STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Slovníček pojmů

Vulnerabilita

22. února 2014 v 16:22 | ADMIN webu
vulnerabilita - zranitelnost, náchylnost k onemocnění nebo poškození

Více na: http://www.schizofrenie.psychoweb.cz/schizofrenie-uvod/slovnicek-pojmu#ixzz2u44dlrFr

Tentamen suicidii, TS

22. února 2014 v 16:21 | ADMIN webu
tentamen suicidii, TS - sebevražedný pokus

Syndrom

22. února 2014 v 16:19 | ADMIN webu
syndrom - trs, soubor příznaků

Symptom

22. února 2014 v 16:19 | ADMIN webu
symptom - příznak

Suicidium

22. února 2014 v 16:18 | ADMIN webu
suicidium - sebevražda

Suicidant

22. února 2014 v 16:17 | ADMIN webu
suicidant - sebevrah

Spontánní remise

22. února 2014 v 16:17 | ADMIN webu
spontánní remise - odeznění příznaků bez léčby (nemoc "sama přejde")

Více na: http://www.schizofrenie.psychoweb.cz/schizofrenie-uvod/slovnicek-pojmu#ixzz2u43OmZvQ

Sedace; sedativní

22. února 2014 v 16:16 | ADMIN webu
sedace; sedativní - uklidnění, uklidňující

Ruminace

22. února 2014 v 16:15 | ADMIN webu
ruminace - neúčelné, nutkavé omílání nějakých situací v myšlenkách

Více na: http://www.schizofrenie.psychoweb.cz/schizofrenie-uvod/slovnicek-pojmu#ixzz2u42y43o4

Rigidní

22. února 2014 v 16:14 | ADMIN webu
rigidní - nepružný, strnulý

Remise

22. února 2014 v 16:13 | ADMIN webu
remise - odeznění příznaků (nikoli uzdravení - to přijde až později)

Více na: http://www.schizofrenie.psychoweb.cz/schizofrenie-uvod/slovnicek-pojmu#ixzz2u42bFzp1

Relaps

22. února 2014 v 16:13 | ADMIN webu
relaps - návrat nemoci během remise

Recidiva, rekurence

22. února 2014 v 16:12 | ADMIN webu
recidiva, rekurence - návrat nemoci po uzdravení

Prevalence, incidence

22. února 2014 v 16:11 | ADMIN webu
prevalence, incidence - výskyt onemocnění, procento nemocných

Premorbidní

22. února 2014 v 16:11 | ADMIN webu
premorbidní - v době před onemocněním

Mutilace

22. února 2014 v 16:10 | ADMIN webu
mutilace - poškozování, ubližování

Komorbidita

22. února 2014 v 16:09 | ADMIN webu
komorbidita - současný výskyt další poruchy (nemoc A je doprovázena komorbidní nemocí B)

Více na: http://www.schizofrenie.psychoweb.cz/schizofrenie-uvod/slovnicek-pojmu#ixzz2u41Yh9hc

Automutilace

22. února 2014 v 16:09 | ADMIN webu
automutilace - ubližování vlastní osobě

Autoakuzace

22. února 2014 v 16:08 | ADMIN webu
autoakuzace - obviňování sebe

Autoagrese

22. února 2014 v 16:07 | ADMIN webu
autoagrese - agrese obrácená proti vlastní osobě

Anxiolytika; anxiolytický

22. února 2014 v 16:07 | ADMIN webu
anxiolytika; anxiolytický - léky proti úzkosti; proti úzkosti

Více na: http://www.schizofrenie.psychoweb.cz/schizofrenie-uvod/slovnicek-pojmu#ixzz2u40uUFoD

Anxieta; anxiózní

22. února 2014 v 16:06 | ADMIN webu
anxieta; anxiózní - úzkost; úzkostný

Antidepresiva, zkratka AD

22. února 2014 v 16:05 | ADMIN webu
antidepresiva, zkratka AD - léky k léčení deprese

Více na: http://www.schizofrenie.psychoweb.cz/schizofrenie-uvod/slovnicek-pojmu#ixzz2u40XCFx3

Anhedonie

22. února 2014 v 16:04 | ADMIN webu
anhedonie - neschopnost radovat se, člověka nic nepotěší

Více na: http://www.schizofrenie.psychoweb.cz/schizofrenie-uvod/slovnicek-pojmu#ixzz2u40LVRSF

Anamnéza

22. února 2014 v 16:04 | ADMIN webu
anamnéza - souhrn životního běhu a událostí dotyčného, osobní historie související s onemocněním atp.

