STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Psychoterapeut - lékaři

Informace o tom kdo je psychoterapeut, co je psychoterapie Jak probíhá psychoterapie , nebo kdy jít na psychoterapii

8. června 2017 v 23:42 | Admin
Psychoterapeut je odborník, který má vysokoškolské vzdělání nejlépe humanitního typu a má také psychoterapeutické vzdělání. Nejčastěji se jedná o psychologa či lékaře - psychiatra, který si doplnil psychoterapeutické vzdělání. Známe ovšem řadu pedagogů či sociálních pracovníků, kteří jsou výtečnými psychoterapeuty.
A co vlastně obnáší psychoterapeutické vzdělání? Každý, kdo chce pracovat jako psychoterapeut, musí absolvovat obvykle pětiletý výcvik, ve kterém jednak pracuje sám na sobě v roli klienta, také se učí řadu postupů a technik a zejméne přemýšlet jako psychoterpeut. Během výcviku musí také zvládnout teorii a pracovat desítky hodin pod supervizí - konzultovat po ukončení výcviku svou práci pravidelně se zkušenějším kolegou - supervizorem. Celý proces trvá zhruba 6 - 7 let.
Psychoterapie je způsob léčby duševních poruch, je to prostředek pro pomoc v krizové životní situaci, při dlouhodobější spolurpáci je to způsob podpory seberozvoje klienta.
Psychoterapie využívá jako prostředku pro pomoc zejména rozhovor, způsob vedení rozhovoru a jeho cíle je do značné míry ovlivněný psychoterapeutickou školou. Dnes totiž neexistuje jediný obecně uznávaný model, jak se má psychoterapie dělat, existuje řada výzkumů, které se snažily porvnávat jednotlivé školy - přístupy a zjistit, zda je některý z nich obecně efektivnější. Opakovaně se ukázalo, že záleží hodně na osobě samotného psychoterapeuta a také na povaze problému, který má psychoterapie řešit.
Psychoterapie nedokáže zázraky do tří dnů, ale je to desetiletími ověřený způsob pomoci při psychických a často i tělesných problémech (psychosomatika).Psychoterapie neříká moc lidem, co mají v životě dělat, jak se mají rozhodnout. Pomáhá lidem utřídit si myšlenky a pocity, porozumět souvislostem a pochopit, proč něco chceme či nechceme. Psychoterapie učí klienta více důvěřovat svému úsudku.

Průběh psychoterapie se liší podle povahy problémy, kvůli kterému klient psychoterapii vyhledá, a také podle způsobu práce psychoterapeuta. Na základních věcech se domlouváme při prvním setkání, ale někdy je docela obtížne dopředcu odhadnout, jaké postupy či formy psychologické práce bude k uzdravení či vyřešení problému potřeba využít.
Existuje několik forem psychoterapie - individuální, skupinová, párová a rodinná. Individuální psychoterapie je nejrozšířenější, klient má terapeuta sám pro sebe a pro porozumění svým problémům a léčbu potíží má pro sebe celý čas sezení. Zejména při dlouhodobější spolupráci může terapeut svého klienta dobře poznat a to využít při společném hledání cesty ven z trablů klienta.
Skupinová psychoterapie je také velmi rozšířenou formou pomoci a to zejména tam, kde se problémy týkají hlavně mezilidských vztahů. O terapeuta a čas se klient dělí s ostatními členy skupiny, ale má velkou příležitost něco se dozvědět o sobě a naučit se něco nového od ostatních.Párová a rodinná terapie jsou dnes velmi moderní přístupy, jak napovídá název, u párové formy pracuje psychoterapeut s partnerským párem, u rodinné formy pak s celou rodinou na řešení problému.
Při nabídce konkrétní formy psychoterapie se nerozhodujeme pouze podle toho, jaká je nejefektivnější pro řešení určitého typu problému, ale také podle povahy klienta a jeho připravenosti. Většinou lze různé formy při léčbě kombinovat nebo je měnit podle fáze terapie.Každá ze zmíněných forem psychoterapie se dá dělat různým způsobem, záleží na typu výcviku (vzdělání) psychoterapeuta. Někteří jsou zaměření na sebepoznávání skrz pochopení motivů vlastního chování, jiní pracují s nácvikem dovedností, další trénují komunikaci. Dnes je moderní jednotlivé styly práce kombinovat.
Důvodů k návštěvě psychologa či psychoterapeuta je celá řada, uvádíme zde některé z nich:
* chcete řešit problémy v mezilidských vztazích nebo problémy v partnerství
* nacházíte se v životní krizi (osobní, vztahové, pracovní)
* trpíte úzkostmi a strachem z nejrůznějších situací a to Vás omezuje v běžném životě
* míváte špatné nálady bez objektivních důvodů
* připadá Vám, že život nemá smysl
* ztrácíte vůli plnit své povinnosti
* jste sami sobě protivní, nemáte se rádi, máte nízké sebevědomí
* máte konflikty s druhými lidmi, berete si všechno moc osobně, jste vztahovačný/á
* jste bezdůvodně žárlivý/á a velmi Vám to kazí vztah, o který stojíte
* potřebujete se vyrovnat s Vaší minulostí
* máte chuť se rozvíjet, lépe se poznat
Zdroj:https://www.psychologie-psychoterapie.net/kdy-jit-psychoterapii/

