STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Sebevědomí

Máte často pocit, že všechno je vaše chyba?

29. března 2017 v 19:38 | Admin
Sebeúcta je schopnost si vážit sama sebe. Člověk, který ji má, nedovolí tomu druhému, aby ho jakkoliv ponižoval nebo týral. Včas rozezná varovné signály, a buď se potenciálnímu tyranovi vyhne, nebo se proti němu včas razantně vymezí.
Sebeúcta je vlastně i druhem spokojenosti sám se sebou. Je to schopnost dokázat sám sebe přijmout i s chybami a omyly. Umět si dělat drobné radosti a potěšení, i když jim nepředchází žádný splněný úkol. Vnitřním projevem sebeúcty je pocit uspokojení - pokud jednáme v souladu se svými hodnotami.
Sebeúcta závisí na vztahu rodičů k dítěti a na výchově. Příčinou nízké sebeúcty je podmíněná láska, která je dávána dítěti jen při určitém chování nebo splněném úkolu. Když nebudeš tatínka a maminku zlobit a budeš se dobře učit, budeme tě milovat. Musíš být hodný chlapeček a pak tě budou mít všichni rádi. Proto některé děti mají v povaze zakódovanou snahu zavděčit se svému okolí, aby ho rodiče nebo okolí milovalo.
V zaměstnání na rozdíl od školy už nestačí být ochotný a poslušný, naopak ho často doslova převálcují asertivnější, i když méně schopní kolegové.
Sebevědomí je vlastně jakási duševní síla, která člověku pomáhá v tom, aby neměl strach řešit problémové a komplikované situace v životě. Z výše uvedeného vyplývá, že zdravé sebevědomí je určitý stav, kdy člověk zná své schopnosti, dovednosti a dokáže jich plně využít. Je to schop­nost stát za svými názory, být sám sebou a nestydět se za to, co jsem a kým jsem.
Když sebevědomí nemáme, je náš život plný strachu, zklamání, nejistoty a obav ze selhání. Chováme se nepatřičně a nepřirozeně. Potlačujeme schopnosti a doved­nosti, které v nás dřímají. Nízké sebevě­domí nás zaplétá do začarovaného kruhu dalších nejistot a selhání, protože člověk, který věří, že selže, nakonec skutečně selhává a podceňuje se stále víc a víc.
Kdo je suverén?
Ve skutečnosti je to člověk s níz­kým sebevědomím, plný strachu, pochybností, studu a jeho arogance je jen zastírací manévr. Tito lidé si také neumí přiznat chybu a vše svádějí na okolnosti nebo ještě lépe na někoho jiného.
Lidé s nízkým sebevědomím mají dost často tendenci se s takovými lidmi přátelit, protože pro ně představují modlu - někoho, kým by tak rádi sami byli. O skutečném přátelství však v tomto případě nemůže být řeč - suverén se koupe v našem obdivu a stále dokola nás utvrzuje v tom, že tak dokonalý jako on nikdy nebudeme.
Co nám ničí sebevědomí?
Je to smutné, ale za mnohé naše komplexy a nepříjem­né pocity mohou naši nejbližší - rodiče, sourozenci a prarodiče. Posléze také učitelé a kamarádi či spolužáci ve škole.
Kritika rodičů dokáže udělat s dětskou duší mnohé, zvlášť proto, že právě oni nás učí chodit, mluvit, předávají nám svůj pohled na svět a svoje hodnoty, ale také názor, který na nás mají.
I ve škole se můžeme setkat s tyranií a šikanou, které se slabší jedinec nedokáže vze­přít a odtud si odnáší pocit, že jeho hodnota je mimořádně nízká. Svou roli tu může sehrát i učitel, který klade na žáky nepřiměřené nároky.
Jakmile se vám něco nepovede, a ještě vás za to někdo kritizuje (ať už vy sami nebo druzí), ztrácíte sebedůvěru a máte strach. Tento nemístný strach způsobí, že opět neuspějete, a to vám opět sníží sebevědomí. A tak stále dokola.
Jakmile si přesta­nete věřit v jedné oblasti života, přestáváte si věřit i v oblastech ostatních.
Zkuste se zamyslet nad těmito příznaky
 • Máte často pocit, že všechno je vaše chyba?
 • Bojíte se podstoupit jakékoli riziko ze strachu, že byste mohli selhat?
 • Máte pocit, že děláte vždycky všechno špatně?
 • Řídí se vaše rozhodnutí názorem okolí, nikoli názorem vás samotných?
 • Srovnáváte se často s ostatními a toto srovnání pro vás dopadá nepříznivě?
 • Chcete se svým jednáním často zavděčit ostatním?
 • Tlačíte před sebou důležitá rozhodnutí, protože máte obavy, že byste při nich mohli udělat chybu?
 • Raději se do ničeho nepouštíte, protože věříte, že se to stejně nepovede?
 • Myslíte si, že nesmíte přiznat chybu, protože by si vás ostatní okamžitě přestali vážit?
 • Nedokážete si stát za vlastním názorem?
 • Vyčítáte si, že nejste dokonalí?
Jestliže jste odpověděli minimálně 3x ano, věřte, že s vaším sebevědomím je nutné něco udělat.
S nedostatkem sebevědomí se dá pracovat
Prvním krokem je uvědomit si, že nedostatek sebevědomí není vrozená věc a dá se změnit.
Druhým krokem je vaše pevné rozhodnutí, že se chcete opravdu změnit.
Třetí kok znamená najít příčinu vašeho nízkého sebevědomí.
Čtvrtý krok - mít vůli změnit svoje zakořeněné názory a cíleně bojovat se svými stra­chy a obavami, čímž se vaše vůle posílí. Problémy přitom musíte překonávat postupně, krok za krokem.
Pátý krok - uvědomte si, co vám to přinese a jaký bude váš život, až se zbavíte všech těchto zbytečných komplexů.
zdroj:http://www.emocniharmonie.cz/index.php/sebevedomi/

Mužské sebevědomí

15. července 2016 v 17:01 | Admin
Není křehčí nádoby, než jakou je mužské sebevědomí. I úspěšní pánové se vztyčenou hlavou a přímým pohledem jsou ohrožováni nástrahami, které je můžou uvrhnout do deprese a marnosti. Existuje vůbec nějaký rozumný způsob, jak sebevědomí ovlivnit?
V ordinacích psychologů a psychoterapeutů je to častá zakázka: "Dobrý den, mohl byste něco udělat s mým sebevědomím? Potřebuju si víc věřit." Paradoxem přitom je, že psychologie termín "sebevědomí" v podstatě nezná a v odborných publikacích jej vůbec nenajdete. Jsou tam ovšem termíny sebepojetí, sebedůvěra, sebeúcta či sebeoceňování. Všechny jsou součástí Já (jinak také Self nebo Ega) a zahrnují vědomí toho, co jsem a co dokážu.
To, jak vnímáme sebe, potom přímo ovlivňuje způsob, jakým vnímáme svět kolem nás. Teorie týkající se těchto termínů jsou poměrně složité, ale důležité je, že jen těžko můžeme oddělit sebevědomí od vlastního Já a snažit se s ním něco dělat. Pravda, můžeme se posadit do tureckého sedu, zavřít oči a donekonečna si opakovat: "Jsem sebevědomý." S největší pravděpodobností se ale vůbec nic nestane.

Frajer Luke

Byl to slavný film s Paulem Newmanem, ve kterém trestanec Luke do potext: slední chvíle a za všech okolností zůstával frajerem. A bylo to také zbožné přání pětatřicetiletého ekonoma Romana, který si při terapii povzdechl, že by chtěl být alespoň na chvíli jako on: "Všechno brát v pohodě, všemu dokázat čelit, všechno zvládnout a nesesypat se, prostě být borec." Bez dlouhého vysvětlování a s plnou vážností toho tvrzení můžu na tomto místě konstatovat, že takový člověk neexistuje. "Ale já jich pár znám, a nejsou to jen filmové postavy!" namítal ukřivděně Roman. A jsem si jistý, že mnozí pánové by se k němu hned přidali. Sebevědomí má ovšem jednu záludnou vlastnost - není vidět.
Můžeme se ovšem jako borci tvářit, to mnohdy nebývá až tak těžké, ale pokud si na roli frajera Luka zvykneme, ve skutečnosti budeme jen velmi špatně snášet prohry a životní kotrmelce. Frajeři si totiž nikdy nemůžou ulevit smutkem, pláčem nebo přiznáním, že potřebují pomoc a že jsou v koncích. A takový život je dost namáhavý a náročný. Nástrahy přitom opravdu číhají na každém kroku: Špatné zaměstnání, neuspokojivý vzhled, málo peněz, žena ve vyšší funkci než muž, sexuální selhání, horší auto než soused, posměch od druhého...
To všechno může s mužským sebevědomím pořádně zamávat. A aby to nebylo tak jednoduché, vězte, že i bohatý úspěšný hezoun s pověstí sexuálního boha může mít proklatě nízké sebevědomí. Platí totiž, že sebepojetí (sebehodnocení či sebedůvěra, chcete-li) neodráží nutně realitu. Je to náš vnitřní pocit a naše představa o sobě samém, takže navenek můžeme být úspěšní a vážení, ale uvnitř se i přesto můžeme stále považovat za selhávajícího.

Musíš si věřit!

Na utváření našeho sebevědomí se podílí hned několik faktorů. Genetickou výbavu a roli dědičnosti příliš neovlivníme, některé životní zkušenosti se na nás také bohužel sesypou jako lavina a neblaze ovlivní vnímání sebe sama. Kromě jiného tady svůj vliv uplatňuje například i politika, protože komunistická totalita dlouhodobě a systematicky kastrovala muže ve všech svobodných podnikatelských aktivitách. Nebylo možné vytvářet skutečné hodnoty, nebylo možné něco vlastnit.
Utrpěla samotná identita rodiny, protože co dědeček a tatínek vytvořili, to zločinecký systém vzal a zničil. V mnoha mužích tak převládl beznadějný pocit, že nedokázali ubránit ani hranici vlastní rodiny. Sebevědomí dostalo smrtelný zásah a je jasné, že co nemáme, to jen těžko můžeme předávat dalším generacím. Poměrně klíčovou roli ale bez ohledu na politickou situaci hrají rodiče a jejich výchova v raném věku. Je s podivem, u kolika tatínků (ale i maminek) urputně přetrvává mýtus, že aby ze syna vyrostl pořádný chlap, je třeba chlapáckého přístupu a jisté dávky tvrdosti.
Opak je ale pravdou a s určitou dávkou nadsázky lze konstatovat, že muže dělá mazlení. V době, kdy se utvářejí a formují základy osobnosti, což obvykle zahrnuje období do sedmi let věku (někteří autoři tvrdí, že nejdůležitější jsou v tomto ohledu první tři roky života dítěte), potřebuje malý hrdina především podporu a ocenění. Rodiče se ale mnohdy poněkud absurdně bojí, že své dítě rozmazlí a ono si pak nebude věřit.
Tak se stane, že v momentě, kdy má dítě pocit, že selhává a nevěří si, přichází paradoxní příkaz: "Musíš si věřit! To zvládneš, neboj se!" Ve skutečnosti potřebuje ale pohlazení a ujištění, že víme, jak je pro něj situace těžká, a že když ji nezvládne, nic se neděje - my jako rodičové zůstáváme a naše láska se tím nijak nemění. Tímto způsobem se utváří zdravé sebepojetí, a tedy i sebevědomí, které nám říká, že i když selžeme, neznamená to, že by celá naše osobnost byla znehodnocena.
Tato závislost na vnějším hodnocení a uznání přetrvává především u narcistických osobností. Tito lidé se naučili, že budou milováni, jen když "to zvládnou", jen když budou dobří. A tak se vší silou snaží ukazovat svému okolí, jak jsou báječní, ale jejich sebevědomí je ve skutečnosti na bodu mrazu. Stačí jeden křivý pohled, jeden neúspěch či jedno setkání s někým, kdo takového člověka v čemkoli převyšuje (klidně stačí i lepší kravata), a roztáčí se bludný kruh sebepochybností, pocitů viny a mnohdy až depresivních nálad. Celé Já totiž křičí na svého nebohého majitele: "Nestojíš za nic!"