Více na: http://www.schizofrenie.psychoweb.cz/schizofrenie-uvod/slovnicek-pojmu#ixzz2u40BRYIK

Ambivalentní

22. února 2014 v 16:03 | ADMIN webu
ambivalentní - rozpolcený

Ambivalence

22. února 2014 v 16:02 | ADMIN webu
ambivalence - nejednoznačnost, rozpolcenost (člověk cítí protikladné emoce, např. náklonnost i odpor k něčemu a nemůže se ujednotit na názoru)

Více na: http://www.schizofrenie.psychoweb.cz/schizofrenie-uvod/slovnicek-pojmu#ixzz2u3zof5uU

Ahasverismus

22. února 2014 v 16:02 | ADMIN webu
ahasverismus - blud, že člověk je odsouzen k věčnému životu a v utrpení

Více na: http://www.schizofrenie.psychoweb.cz/schizofrenie-uvod/slovnicek-pojmu#ixzz2u3zeDmKO

Abulie

22. února 2014 v 16:01 | ADMIN webu
abulie - porucha vůle, neschopnost "donutit se něco dělat"

Více na: http://www.schizofrenie.psychoweb.cz/schizofrenie-uvod/slovnicek-pojmu#ixzz2u3zTl5Mb

Duševní choroby trochu jinak

2. ledna 2012 v 16:35 | ADMIN webu
ANTROPOFOBIE
=chorobný strach z lidí, který si většina postižených dokáže včas odreagovat láskou ke zvířatům (například sbíráním motýlů, rybařením či střílením jelenů). Někdy se však stává, že se jedinec začíná bát i sám sebe, ví, že před sebou neunikne, a tak se bojí, že si něco udělá.

BIBLIOFOBIE
=chorobný strach z knih a čtení. Vzniká tak, že se člověk díky čtení dozvídá hrůzostrašné informace, jež ho zcela psychicky naruší, takže pak při samotném spatření potištěného papíru začíná pociťovat silnou potřebu papíru nepotištěného.

DEJA-VU
= psychiatrické označení stavu, kdy se nemocnému zdá, že to, co prožívá, už někdy v minulosti prožil. Je to těžká choroba, neboť každý zdravý jedinec dneska ví, že něco takového, co je tu teď, tady ještě nebylo.

ERGOFILIE
= úchylka, kdy postižený pociťuje pohlavní rozkoš při pohledu na půvabné, silácké nebo obratné pohyby. Ve vrcholném stadiu vzrušení nemocní řvou "góól!!!".

FAGOFOBIE
= chorobný strach před polykáním potravy. Trpí jím většinou kuchaři, hygienici a osoby, které opravdu vědí, co ostatní jedí. Fagofobie patří mezi strachy z nadměrné informovanosti. Léčíme cenzurou.

FETIŠISMUS
= celkem běžná úchylnost projevující se chorobnou záliobou ve věcech různého druhu. Často můžeme například spatřit hloučky fetišistů poslávající ve speciálních útvarech zvaných fronty, jak se dožadují zbožňovaných předmětů. Fetišisté, kterých je většinou více než zboží, o něž usilují, se ve své vášnivé touze po něm často urážejí, strkají do sebe a někdy se i perou. Někteří při tom vyjazují vynikající sportovní připravenost a není žádným tajemstvím, že leckterý vrcholový sportovec začínal původně u fetiše.

