a popírá. Důležitá je pro něj podpora a pozornost ze strany lékaře nebo jiných osob.

zdroj:http://www.cmhcd.cz/stopstigma/o-dusevnich-nemocech/

47. F 45 SOMATOFORMNÍ PORUCHY

5. června 2014 v 16:07 | Admin
Hlavním rysem je opakované uvádění tělesných symptomů se stálými žádostmi o lékařské vyšetření, navzdory opakovaným negativním nálezům a ujišťování lékaře, že příznaky nemají žádný tělesný podklad. Jestliže existují nějaké tělesné poruchy, pak nevysvětlují povahu a rozsah symptomů nebo tíseň a starost pacienta. I když začátek a trvání symptomů má úzkou souvislost s nepříjemnými životními událostmi, obtížemi nebo konflikty, obvykle pacient odmítá pokusy diskutovat o možnosti psychologických příčin. To může být i když jsou přítomné zřejmé depresivní a úzkostné symptomy. Míra porozumění, ať už fyzickým nebo psychologickým příčinám, kterou lze dosáhnout, je často pro pacienta i lékaře frustrující a přinášející jim zklamání.


U těchto poruch bývá často určitý stupeň snahy o získání pozorovnosti (histrionské chování), zvláště u pacientů, kteří jsou rozmrzelí, že se jim nedaří přesvědčit lékaře o tom, že jejich onemocnění je v podstatě fyzického rázu a že potřebují další vyšetřování nebo zkoumání.


Somatizační porucha - hlavním rysem jsou mnohočetné, opakované a často se měníci tělesné symptomy, které obvykle jsou přítomné několik let, než je pacient doporučen k psychiatrovi. Do té doby bylo provedeno mnoho vyšetření někdy operaci s negativním nálezem. Symptomy se mohou týkat kterékoli části těla nebo organového systému, nejobvyklejší jsou gastrointestinální senzace (bolest, říhání, zvracení, naušea, aj.) a abnormální pocity na kůži (svědění, pálení, štípání, znecitlivění, trudovitost, bolestivost, aj.). Běžné jsou také sexuální a menstruační potíže. Často je přítomná zřetelná deprese a úzkost. Průběh poruchy je chronický a kolisavý a často spojen s dlouhotrvajícím narušením sociálního, interpersonálního a rodinného chování. Je mnohem běžnější u žen než u mužu a obvykle začíná v rané dospělosti.


Hypochondrická porucha - pacient se stále zabývá možností, že má jednu nebo více závažných a progredujících tělesných nemocí, což se projevuje stálými somatickými stesky nebo zabýváním se vlastním fyzickým vzhledem. Normální a všední pocity a projevy interpretuje často jako nenormální a vyvolávající tíseň a obvykle zaměřuje svou pozornost pouze na jeden nebo dva orgány nebo orgánové systémy. Pacient může udávat obávanou tělesnou poruchu nebo zohyzdění, ale i tak se stupeň přesvědčení o její přítomnosti a zdůrazňování jedné poruchy více než druhé obvykle mění mezi jednotlivými návštěvami u lékaře. Často uvažuje o možnosti, že může mít i další choroby. Často je přítomná deprese a úzkost. Poruchy se zřídka poprvé projeví po 50. roce věku a průběh symptomů je obvykle chronický a kolísavý.


Somatoformní vegetativní dysfunkce - pacient popisuje symptomy jaky by byly vyvolány tělesnou poruchou systému nebo orgánu, který je z velké části nebo úplně pod vegetativní inervací a kontrolou, tj. kardiovaskulárního, gastrointestinálního nebo respiračního a zčásti urogenitálního systému. Nejobvyklejší a nejnápadnější připady postihují systém kardiovaskulární ("srdeční neuroza"), respirační ("psychogenní hyperventilace a škytavka") a gastroinstestinální ("žaludeční neuroza" a "nervový průjem"). Symptomy jsou obvykle dvojího druhu, z nichž žádný není příznakem somatické poruchy dotyčného orgánu nebo systému. U prvního typu, jsou stížnosti založené na objektivních příznacích vegetativního podráždění, jako jsou palpitace, pocení, červenání, tremor. Druhý typ je charakterizován více idiosynkratickými, subjektivními a nespecifickými symptomy, např. pocity prchavé bolesti, pálení, tíže, sevření a pocity, že je pacient nafouklý. Kombinace zřejmého zaujetí vegetativními potížemi, dodatečných nespecifikovaných subjektivních potíží a stálého poukazování na určitý orgán nebo systém jako příčínu poruchy dává charakteristický klinický obraz. U mnoha pacientů s touto poruchou může být zřejmý psychický stres nebo běžné potíže a problémy, které se zdají být ve vztahu k této poruše.


Přetrvávající somatoformní bolestivá porucha - pacienti si stěžují na stálou, těžkou a skličující bolest, která se nemůže plně vysvětlit fyziologickým procesem nebo tělesnou poruchou. Vyskytuje se v souvislosti s emočními konflikty nebo psychosociálními problémy, které dostačují k závěru, že jsou hlavními vyvolávajícími vlivy. Výsledkem je obyčejně zvýšena podpora a pozornost ze strany lékaře nebo jiných osob.


Léčba:
Léčba v této skupině poruch je dominantou psychoterapie. Z psychofarmak mohou být krátkodobě účinné anxiolytika, nicméně vzhledem k možnostem návyku je nutno je podávat jen přechodně na počátku léčby. Lepší je situace s antidepresivy, zejména nížší dávky clomipraminu (Anafranil) anebo antidepresiva III. generace (Seropram, Prosac) se ukázala jako účinná. Lze je podávat dlouhodobě. Podobně nízké dávky neuroleptik.


zdroj: http://sestrylf3.unas.cz

Hormon štěstí

12. dubna 2014 v 8:21 | Admin
Při sportu nebo jiné pohybové aktivitě se uvolňují endorfiny. Endorfiny (hormony štěstí) navozují pocit blaženosti, dobrou náladu a uvolnění. Co tedy může být lepším prostředkem při boji proti stresu než hormon štěstí? Navíc zdravá a vysportovaná postava vám také přidá na sebevědomí. Zkuste se cvičení věnovat pravidelně a brzy pocítíte skvělé výsledky (čím je tělo trénovanější, tím více endorfinu uvolňuje).
zdroj:http://stres.zdrave.cz

Somatoformní poruchy jsou charakteristické přítomností různých tělesných příznaků bez prokázaných organických změn.

15. března 2009 v 12:33 | ♥Naposledy.cz♥
Somatoformní poruchy jsou charakteristické přítomností různých tělesných příznaků bez prokázaných organických změn. Tyto příznaky jsou pro pacienta velmi nepříjemné a vedou k opakovanému vyhledávání lékaře a žádostem o lékařské vyšetření i přes opakované negativní nálezy. Pacienti trpící somatoformní poruchou samozřejmě mohou trpět tělesným onemocněním.
Dělí se na:
  • Somatizační porucha
  • Hypochondrická porucha
  • Dysmorfofobická porucha
  • Somatoformní vegetativní dysfunkce
  • Přetrvávající somatoformní bolestivá porucha
Zdroj:Klikni!
 
 

Reklama