Mgr. Radovan Hrubý, mobil: 777 956 171

Klinický psycholog, psychoterapeut.
Individuální psychoterapie analyticky zaměřená, psychoterapie u psychosomatických obtíží, neurotických poruch a psychóz. Podpora v seberozvoji a individuaci.

PSYCHOLOG A PSYCHOTERAPEUT PRO DOSPĚLÉ, DĚTI I CELOU RODINU

8. června 2016 v 16:02 | Admin
Vedu a pracuji v týmu centra PSYCHOTERAPIE ANDĚL, kde nabízím spolu s kolegy individuální psychoterapii pro děti i dospělé,k mou specializací je práce s dospívajícími. Dále nabízím párovou a rodinnou terapii jako efektivní a přirozený způsob řešení problémů dětí i vztahových krizí dospělých.

Psychoterapie slouží k lepšímu pochopení problému, porozumění sobě sama a zejména k získání schopnosti udělat v životě změny k lepšímu. Psychoterapie slouží k řešení osobní krize, ke zlepšení kvality života a také k léčbě duševní poruchy. Může probíhat formou krátkodobé sči dlouhodobé polupráce, záleží na povaze problému a na společné domluvě, která obvykle proběhne na prvním setkání.

Hlavním terapeutickým nástrojem je rozhovor, někdy jsou po domluvě velmi užitečné psychoterapeutické techniky - nácvik relaxace, focusing, práce s jídelníčkem (u poruch příjmu potravy), tréning zvládání stresu, práce s těesnými pocity.

Většina lidí neví, co budou od psychologa potřebovat, k tomu slouží právě první setkání, kde začne klient mluvit o svých důvodech pro vyhledání pomoci, psycholog navrhne postup další spolurpáce, případně pomoc s konkrétním řešením. Samozřejmostí pro navázání vzájemné důvěry a otevřenosti je diskrétnost, profesionalita a osobní přístup psychoterapeuta.


Kde mě najdete


PSYCHOTERAPIE ANDĚL
ŽENSKÉ DOMOVY
Ostrovského 253/3
Praha 5 - Smíchov, 150 00

Tel: 608 178 543

kontakt@kulhanek-psycholog.cz

Psychoterapeut: co je to za člověka?