V ženském světě

Jedna z hlavních rolí ve hře mužského sebevědomí byla přidělena ženám. Muži se sice rádi předvádějí i mezi sebou a donekonečna spolu soupeří, ale bez diváků ženského pohlaví ani to nejimpozantnější vítězství nakonec jaksi není ono. Nutno podotknout, že v současném měnícím se světě, kde jistoty živitelů rodiny padají jako přezrálé hrušky ze stromu, to pro pány není vůbec jednoduché. Odkud brát sebevědomí, když žena bez problémů zastane muže ve všech jeho rolích, a jako bonus ještě dokáže přivést na svět nový život a plně se o něj postarat?
Často jsou proto ženy označovány za ničitelky mužského sebevědomí, ale ruku na srdce - dámy o nás mnohdy vědí moc dobře, jak snadné je zranit naši duši, a proto jsou nás ochotny šetřit alespoň na nejcitlivějších místech. V jisté internetové diskusi se pisatelka Majka přiznala, že opustila svého přítele proto, že byl příšerný v posteli. Na dotazy ostatních čtenářek, zda mu řekla pravý důvod rozchodu, odepsala: "Neřekla. Nedokázala jsem to. Měla jsem pocit, že by to otřáslo jeho sebevědomím. Uvedla jsem jiné důvody." Ostatní účastnice fóra se přidaly ve vzácném konsenzu: "Také si myslím, že právě toto je oblast, kde se pravda říkat nemá. Pokud vím, toto je nejcitlivější část mužského sebevědomí."
A ještě jeden názor: "Taková pravda velmi zraňuje, a zvlášť chlapovi může poškodit sebevědomí na celý život." Vida, jak nás ženy prokoukly a jak nás chrání, aniž si to mnohdy uvědomujeme. To, co nás totiž ve skutečnosti popravuje, jsou naše představy o tom, jací bychom měli být. V souvislosti se zmíněným tématem je to častá představa, že žena očekává sexuálního přeborníka, který s ní vystřídá všechny polohy a bude se s ní milovat do bezvědomí. Pozor, pánové, i takový snaživec může být klidně označen za "příšerného v posteli".

Měl bych

Své sebevědomí často hledáme zcela mylně ve srovnávání se s druhými. Neustále pozměňujeme svá měřítka a říkáme si, jací bychom měli být, abychom se cítili dobře. Vypravujeme se na dlouhé výpravy do vnějšího světa, abychom tam hledali to, co ve skutečnosti leží v našem nitru. Každý z nás má nějakou ideální představu o tom, jaký by chtěl (nebo spíše měl) být. Čím blíže je tato představa realitě, tím šťastnější a spokojenější jsme, a tím je také silnější naše sebevědomí. Někdy vede cesta přes změnu reality, jindy je zase třeba slevit ze své ideální představy a uvědomit si a smířit se s tím, že jsme takoví, jací jsme.

Uznání svých skutečných vlastností a limitů totiž dává člověku obrovskou sílu. Jistě jste se již ocitli v rozhovoru s člověkem, jehož projev byl monologem na téma "představte si, představte si, co já všechno dovedu". Anebo s člověkem, který se vás snažil za každou cenu nějak "dostat", ponížit nebo zesměšnit. Lidé, kteří dávají své sebevědomí na odiv, ve skutečnosti žádné nemají a právě jejich obrovská nejistota o vlastní hodnotě je zároveň jejich největší slabinou. Důležité je ale vědět, že i o své slabiny se můžeme opřít, že i to může být pevný bod v našem životě. Uznat před sebou a před ostatními svou vlastní slabost totiž vyžaduje velkou dávku sebevědomí.
zdroj:http://www.maminka.cz/

Síla Sebevědomí - jak si zvýšit sebevědomí

15. července 2016 v 16:59 | Admin
NIC UŽ NEBUDE JAKO DŘÍV.

Vybuduj si
neomezenou
SÍLU SEBEVĚDOMÍ.

7 klíčových pilířů.

P.S. Pokud si myslíš, že žiješ, tyhle videa Ti otevřou oči.

© 2014-2016 Síla Sebevědomí.cz | Ochrana os. údajů
Převzato ze zdroj: http://www.silasebevedomi.cz/

Konec nízkého sebevědomí! Víme, jak si ho můžete zvednout

15. července 2016 v 16:58 | Admin
Znáte to. Musíte se naučit mít rádi sami sebe, až pak mohou mít ostatní opravdu rádi vás. Jenže co když je sebevědomí málo? Máme tipy na jeho rychlé pozvednutí. Zkusíte je?

Nejde jen o to, jak si zvýšit sebevědomí, ale jak si ho zbytečně nesnžovat. A nic si nenalhávejte, ženy jsou v tom expertky. Tohle jsou 4 zlozvyky, kterými si ničíte sebevědomí.

Se sebevědomím je to samozřejmě složité. "Jeho výše je podle mě nepřímo úměrná množství požadavků a očekávání, která na sebe kladete. Takže je potřeba vypátrat, jak přehnaná očekávání na sebe kladete, a těch se zbavit," říká psycholožka Katarína Szabados Filasová z Centra zvyšování psychické odolnosti.
To je samozřejmě běh na dlouhou trať. Ale přesto existují věci, které vám mohou pomoci. A to hned. Jen pozor, jsou to takoví rychlí zvedači sebevědomí pro ty, kteří mají občasné návaly pocitů, že nestojí za nic. Pokud se utápíte v permanentní depresi, že nejste v ničem vůbec dobří, raději vyhledejte odbornou pomoc.

1. Seznam vděčností

Každý má nějaké dobré vlastnosti a schopnosti. Věci, které se mu povedly, má z nich radost, je na ně pyšný. Jenže na ně velmi snadno zapomínáte a soustředíte se spíš na to, co dobře nedopadlo. Tak si tyhle pozitivní věci sepište!
"Napište si takový seznam vděčností, prostě vše, co jste kdy dokázali, za co jste sami sobě vděční. Často si lidé neváží zcela drobných záležitostí, které vám ale mohou vnést do života radost a sebevědomí," radí koučka partnerských vztahů ze Školy pro ženy Lenka Černá.
Může to být cokoli. Třeba, že jste se sami naučili šít, že máte stabilní práci, že má vaše dítě skvělé studijní výsledky.

2. Usmívejte se

Nemračte se na svět. Usmívejte se - na prodavačku za kasou, na pána, který vás pustí v tramvaji sednout, na kolegy v práci při pozdravu, na ty, které milujete. Jen tak, prostě jako milé gesto. "Úsměv je fyzicky ozdravný. Klesají díky němu stresové hormony v těle a zvyšuje se tvorba dopaminu (látka, kterou produkuje mozek například při sexu či ve chvílích, kdy se cítíte příjemně pozn. red.). Zkuste se na sebe usmát třeba hned ráno do zrcadla a podpořit se větou ,Mám se rád!´či ,Vážím si sebe!´," radí Lenka Černá.
Navíc je úsměv tak trochu nakažlivý. Takže když vy se usmíváte, bude i vaše okolí na vás reagovat podobně. A když se na vás lidé nemračí, naopak jsou milí, automaticky se cítíte lépe a "hodnotněji".

3. Drobné radosti

DROBNOSTI POMÁHAJÍ
Možná si nejste samy sebou tak jisté, třeba neoplýváte vysokým sebevědomím, přesto nemusíte vypadat jak uzlíček nervů. Vyšlete okolí signály, že se máte rády. Tohle je 5 zdánlivých maličkostí, díky kterým budete působit sebevědomě.
Nová kabelka, knížka, dortík v kavárně. Pro muže třeba nějaká technická

"hračka". Jednoduše drobnosti, které byste si čas od času měli dopřát. Ne proto, že vám nové šaty dodají sebevědomí ve smyslu "v těch vypadám lépe", ale protože jste z nějakého důvodu usoudili, že si tu malou radost zasloužíte. Jste jednoduše dost dobré na to, abyste se odměnili.

4. Získejte zpětnou vazbu

Lidé se velmi často neumí pochválit, vyhodnotit, že se jim něco povedlo, že jsou v něčem dobří. Je jim to jakoby trapné, koneckonců kdo by neznal pořekadlo "Sebechvála smrdí".
"Když se tedy neumíte ohodnotit, co se takhle zeptat blízkých? Poproste rodinu či blízké kamarády, ať vám řeknou nebo napíšou cokoli, co se jim na vás líbí, co na vás oceňují. Můžete si takto napsat třeba s kamarádkami vzájemně lístečky, které si pak společně nahlas přečtete. Takové cvičení bývá většinou hodně léčivé," tvrdí Lenka Černá.

5. Zbavte se příčiny

Zkuste najít kořeny svého nízkého sebevědomí. Kdy poprvé jste po sobě začali pochybovat? Pátrejte i ve svém dětství a zamyslete se, jaké typické věty jste slyšeli od svých rodičů, sourozenců, učitelů a podobně. "Sepište si tyto věty, a zkuste je třeba rituálně spálit nebo poslat po vodě," radí Lenka Černá. Navíc, když je uvidíte černé na bílém, možná snáz pochopíte, jak hloupé a nesmyslné jsou.
Jak jste na tom se sebevědomím? Co vám ho vždycky zvedne?
Lucie Müllerová
zdroj:http://www.prozeny.cz/

