STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

* Síla myšlenky

Jak získat co nejrychleji sebevědomí

14. července 2016 v 16:42 | Admin
Pokud si přejete v co nejkratším čase zvýšit vlastní sebevědomí, musíte začít dělat to, čemu jste se doteď vyhýbali. Lepší pocit ze sebe a větší sebevědomí se získává každodenními drobnými činy, promyšleným tréninkem. Jak na to?
Bylo by neseriózní tvrdit, že pocit vlastní hodnoty lze zvýšit snadno a rychle - obzvláště, když nám bylo celý život vtloukáno do hlavy, jak jsme neschopní a nemožní. Vybudování zdravého sebevědomí je proces, který vyžaduje čas. Urychlit to celé však může, když půjdeme hned do akce:

Jeden v minulosti vysoce postavený český politik měl jako dítě se sebevědomím velké problémy. A tak ho jeho maminka, ještě na základní škole, přihlásila, do recitačního kroužku. Také se domluvila s třídní učitelkou, aby chlapce posílala co nejčastěji s třídní knihou do jiných tříd - aby musel zaklepat, pozdravit a překonat svou plachost. Po revoluci v roce 1989 to nejednou vypadalo, že se tento muž jako bravurní řečník již narodil…

I vy můžete vlastní sebevědomí zvýšit. Pokud pro to něco uděláte.

Potřebujete sadu rychlých úspěchů

Potřebujete si navyknout na to, že jste dobří. Potřebujete opakovanou zkušenost, že jste dosáhli cíle. Ať už jde o mluvení na veřejnosti, větší sebevědomí ve vztazích s opačným pohlavím nebo při uzavírání nových zakázek, můžete proces získávání sebevědomí urychlit tím, že v úvodu z cvičných důvodů "snížíte laťku" a získáte v krátkém čase co nejvíce (kladných) zkušeností.

Ruský mág Vadim Zéland ve svých knihách Ovlivňování reality vysvětluje, co má takovým "snížením laťky" na mysli. Popisuje případ trhovců, kteří když úplně první den ráno začínají na svém stánku prodávat, dají prvním pár zákazníkům zboží pod cenou. To má za následek, že prodej už od začátku proudí - zatímco by jinak čekali na prvního zákazníka třeba až do oběda (podobně si například některé sportovní týmy vybírají na začátek přípravných zápasů před sezónou slabší soupeře - aby si hned od začátku zvykli na pocit vítězství, a přitom mohli natrénovat spoustu důležitých herních dovedností).

Jak se zbavit trémy, když se vám někdo hodně líbí

Pokud ztrácíte řeč v blízkosti někoho hodně atraktivního, nebo ho máte problém vůbec oslovit; dejte si závazek, že podstoupíte následující trénink: Začnete se bavit s úplně každým, koho potkáte. Budete si povídat s dědečky na zastávkách, při placení v obchodě vyseknete poklonu paní prodavačce - prostě váš růst sebevědomí odstartujete v situacích, ve kterých "o tolik nejde". A každý drobný úspěch bude pro vaše sebevědomí přímo balzámem.

Nepomůže vám totiž, když budete přeskakovat příliš velké úrovně obtížnosti. Vzpomínáte na náš úplně první příklad? Pokud chcete mluvit před desítkami tisíc lidí na náměstí, začněte v malém recitačním kroužku…

Proč někdo sebevědomí má a někdo ne?

Potkávám se na svých kurzech a v terapiích s lidmi velmi sebevědomými, i těmi, kdo sebevědomí nemají skoro žádné. Jaká jedna věc tyto dvě skupiny odlišuje? Zkušenosti s prožíváním vlastní hodnoty.
Přirozeně sebevědomí lidé mají opakovanou zkušenost toho, že jim svět neublíží, že se nemusí bát. Opakovaně dostávají od druhých pozitivní zpětnou vazbu a též jsou si sami vědomi své vlastní hodnoty. Zažívají úspěch.