29. března 2014 v 21:23 | Admin
Když se to tak vezme, psychoterapie je vlastně celkem bizarní záležitost. Setkají se dva lidé. Někdy víc. Jeden z nich kvůli tomu, že má nějaké trápení, problém. Druhý kvůli tomu, že je v práci. A ta práce spočívá v tom, že má mít schopnost přispět k vyřešení problému druhého člověka nebo mu alespoň nějak ulevit.
Zhruba po šedesáti minutách se rozcházejí, první druhému platí. Druhý vychází ven na ulici a s napětím očekává, jaký bude mít ta draze zaplacená hodina efekt. Bude lépe snášet svoje úzkosti? Obnoví se láska k jeho manželce? Najde slova, jak svému synovi říct, co už roky odkládá?
Vraťme se však nyní k příběhu psychoterapeuta: co to je vlastně za člověka? Musí mít nějaké zvláštní nadání? Určité genetické vlohy? Anebo je to jenom řemeslo jako každé jiné? A pokud ano, tak jakou vlastně průpravu či vzdělání potřebuje člověk, aby mohl nabízet lidem pomoc v jejich nejniternějších potížích?
Odpověď můžete zjistit relativně snadno. Vyjeďte kurzorem nahoru, klikněte na "Katalog odborníků" a otevřete si profily psychoterapeutů a psychoterapeutek, kteří jsou zde zastoupeni v hojné míře.
Zjistíte, že všichni mají v profilu kromě vysokoškolského vzdělání uvedeny také nejrůznější "výcviky". Po přečtení jejich názvů se toho ale nejspíš moc nedozvíte: výcvik v kognitivně-behaviorální psychoterapii, v katatymně-imaginativní psychoterapii, v systemické terapii, Pesso Boyden psychoterapii...
Člověku, který hledá pomoc a termín "výcvik" zná pouze z průpravy obránců vlasti, popřípadě psů, to mnoho neřekne. Otázka zůstává, jen formulace se mění: k čemu je tato armáda odborníků na pomoc lidem "vycvičena"?

Český unikát

Hned na začátku je potřeba říct, že tak velká obliba a rozšíření psychoterapeutického výcviku je do značné míry český unikát. Jako možnou formu vzdělávání jej představil docent Skála spolu s kolegy Urbanem a Rubešem v šedesátých letech minulého století a vznikl slavný model SUR výcviků - název SUR tvoří iniciály jména Skála, Urban, Rubeš.
Tento typ vzdělávání svým způsobem kopíruje skupinovou psychoterapii a zároveň i model terapeutické komunity. Budoucí psychoterapeut prochází sebezkušeností: zažívá skupinový proces, je povzbuzován, aby hovořil o svých prožitcích, podobně jako o své minulosti, traumatech, vztazích s blízkými, vztahu sama k sobě.
Výcvik je postaven na myšlence, že psychoterapeut musí nejprve dokonale poznat sám sebe - a k tomu je podle této úvahy nejlepším způsobem právě skupinová terapie. Teprve potom může pomáhat druhým.

Časy se mění

Po sametové revoluci se objevila řada dalších psychoterapeutických směrů a škol, řada z nich však zachovávala nastolené status quo, tedy důraz na sebezkušenost a práci ve skupině. Když potom vznikla potřeba definovat "dobré" vzdělání psychoterapeuta, které by mohlo být i zárukou pro zdravotní pojišťovnu, aby mohla psychoterapii proplácet, kritéria se opět velice blížila sebezkušenostnímu skupinovému výcviku.
Systematickou psychoterapii, která je jako jediná zdravotní hrazená pojišťovnou, mohou tedy vykonávat pouze psychologové nebo psychiatři, kteří absolvovali psychoterapeutický výcvik akreditovaný na základě těchto kritérií.
V posledních letech je však trh s psychoterapeutickými výcviky přece jen rozmanitější. Sebezkušenostní skupinové výcviky prošly množstvím obměn a navzájem se často velmi podstatně liší. Ze zahraničí se k nám navíc začaly dostávat zcela odlišné formy vzdělávání: například v pražském Institutu pro systemickou zkušenost budoucí psychoterapeut od začátku zkouší vést pomáhající rozhovor jak s kolegy, tak s klienty a zároveň si také zakouší roli "klienta" - avšak nikoliv ve skupině, ale v individuální konzultaci.
Za touto formou vzdělávání stojí také zcela jiná myšlenka než za sebezkušenostním skupinovým výcvikem: terapeut je vnímán jako člověk, který si osvojil (a nadále osvojuje) určité dovednosti a postupy pro vedení psychoterapeutických konzultací. A sám je také zakouší na vlastní kůži. Je to tedy jiný druh "výcviku" - i přesto však získal příslušnou akreditaci.