Do poradny za mnou často přicházejí lidé s tím, že mají nízké sebevědomí

15. července 2016 v 16:54 | Admin
Do poradny za mnou často přicházejí lidé s tím, že mají nízké sebevědomí a ptají se mě, zda se s tím dá něco dělat. Ano dá. S nedostatkem sebevědomí se nikdo nerodí. To je mýtus.
Sebevědomí je základním postojem k sobě samému a projevuje se ve třech oblastech našeho bytí - v myšlení, emocích a chování. Jde o postoj nacházející se v samých základech osobnosti, a proto není snadné ho změnit.
Sebevědomí si vytváříme prostřednictvím našich životních zkušeností. Malé dítě se rodí do jistého sociálního prostředí. Ve vztahu s nejbližšími automaticky přijímá všechny informace jako pravdu. Naši vlastní hodnotu so odvozujeme z chování druhých k nám. Na rozdíl od dětí, my dospělí, ale umíme již životní situace analyzovat a jsme schopni vědomě naše sebepojetí ovlivňovat. Chce to jen čas, trpělivost a důslednost.
Naprogramujte Vaši mysl pozitivně!
Zamyslete se nad tím, jak sami k sobě promlouváte. Např. když uděláte nějakou drobnou chybu, začnete si ji okamžitě vyčítat? Cítíte se trapně a nedostatečně? Nadáváte si? Nadáváte si nebo se trápíte obavami, co si druzí pomyslí, celý den, možná dva? Zkuste se na to ale podívat z druhé strany. Kdyby tu samou chybu udělal někdo jiný, např. Váš kamarád. Co byste mu na to řekli? Jak byste reagovali? Myslím, že by Vaše reakce byla jiná.
Lidé s nízkým sebevědomím sami sebe soudí mnohem přísněji než jejich okolí. Stále dokola si své chyby opakují a přemýšlejí o nich. Dělat věci správně je pro ně samozřejmostí, to není důvod pro pochvalu. Pochvala je ale velmi důležitá.
Pamatujte si, že jedinou moc, kterou druzí nad vámi mají, je ta, kterou jim sami dáte. Největší vliv na sebe máte tedy vy sami. Nad tím co si myslí ostatní lidi stejně nemáte kontrolu, tak to přestaňte řešit.
Zde je několik jednoduchých zásad, které Vám ve Vašem snažení pomohou:
1) ŽIJTE ÚSPĚŠNĚ
Thomas A. Benneck napsal: Nic nevytvoří sebeúctu a sebevědomí tak jako úspěch.
Plánujte si malé cíle. Plánujte si takové cíle, které s velkou pravděpodobností zvládnete. Když se pro něco rozhodnete, dbejte na to, aby jste uspěli. To vám dodá sebedůvěru a vy si troufnete na větší a větší cíle. Za úspěch se oceňte.
Zaměřte svou pozornost na své úspěchy a na Vaše kladné stránky! Úspěch potvrzuje úspěch a neúspěch zase neúspěch. Dostaňte se na vzestupnou spirálu úspěchu - malý úspěch plodí větší, ten zase větší a další a tyto úspěchy tvoří další.
2) ŽIJTE PŘÍTOMNOSTÍ
Nestěžujte si. Neúspěšní lidé žijí v minulosti, trápí se nad svými chybami, které udělali a vymlouvají se např., kdyby se mi tehdy nestala ta nehoda atd. Zaměřte pozornost na současnost. Co se stalo, změnit nemůžete, ale můžete se vypořádat s následky. Z chyb se poučte.
3) UVOLNĚTE SE A BERTE VĚCI S NADHLEDEM
Pokud se budete soustředit na velké cíle, bude pro Vás představa cesty k jejich dosažení příliš obtížná a děsivá. Na druhou stranu pokud se zaměříte na malé cíle, bude pro Vás představa jejich realizace mnohem schůdnější.
Uvolněte se a berte věci s nadhledem. Uvědomte si, že problémy a negativní pocity jsou něco, co jste si vytvořili ve své vlastní mysli. S optimistickým přístupem budou Vaše úkoly jednodušší a tím spíše budete mít chuť a energii s nimi začít.
4) ČELTE SVÝM STRACHŮM
Nízké sebevědomí je zdrojem mnoha strachů. Sebevědomí si zvýšíte i tím, že se svých strachů zbavíte, tj. budete dělat věci, kterých se bojíte. Strach nepřekonáte, dokud si budete říkat: " Udělám to, až se nebudu bát." Pak to neuděláte nikdy. Vystavujte se úmyslně situacím, ze kterých máte strach a dělejte to často. Pak zjistíte, že to není zas tak hrozné. Vytvoříte si určitou odolnost a schopnost takové situace lépe zvládat.

Doporučené cvičení:
a) sepište si situace, kterých se bojíte
b) seřaďte si od těch, které Vám nahánějící hrůzu co nejméně až po ty, které jsou pro Vás nejobtížnější.
c) začněte s těmi pro vás méně nepříjemnými; až je překonáte, získáte větší sebedůvěru, a postupně přejdete na více nepříjemné situace
Největší riziko je neriskovat vůbec.
5) UVĚDOMTE SI, ŽE NEÚSPĚCH VÁS NEZABIJE
Díky neúspěchu se hodně naučíte. Namísto toho, abyste se dívali na neúspěch jako na příšernou zkušenost, podívejte se na neúspěch jako na zkušenost, která Vás může něčemu naučit. Zeptejte se sami sebe: Co je na této situaci pozitivní? Co se mohu naučit z mého neúspěchu? Díky neúspěchu získáte zkušenosti, které byste jinak neměli. Neúspěch a chyby Vás posílí, protože si na ně zvyknete a uvědomíte si, že to není konec světa. Vaše šance na úspěch se zvýší s každým neúspěchem.
6) ZKUSTE ZMĚNIT VÁŠ VZHLED
Váš vzhled nemá vliv jen na ostatní lidi, ale také na Vás. Udělejte to tak, aby jste sami ze sebe měli dobrý pocit. Kupte si nějaké hezké oblečení, navštivte kadeřnictví.
7) VYBÍREJTE SI SVÉ PŘÁTELÉ MOUDŘE
Lidé, se kterými trávíte nejvíce času, vás ovlivňují a vy máte tendenci se jim přizpůsobit. Být jako oni. Už tak máte obtížný úkol přeměnit svou mysl, tak proč se nechat stahovat k zemi lidmi, kteří vás nepodporují, jsou negativní a stále si stěžují. Je dobré vybrat si takové přátele, kterých si vážíte. Kteří jsou pozitivní a sebevědomí, anebo mají stejné nebo podobné cíle a zájmy jako máte vy.
převzato

Jak posílit sebedůvěru svého dítěte

15. července 2016 v 16:53 | Admin
Snažit se zvýšit vlastní sebedůvěru, pokud budeme vystupovat sami sebevědomě, dítě to od nás "okouká"
Uvědomit si, že každé dítě je jedinečné a nepokoušet se mu vnutit vlastní představy
Ukázat dítěti, že ho máme rádi, i když se nám nelíbí jeho chování. Dítě se učí, že může udělat chybu: "To co jsem udělal, je špatné, ale neznamená to, že já jsem špatný já".
Nebýt příliš náročný na dítě, nechtít po dítěti věci, které ještě není vývojově schopno zvládnout.
Nesrovnávat děti se sourozenci ani s jinými dětmi. Takto se podporuje konkurenční vnímání druhých a zážitky neúspěchu.
Pokud dítě udělá chybu, ukázat mu jak se to dělá lépe: "Podívej se, nechceš to zkusit jinak?"
Brát dítě tak vážně, jak chceme být bráni sami. Naslouchat dítěti, když nám něco říká a dát najevo, že mu rozumíme.
Respektovat názor svého dítěte, i když si myslíme něco jiného: " Já vím, že si myslíš něco jiného. Myslíš si, že i přesto se můžeme dohodnout na tom, kdy přijdeš večer domů?"
Utěšit dítě, když se mu něco nepodaří: ("Teď jsi zklamaný"), a povzbudit ho, aby pokračovalo ve svém úsilí: "Zkusíš to znovu? Možná to už půjde lépe."
Nevysmívat se a nezesměšňovat dítě.Můžeme mu tím velmi ublížit.
Zdůraznit dítěti, že je důležité, aby bylo spokojeno samo se sebou, nezávisle na chvále a potvrzení okolí
Vytvořit prostor, v němž se bude pravidelně mluvit o potížích a problémech v rodině. Zde každý může říci svůj názor
Jak rozvíjet sebevědomí svých dětí?
Dávat jim za všech okolností najevo, že nám na nich záleží a že jsou pro nás důležité.
Vést děti od útlého věku k zodpovědnosti (nechat děti pocítit následky svého chování).
Předem stanovit pravidla a dbát na jejich dodržování (pokud dítěti jednou nějakou věc zakážeme a podruhé dovolíme, je zmatené. Dostává signál, že to co rodiče říkají vlastně nemusí poslouchat).
Podporovat je ve správném chování.
Přiměřeně chválit a trestat, nesprávné činy řešit v klidu, bez hádek a násilí.
Vést děti k úspěšnosti. Učit je, že skutečný úspěch nespočívá v dosažení výkonu,ale hlavně v překonávání obtíží. Připomínat, že k životu patří i prohry a neúspěchy. Není třeba z nich dělat vědu, poučíme-li se z chyb, příště se jim vyhneme.
Vytvářet radostné a zdravé rodinné ovzduší, v němž pro děti nebude problém otvírat své nitro a diskutovat o tom, co je tíží či těší.
Čím jako rodiče můžeme sebevědomí svých dětí nejvíc poškodit?
"Za jeden z vůbec nejdůležitějších faktorů utváření sebevědomí dítěte považuji komunikační zvyklosti v rodině," říká česko-australská psycholožka Pavla Smith Ježková. "Slova jsou mocná. Bohužel je zvykem používat mnoho nevhodných výrazů a děti i další členy rodiny běžně nazývat 'idioty, blbci, voly, zbabělci, nemehly '. Zdánlivě nevinný zvyk má dlouhodobé následky. Podobné titulování zahrnuje celou osobu adresáta a přinejmenším podvědomě jej degraduje a zraňuje. Je důležité nad způsobem svého vyjadřování více uvažovat a zvláště při jednání s dětmi používat jasné věty, které dítě poučí a přinesou mu přiměřenou zpětnou vazbu. Příklad: Ve chvíli , kdy dítě něco pokazí, mu nevynadáme do nevhodných jmen, ale rozebereme s ním, co bylo špatně a co je zapotřebí příště udělat jinak. S tím úzce souvisí problematika chvály a kritiky. Obojí by mělo být věcné a zasloužené. Málokdo ví, že převládající nadsazená chvála škodí podobně jako přehnaná kritika. Paradoxně vede k dlouhodobé nejistotě, úzkosti a fluktuaci mezi velikášstvím a sebepodceňováním. Je důležité myslet na to, že děti během svého vývoje přijímají za vlastní to, co opakovaně slyší od svých rodičů. Vnitřní hlas jejich sebevědomí je na tom postupně založen. Právě rodiče nejvíc rozhodují o tom, zda půjde o hlas převážně kladný, povzbudivý a konstruktivní, nebo naopak." (www.evalabusova.cz/clanky/zdrave_sebevedomi.php)
"Nikdo není dokonalý." Nechtějme to tedy ani po svých dětech.
Použitá literatura:
Annegret Weikert: Výchova dítěte
Dorothy Linonová: Všechno o matce a dítěti
www.evalabusova.cz/clanky/zdrave_sebevedomi.php
zdroj:http://gokids.cz/