K sebevědomí krok za krokem

Zkušenosti se získávají v čase. Tento článek byl o tom, jak to trochu "urychlit" a jít svému štěstí v životě naproti.

Mimochodem, těsně před dokončením textu vyšel na IDNES.cz rozhovor s novým trenérem pardubických hokejistů Petrem Draisaitlem. Jeho odpověď na otázku, co s pochroumanou psychikou hráčů, shrnuje hlavní myšlenku tohoto článku - jak jsou důležité každodenní maličkosti a budování sebevědomí krok po kroku: "Musejí se z toho dostat taky sami. Tím, jak se dennodenně chovají, jak trénují, jak se připravují. Kecat můžeš celý den, ale sebevědomí nikde nekoupíš."
Takže slovy pana trenéra: Dost keců - je čas začít trénovat!

Nakažlivý smích :-D

16. května 2016 v 21:59 | Admin

Změn své myšlení a změní se ti svět

16. května 2016 v 16:46 | Admin

S láskou vaše adminka

Aktivně-optimistický postoj

16. května 2016 v 15:41 | Admin

Aktivně-optimistický postoj

"Dějiny světa jsou dějinami hrstky výjimečných lidí, kteří měli úplnou důvěru v sebe sama. Tato víra umožňuje projev Božského, které je v nás vždy přítomno. Bytost chovající nezměrnou víru může být čímkoliv; možné je vše. Taková lidská bytost selže, pouze pokud nevyvine dostatečnou snahu manifestovat subtilní nekonečnou sílu Vesmíru. Ti, kdož porozumí, zjistí, jak je nade vše ostatní důležité věřit v naši sílu."
Svámí Šivananda
"Nedokážeš věřit v Boha, nevěříš-li sám v sebe."
Vivekananda
Třetí základní postoj je charakteristický pro ty, kteří vyhodnocují úplně vše, co se kolem nich odehrává, co nejvíce pozitivně. Hluboký pozitivní postoj jejich mysli je pevnou, neotřesitelnou vírou v to, že se věci ubírají správným směrem a že každý problém či překážku je možné zdolat. Život je samozřejmě plný situací, které nedokážeme přímo ovlivnit, co však udělat můžeme, je změnit náš pohled na takovou věc.
Aktivní optimisté si vytvářejí pozitivní vnitřní přístup, díky kterému jsou schopni čelit všem událostem a pozitivně tak ovlivňovat lidi kolem sebe. Jejich osobní vztahy skýtají spoustu lásky, něhy a okouzlující vřelosti. Vědí, že těžkosti jsou nezbytnou součástí života, které však napomáhají našemu porozumění životu a překonávání vlastních hranic. Aktivní optimisté dobře vědí, že nejsou žádnou loutkou v rukách osudu, ale že sami jsou tvůrci vlastního štěstí i neštěstí.
Jejich neutuchající optimismus, naplněný entuziasmem se stává skutečným uměním ve chvíli, kdy se probudí jejich neuvěřitelná schopnost projít lehce přes jakékoli překážky. Téměř vždy si uchovávají pozitivní mysl a vždy jednají pro dobro věcí, přičemž jsou podporováni blahodárnými silami, které tak skrze zákon rezonance do sebe přitahují. Tito lidé jsou otevřeni všemu, co obohacuje jejich duši, a jsou připraveni učit se čemukoliv od čehokoli. Hluboce věří, že tím nejpřevratnějším činem, kterého mohou na tomto světě dosáhnout, je být šťastný. Díky tomu, že do všeho vkládají dobro, situace a bytosti jim zpětně odráží vždy to nejlepší ze sebe.
Vyjádřeno jinými slovy:
Přijmi svůj život a Život přijme tebe!
zdroj:http://www.jogin.cz/moc-a-vyznam-pozitivniho-mysleni/