Americká psychoterapie

Když se podíváme do zahraničí, zjistíme, že tzv. výcvik není vůbec běžný způsob vzdělávání psychoterapeutů. Například ve Spojených státech, v zemi, kde se tato profese těší obrovské oblibě už téměř sto let, se psychoterapie vyučuje na univerzitách a kromě toho si student musí zajistit různé druhy stáží, na kterých se přímo účastní psychoterapeutických sezení. Nejdříve spíše jako host, potom jako terapeut - pod dohledem zkušeného kolegy.
Musí nasbírat značný počet hodin přímé účasti na sezeních, aby se mohl ucházet o licenci v některém psychoterapeutickém oboru - třeba v manželské a rodinné terapii, v individuální terapii, v psychoanalýze apod.
Zatímco v sebezkušenostním výcviku ve skupině se člověk stane terapeutem tak, že především pozná sama sebe a probudí své vnitřní zdroje k této práci, ve vzdělávání univerzitního typu se člověk naučí spíše různé postupy a dovednosti, jak psychoterapii dělat, a v průběhu stáží se v nich zdokonaluje.

Nový přístup: všechno je poprvé

Ať tak či tak, psychoterapie je považována za profesi, kterou člověk po splnění stanovených kritérií ovládá, může ji začít vykonávat a zlepšovat se v ní až k naprosté dokonalosti. V současné době se však objevují ještě jiné formy vzdělávání, jež k povolání psychoterapeuta přistupují z poněkud jiného úhlu pohledu.
Jednou z těchto nových forem je kolaborativní vzdělávání, které se rozvíjí na celém americkém kontinentě - kromě USA i v Mexiku, Brazílii nebo Argentině. Základním předpokladem tohoto způsobu vzdělávání je, že se člověk nemůže od nikoho druhého naučit, jak být dobrým terapeutem, ani není možné se terapeutem stát jednou provždy. Je však možné vytvořit určité prostředí - společenství "učících se", v němž si každý člověk hledá svoji vlastní cestu, jak se terapeutem nebo terapeutkou stávat. Hledá inspiraci u druhých a sám druhé inspiruje.
Zažívá vztahy a rozhovory, které zprostředkovává dalším lidem, zažívá u sebe procesy, které potom mohou zažívat jeho klienti. Ačkoliv to může znít jako sebezkušenostní výcvik, je to zcela jiná perspektiva: člověk se neučí poznávat sama sebe, ale učí se jinak a nově vztahovat k druhým lidem a vést s nimi takové dialogy, které předtím ještě s nikým nevedl.
Vzdělávání z tohoto pohledu nekončí vlastně nikdy. Ať už to jsou formální kurzy na univerzitě, supervize se starším kolegou, terapeutické konzultace s klienty anebo neformální rozhovory s kolegy, všechno je považováno za obohacení, učení a příležitost k dalšímu rozvoji. Přímo v terapeutické místnosti se to projevuje tak, že si při naslouchání klientovi terapeut nikdy neřekne "přesně o tomhle nás učili na výcviku" anebo nevysloví větu "to je poměrně běžný problém, se kterým se můžete vypořádat takto…". Každý příběh je nový, fascinující a zaslouží si, aby k němu psychoterapeut tak přistupoval.

V Evropě a u nás

Co se týče Evropy, podobné formy vzdělávání můžeme zatím najít spíše v její severní části. K nám tento způsob vzdělávání a uvažování o vzdělávání teprve přichází prostřednictvím programu "Možnosti dialogu" brněnské skupiny Narativ, který je součástí celosvětového vzdělávacího společenství se sídlem v americkém Houstonu.
Programy tohoto typu se vyznačují tím, že jsou frekventanti povzbuzováni k vedení rozličných forem konverzací a dialogů, které obohatí všechny včetně lektorů. Často jsou do jednotlivých setkání zváni hosté i klienti, od nichž se mohou účastníci naučit možná nejvíc. Spíše než by kladli důraz na osvojení si určitého souboru technik či postupů, snaží se lektoři přivést dohromady co největší množství různých hlasů a perspektiv, z nichž si může každý frekventant ušít svůj vlastní přístup sobě na míru - podobně jako svým klientům, svému kontextu.
Zdá se tedy, že vzdělat či vychovat psychoterapeuta rozhodně není nic jednoduchého a že to vůbec není práce jako každá jiná. Na druhou stranu, zkušení terapeuti tvrdí, že o nic tak složitého nejde: stačí pozorně naslouchat, plně se soustředit na klienta, citlivě reagovat, zajistit bezpečí ve vztahu… Samé "obyčejné" věci. Existuje však něco složitějšího?
Pro Psychologii.cz připravil tým Narativ.cz: Kateřina Novotná, Jakub Černý, Jitka Balášová a Pavel Nepustil.
Pavel Nepustil