Jak budovat sebevědomí a sebedůvěru

15. července 2016 v 16:51 | Admin
Odkud se sebevědomí bere? Kde má svůj původ? Při odpovědi na tyto otázky se musíme obrátit k dětství. Rodiče mají velký vliv na to, jestli jejich dítě půjde životem jako sebevědomý člověk, který ví, čeho chce dosáhnout. Postoje a chování rodičů ho utvářejí. Dítě si z toho vyvodí své závěry a získá pocit buď, že je úspěšné, nebo že selhává.
"U dítěte se vyvíjí sebevědomí a sebedůvěra tehdy, dáváme-li mu důvěru, že si najde svou cestu, když věříme jeho schopnostem a když ho respektujeme i při utváření rodinného života. Naučí se vyjadřovat svá přání a potřeby. Sebevědomí se utváří vlivem životních zkušeností."
"K nejdůležitějšímu formování sebevědomí dochází zřejmě již v době, kdy si ještě nejsme vědomi své svébytnosti - dávno před tím, než poprvé vyslovíme slůvko "já". Rozhodující jsou zřejmě opakované vzorce chování ze strany pečující osoby, které ukládají do psychiky miminka či batolete základy citového vztahu k sobě i ostatním. Daniel Goleman uvádí v této souvislosti následující příklad: Představme si dvě matky a jejich dvě stejně staré dvouměsíční děti uprostřed noci ve stejné situaci. Dítě se probudilo, pláče a chce pít. První matka bere dítě do náruče, přikládá ho k prsu, hladí a trpělivě čeká, až se malé napije. Dává miminku najevo, že je s ním navzdory své únavě ráda i v tuto chvíli. Dítě, uspokojené mlékem i mateřskou láskou, po chvíli opět usne. Druhá matka (možná vůbec nechtěla, aby se jí dítě narodilo, protože žije s mužem ve vztahu plném hádek) reaguje na zaplakání dítěte podrážděně. Zvedá je prudce a bez účasti. Při kojení zírá před sebe, pohroužená do vlastních myšlenek. Dítě cítí napětí, přestává pít. Matka, rozzlobená zbytečným vstáváním, ukládá dítě zpět do postýlky a nechá je vyplakat do vyčerpání. Jde o dva extrémy, ale je zřejmé, které z dětí nabude přesvědčení, že jeho potřeby jsou pro někoho důležité a že svět je dobré místo k žit.Většina dětí zažije v nějaké míře oba druhy zkušenosti, ale protože jeden z naznačených druhů rodičovského chování převládá, dochází nakonec u dítěte k vyhraněnému formování základní důvěry nebo nedůvěry k okolí a k sobě samému. "Každá, i sotva postřehnutelná komunikace mezi dítětem a rodičem, resp. pečující osobou, má nějaké citové zabarvení. Opakování emočních sdělení postupně vytváří v dítěti jeho vlastní emoční postoje a schopnosti, které nakonec formují i jeho sebevědomí," píše Goleman.
Sebevědomé dítě se snáze vyrovná se životem. Je úspěšnější ve škole i v zaměstnání, má více sociálních kontaktů a přátelské vztahy. Může pak být lidem oporou.
Co znamená sebevědomí?
Vnímat své právo na respekt a povinnost chovat se s respektem k druhým
Vyjadřovat své pocity a stát si za nimi
Otevřeně a jasně zastávat vlastní názor, i když ostatní mají názor opačný
Respektovat názor druhých
Setkávat se s druhými lidmi otevřeně a uvolněně
Férově vyjadřovat kritiku a snášet kritiku vlastní osoby
Vyjadřovat svá přání a potřeby
Dokázat říci ne
Někteří z nás zažili jako děti tresty, ponižování, trpěli vysokými nároky rodičů. Naše vlastní zkušenost z dětství nám pomůže vžít se do pocitů svého dítěte a porozumět tomu co se v něm odehrává.
zdroj:http://gokids.cz/

S dostatečným sebevědomím se sice můžete narodit, ale o tom, zda budete v životě průbojní či ne, nakonec rozhoduje především výchova.

15. července 2016 v 16:48 | Admin
Rodiče svým přístupem k dítěti v podstatě ovlivní i jeho kariéru, ale i výběr partnera a vše, co s tím souvisí. Způsob, jak vnímáme sami sebe, totiž velmi ovlivňuje to, jak nás vnímají ostatní.

Sebevědomí jako takové se z 80 % vytváří v našem dětství. Záleží tedy na tom, jak k nám v dětství přistupovali rodiče či další lidé, kteří na nás měli vliv.
"To, co dnes od své vlastní hlavy posloucháte z hlediska vašeho sebevědomí, je pouze hlas vašich rodičů. Představte si v hlavě magnetofonovou pásku s názvem "máma" nebo "táta", která se vám za určitých situací spouští a jede pořád dokola…Jsi k ničemu...nikdy nedotáhneš nic do konce ...nejsem tak dobrý ...má práce nemá smysl... podívej se na sebe, jak vypadáš ... stejně tě takového nikdo nebude chtít ... mluvíš nesmysly...měla bys se sebou něco dělat, vypadáš příšerně ...," vysvětluje koučka Lenka Černá ze serveru Můj-vztah.cz a dodává:
"Řekněte mi, kolik toho od své vlastní hlavy každý den posloucháte? A doopravdy si myslíte, že informace, které posloucháte, jsou vaší vlastní výrobou? Jednoduše máte nevhodně nastavené emoční rovnice, které je nutné za pomoci odborníka odstranit."

Bez dostatku sebevědomí se úspěchy nedosahují

Lidé, kteří trpí nedostatkem sebevědomí, málokdy dosáhnou toho, co si přejí. Tito lidé mají tendenci se předčasně vzdávat hned při prvním neúspěchu, přičemž kdo si sám sebe váží a zná svou cenu, má daleko větší šanci uspět, než ten, kdo působí neprůbojně a bojácně.
Nicméně i s nedostatečným sebevědomím se dá něco dělat. Přestože na tento problém neexistují žádné zázračné pilulky, lze sebevědomí pravidelně trénovat a posilovat.
Existuje několik tipů, jak to zvládnout i bez odborníka. Nicméně s pomocí psychologů či koučů dosáhnete zajisté mnohem větších úspěchů. Díky nim totiž snáze odhalíte prapůvod vašeho nízkého sebevědomí a snáz se s celou situací vyrovnáte.
Jak si zvednout sebevědomí
Narovnejte se: Stáhněte lopatky k sobě, zatáhněte bříško, vystrčte bradu a usmějte se na svět. Budete-li chodit vzpřímeně, nejen, že budete vypadat vyšší, ale budete také působit sebevědoměji. Na své okolí budete navíc působit mnohem přitažlivěji.
Naučte se přijímat své nedostatky: Nikdo není dokonalý, ani vy ne. Trápí-li například vás odstálé uši nebo malá prsa? Tak se rozhlédněte po ulici. Kolik vidíte žen či dívek jako z katalogu? Nesrovnávejte se s modelkami z časopisů, jejich dokonalé křivky jsou většinou jen šikovným dílem grafiků. Místo toho se přijměte taková, jaká jste.
Naučte se říkat nahlas svůj názor: Během diskuse se nebojte ptát na to, co vás zajímá. Stejně tak se nebojte sdělit, co si myslíte vy. Hodně lidí se nevyjadřuje, a to většinou ze strachu, že řeknou něco hloupého a před ostatními se znemožní. Chcete-li ale, aby s vámi ostatní počítali a brali vás jakou součást kolektivu, překonejte stud a začněte se do diskusí zapojovat.
Noste to, v čem se cítíte dobře: Přestaňte řešit nejnovější trendy a oblečte si to, v čem se cítíte dobře a pohodlně. Pokud si nevíte rady, zeptejte se přítele nebo kamarádky, aby vám poradili, co vám nejvíce sluší.
Červená a rudá jsou sexy: Odborné studie prokázaly, že červená barva zvyšuje sebevědomí a působí přitažlivě i pro opačné pohlaví. Pokud jsou pro vás červené šaty, kabát nebo tunika moc velké sousto, začněte třeba s doplňky a kupte si červenou čelenku, boty či kabelku. Lidé, kteří nosí červenou, jsou ve společnosti považováni za sebevědomé, proto neváhejte a vyrazte na nákupy. Pro inspiraci můžete navštívit Redfashion.cz.
Rozmazlujte se: Zajděte si na masáž, kosmetiku, manikúru a nechte se aspoň hodinku týdně takto hýčkat. Budete se cítit lépe na duchu a vaše tělo se vám za to odmění.
Milujte se: Dopřávejte si pravidelný sex. Mazlením a fyzickým kontaktem vaše tělo vylučuje tzv. "hormony štěstí" stejně, jako je tomu u sportu. Využijte svých ženských zbraní a sveďte přítele ve chvíli, kdy to bude nejméně čekat. Užijete si to oba dva.

zdroj:https://www.novinky.cz

Sebevědomí – někomu chybí, jiný ho má až příliš vysoké.

15. července 2016 v 16:46 | Admin
Ani jedna varianta však není zcela ideální. Patříte-li mezi ty, co by si sebevědomí chtěli zvýšit, pak vám může být dnešní článek nápomocný. Dozvíte se v něm nejen to, co vlastně sebevědomí je, jak ovlivňuje život, ale také to, proč je dobré mít ho dostatek a jak kýženého stavu docílit.
Sebevědomí je pojem, který lze vnímat různě. Někdo si ho spojuje se svými charakterovými vlastnostmi, pro jiného je pouze momentálním stavem a rozpoložením. Tak jako tak - v nízkých hodnotách způsobuje, že se člověk podceňuje, pochybuje o svých kvalitách a necítí se být silnou a zralou osobností. Do života v takovém případě obvykle promlouvá nezdolný pesimismus a stres, který je rozhodně na škodu.

Sebevědomí je důležité

Když se řekne sebevědomí, většina z nás dokáže popsat, co pro něj osobně tento pojem znamená, co obnáší a jak se prolíná do života.
Z psychologického hlediska je ale celkové pojetí složitější. Sebevědomí se totiž dotýká spoustypovahových rysů a vlastností. Závisí na něm chování, prožívání, postoj k životu. Je tak poměrně úzce spjato s optimismem a pesimismem.

Sebevědomí by se tak dalo definovat jako pojetí vlastní osobnosti, vnímání sebe sama, úzce je s ním spjata důvěra ve své vlastní schopnosti a dovednosti. Pokud si člověk uvědomuje, kým je, pak dokáže pojmenovávat své potřeby, emoce, prožitky a umí vyhledávat cesty vedoucí ke spokojenosti. Sebevědomí určuje, nakolik a jakým způsobem je člověk schopen objektivně zhodnotit své silné a slabé stránky a závěry využít v běžném životě, k dosažení vytyčených cílů. Je tedy zřejmé, že celková problematika sebevědomí je komplexem dílčích postojů v kontextu vnitřního života i v otázkách socializace a všeho souvisejícího.

Příčiny nízkého sebevědomí

Nedostatek zdravého sebevědomí je zakořeněn ve hromadě příčin. Ty se objevují v průběhu života a jsou zakořeněny především ve zkušenostech, jež do života vnesly méně či více intenzivní frustraci ze zklamání, které vede ke vzniku pochybností o sobě samém. Tato zklamání pronikají do života člověka už od dětství. Je tedy jasné, žesebevědomí formuje rodinné zázemí, přátelé, lidé z blízkého i vzdáleného okolí, zkrátka všichni, kdo s daným člověkem jednají.
Sugesce lidí, s nimiž přicházíme do styku, se vědomě i nevědoměvstřebávají do našich myslí, kde se pak proměňují v názory na sebe sama.

Příčinou tak mohou být vysoké nároky okolí, které jste nezvládli, ale i ty nízké, u nichž jste si mohli myslet, že máte na mnohem víc. Absence pochval, vhodných motivací k výkonu, nedostatečnápodpora, i to jsou negativa podílející se na omezenírozvoje sebevědomí. Není možné příčiny konkretizovat nebo generalizovat, u každého jsou jiné, stejně jako osobnosti jednotlivců. Uvědomění si všech souvislostí je však prvním krokem k nápravě. Schopnost sebereflexe je pro upevnění vztahu k sobě samému stěžejní.