GRAFOMANIE
= chorobná psavost, která někdy bývá zkoumána v ústavech pro choromyslné, jindy v ústavech pro literaturu. Grafoman a spisovatel jsou totiž na první pohled k nerozeznání - oba bývají rozervaní nejen mentálně, ale často i fyzicky. Základní rozdíl mezi nimi spočívá v tom, že spisovatel říká, že píše své knihy pro sebe, ale ostatní je čtou, zatímco grafoman prohlašuje, že píše pro lidstvo, ale nikdo to nečte. Úkolem psychiatrie je donutit grafomana, aby se to naučil po sobě číst.

HYDROFOBIE
= chorobný strach z vody. Skupinky hydrofobů se shlukují zvláště v továrnách, aby se svého strachu zbavily, vypouštějí do řek chemikálie. Ty se pak slučují s vodou a vytvářejí zcela nové, dosud neprobádané kouty naší vlasti.

HYPSOFOBIE
= chorobný strach před pádem z výšky. Můžeme se mu vyhnout jedině tím, že přestaneme šplhat nahoru.

KLAUSTROFOBIE
= Chorobný strach z uzavřeného prostoru. Běžně se projevuje například u odpovědných vedoucích jako strach z inspekce, revize či inventury. Strach z uzavření bývá provázen nepříjemnými vedlejšími účinky - člověk přestává mluvit, slyšet, odmítá vidět, později se mu křiví páteř a nakonec dochází ke ztrátě paměti.

KLEPTOMANIE
= chorobné sklony ke krádežím bez zištných důvodů. Klasický kleptoman nekrade pro zisk, ale pro krádež samu, krádež, která je pro něho především vyjádřením radosti ze života.
Moderní kleptoman již tuto radost postrádá. Řídí se heslem "Kdo nekrade, okrádá rodinu" a říká, že záleží jenom na tom, jak se to vezme. Když všechno rozkrade, krade dál a stává se tudíž jakýmsi kleptomanem se setrvačnosti. V další fázi choroby pak začíná krást sám sobě, až je si sám sobě ukradenej.

KOPROLALIE
= chorobné sklony mluvit neslušně. Vzniká tehdy, když za určité situace člověka jiná než neslušná slova nenapadají. Nebo napadají, ale plně nevystihují to, co chce vyjádřit.

KORUPCE
= v situaci, kdy nějaká věc či služba není běžně k mání, a taková situace skutečně může někdy nastat, vzniká u některých jedinců zvláštní forma chorobného optimismu, kdy se nemocný domnívá, že může všechno, stačí znát odpovědi na dvě odvěké otázky: 1. kolik a 2. komu.
Tento druh duševní úchylky nazýváme korupcí. Psychiatři v boji proti němu často nasazovali životy, někdy i svoje, jejich zápas s korupcí je proto právem zapsán zlatým písmem do historie medicíny, i když i historikům bylo kvůli tomu zapotřebí sem tam něco šoupnout.

KULTURNÍ ŠOK
= podle svědectví některých významných cestovatelů existují prý země, které nemají stejnou kulturní úroveň. Jestliže se nepřipravený člověk ocitne náhle v zemi s vyšší či nižší kulturní úrovní, může dojít k takzvanému kulturnímu šoku. Tento kulturní šok může mít pak za následek například ztrátu chuti cestovat - nemocný se usadí zrovna tam, kde je, nebo vpravdě nekulturní chování - vzpomeňme například nájezdů Turků do Evropy nebo Čechů do Drážďan.

NARCISMUS
= chorobná láska k sobě. Vzniká většinou z pocitu, že člověka nemá nikdo rád, chce si to vynahradit a zamiluje se sám do sebe. Není však znám případ, kdy by tato láska vyvrcholila sňatkem a také obavy z otěhotnění jsou liché. Může se však stát, že se později do nemocného skutečně zamiluje i nějaká jiná osoba, nemocný začne velmi silně žárlit a vzniká tak často neřešitelný a velmi zvláštní druh manželského trojúhelníku.