Pseudo-idealistický postoj

16. května 2016 v 15:40 | Admin

Pseudo-idealistický postoj

"Nikdy nikdo nedokázal nic velkolepějšího než ti, kteří mají odvahu věřit v něco vyššího, než je náhodná okolnost."
Bruce Barton
"Mysl sama dokáže z pekla učinit nebe a z nebe peklo".
John Milton

Tento druhý základní životní postoj je charakteristický pro ty, kteří rádi utíkají od zodpovědnosti a mají tendenci unikat z reality do svého imaginárního světa, v němž ignorují reálné povinnosti a potřeby ve jménu duchovních priorit. Do této kategorie spadají falešní filosofové a neustále nespokojení věční snílci. Jsou to ti, kteří se okamžitě vzdávají špatné náladě, vždy jen sní o tom, co by mohlo být, aniž by však udělali cokoli pro to, aby se jejich sny naplnily. Jsou věčně rozhořčeni nad bezvýznamnými maličkostmi a neustále nacházejí spoustu chyb na všech okolo sebe, nikdy však překvapivě sami na sobě.
Pseudo-idealistický postoj není vlastně ničím jiným než maskovaným způsobem sebeobrany, ukrýváním se před realitou a vlastním sebeurčením. Pseudo-idealisté uznávají pasivní způsob chodu věcí, kdy se vše vyvíjí "náhodně", aby tak mohli unikat do snů o ideálním světě, který se ale nikdy neuskuteční, protože pro jeho existenci není nic uděláno. V tomto případě představuje nečinnost způsob určité aktivity, která však s sebou přináší jen negativní výsledky.
Pokud se pseudo-idealistický postoj transformuje do skutečného idealistického postoje, který předpokládá proměnu strachu ze zodpovědnosti a unikání z reality do sebedůvěry a víry v život, je dosaženo třetího, aktivně-optimistického postoje. Rozjímání se pak skutečně může stát cestou ke správnému způsobu myšlení, ke skutečnému žití, a k tomu stát se pánem vlastního osudu.zdroj:http://www.jogin.cz/moc-a-vyznam-pozitivniho-mysleni/

Fatalisticko-pesimistický postoj

16. května 2016 v 15:39 | Admin

Fatalisticko-pesimistický postoj

"Pošetilý člověče, pochybuješ, aniž bys věděl, a vůbec netušíš, jakou obrovskou moc skýtají tvé vlastní myšlenky. Měl bys vědět, že vše, co si dokážeš představit, je také možné uskutečnit podle toho, nakolik tomu věříš… Proč tedy nepoznáš sám sebe a neobjevíš boží dokonalost?"
Tudor Arghezi
Tento postoj k životu se projevuje především obavami z budoucnosti, pocity zbytečnosti, zoufalstvím, neklidem a úzkostí. Nejčastěji se s tímto postojem setkáváme u dezorientovaných nešťastných a nevyrovnaných lidí. Pravděpodobně každý z nás známe někoho, kdo si nechává systematicky unikat veškeré prospěšné životní příležitosti; neustále musí řešit problémy a sám sebe pokládá za oběťnepříznivého osudu. Jsou to lidé, kteří při první překážce, na kterou narazí, usuzují: "Věděl jsem, že to nedokážu! Nezmůžu nic ani nic nemůžu změnit!"
Když mají vyřešit nějaký zásadní problém, první věc, která je napadne, je, že to není zrovna vhodná výzva pro ně. Okamžitě propadají smutku a nezájmu a jsou velmi silně přesvědčeni o tom, že kdyby měli jiné podmínky, dokázali by se s věcí vypořádat mnohem lépe a rychleji, nějakými jinými prostředky. Z tohoto důvodu jim skutečné řešení často uniká a oni se začnou přesvědčovat, že to nemohou zvládnout. Vybaví se jim všechny minulé nezdary a selhání a možnost úspěchu se rozplyne jako pára nad hrncem pod tíhou těchto obav. Všechno to přitom vzejde z jediné negativní myšlenky.
Není možné nicméně říci, že se nesnaží něco dělat. Mnohokrát se třeba nechají slyšet, že: "Změním svůj život.", "Je čas začít vše znova od začátku." či "Tentokrát budu mít štěstí.". Avšak přesto, navzdory tomu všemu, si počínají stále naprosto stejně, drží se stejných vzorů myšlení a stejně negativně nahlíží i na věci, i když se vnější okolnosti skutečně zcela promění. Tíhnutí k problémům, neschopnost zdolávat překážky, nahlížet na události objektivně, ocenit vlastní hodnotu a setrvávat či trvale vyciťovat nepopsatelné ticho a mír za myšlenkami jsou znovu a znovu na scéně. zdroj:http://www.jogin.cz/moc-a-vyznam-pozitivniho-mysleni/