Jak zvýšit sebevědomí?

Úspěšné zvyšování sebevědomí, to je cíl, po jehož dosáhnutí mnozí lidé touží, ale málokdy vlastně ví, co musí udělat pro to, aby do něj došli. Správně zvolená cesta vycházející z uvědomění si příčin a souvislostí, které se na sebevědomí menší i větší měrou podílely, je pomyslným startem.
I tak zde ale uvedeme obecné tipy, jak si sebevědomí zvýšit, aby se život zjednodušil a byl mnohem spokojenější.

 • odhalte příčinu nízkého sebevědomí a uvědomte si,proč ho chcete zvýšit a posilnit
 • věnujte se činnostem, které máte rádi, baví vás a cítíte se při nich dobře
 • udělejte si seznam svých dobrých vlastností a každý den si je připomínejte
 • stýkejte se často s přáteli, komunikujte, seznamujte se s novými lidmi
 • věnujte se sobě, svým prožitkům, mluvte o nich, nezatěžujte mysl
 • vytvořte si harmonogram dne a vymezte si dobu pro práci a dobu pro relaxaci
 • obklopujte se příjemnými věcmi (oblíbená hudba, barvy, vůně, chutě)
 • překonejte se a postupně konejte i činnosti, o kterých si primárně myslíte, že na ně nemáte či z nich máte strach (nakonec poznáte, že to není tak hrozné)
 • odměňujte se
 • motivujte se
 • studujte a získávejte informace
 • nevnímejte fámy a pomluvy, ani je sami nešiřte
 • naučte se přijímat chválu a nestyďte se
 • usmívejte se a vyhledávejte příležitosti, při kterých se skutečně pobavíte a srdečně zasmějete
 • buďte aktivní
 • cvičte svou vůli a trpělivost
 • odhalujte pozitiva (i nepříjemný úkol může přinést plno výhod)
 • nemyslete tak často na to, co si pomyslí okolí, nesrovnávejte nesrovnatelné
 • vzniklý problém řešte ihned
 • spoléhejte na sebe, svá rozhodnutí, buďte odpovědní
 • věřte si, věřte svým schopnostem
 • zbytečně se nerozčilujte, omezte nervozitu
Příliš nízké sebevědomí trápí spoustu lidí. Naštěstí je možné ho upravit, a to vhodnými návyky, chováním a správnou regulací emočních prožitků. To, že nyní bojujete se sebepodceňováním a komplexy méněcennosti, neznamená, že to tak bude napořád. Stačí se jen rozhodnout a začít na požadované změně pracovat. Výsledky se určitě dostaví!

Když si nepomůžeme sami, poradí se zvýšením sebevědomí odborník

S nízkým sebevědomím se člověk nerodí a ani k němu není na celý život odkázán. Léky nebo kouzla na něj neplatí, avšak práce na sobě je trvalým a efektivním způsobem, jak sebevědomí zdravě navýšit. Nevíte-li si ale sami rady, kde začít, jak si zvýšit sebevědomí, vám mohou poradit odborníci.
zdroj:http://www.spektrumzdravi.cz/

JAK ZÍSKAT SEBEVĚDOMÍ krok číslo 5

15. července 2016 v 16:39 | Admin

Krok číslo 5: Vy to dokážete!

Ano, vy dokážete získat sebevědomí. Není to vůbec otázka "Jestli?" je to pouze a jen otázka: "Kdy?" Když ale budete vytrvalí a důslední, tak to "kdy" bude o to kratší. Dokázali jste sami přečkat ledasco. Ostatně dnes ráno jste dokázali vstát z postele a fungovat, i přesto, že vnitřně cítíte, že si nevěříte, že vám chybí sebevědomí, zatímco "všichni" (= bůh ví, jestli aspoň polovina) kolem vás jsou plni sebevědomí. Jste bojovník (či bojovnice) a vy to dokážete!
A pokud byste na vaší cestě za získáním sebevědomí potřebovali pomoci, abyste sebevědomí získali rychleji, neváhejte mě kontaktovat. Teď už je ale čas na váš první krok!
Zdroj:https://jecasnazmenu.cz
PohledO autorovi
Martin Zikmund je lektor firemních workshopů a seminářů a průvodce lidí a firem klíčovými změnami. Je také autorem všech textů a většiny fotografií na tomto blogu. Více se o něm dozvíte naNekouč.cz.

JAK ZÍSKAT SEBEVĚDOMÍ krok číslo 4

15. července 2016 v 16:38 | Admin

Krok číslo 4: Zaveďte si vlastní "síň slávy"


Znám pár vrcholových sportovců, kteří doma mají něco jako síň slávy. Obvykle je to skříňka či dokonce místnost, kde mají vystaveny všechny své poháry, medaile, diplomy, vítězné fotografie, atd. Mají jim připomínat, co všechno už dokázali. Zkuste se teď zamyslet nad tím, co všechno jste v životě dokázali. Na co jste opravdu hrdí. A neomezujte se jen na posledních pár měsíců či let. Může to být cokoliv, třeba i maturitní vysvědčení. Určitě si pamatujete, jak stresující bylo připravovat se na maturitu. A zvládli jste to! Je to něco, na co byste měli být i dnes pyšní. Něco, za co se můžete i po letech pochválit. A podobných věcí je mnohem mnohem víc. Jen už jste na ně třeba za ty roky zapomněli anebo vám někdo jiný řekl, že "to vlastně nic není." Na to ale nikdo nemá právo! Nikdo na světě nemá právo vám říkat, za co můžete anebo nesmíte být na sebe vy sami pyšní! I když třeba doběhnete maraton jako poslední, tak jste ale pořád uběhli maraton!
Aby se vám (třeba i pomyslná) síň slávy lépe budovala, každý týden vyberte právě jednu věc, za kterou jste na sebe nejvíce pyšní a napište si ji na jeden papír, který bude mít 53 políček. Pro každý týden tam budete mít jednu věc, za kterou jste na sebe byli nejvíce pyšní.
zdroj:https://jecasnazmenu.cz

JAK ZÍSKAT SEBEVĚDOMÍ krok číslo 3

15. července 2016 v 16:37 | Admin

Krok číslo 3: Každý týden dokončete úspěšně nějaký "projekt"

Pozitivní psychologie pracuje hodně s principem motivace prostřednictvím dokončování malých jasně vymezených úkolů. Je prokázáno, že čím víc "zvládnutých" věcí máte za sebou, tím větší je vaše sebevědomí a tím větší je i motivace dokončovat další, náročnější projekty. Znamená to tedy, že si máte v zaměstnání brát práci navíc, abyste toho mohli víc dokončit? Vůbec! To, co potřebujete, je začít přemýšlet jinak o tom, co už děláte. Včetně těch nejběžnějších věcí jako je třeba úklid, nákup jídla, chození do posilovny apod. Denně úspěšně dokončujete řadu jasně vymezených projektů, aniž byste si to uvědomovali. A to se teď změní, protože vy potřebujete získat sebevědomí!
Aby to však mělo nějaký motivační účinek posilující vaše sebevědomí, bude nutné, aby to pro vás nebylo až tak jednoduché. Ideálně to musí být něco, do čeho se vám tak úplně nechce, ale zároveň by pravděpodobnost úspěšného dokončení daného projektu měla pohybovat mezi 70 až 80 procenty. Než se do nějakého takového projektu pustíte, je na výsost důležité naučit se, jak správně definovat své cíle. Pomůže nám v tom metodika SMART. Každý cíl projektu, který si definujete, musí být specifický, měřitelný, vámi akceptovaný, realistický a definovaný v čase. Třeba: "Tuto sobotu půjdu (bez ohledu na počasí) na procházku a ujdu nejméně 10 km během nejvýše 3 hodin." je jeden z nich. Anebo třeba, že tuto sobotu omyjete všechna okna v bytě, tuto neděli smontujete tu skříňku do koupelny, o které už dlouho přemýšlíte, atd. Musí to být jasně definované, relativně rychle splnitelné a zároveň něco, do čeho se vám moc nechce a/nebo co už nějakou dobu odkládáte. S tím, jak se bude zvyšovat počet úspěšně dokončených projektů, se bude zvyšovat i jejich obtížnost. A jednou možná přijde přelomový projekt, který vám pomůže získat/vrátí vaše sebevědomí jako se to stalo mě. A pokud ne, vybudujete si ho postupně a tentokrát na pevných základech.
zdroj:https://jecasnazmenu.cz

JAK ZÍSKAT SEBEVĚDOMÍ krok číslo 2

15. července 2016 v 16:36 | Admin

Krok číslo 2: Začněte být vůči hodnocení ostatních kritičtí

Nikoliv ve smyslu, že všichni kolem vás jsou pitomci. To ne. Ale než vezmete cizí hodnocení vaší činnosti za své, měli byste se na chvíli zastavit a podrobit ho kritické analýze. Proč mi to ten člověk říká? Chce mi tím nějak pomoci? Chce mi tím ublížit? Nebo se jen snaží dosáhnout svého? Je vůbec kompetentní k tomu, aby danou věc dokázal "objektivně" zhodnotit? Nemá náhodou sám nějaké problémy?
Pokud patříte mezi ty, kterým bylo sebevědomí násilně odňato, klaďte si přesně tyto otázky pokaždé, když si vzpomenete na výroky toho, díky kterému jste o ně přišli. Pokud dospějete k tomu, že daný člověk, co vám něco pochválil anebo vás naopak pokáral, to s vámi myslí/myslel dobře, je čas na další krok v tomto procesu.
Může na tom být něco pravdy? Opravdu se tak chovám/jsem něco podobného udělal/je to tak výjimečné? Říkal mi někdo jiný v minulosti už něco podobného? Důležité je, zkusit se v danou chvíli oprostit od emocí (pocitu uraženosti) a, třeba i zpětně, si zkusit celou situaci zanalyzovat. Aby to nebylo tak abstraktní, vezměme si dva konkrétní příklady často ovlivňující naše sebevědomí:
Příklad 1: Naše kamarádka nám říká: "No, měl(a) by si trochu shodit." Co může být její motivace mi to sdělit? Je první kdo nám to říká? Říká to i jiným lidem? Jaké je naše BMI(ne, že bych ten ukazatel považoval za důležitý, ale pro základní orientaci postačí)? Přibral(a) jsem v poslední době?
Příklad 2: Náš šéf nám říká: "Ty podklady od tebe jsou příšerné, nepoužitelné, musel jsem to celé předělat. Už se sebou konečně něco dělej!" Odvedl jsem podle sebe nejlepší práci, jakou jsem za daných okolností mohl? Je možné, že jsem udělal nějakou chybu? Proč je tak rozčílený? Nemůže k tomu mít i jiné důvody? Je skutečně pravda, že v minulosti mě opakovaně vytýkal špatnou práci? Vysvětlil mi, jak to mám dělat lépe? (což je mimochodem jeho úkol coby manažera) Jsou skutečně ty podklady celé nepoužitelné anebo jen přehání?
zdroj:https://jecasnazmenu.cz

JAK ZÍSKAT SEBEVĚDOMÍ krok číslo 1

15. července 2016 v 16:24 | Admin
Sebevědomí. Nejméně pro půlku populace naprosto nedostižný zlatý grál, zatímco pro druhou půlku populace naprostá samozřejmost. Setkal jsem se s tím už mnohokrát. Lidé touží po sebevědomí a ani peníze, úspěch, šťastná rodina či špičkové výkony ve sportu, modelingu či kdekoliv jinde jim ho prostě nezískají. Existuje ale cesta, jak se k němu dopracovat.