NEGATIVISMUS
= chorobný odpor ke každému vnějšímu vlivu. Často nemocná osoba odmítá i uspokojování vlastních potřeb. Tím trpí zejména ženy. Autor slovníku se setkal s odporem takřka u všech žen, s nimiž přišel do styku, takže s nimi ani do styku nepřišel.

NEURASTENIE
= bývá považována za "chorobnou unavenost projevující se už brzy po ránu". Z vlastní praxe však každý ví, že to není žádná nemoc, nýbrž normální stav a za úchylku bychom mohli považovat jeho opak - chorobnou čilost projevující se ještě v pozních nočních hodinách.

OBEZITA
= duševní choroba s tělesnými následky a naopak: obézní lidé jsou většinou tak dobrosrdeční, že umírají předčasně.

OBSEDANTNÍ NEUROZA
= nemoc, při níž má člověk nutkání dělat něco, co se normálně považuje za nesmyslné - například opakovaně se vracet při odchodu do práce a kontrolovat, jestli jsem uzavřel plyn, elektriku, vodu a tak podobně. Obsedantní neurotici však mohou mít nejrůznější nápady a nutkání, a tak psychiatr jen těžko rozpoznává, zda jde o neurózu nebo o touhu po poznání.

OPTIMISMUS
= vedle cholery, lepry a moru, je optimismus nejnebezpečnější duševní chorobou. Lékaři je často přímo nazývají tzv. předsmrtným stavem či lidově poslední nemocí. Optimista (odvozeno od slova optika čili opti-místa - vidící jen místy) se díky své chorobě stává časem zcela bezelstným až tupým tvorem, který rychle hyne s úsměvem na rtech.

PROFESIONÁLNÍ DEFORMACE
= tzv. nemoc z povolání. Vzniká tak, že člověk pracuje, pracuje a pracuje, až z toho zblbne. Psychiatři se zblázní, učitelé začnou nutit své rodiče, aby se hlásili, když chtějí něco říct, spisovatelé si vymýšlejí ve vlastních životopisech. Každé povolání má svou specifickou profesionální deformaci, která někdy může mít velmi podivný průběh, všimněme si například řezníků či zelinářů, kteří trpí megalopsií tj, hmatovým bludem, kdy se člověku zdají být předměty větší, než ve skutečnosti jsou.

PYGMALIONISMUS
= sexuální úchylka nazvaná podle bájného sochaře Pygmaliona, který stvořil sochu tak krásnou, že při pohledu na ni pociťoval pohlavní vzrušení. Dnes dělíme postižené podle toho, jaké sochy je nejvíce vzrušují na abstrakcionalisty a realisty. Mezi realisty nacházíme zvláštní sortu lidí - milovníky pomníků.

ÚZKOSTNÁ NEURÓZA
= moderní psychiatrie považuje tzv. úzkostnou neurózu za "bezdůvodný strach člověka z toho, že se mu něco stane". To je bezesporu nesmysl, protože něco se mu stane určitě. Otázkou zůstává co, ale to už psychiatr nepoví, protože neví. A i kdyby věděl, váže ho lékařské tajemství.

VERBOMANIE
= mluvkaření čili takzvaná sexuální latina. Jedná se podobně jako v případě latiny myslivecké či rybářské o vědomé či neúmyslné falšování rozměrů a čísel.

VEXLÁCTVÍ
= poměrně nová civilizační choroba, která se jeví jako nelegální výměna peněz mezi dvěma osobami, při níž se, ač je to paradoxní, obě obohatí. Obohatí se však pouze finančně, zatímco chudnou morálně, a tak vexláci většinou končí jako jacísi etičtí somráci a my ostatní jim hrdě kyneme z okének našich morálních mercedesů.

ZOOFOBIE
= chorobný strach se zvířat. Jde o větší množství chorob, které se od sebe liší podle zvířat. Existuje například markantní rozdíl mezi strachem z opice (charakteristickým pro opilce), strachem z mladých koček (typickým pro stárnoucí milovníky) a strachem z bažanta (u pacientů na lůžku). Nejběžnější chorobou však i nadále zůstává strach z vola.