Ohromná síla pozitivních myšlenek

16. května 2016 v 15:38 | Admin
Někteří lidé vidí věci takové, jaké jsou, a bezradně se ptají: Proč? Já raději sním o věcech, které nikdy neexistovaly, a ptám se: Proč ne?
George Bernard Shaw

Ohromná síla pozitivních myšlenek

Všechny myšlenky se na jemné vibrační úrovni projevují jako určitý energetický subjekt. Jakmile je jednou vyslána, šíří se myšlenka dále do prostoru a je následně buď přijímána či odmítána ostatními lidmi, kteří smýšlejí obdobně jako my. Myšlenka v tom, kdo ji vysílá, vždy vyvolává receptivitu na specifickou energii, jenž je stejného druhu jako myšlenka sama. Proto je lidský život důsledkem kvality myšlenek člověka. Každá myslící bytost, nezávisle na prostředí a okolnostech, vždy disponuje mocí, kterou si ale ne vždy uvědomuje. Jedná se o impozantní moc pozitivního myšlení, které okamžitě vytvoří rezonanci s různými blahodárnými silami Vesmíru.

Jaká myšlenka vám jako první probleskla dnes ráno hlavou? Byla příjemná, jako když třeba myslíte na někoho velmi blízkého anebo když se jenom těšíte z pohledu na vycházející slunce? Anebo to byla méně příjemná myšlenka, když si říkáte, že jste tak unaveni, že ani snad nevstanete? Zkuste si vybavit své další následné myšlenky a pocity, vaše rozpoložení, ve kterém jste začali denní aktivitu. Možná si povšimnete, že celá vaše představa následujícího dne, toto ranní "naprogramování", které jste nevědomky provedli, vás během dne buď skutečně podporuje, anebo naopak přitahuje jenom trable.


Ne náhodou jeden velký filozof říkával: "Příčina všeho, co se nachází a odehrává ve vašem životě, tkví ve vás". Každý člověk si svůj osud a vlastní život, s jeho světlými i stinnými stránkami, vzestupy i pády, vytváří sám. Sami si vybíráme naše cíle a záleží jen na nás, zda míříme vzhůru či dolů. Odezva naší aspirace se ozvěnou odráží na úrovni celého Stvoření, protože "povznesená duše bude povznášet i svět". Začínejme tedy každý den s jasnou pozitivní myšlenkou. Skrze ni posilujeme víru v nás samé a víru v Boha, aby byl účasten všech našich činností v souladu s nebeským řádem celého Universa.


Pokud budeme pozorovat sami sebe a lidi ve svém okolí a budeme analyzovat jejich postoje k okolnímu dění, vysledujeme existenci tří základních životních postojů, které jsou úzce spojeny s převládajícím směřováním lidského myšlení: je to fatalisticko-pesimistický postoj, pseudo-idealistický postoj a postoj aktivně-optimistický. zdroj:http://www.jogin.cz/moc-a-vyznam-pozitivniho-mysleni/
 
 

Reklama