Jak básníci přicházejí o sebevědomí

Jsou dva typy lidí, kteří mají problém se sebevědomím. Lidé, kteří, sebevědomí nikdy neměli a lidé, kteří sebevědomí měli, ale ztratili ho. Druhý případ je paradoxně smutnější a náročnější na nápravu, protože sebevědomí vás může zbavit jen ten, komu to dovolíte. No a dovolíte to jen tomu, koho si vážíte anebo kdo vám je velice blízký. Partner, rodiče, nadřízený v práci, kterého uznáváte apod. Ale věřte mi, že i tohle jde napravit, vím to podle sebe. Proces získávání sebevědomí se však pro oba případy mírně odlišuje.

Zrada jménem centrum hodnocení


Základem získání sebevědomí je přesunout tzv. centrum hodnocení k sobě. Podle Carla Rogerse, zakladatele psychoterapie zaměřené na člověka, se lidé odlišují podle toho, jestli mají vnější či vnitřní centrum hodnocení. Tedy, jestli svůj obrázek o sobě si utvářejí na základě vlastních závěrů či na základě zpětné vazby a hodnocení získaného zvenčí, od ostatních. Je zjevné, že je podstatně výhodnější mít centrum hodnocení uvnitř sebe. Jedině pak dokážete sami ovlivnit, jestli jste sebevědomí či nikoliv. V opačném případě jste závislí na hodnocení okolí. Problém je, že se to velice nesnadno mění. Pokud na tom budete ale pár měsíců až let usilovně pracovat, tak se vám to podaří. Jak?

Krok číslo 1: Každý den se chvalte

Už jste možná od někoho někdy slyšeli, že: "Nikdo mě nepochválí tak jako já!" A třeba jste si o tom, co to říkal, mysleli, jaký je to nafoukaný idiot. Jenže nafoukaný idiot nemá problém se sebevědomím, jako máte teď vy. A i když se říká, že "samochvála smrdí," pro lidi s nízkým či vůbec žádným sebevědomím je to přesně naopak. Musíte se začít chválit! Každý den najděte aspoň jednu věc, za kterou se pochválíte. Pokud se vám to nepodaří rovnou, tak si prostě před spaním vyhraďte pět minut a jednu věc najděte. Povinně aspoň jednu! Ne však víc než řekněme tři. Vaše chválení se musí mít také své limity, abyste si vlastní pochvaly sami vážili. Vážit si vlastní pochvaly je ostatně první krok k tomu, abyste si začali časem vážit i sami sebe, jako člověka.
A může to být naprosto cokoliv - povedlo se vám uvařit super oběd, vstali jste včas do práce, doběhli jste tramvaj, vzali jste si deštník a pak skutečně pršelo a vy jste díky tomu nezmokli, prostě cokoliv. Ptáte se proboha proč? Protože už tím, že začnete hledat sami pozitiva na tom, co jste celý den dělali, si postupně budete budovat vlastní sebevědomí. Rozhodně se vyvarujte ale přístupu typu: "Dneska mi všichni pochválili svíčkovou, tak mám radost a chválím se za to." Ne. Tohle musí jít přímo z vás a jen z vás! Nechceme teď utvrzovat vnější hodnocení, chceme budovat naše vlastní! A až se budete chválit, chvalte se nahlas a třeba i před zrcadlem. Ať vidíte a slyšíte toho, komu se dnes něco povedlo, toho, kdo si zaslouží pochválit - totiž sebe! Nebude to první týdny lehké, ale to tu nikdo ani nesliboval😉
Patříte mezi ty, kteří přišli o sebevědomí? Zaměřte se na to, kde jste si dříve věřili a chvalte se pokud možno za úspěchy v této oblasti. Jedině tak časem zvrátíte pokřivený obraz o vás, který vám někdo jiný postupně vštípil. Klíčem je přesvědčit sami sebe, že prostě neměl pravdu!
zdroj:https://jecasnazmenu.cz

Test 2, JAKÉ MÁTE SEBEVĚDOMÍ?

15. července 2016 v 16:22 | Admin
Test je z knihy Tomáše Nováka a Blanky Dvořáčkové Věřte sami sobě!, kterou vydalo nakladatelství Grada. Na každou otázku odpovězte zda souhlasíte, či nikoliv.¨¨

Vstup do testu kliknutím na odkaz níže

Potřebujete si zvýšit sebevědomí? Máme 6 jednoduchých triků, jak to udělat Více na http://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-volny-cas-koktejl/207654/potrebujete-si-zvysit-sebevedomi-mame 6 jednoduchých triku jak to udělat.

15. července 2016 v 16:19 | Admin
Přestaňte být ustrašenou myškou, která sedí v koutě, nakopněte své sebevědomí a ukažte světu, co ve vás vlastně je.


Přestaňte se srovnávat s ostatními
Stará pravda říká, že by bylo velmi nudné, kdybychom byli všichni stejní. Říkejte si jí vždy, když se budete snažit někomu vyrovnat, napodobovat jej nebo se hroutit nad tím, že nevypadáte stejně jako modelky v časopisech. Na každém z nás je něco krásného a v něčem je šikovný, stačí to jen najít a podpořit to.Pravidelně se pochvalte
Často sami sobě vynadáme, ale že bychom se někdy pochválili, to nás ani nenapadne. Jenže právě umění pochválit sami sebe za odvedenou práci, vede k většímu sebevědomí. Když se vám tedy něco podaří, ať už je to velká věc nebo úplná maličkost, při které jste ale museli jakkoli sami sebe překonat, neváhejte, stoupněte si před zrcadlo a pochvalte se.
Buďte důslední
Začněte dodržovat svá předsevzetí, buďte důslední ve svých činech a věřte, že se úspěch dostaví. To, že jste dokázali splnit, co jste si předsevzali, vás raketově vyšle do vyšších sfér sebevědomí, budete totiž vědět, že dokážete vše, co si jen usmyslíte.Úsměv prosím
Že s úsměvem jde všechno líp, není jen obyčejná fráze starých lidí či věčných optimistů. Naopak, je to pravda, úsměv je totiž nejlepší zbraní. Usmívejte se na své nadřízené, pozitivnímu člověku budou důvěřovat mnohem více než věčnému bručounovi a úsměv použijte i v případě, že k němu nemáte mnoho důvodů. Jedno úsloví totiž praví "Usmívej se i na toho, kdo ti ublížil, ať nevidí, jak tě to bolí." Navíc podle vědeckých studií je dokázáno, že úsměv zrychlí průtok krve do mozku a tím podpoří jeho činnost, takže vaše myšlenkové pochody budou mnohem bystřejší.
Soustřeďte se na své úspěchy
Zapište si vše, čeho chcete dosáhnout v jednotlivých časových úsecích a postupně si body seznamu plňte a odškrtávejte. Pohled na to, co vše jste dokázali, vám sebevědomí zaručeně zvýší. Neklaďte si ale nereálné cíle, je jasné, že během týdne ani nezhubnete dvacet kilo, ale ani nepostavíte dům či neulovíte milionáře. Všechno chce svůj čas a nic vám nespadne do klína jen tak.Naučte se novým věcem
Nestagnujte, váš mozek potřebuje neustálý přísun informací, tak mu je dejte. Přihlaste se na kurz vaření, vyšívání nebo zkuste jít znovu do školy. Překonejte svou lenost i ostych, seznamte se s novými lidmi a začněte vyjadřovat své názory. Budete možná překvapeni, co všechno ve vás dřímá.
Buďte na sebe hrdí
Zamyslete se a sestavte si žebříček svých kladných vlastností, zeptejte se svých přátel proč vás mají rádi a chtějí s vámi trávit čas, uvidíte, že je toho tolik, na co byste měli být pyšní, že by jste měli mít sebevědomí, až u stropu.

Více na http://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-volny-cas-koktejl/207654/potrebujete-si-zvysit-sebevedomi-mame-6-jednoduchych-triku-jak-to-udelat.html?utm_source=prozeny.blesk.cz&utm_medium=copy

Boj s nízkým sebevědomím: Najdete momenty, kdy jste to dřív zvládala?Zvládal?

15. července 2016 v 16:17 | Admin
Dobrý den,
již od puberty se trápím nedostatkem sebevědomí. Trvá to už deset let a pořád se s tím peru. Bojím se i takových banalit, jako je objednat se telefonicky u lékaře, promluvit na cizího člověka nebo vyjádřit svůj nesouhlas. Nebo si říct o to, co mi patří.
Nejde o strach ze samotného aktu, vždycky udělám, co se sluší a patří, ale cítím se strašně nepříjemně, že se ztrapním, řeknu něco špatně nebo mě lidé nebudou brát vážně.
Byla jsem i u psychologa, který mi řekl, že můj problém tkví v tom, že se mi rodiče nikdy porádně nevěnovali a sourozenci mě vždycky shazovali. Tak jsem zlepšila vztahy s rodiči i sourozenci, vše jsme si vyříkali, ale pořád si nevěřím.
Jsem chytrá, všeobecně nadaná, hezká, oblíbená, mám skvělého přítele, kamarády, dobrou práci. Ale stačí jedno kritické slůvko nebo malý nezdar a okamžitě si připadám jako nejneschopnější člověk na světě. Snažím se na sobě pracovat, pozitivně myslet a nebrat se tak vážně. Pořád s tím bojuji, opravdu se snažím, ale začínají mi docházet síly.
Byla by pro mě lepší individuální dlouhodobější terapie s psychologem? Nebo je možné tento problém zvládnout bez této pomoci? Pokud ano, jak?
Moc děkuji za odpověď.
Petra

Názor odborníka


Dobrý den, Petro,

předně děkuji za váš dotaz. Nízké sebevědomí trápí překvapivě mnoho lidí, kteří jsou schopní o sobě říci to, co vy: "Jsem chytrá, všeobecně nadaná, hezká, oblíbená, mám skvělého přítele, kamarády, dobrou práci."

Máte opravdu velké štěstí a nejen proto, že se tím vším můžete pochlubit, ale hlavně proto, že si to uvědomujete! To je velmi důležité. Vědomí sama sebe je základem zdravého sebevědomí a vy rozhodně nějaké máte, když tohle o sobě dokážete napsat. Řekněme tedy, že je třeba dále pracovat na jeho posílení.
Dle vašich slov právě to děláte a snažíte se o zvýšení sebevědomí. Chci ocenit velký krok, který jste udělala ve vztahu s rodinou a sourozenci. Je zjevné, že máte chuť, sílu, kuráž a hlavně víru, že to dokážete změnit. I to svědčí o vašem sebevědomí! Nesebevědomý člověk by to pravděpodobně předem vzdal.

Mám-li se vyjádřit k vaší otázce, je určitě více způsobů, jak na sobě pracovat. Psychoterapii rozhodně mohu doporučit. Je pravděpodobné, že spolupráce s odborníkem by vzala více jak jedno nárazové setkání. Práce na sobě je totiž kontinuální proces. V takovém případě je dobré hledat na spolupráci někoho, kdo ve vás budí důvěru a s kým si chcete o svém životě a sebevědomí povídat.