ZTRÁTA PAMĚTI
= Dostane-li se člověk do jistého chaosu informací, kdy si není jistý, co si má vlastně pamatovat a co má radši ihned zapomenout, Volí někdy vědomě nebo nevědomě ztrátu paměti. Tato ztráta sama ještě nemusí znamenat žádnou tragédii, pokud si ovšem stihl zapamatovat, že kdysi nějakou paměť měl. Jestli se mu to nepodaří, může to v životě dotáhnout daleko, ale nebude mu to k ničemu, protože už se nebude pamatovat na dobu, kdy nebyl tím, čím se stal později, a tak svůj vzestup nebude moci náležitě vychutnat.

Zdroj:http://www.brejle.net

Informace – kdo je kdo, co znamenají tituly a další užitečné údaje

27. listopadu 2011 v 18:42 | ADMIN webu
Psychoterapeut
Psychoterapeut je psycholog nebo lékař oprávněný provádět psychoterapii neboli léčbu psychologickými prostředky. Musí to být vysokoškolsky vzdělaný psycholog nebo lékař - psychiatr a musí mít atestaci z klinické psychologie - nikdo jiný psychoterapii nesmí provádět. Psychoterapii vám může hradit zdravotní pojišťovna nebo se poskytuje za hotové; záleží na konkrétním terapeutovi Psychoterapeuti se dále specializují, protože směrů nebo způsobů psychoterapie existuje celá dlouhá řada. Ty nejčastěji zastoupené jsou:
Kognitivně-behaviorální terapie (KBT)
- zaměřená na analýzu myšlení a chování. S terapeutem se domluvíte co nejpřesněji na podmínkách a průběhu terapie, počítá se zde s výraznou aktivitou klienta (pacienta). KBT hodně pracuje např. s fobiemi a jinými úzkostnými poruchami, mentální anorexií aj.
Psychoanalýza, dynamická psychoterapie
- pátrá po minulých prožitcích a příčinách současných potíží, zdůrazňuje význam nevědomých dějů. Dlouhodobá terapie (2-5 i více let), která má obrovskou tradici v USA, u nás tolik psychoanalytiků není.
Humanistická psychoterapie
- zaměřuje se na rozvoj osobnosti a pozitivní zdroje, terapeut klienta vlídně vede na cestě sebepoznání.
Patrně většina psychoterapeutů užívá postupy pocházející z různých směrů.

Psycholog - poradce

Psychologické poradenství může poskytovat pouze vystudovaný psycholog s praxí. Pomáhá klientovi zorientovat se v problémových situacích, ovšem neprovádí psychoterapii. Obvykle pracuje za přímou platbu, výjimkou jsou např. pedagogicko-psychologické poradny nebo síť poraden pro rodinu a mezilidské vztahy, které jsou hrazeny z veřejných zdrojů a klienti zde neplatí. Existuje více zaměření poraden:
Pedagogicko-psychologické poradny
- zaměřené zejména na děti a problémy související se školou. Řeší otázky školní zralosti, problémů s prospěchem atp.
Manželské a rodinné poradny
- pomáhají hlavně při potížích ve vztazích - mezi partnery, rodiči a dětmi atp. Většina psychologických poradců specializaci nemá a řeší široké spektrum potíží. Psychologický poradce může též provádět psychologickou diagnostiku (klinický psycholog rovněž). Nejčastěji se testuje inteligence, vlastnosti osobnosti, pozornost a další funkce a dispozice.

Psychiatr

Psychiatr je lékař (vystudoval medicínu, zatímco psycholog studoval na humanitně zaměřené fakultě, obvykle filozofické), který jako jediný ze zde zmíněných odborníků může předepisovat léky. U většiny psychiatrů neplatíte, jsou placeni z veřejného zdravotního pojištění. Někteří psychiatři provádějí privátní psychoterapii.

