STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Receptivní porucha řeči

Receptivní porucha řeči,a jiné vývojové poruchy řeči a vývojová porucha řeči nebo jazyka NS

24. listopadu 2011 v 13:26 | ADMIN webu
Receptivní porucha řeči
Specifická vývojová porucha' kdy chápání řeči dítětem je pod úrovní jeho mentálního věku.
Téměř ve všech případech je také výrazně porušena expresivní řeč a jsou časté též poruchy
tvorby slova a zvuku.
Vrozená neschopnost vnímat sluchem
Vývojová:
. dysfázie nebo afázie' receptivní typ
. Wernickeova afázie
Slovní hluchota
Nepatří sem:získaná afázie s epilepsií (Landau-Kleffner) (F80.3)
autismus (F84.0-F84.1)
dysfázie a afázie:
. NS (R47.0)
. vývojová' expresivní typ (F80.1)
elektivní mutismus (F94.0)
jazykové opoždění způsobené hluchotou (H90-H91)
mentální retardace (F70-F79)
pervazivní vývojové poruchy (F84.-)


Jiné vývojové poruchy řeči nebo jazyka
Patlavost

Vývojová porucha řeči nebo jazyka NS
Porucha řeči nebo jazyka NS

 
 

Reklama
Reklama