STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Sexuální dysfunkce

Sexuální dysfunkce je stav..

24. listopadu 2011 v 0:44 | ADMIN webu
SEXUÁLNÍ DYSFUNKCE
(nedostatek nebo ztráta sexuální touhy, odpor k sexualitě a nedostatek sexuální slasti, selhání genitální odpovědi, orgasmus retardatus, předčasná ejakuace, sexuální bolestivé poruchy, priapismus, hypersexualita)

Skupina sexuálních dysfunkcí zahrnuje stavy, kdy se jedinec nemůže podílet na sexuální aktivitě tak, jak by si přál. Sexuální funkce mohou být negativně ovlivněny stresem, poruchami nálady nebo také neznalostí sexuálních funkcí. Bez ohledu na původ jsou vždy provázeny úzkostmi, které se vážou k sexuální výkonnosti. Poruchy mohou být trvalé nebo mohou vznikat po určitém období normálního sexuálního života. Mohou se vyskytovat za všech okolností nebo jen v určitých situacích.

Sexuální odezva má 4 stádia:
1. Touha - jeden nebo více podnětů (zrakový, dotekový) vyvolají touhu po sexuální aktivitě.
2. Vzrušení - skládá se z pocitů slasti a z přirozených tělesných změn: nejdůležitější u muže je erekce penisu a u žen vaginální lubrikace.
3. Orgasmus - pocity vyvrcholení slasti s uvolněním sexuálního napětí a z rytmických stahů svaloviny v oblasti pánevního dna a reprodukčních orgánů.
4. Uvolnění - celkový pocit uvolnění. Muži jsou v průběhu tohoto stadia neschopni dalšího orgasmu, délka tohoto období je individuální a prodlužuje se s věkem. Ženy jsou schopny téměř ihned opakovaného orgasmu.
Poruchy se mohou vyskytovat u prvních 3 stádií.

Léčba poruch je uvedena v souhrnu na konci.

NEDOSTATEK NEBO ZTRÁTA SEXUÁLNÍ TOUHY
 • Projevuje se sníženou frekvencí vyhledávání sexuálních stimulů, myšlení na sex nebo vymizením sexuálních fantazií. Nedostatek sexuální touhy nevylučuje sexuální slast nebo vzrušení, postižený jedinec však pravděpodobně nezačne sexuální aktivitu. To je problémem u mužů, od nichž partnerka očekává iniciativu. ODPOR K SEXUALITĚ A NEDOSTATEK SEXUÁLNÍ SLASTI
 • Vyhlídka sexuálního kontaktu s partnerem je spojena s tak silnými negativními pocity, strachem a úzkostí, že se jedinec sexuální aktivitě raději vyhne (odpor k sexualitě) nebo se sexuální reakce normálně vyskytují, ale chybí dostatečné uspokojení (chybění sexuální slasti).
 • Ženy bývají postiženy častěji než muži. Důvodem ztráty sexuální touhy může být dlouhodobá úzkost nebo deprese, užívání léků, které tlumí centrální nervový systém. Sexuální touha se obecně snižuje při těžkých onemocněních, po operacích, bolestivých stavech a také např. u manželských dvojic při manželských neshodách.

  SELHÁNÍ GENITÁLNÍ ODPOVĚDI
 • U mužů je základním problémem obtížné dosažení a udržení erekce potřebné pro uspokojivou soulož. Jestliže je erekce v některých situacích normální (např. při masturbaci nebo ve spánku) a v jiných situacích jedinec selhává (s určitou partnerkou), může být příčina psychická.
 • U žen je základním problémem suchost vagíny, která může být způsobena psychickými příčinami nebo např. místní infekcí nebo nedostatkem estrogenů (v menopauze, užívání antihistaminik).
 • U žen se porucha vyskytuje dle některých studií až u 30%. Výskyt impotence u mladých mužů je kolem 8%.

  ORGASMUS RETARDATUS
 • Při této poruše je k vyvolání orgasmu u muže nutná abnormálně dlouhá a intenzivní stimulace. K orgasmu dochází po několika desítkách minut pohlavního spojení. Může se vyskytnout i u zdravých mužů při opakovaných sexuálních stycích. Někdy se vyskytuje při poruše sexuální orientace (např. homosexuálně orientovaný muž má potíže v dosažení orgasmu v heterosexuálním styku).

  PŘEDČASNÁ EJAKULACE
 • Neschopnost dostatečně ovládat ejakulaci, aby při sexuální styku dosáhli oba partneři uspokojení. V těžkých případech dojde k ejakulaci před zavedením penisu do pochvy nebo před dosažením plné erekce.
 • Studie uvádějí výskyt až u 30% mužů. Vyskytuje se při styku mladých mužů s novou partnerkou, projevuje se často u nespokojených manželských dvojic.

  SEXUÁLNÍ BOLESTIVÉ PORUCHY
  Neorganický vaginismus
 • Křeč svalů dna pánevního, které obklopují vaginu. Zavedení penisu je buď nemožné nebo bolestivé.
 • Porucha se vyskytuje častěji u žen z vyšších socioekonomických vrstev. Příčinou může být sexuální trauma (znásilnění, zneužívání v dětství), konflikty sexuálního páru nebo u nábožensky založených osob víra, která považuje sexuální projevy za hřích.
  Neorganická dyspareurie
 • Bolest při sexuálním styku.
 • Vyskytuje se jak u žen, tak u mužů. Ve většině případů je příčina psychická, ale zejména u žen se mohou na bolestech podílet stavy po operacích dna pánevního, záněty pánevních orgánů apod.

  PRIAPISMUS
 • Dlouhotrvající a spontánně neustupující erekce.
 • Topořivá tělesa nejsou při této poruše prokrvována a to působí bolest. Při erekci delší než 4 hodiny může dojít k poškození struktur penisu. Porucha se vyskytuje při onemocněních se zvýšenou krevní srážlivostí (leukémie, srpkovitá anémie) a při léčbě některými psychofarmaky (neuroleptika, tricyklická antidepresiva).
 • Léčba: Jedná se o náhlou urologickou příhodu, která vyžaduje neodkladné léčení. HYPERSEXUALITA
 • Satyriáza u mužů, nymfománie u žen.
 • Muži i ženy si mohou stěžovat na nadměrný sexuální pud. Obvykle to bývá ve věku kolem 20 let. Někdy se porucha vyskytuje v rámci duševních onemocnění (mánie, počínající demence).

  Léčba sexuálních dysfunkcí
  Psychoterapie (trénink dovedností sexuálního chování, párová sexoterapie, psychoanalyticky orientované metody, skupinová terapie, kognitivně behaviorální terapie).
  Farmaka: yohimbin, papaverin.
  Chirurgické zákroky (implantáty)
 • zdroj: http://www.vodopad.cz 
 

Reklama
Reklama