Supervizor

Supervize je služba pro terapeuty, poradce a jiné specialisty, kterým pomáhá udržet nebo zlepšovat kvalitu jejich práce. Supervizor je zpravidla zkušený odborník v dané problematice a jeho služby jsou placené.

Grafolog

Grafologii - odhad vlastností a schopností člověka na základě znaků jeho písma - může provádět v zásadě kdokoli. Je dobré mít alespoň absolvovaný nějaký kurz; pro tyto kurzy bývá podmínkou středoškolské vzdělání.

Personalista

Personalista se specializuje na oblast práce a kariéry. Vyhledává správné pracovníky na pracovní místa, pomáhá jim s rozhodováním, co dělat, jak být úspěšný atd. Personalisty najdeme ve specializovaných personálních agenturách a ve větších podnicích. Někteří personalisté mají vysokoškolské vzdělání, nejčastěji psychologického nebo pedagogického typu, ovšem podmínka to není.

Kouč

Koučing je moderní záležitost; kouč je typicky pomocníkem vrcholového manažera, kterému pomáhá k větší efektivitě a duševní vyrovnanosti. Žádné rigorózní požadavky na vzdělání koučů nejsou.

Mediátor

Mediátor je zprostředkovatel, v tomto případě zprostředkovatel komunikace. Smyslem mediace je urovnávání sporů, pokud se znesvářené strany nedokážou dohodnout. Nikomu nestraní a snaží se najít možnosti, jak např. předejít zbytečným soudním sporům. Uvažuje se o povinném využití služeb mediátora u rozvádějících se manželů, pokud jim selhává komunikace. Požadavky na vzdělání mediátorů taktéž nejsou (u povinné mediace ale budou, tedy bude-li politiky schválena).

Soudní znalec

Je odborník registrovaný jakožto soudní znalec a smí provádět soudně-znalecké posudky. Musí splňovat určitá kvalifikační kritéria. Nezřídka se stává, že k téže věci vyhotoví různí znalci zcela odlišné posudky.

Poradce v rozvoji osobnosti

Jde zpravidla o živnostníka, který poskytuje tzv. osobní služby. Je to volná živnost a takový poradce nemusí mít žádné specializované vzdělání ani praxi. Nesmí provádět psychoterapii, psychologické poradenství ani diagnostiku. V jeho kompetenci je pomoci zdravému člověku, aby se cítil ještě lépe nebo lépe využíval své možnosti.

Tituly - co znamená DiS., Mgr., PhD. ...?

Pro ty, kdo se nevyznají v titulech, jsou zde informace o těch, se kterými se ve zmiňovaných oblastech můžete setkat. Tituly informují o určité dosažené úrovni vzdělání; specializaci dotyčného z nich nepoznáte.
DiS.
- píše se za jméno, znamená "Diplomovaný specialista" a patří člověku, který vystudoval nějakou Vyšší odbornou školu. Zakládá určitou odbornost a je níž, než vysoké školy a univerzity.
Bc.
- uvádí se před jménem, znamená "bakalář"; zpravidla absolvent tříletého studia na VŠ;
Mgr.
- uvádí se před jménem, znamená "magistr"; zpravidla absolvent pětiletého studia na VŠ; typ vystudovaného oboru taktéž nepoznáte (může to být učitel, filozof, právník aj.)
MUDr.
- uvádí se před jménem a informuje o tom, že dotyčný je lékař
PhDr.
- uvádí se před jménem, znamená "doktor filozofie"; rozšíření magisterského titulu
PhD., CSc., DrSc.
- tituly uváděné za jménem; informují, že dotyčný se věnoval či věnuje výzkumné činnosti; obvykle též přednáší na VŠ nebo univerzitě

Hodinové sazby, frekvence a délka sezení

Tyto záležitosti si každý nastavuje sám, takže zde uvádíme jejich obvyklé parametry. Hodinové sazby (nejsou-li kryty z veřejných zdrojů) se pohybují kolem 500 Kč za konzultaci; ve větších městech šplhá částka i k 1000 Kč. Délka sezení bývá většinou 45 - 70 minut a probíhají jednou týdně, jsou-li opakované. Toto jsou však, jak již uvedeno, pouze zprůměrované údaje, konkrétní informace si vyžádejte u vybraného odborníka. Většinou je nutné se předem objednat.