Jinou možností je pracovat na sobě sama s pomocí vašeho přítele či kamarádů. Jsem si jistá, že navzdory nepříjemnému pocitu ze situací, které popisujete, je nakonec zvládnete. Dokážete jistě zavolat a objednat se u lékaře, dokážete oslovit cizího člověka, když je to třeba, a určitě si také dokážete říci o to, co vám patří. Možná ne vždy, ale dokážete to. Je to tak?
Zajímá mne, co se tedy děje potom? Jak na vás ti lidé reagují a jaký máte pocit poté, co zavoláte, oslovíte nebo si o něco řeknete. Zajímá mne také, jak vás v takové situaci vnímá váš přítel či kamarádka. Ptala jste se jich, co viděli a slyšeli? Jednoduchou inspirací pro vás může být sledovat podobné události a vždy si pak položit otázku sobě: Co mi pomohlo to zvládnout? Co to umím? A pokud vás měl možnost u toho někdo blízký sledovat, zeptat se i tohoto člověka: Jak jsem to zvládla? Co, z toho co umím, na tebe zapůsobilo? Jsem si jistá, že se dozvíte zajímavé a povzbudivé informace.

Každý den se najde příležitost k tomu se ocenit, připomenout si, co už umím a co nového se ještě chci naučit. Tak to zkoušejte a zvyšujte si tak vědomí sebe sama. A když budete chtít, nebojte se říct si o pomoc.
Přeji ať se i nadále daří!

Se srdečným pozdravem,

Kateřina Vrtělová

Kateřina Vrtělová

Psycholožka, psychoterapeutka, supervizorka

Jak na sebevědomí?

15. července 2016 v 16:16 | Admin
Sebevědomí - schopnost objektivního a kritického zhodnocení sebe sama. Jedná se o přijmutí svých dobrých a špatných stránek.
"Ostatní si o nás myslí to, co si my sami o sobě skutečně myslíme."
Zde mám na mysli skutečný sebe obraz, nikoliv ten, jací bychom chtěli být nebo jak se snažíme působit na ostatní. Někdo o sobě rozhlašuje jak je krásný, ale ve skutečnosti má velké komplexy. Tím vzniká rozpor a člověk pak nepůsobí konzistentním způsobem.

Sebedůvěra - sebehodnocení, je to, na co si věříme, že máme.
"To, na co si věříme, je také to, co se stane."
Někdo si myslí, že nesbalí dámu, co si v oranžovém pracovním úboru odpykává alternativní trest za kapesní krádeže. Podle toho se pak začne chovat a nakonec se to i stane - dáma mu dá košem.

Komfortní zóna - oblast našeho života, v níž se pohybujeme a máme pocit, že nad její rámec nedosáhneme. Bohužel naše schopnosti leží daleko za touto zónou. Lidé mají strach, nebo jsou prostě jenom líní se za hranice komfortní zóny vzdálit. Bohužel tato zóna působí jako vězení, které člověka limituje v jeho rozvoji.
"Lidé žijí v komfortní zóně, která je ale k životu velice nekomfortním místem."
"To, co se v přírodě nehýbe, je mrtvé."
neboli základní věta NLP:
"Pokud děláme stejné věci stále stejným způsobem, dostaneme výsledek, který vždy dostáváme."
Typický příklad poskytuje sport, ale komfortní zónu si můžete představit úplně všude. Představte si třeba posilování - celé je založeno na překračování komfortní zóny. Budete zvedat určitou váhu. Ze začátku s ní budete mít problémy - to je logické protože třeba nejste trénovaní. Pokud však budete tuto váhu zvedat stále, nikdy se vám nestane, že by vám přišla jako lehká váha. Vždy ji zvednete jen taktak. Takto můžete cvičit třeba celý život a tato váha vám bude stále připadat jako těžká, kterou téměř neuzvednete (ale vždy se vám to podaří). Pokud byste však váhu pravidelně zvyšovali, za rok uzvednete třeba dvojnásobek váhy a původní vám bude připadat lehoulinká.

Externí faktory sebedůvěry - faktory, které nemáme pod naší přímou kontrolou. Jedná se například o to, když se na vás podívá nádherná dáma. Sebedůvěra se tím zvýší, s tím se také úměrně zvýší sebevědomí. Získáte pocit, že jste atraktivní a začnete se tak i chovat. Stejně to funguje když vám někdo polichotí (oblečení, vzhled, délka penisu :-) ). Problémem je to, že tyto faktory jsou jednak prchavé a hlavně nejsou pod vaší kontrolou. Pokud tedy zmizí, sníží se tím sebedůvěra - ba co víc, pokud je faktor opačného rázu (žádná kráska se na vás nepodívá, někdo vás urazí) dojde k extremnímu snížení sebevědomí.

Interní faktory sebedůvěry - faktory, které jsou uvnitř vás samotných, tudíž je také máte pod svou bezprostřední kontrolou. Jedná se o mnoho věcí, které budou popsány ve druhé části článku v souvislosti se zvyšováním sebedůvěry. Na rozdíl od okamžitého zvýšení sebevědomí pomocí externích faktorů, je interní zvýšení náročné na čas a sebekázeň. Interní faktory jsou naproti tomu mnohem výhodnější, protože vám je jednak nemůže nikdo vzít (někdo vás urazí - vy se tomu zasmějete, protože víte jak na tom skutečně jste) a dále k sobě přitahují i externí faktory jako magnet.

Příklad ze života

Jak asi všichni ví, mají dámy rády sebevědomé muže s vysokou sebedůvěrou. To není nic nového, ale ukažme si, jak nízká sebedůvěra umí rozbít konkrétní vztah.

Fáze 1 - namlouvání aneb externí zvýšení sebedůvěry

Máme klučinu, říkejme mu Pepa a holčinu Milenu. Pepovi se Milena už dlouho líbí. Vzhledem k tomu, že Pepa nemá páru o dámách ani o přehnané fixaci, dlouho se odhodlává, než udělá první krok. Již dopředu je do Mileny zamilovaný a má ji zidealizovanou.
Jednoho krásného dne se tedy odhodlá a jde do toho - osloví Milenu a pozve ji na kávu. Mileně se Pepa líbí a souhlasí. Pepa je z toho unešen a jeho sebedůvěra dosáhne obrovských rozměrů. Díky tomu se také tak chová, což Mileně imponuje a tak spolu začnou chodit.
Zde je moc hezky vidět, proč nezkušení kluci často mluví o úspěchu ve svádění jako o tom, že se jim poštěstilo. Je to proto, že naprosto náhodou se chovali jako svůdci a dámu svedli. Bohužel, díky své nezkušenosti neví, co udělali správně a co špatně, svůj úspěch nemohou zopakovat, a proto jej svádí na dílo šťastné náhody.

Fáze 2 - počátek vztahu aneb ještě se trochu držím

Vzhledem k tomu, že Pepa Mileně přiřknul nadpřirozené vlastnosti, začne mít obavu, že kdyby ho Milena opustila, nikdy by si takovou nenašel (a co víc - pokud před Milenou předcházelo mnoho nezdarů s opačným pohlavím, myslel by si, že nesbalí už nikdy nikoho). To je počátek pádu do hlubin.
Milena vycítí jeho úbytek sebedůvěry, přestane být úplně spokojená. Čím více se poznávají, tím naráží na určité sporné návyky, kvůli kterým se občas pohádají. Pepa si prozatím drží určitou úroveň integrity, takže je schopen nacházet kompromisy.
Možná jsem dostatečně nezdůraznil, že si většina klučinů neuvědomuje, že tak, jak se může určitá dáma rozejít s klučinou, může se stejně rozejít i klučina s ní. Zde narážím na zažité pravidlo, že dáma se v počátcích může chovat, jak chce, muž ji musí dobývat, demonstrovat své nejlepší stránky, platit za ni, lichotit jí, kupovat kytky apod. Proč? Dáma se musí úplně stejně kvalifikovat jako hodna zájmu. Takže pánové nechovejte se jako zoufalci a pokud se dáma nesnaží, pošlete ji tam, odkud přišla.

Fáze 3 - rozvinutí vztahu aneb a jedeme z kopce

Pepa začne přehnaně analyzovat důvody hádek. Nedokáže pochopit, že to je naprosto normální, když se dva lidé sžívají, že se občas pohádají, místo toho dostane neopodstatněný strach, že by jej mohla Milena opustit.
Při hádkách začne Mileně plně ustupovat, čímž se mu snižuje sebedůvěra, protože své potřeby upozaďuje a dává přednost Mileniným. Milena toto samozřejmě zaznamenává a je zase o něco méně spokojená. Pepu začíná považovat za blbouna, který si nechá všechno líbit.
Pepa dostane obrovský strach, aby si Milena někoho nenašla, což vede k občasným výbuchům žárlivosti. Tím, že má pocit, že je Franta odvedle lepší, si dále snižuje sebedůvěru a začne si budovat nesprávný obraz sama sebe (jsem škaredý, chudý).
Pod neustálým stresem se rozhodne k zásadnímu kroku - až Milena bude na záchodě "projede" jí její mobil. Jakmile to učiní, zjistí, že tam nic inkriminujícího nemá, takže je chvíli uklidněn, vzroste mu sebedůvěra, ale špatné sebevědomí zůstává.
Za pár dní nad nevěrou Mileny znovu přemýšlí a uvědomí si, že si vlastně Milena mohla inkriminující zprávy a registr hovorů promazat a Frantovo číslo mít uložené pod jiným jménem - třeba Hanka - nikdy se přece nezmiňovala, že by nějakou Hanku znala.

Nikdy nepochopím to, že pokud někdo na svou polovičku patologicky žárlí a špehuje ji, dává si velice záležet na technikách, jak to udělá. Většinu svého volného času tráví buďto tím, že si představuje, jak ho jeho dáma někde podvádí, nebo vymýšlí záludné otázky a techniky, díky nimž by se mohl dozvědět pravdu.
Nepochopím, proč se na chvíli nezamyslí nad žárlením samotným. Možná by kromě jiného zjistil, že ono je to trochu jinak a že na tuto a jiné podobné otázky neexistuje oboustranná možnost vyvrácení - neboli neexistuje žádná možnost jak potvrdit, že vás drahá polovička nepodvádí, pouze existuje možnost zjistit, že vás podvádí.
Je to jako s člověkem co si namlouvá, že má rakovinu. Neexistuje žádný test, který by mu vyvrátil, že rakovinu nemá, pouze test, který mu potvrdí, že rakovinu má.
Zkuste to se mnou:
Prolezení mobilu - pokud mně zahýbá, inkriminující důkazy vymaže a já nic nenaleznu. Pokud mně nezahýbá, žádné inkriminující důkazy taky nenaleznu. Všechno se dá vysvětlit mnoha způsoby - třeba zpráva "Včera to bylo nádherný" Mohla jí to poslat/přeposlat kamarádka (holky se rády chlubí), mohlo jít o omyl, skutečně se může jednat o nevěru.
Žárlivá scéna - dáma mně zahýbá - odpoví "Ty mi nevěříš?". Dáma mně nezahýbá - odpoví "Ty mi nevěříš?" A zase jsem tam, kde jsem byl.
Jak už jsem několikrát zmínil "Nevěru nikdy nemůžeš 100% prokázat, když toho druhého nenačapáš v posteli s někým jiným, a i to se pak dá nějak vysvětlit".
To, jestli vám je nebo není vaše dáma nevěrná, není vaše věc. Je to věc její a jejího svědomí, ne vaše, takže se jí do toho laskavě neserte.

