STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Sadomasochismus

Sadomasochismus je sexuální odchylka se sadistickými a masochistickými sklony.

24. listopadu 2011 v 1:13 | ADMIN webu

Sadomasochismus, BDSM

Sadomasochismus je sexuální odchylka se sadistickými a masochistickými sklony. Jedinec upřednostňuje sexuálních aktivity spojené s omezováním osobní svobody, působením bolesti nebo pokořováním. Sadomasochistické osoby provozují tyto takové aktivity dobrovolně, souhlasně a bezpečně.

Jestliže osoba dochází k sexuálnímu uspokojení při trýznění a mučení partnera, jde o sadismus. Jestliže osoba k sexuálnímu vzrušení potřebuje vlastní bolest, jde o masochismus. Sadomasochismus někteří považují za sexuální orientaci, na rozdíl od pojmů masochismus a sadismus, označujících chování jedince.

Praktiky provozované sadomasochisty spadají pod pojem BDSM (BD - bondage, disciplína, DS - dominance, submisivita, SM - sadismus, masochismus). Od sadomasochismu se liší patologická sexuální agresivita i krutost, která nemá sexuální pohnutky.zdroj:http://vibratory.net


Sadismus je sexuální potěšení při způsobování bolesti jinému jedinci. Označení je odvozeno od jména francouzského spisovatele markýze de Sade.[1]
Masochismus je opak sadismu. Je to sexuální potěšení, při kterém je jedinec vzrušen bolestí, která je mu způsobována. Masochismus je pojmenován podle spisovatele Leopolda von Sacher-Masocha.

Oba jevy jsou v jistém smyslu komplementární.
Sadomasochismus je termín zobecňující chování se znaky sadismu či masochismu. Jde o pojmenování aktivity jako jevu, na rozdíl od shora uvedených pojmů, označujících chování jedince. Někteří (zejména lidé ho praktikující) ho považují za formálně nesprávný.

Sadomasochismus pak považují za formu sexuální orientace, čímž míní vrozenou charakteristiku osobní sexuality. Praktiky obecně nazývané sadomasochismem obvykle spadají pod BDSM.
Sadomasochistické praktiky překračující meze obecné přijatelnosti bývají považovány za sexuální úchylku. zdroj: http://cs.wikipedia.org

 
 

Reklama