Jaké chování odborníka je už za hranicí a co potom dělat?

Psychologové a psychiatři jsou povinni řídit se určitými etickými pravidly. Tato pravidla by měli respektovat i ostatní, kteří provádějí diagnostiku nebo se snaží pomáhat. Patří sem zejména mlčenlivost - s výjimkou povinnosti ohlásit ty nejzávažnější trestné činy (jako např. vraždu) nesmí o vás nikdo šířit informace, které jste danému odborníkovi poskytli. Dále je povinen chovat se k vám slušně a ohleduplně, respektovat vaši osobní historii, vaše názory a vaši osobní důstojnost. Musí být dobře kvalifikovaný ve službách, které nabízí.

Bez obav se na kvalifikaci ptejte a nechte si předložit diplomy. Pamatujte si, že tím urazíte jen ty, k nimž je lepší nechodit; ti dobří vaši opatrnost ocení. Jsou-li služby zpoplatněny, musíte být jednoznačně informováni. Tedy - nesmí vás klamat, zesměšňovat, neodborným postupem vám ublížit ani jakkoli obtěžovat. To poslední si zasluhuje poznámku - zejména sexuální obtěžování. To je nanejvýš odsouzeníhodné, protože namísto pomoci přichází další rána.

Pokud se s tímto setkáte, nahlaste chování takového člověka - nejlépe osobně na policii, případně písemně na státní zastupitelství, dále se můžete obrátit na Českomoravskou psychologickou společnost - cmps@ecn.cz, na Českou psychoterapeutickou společnost - info@psychoterapeuti.cz, jde-li o psychiatra, kontaktujte lékařskou komoru - recepce@clkcr.cz, nebojte se napsat do televize nebo do novin (např. mfdnes@mfdnes.cz, info@lidovky.cz, online@ringier.cz, televizni.noviny@nova.cz, ctnamety@ceskatelevize.cz) - třeba se sami vypraví váš příběh ověřit, napište případně i nám na info@psyx.cz.
Dneska to máte snadné, odešlete mail klidně na všechny tyto adresy, někde se to určitě ujme. Je jasné, že i mezi odborníky na pomoc ostatním se může najít někdo, kdo by s lidmi vůbec pracovat neměl. Pokud na někoho takového narazíte, řešte to už kvůli tomu, abyste ušetřili trápení těm, co by k němu přišli po vás. Na druhou stranu, když jste se službami spokojeni, určitě dotyčného odborníka potěší, když mu to řeknete, protože ani tohle není samozřejmost.zdroj:http://www.katalog.psycoweb.cz

Slovníček pojmů z psychologie-psychiatrie

27. listopadu 2011 v 18:32 | ADMIN webu
ambivalence - nejednoznačnost, rozpolcenost (člověk cítí protikladné emoce, např. náklonnost i odpor k něčemu a nemůže se ujednotit na názoru)

ambivalentní - rozpolcený

anamnéza - souhrn životního běhu a událostí dotyčného, osobní historie související s onemocněním atp.

autoagrese - agrese obrácená proti vlastní osobě

autoakuzace - obviňování sebe

automutilace - ubližování vlastní osobě

letální - smrtelný

mutilace - poškozování, ubližování

presuicidální - odehrávající se v době před sebevraždou

rigidní - nepružný, strnulý

suicidant - sebevrah

suicidální - sebevražedný

suicidium - sebevražda

syndrom - soubor, trs příznaků

tentamen suicidii, zkratka TS - sebevražedný pokus

zdroj:http://www.sebevrazda.psychoweb.cz
 
 

Reklama