Pavel Nepustil

Psycholog, terapeut a sociální pracovník

Najděte si zde toho kdo vám pomuže

24. ledna 2012 v 20:39 | ADMIN webu
KATALOG.PSYCHOWEB.CZ

Najděte si toho, kdo vám pomůže.

Český katalog:
psychologů,
poradců,
terapeutů,
psychiatrů,
koučů,
znalců,
mediátorů,
diagnostiků,
grafologů,
supervizorů a personalistů.
Detailní zobrazení záznamu v katalogu:CLIK odkaz níže!

Mgr. Stanislava Emmerlingová Turnov, kraj Liberecký

21. ledna 2012 v 19:22 | ADMIN webu
Mgr. Stanislava Emmerlingová
Turnov

Poskytované služby: psychoterapie, pedagogicko-psychologická poradna, diagnostika, kurzy pro veřejnost, alternativní přístupy

Další informace: Zjištění a řešení příčin psychických i zdravotních problémů klientů z celostního hlediska. Prevence a náprava poruch učení i chování, řešení selhávání v jakékoliv oblasti života.

Služby pro: dospělé, děti

Úhrada služeb: hotově, dle dohody

Specializace, vzdělání: pedagog

Délka praxe v letech: 26

Kontaktní údaje
telefon: 603494100
Adresa:Mírová pod Kozákovem, Smrčí 50,


e-mail: emmerlingova@seznam.cz


TERAPEUTIKA, s. r. o. Čelákovice, kraj Středočeský

21. ledna 2012 v 18:35 | ADMIN webu
TERAPEUTIKA, s. r. o.
Čelákovice

Poskytované služby: psychoterapie, diagnostika, rozvoj osobnosti

Další informace: ordinace klinické psychologie - služby hrazené zdravotními pojišťovnami, Mgr.
Krulová, PhDr. Pelková

Služby pro: dospělé, děti

Úhrada služeb: bezplatně

Specializace, vzdělání: psycholog

Délka praxe v letech: 18


Kontaktní údaje
telefon: 777 144 732
731172521
e-mail: krulova@terapeutika.cz
www stránky: www.terapeutika.cz
adresa: Kollárova 208, 250 88 Čelákovice

Mgr. Tibor A. Brečka Kladno, kraj Středočeský

21. ledna 2012 v 18:33 | ADMIN webu
Mgr. Tibor A. Brečka
Kladno

Poskytované služby: psychoterapie, poradna pro manžele a partnery, kurzy pro veřejnost, koučink, alternativní přístupy

Další informace: terapie orientovaná na osobnostní rozvoj a kvalitu životazvládání zátěžových a stresových situací, práce se stresemrozvíjení komunikace v mezilidských vztazích partnerských i pracovních

Služby pro: dospělé

Úhrada služeb: hotově

Specializace, vzdělání: pedagog, jiná VŠ

Délka praxe v letech: 5Kontaktní údaje
telefon: 777668171
e-mail: poradna.t.a.b@seznam.cz
www stránky: www.poradna-tab.wz.cz
adresa: Ctiborova 3091, 27201 Kladno

PhDr. Adam Suchý, Ordinace klinické psychologie Prostějov, kraj Olomoucký

21. ledna 2012 v 18:29 | ADMIN webu
PhDr. Adam Suchý, Ordinace klinické psychologie
Prostějov

Poskytované služby: psychoterapie, diagnostika, soudně-znalecké posudky, dopravně-psychologické vyšetření řidičů

Další informace: Ordinace klinické psychologie nabízí komplexní psychologickou diagnostiku a psychoterapii systematickou dlouhodobou i krátkodobou včetně krizové intervence.