Fáze 4 - krize aneb Pepa dozrál

Pepova sebedůvěra je znovu otřesena a začne Milenu více sledovat - sleduje, zdali se náhodou nepodívala na jiného klučinu, nebo se mu zdá, že když se baví s Frantou, tak s ním flirtuje. Kvůli těmto věcem samozřejmě vždy udělá scénu. Milenu to pomalu přestává bavit a řekne Pepovi, že by se měl jít léčit. On si uvědomí, že scény dělá moc okatě a začne si hledat jiné záminky pro hádky.
Milena toho už má dost, a protože ani ona sama na tom se sebedůvěrou není nejlépe, rozhodne se, že si najde někoho jiného. Pepu už totiž nevidí jako muže, na kterého může být hrdá, nýbrž jako zoufalce, co pro ni udělá, co jí na očích uvidí.
Vzhledem k tomu, že najít si nového partnera není až tak, jednoduché musí Milena vyzkoušet více mužů, než najde novou lásku svého života. Pokud je slušná, používá s nimi alespoň kondom.

Fáze 5 - konec aneb Pepa má krásné parohy, ale není žádnej dvanácterák

Milena si zapíchá s Frantou, Romanem, Láďou a Tondou a ani jeden se nejeví jako vhodný nástupce Pepy, ale nakonec se objeví Tomáš a ten je ten nový pravý. Pepa během toho zaznamenává změnu v chování Mileny, už to není, jak to bývalo. Milena je odtažitá, moc se s ním nebaví, nevídají se moc často, když se pohádají, tak se spolu klidně týden nebaví a sex měli naposledy před měsícem a to jí Pepa musel téměř znásilnit.
Najednou si Pepa uvědomuje, že mu teče do bot a začne měnit všechno, kvůli čemu se s Milenou hádali. Začne si po sobě uklízet. Mileně kupuje dárky, pořád ji říká, jak moc ji miluje a i když teď má téměř jistotu, že ho Milena podvádí, odpouští jí to.
Účinek na Milenu to má samozřejmě naprosto opačný a ztrácí k němu i ty poslední zbytky respektu, co k němu chovala. Už ho nevidí jako sexuálně přitažlivého jedince, ale jako odporného chudáka.
Tím, jak Pepa potlačuje své ego se v něm hromadí napětí, které logicky musí ven, takže se zase pohádají. Toho Milena využívá se slovy "Vidíš, už zase je to to stejný, ty žárlivej magore."
Měsíční testovací období s Tomášem končí, Tomáš se osvědčuje, Milena dává Pepovi kopačky a odchází…

Tento scénář ukazuje jak sebevědomí a sebedůvěra zasahují do všech oblastí života. Abych to zrekapituloval:
Pepa získal pocit, že pro Milenu není atraktivní a že existují jiní, lepší muži a že ho Milena může podvést. Tím, že dělal žárlivé scény, pročítal si její mobil, sám sebe utvrzoval v tom jak je méněcenný a neatraktivní. Podle toho se také začal chovat a to čeho se obával, se nakonec stalo skutečností.
Tak je to se vším, pokud si například o sobě myslíme, že u dané dámy nemáme šanci, tak se také podle toho začneme chovat a naše myšlenka se stane skutečností.

Jak na sebevědomí?

Jediná metoda, jak skutečně zjistit jak na tom jste, je udělat si pár hodin na sebe čas a zhodnotit se. Důležité je, aby člověk k sobě byl naprosto upřímný. Je totiž známo, že když si člověk dělá nějaký test, odpovídá tak, jak chce, aby sám před sebou vypadal.
Zde žádný test neděláte ani to není soutěž v popularitě. Děláte to pouze pro sebe! Díky tomu se dozvíte, kde jsou zdroje vašich špatných pocitů. Zjistíte, že něco děláte správně, něco špatně, kde máte slabiny a kde zase přednosti.
Na konci takové analýzy se budete cítit velice dobře a uvolněně, protože jste v sobě našli obrovskou odvahu prolomit bariéru mezi tím, co jste si doposud o sobě namlouvali a tím jací ve skutečnosti jste. Tím se sladí vaše integrita a budete v rovnováze.
zdroj:http://www.qark.net/

Sebevědomí se dá ovšem znovu nabýt.

15. července 2016 v 16:13 | Admin
Průzkumy nejen v naší zemi stále ukazují, želidé všeobecně trpí nedostatkem sebevědomí. Lidé mají tendenci se sebeponižovat a snižovat svou hodnotu. Může to být výchovou v rodinách a školách, kde nás učili, abychom se nevyvyšovali nad druhé a doma nás málokdo chválil. Většina z nás může mít v hlavě naprogramované vzorce, kdy se podceňujeme a máme strach projevit své pravé já.
Sebevědomí se dá ovšem znovu nabýt. A ve skutečnosti, i když se cítíte jako sebevědomá osoba, na něm musíte stále pracovat, protože každý den se objevují nové výzvy a je jen vaše volba, zda se jim sebevědomě postavíte čelem. Sebevědomí je záležitostí pozitivního myšlení a chování. Jaké jsou jednoduché způsoby, jak si můžete okamžitě zvýšit sebevědomí?

MÁM PRO VÁS 9 ZPŮSOBŮ, JAK SI MŮŽETE DENNĚ POSILOVAT SEBEVĚDOMÍ:

1. AFIRMACE

Používejte během dne několikrát pozitivní tvrzení v přítomném čase na podporu vašeho sebevědomí:
Například:
 • Vím, že zvládnu vše, do čeho se pustím.
 • Rád poznávám nové lidi a nadšeně je vítám.
 • Jsem schopný a silný.
 • Jsem plná energie a nadšení.
 • Jsem vítěz!
 • Nikdy nejsem sama, vesmír mě vždy a ve všem podporuje.

2. VIZUALIZACE

Využívejte sílu vaší představivosti. Představujte si úspěch v oblasti, ve které po něm toužíte např.úspěšný vztah, úspěšné dokončení studia, větší plat,vítězství v závodě…Podvědomí přijme vaše představy, jako hotové záležitosti. Buduje se tím vaše sebevědomí.
Například Andre Agassi o sobě řekl, že do svých 10 let nejméně 1000x ve své mysli zvítězil ve Wimbledonu. Představoval si vítězství ve své fantazii a to vybudovalo jeho sebevědomí k tomu, aby se jeho vítězství v roce 1992 stalo skutečností.

3. HLAVU VZHŮRU A ÚSMĚV NA RTY

Věnujte pozornost své chůzi, držení vašeho těla. Sebevědomí lidé chodí s hlavou vzhůru a s úsměvem na rtech. Tato malá změna vám ihned posílí vaše sebevědomí. Choďte tak, jak vám to nejvíce bude dodávat pocit sebevědomí -rychle nebo uvolněně.

4. ŘEKNĚTE NE

Rozhodněte se, že se nebude přidávat k pomluvám a kritice ostatních lidí. Nedovolte, aby vás někdo ponižoval nebo křivě osočoval. Ozvěte se, když je vám poskytnuta nekvalitní služba-v obchodě nebo v restauraci. Rozhodněte se, že se nebudete kritizovat-řekněte ne sebekritice. Říci ne také můžete na něco, co nesouvisí s vašimi představami o budoucím životě.

5. DOTÁHNĚTE VĚCI DO KONCE

Přestaňte odkládat, co slibujete už delší dobu sobě nebo někomu jinému. Odstraňte nevyřešené věci z minulosti, řešte vše včas, než se problém rozvine. Odkládáním brzdíte svou energii. Napište si, které nedořešené úkoly v oblasti práce, domácích záležitostí, financí a zdraví uděláte právě teď.Uleví se vám a dodá vám to vědomí, že zvládnete vše a získáte novou energii.

6. UDĚLEJTE NĚCO JEN PRO SEBE - POHYB/KONDICE/ZDRAVÍ

Když budete v dobré kondici a cítit se tělesně v pohodě, vaše sebevědomí poroste. Udělejte proto něco jen pro sebe, i když se vám může zdát, že okolí to bude pokládat za sobecké. Jeďte ven na kole, jděte cvičit nebo na masáž. Dá vám to pocit svobody - to znamená sebevědomí a kondice.

7. POŽÁDEJTE O TO, CO CHCETE

Nebojte se odmítnutí a nemyslete si, že ostatní ví, co chcete. Ozvěte se a požádejte. Nemáte co ztratit.


Když nepožádáte, odmítáte sami sebe dříve než vás mohl odmítnout někdo jiný.
Když požádáte, uvidíte, že vám nikdo hlavu neutrhne. Vždy jsou 2 možnosti - buď vám dotyčný vyhoví nebo vás odmítne. A stále na tom budete stejně, jako jste byli na začátku, s tím rozdílem, že si posílíte sebevědomí tím, že zjistíte, že to zvládnete.

8. BUĎTE S LIDMI, KTEŘÍ JSOU ÚSPĚŠNÍ A POZITIVNÍ

Když budete obklopeni lidmi, kteří jsou negativní, stěžují si, jsou průměrní a rezignují na život, určitě se touto nemocí nakazíte. Proto se postupně obklopujte lidmi, kteří vás inspirují a povzbudí, v zaměstnání to může být těžké někoho takového najít, ale můžete využívat různé semináře, audio programy, internetové stránky - což právě děláte, takže se pochvalte! Udělali jste dnes významný krok k získání svého sebevědomí zpět.

9. UDĚLEJTE TO, ČEHO SE BOJÍTE

Strach je jen pocit. Jsou to vaše představy. Často děláme z komára velblouda -věci nejsou takové , jaké se zdají být. Proto skočte do akce, která ve vás vyvolává strach. Strach zmizí a vaše soustředění bude jen na tom, aby jste zvládli danou situaci.

SEBEVĚDOMÍ MŮŽETE DENNĚ TRÉNOVAT.

Každý den si vyberte jeden tip, který vyzkoušíte v praxi. Je to trénink tak jako v tělocvičně nebo posilovně. Když chcete lepší postavu nebo fyzičku, musíte pravidelně něco dělat, když přestanete cvičit , zase sklouznete k nadváze nebo špatné kondici.
Každý den udělejte jednu věc - po dobu 30 dní, nejlépe 3 měsíce za sebou.
Odpovězte si:
 • Jakou malou věc můžete pro své sebevědomí udělat právě teď?
 • Co jste ochotni udělat pro své sebevědomí v následujících 30 dnech?
Posilujte své sebevědomí každý den. Je to vaše volba, zda budete ve svém myšlení a chování pozitivní a sebevědomí. Sebevědomí je ve vás ukryto, a záleží jen na vás, zda se k němu dostanete a získáte ho navždy zpět.
Přeji Vám krásný den.
Pokud se Vám tento článek líbí, klikněte na "To se mi líbí" nebo jej sdílejte se svými přáteli. Děkuji.
Autor: Pavla Heřmanovská
zdroj:http://www.moje-pravdy.cz/

Test sebevědomí s okamžitým výsledkem

15. července 2016 v 16:11 | Admin

Kikni na odkaz níže

 
 

Reklama
Reklama