STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU
Adminka není nyní v místnostiChat

*Život s poruchou osobnosti aneb Životopis Sandry
Sandra o sobě: Pomáhat je mé poslání


A i tobě ráda pomůžu ,ano i tobě co teď čteš tyto moje věty.Jsem ametér Peer Konzultant,to je osoba která má zkušenost s duševním onemocněním a ráda pomohu i tobě nejen přez svůj životní příběh.Jsem tu i pro tebe a záleží mi na tobě i když tě zatím neznám.Někdy stačí mít si ským promluvit,a věř že já ti budu rozumět a možná zjistíme že jsem měla ten samí problém co máš ty.Stačí když se semnou spojíš,můžeme si spolu povídat tady na mém chatu:
A věř mi jento že už to tu čteš ,teď tady tyto moje řádky, znamená že jsi na dobré cestě,máš snahu a odvahu řešit svojí situaci a to je moc dobře a já tě za to obdivuji,protože jiný zatím tuhle tvou odvahu ježtě nenašly.A až se posuneš tak daleko jako já, a jde to věř mi,třeba i ty budeš chtít být Peer konzultant, ať užamatér nebo profík a pomáhat dál druhým.Tak mi napiš a věř že všechno bude zase dobré,ničeho se neboj,protože už nejsi sám/sama, ale máš mne:-)


S láskou tvá Adminka SandraKdyby jste mi chtěly pomoci k lepšímu životu ,nebo podpořit tyto mé nezyskové stránky,tak budu ráda,ale nejedná se o žádnou sbírku,ale je to zcela dobrovolné,děkuji.


IBAN : CZ68 30 30 0000001303050018
čú:1303050018/3030A shledáte-ly tyto stránečky alespoň trochu užitečnými ,prosím pomožte o nich informovat ostaní pomocí vložení odkazu či obrázku který najdete klinutím na odkaz níže.Vložte jej na své strányky, profily atd..aby se pomoc dostala ke všem kteří jí hledají a potřebují.

Děkuji


Pokračuj rolováním dolů

*Sex poruchy

Anorgasmie a její příčiny

8. června 2016 v 15:53 | Admin
Co to je anorgasmie


Anorgasmie patří do početné rodiny sexuálních dysfunkcí a bývá jednoduše definována jako neschopnost dosáhnout orgasmu při patřičné stimulaci (dráždění). Za anorgasmii se někdy považuje i schopnost prožít orgasmus pouze po velice dlouhé a intenzivní stimulaci mimo pohlavní styk.

Anorgasmie je porucha sexuálního reakčního cyklu, který má čtyři fáze:
apetenci
vzrušení
vyvrcholení
uvolnění

Následuje tzv. refrakční fáze, v níž případná stimulace nevede k sexuálnímu vzrušení a jejíž délka je ryze individuální. Délkou této refrakční fáze je určeno, za jako dlouho po orgasmu je člověk schopen dalšího vyvrcholení.

U anorgasmie tedy nedojde k třetímu kroku reakčního cyklu, tj. k vyvrcholení. Rozlišuje se anorgasmie primární, sekundární a situačně podmíněná.
O primární anorgasmii mluvíme tehdy, je-li přítomna celoživotně, tj. daný jedinec nikdy v životě neprožil orgasmus.
Sekundární anorgasmie je přítomna, když jedinec dříve orgasmus prožíval, ale není toho schopen v současné době.
A konečně o situačně podmíněnou anorgasmii jde v případě, že jedinec má blokováno prožívání orgasmu pouze v určitých situacích, např. není schopen vyvrcholení s partnerem, pokud u nich v domě spí nějaká návštěva.Příčiny anorgasmie

Normální fungování sexuality je podmíněno souhrou mnoha tělesných systémů - nervového, kardiovaskulárního (srdečně-cévního) a endokrinního (žlázy s vnitřní sekrecí). Příčiny anorgasmie je tedy možné hledat v těchto systémech, ale rovněž na úrovni psychiky; psychické problémy se přitom nacházejí za většinou sexuálních dysfunkcí včetně anorgasmie. Nelze ovšem podcenit žádný bio-psycho-sociální problém.

Obvykle se příčiny anorgasmie rozdělují na biologické a psychické. Pokud jde o jednotlivá vývojová stadia, příčina může být už v poškození plodu během intrauterinního (nitroděložního) období (léky, stres). Během dospívání může mladému člověku ublížit nevhodná výchova, nedostatečné nebo neadekvátně podané poučení o věcech sexu, negativně působí i konflikty v rodině a nefungující komunikace včetně tabuizování sexu. Rovněž v dospělém věku se mohou vyskytnout nepříznivě působící faktory - např. partnerské neshody nebo znásilnění. Zmíněné negativní zážitky, chybějící osvěta, tabuizování nebo prezentování sexuality jako něčeho nečistého a hříšného mohou vyústit v pocity viny, úzkost, strach ze selhání nebo snahu dosáhnout orgasmu za každou cenu, přičemž toto všechno může mít zásadní význam u osob s dysfunkčním (nefungujícím) orgasmem.

Problémem číslo jedna bývá úzkost. Ta může mít jen přechodné trvání, je-li např. důsledkem pracovního přetížení, nebo může trvat dlouhodobě, pokud je na jejím pozadí kupř. negativní postoj k sexu. Mezi biologické faktory lze řadit již zmíněné vlivy během těhotenství, dále pak nejrůznější poruchy a choroby a v neposlední řadě některé léky. Pro normální fungování sexuality obecně je nutné neporušené cévní zásobení pohlavních orgánů a jejich inervace. Činnost cévních a nervových systémů narušuje celá řada onemocnění - jde o psychiatrické poruchy (schizofrenie, deprese), neurologická onemocnění (porušení míchy, roztroušená skleróza), endokrinní (diabetes - cukrovka) a kardiovaskulární poruchy, urologické a gynekologické chorobné stavy a další. Znevýhodňujícím faktorem je chronická bolest, zásadní vliv mohou mít všechny návykové látky a rovněž léky ovlivňující hospodaření s dopaminem, acetylcholinem a s mnoha hormony. Odhaduje se ovšem, že 90% případů anorgasmie lze přičíst na vrub psychologickým faktorům.

zdroj:http://www.psychoweb.cz/psychologie/anorgasmie--co-to-je-a-priciny-anorgasmie/
 
 

Reklama