Služby pro: dospělé

Úhrada služeb: bezplatně, hotově

Specializace, vzdělání: psycholog

Délka praxe v letech: 6


Kontaktní údaje
telefon: 608390634
e-mail: psycholog@adamsuchy.cz
www stránky: www.adamsuchy.cz
adresa: Komenského 41426, 796 01 Prostějov

MUDr. Vladislava Šumberová Hradec Králové, kraj Královéhradecký

21. ledna 2012 v 18:25 | ADMIN webu
MUDr. Vladislava Šumberová
Hradec Králové

Poskytované služby: psychoterapie, psychiatrie, kurzy pro veřejnost, rozvoj osobnosti

Další informace: psychoteraput, psychiatr-zaměření na úzkost, deprese, psychosomatické problémy,trauma.Kurzy pro veřejnost i pomáhající profese

Služby pro: dospělé

Úhrada služeb: hotově

Specializace, vzdělání: psychiatr

Délka praxe v letech: 11Kontaktní údaje
telefon: 774704484
e-mail: sumberova.v@seznam.cz
www stránky: www.via-centrum.cz
adresa: S.K.Neumanna 2504, Hradec Králové 50002

PhDr. Jana Klumparová Litomyšl, kraj Pardubický

21. ledna 2012 v 18:20 | ADMIN webu
PhDr. Jana Klumparová
Litomyšl

Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství, diagnostika, alternativní přístupy, rozvoj osobnosti

Další informace: není k dispozici na netu

Služby pro: dospělé, děti

Úhrada služeb: bezplatně

Specializace, vzdělání: psycholog

Délka praxe v letech: 10Kontaktní údaje
telefon: 608 181 543
e-mail: jkpsy.poradna@seznam.cz
www stránky: www.poradna-slunecnice.euweb.cz
adresa: Smetanovo nám.58, 570 01 Litomyšl

Mgr. Sobotka Ivan Praha, kraj Středočeský

21. ledna 2012 v 16:59 | ADMIN webu
Mgr. Sobotka Ivan
Praha

Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery, pedagogicko-psychologická poradna, mediace

Další informace: SOS - okamžitá psychol.pomoc při akutních psychosomatických potížích. Přijedu kdykoli kamkoli. Možno i v ordinaci.

Služby pro: dospělé, děti

Úhrada služeb: info není k disozici

Specializace, vzdělání: psycholog, pedagog

Délka praxe v letech: 30


Kontaktní údaje
telefon: 724205471
e-mail: sobotkai@quick.cz
www stránky:
adresa: Na Míčánce 53.160 00 Praha 6

PhDr.Miroslav Šmahel Vyškov, kraj Jihomoravský

21. ledna 2012 v 16:56 | ADMIN webu
PhDr.Miroslav Šmahel
Vyškov

Poskytované služby: psychoterapie, diagnostika

Další informace: komplexní služby klinického psychologa,diagnostika a dynamická psychoterapie

Služby pro: dospělé, děti

Úhrada služeb: bezplatně

Specializace, vzdělání: psycholog

Délka praxe v letech: 38


Kontaktní údaje
telefon: 517315610
e-mail: smahel@centrum.cz
www stránky:
adresa: Purkyňova 36, 682 01 Vyškov

PhDr. Pavla Volfová Praha 7

21. ledna 2012 v 16:53 | ADMIN webu
PhDr. Pavla Volfová
Praha 7

Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery, diagnostika, léčba závislostí

Další informace: smlouvy se zdravotními pojišťovnami i platby hotově - klinická psychologie a psychoterapie, skupinová terapie závislostí, párové poradenství, diagnostika, nácvik relaxace

Služby pro: dospělé

Úhrada služeb: bezplatně, hotově

Specializace, vzdělání: psycholog

Délka praxe v letech: 5


Kontaktní údaje
telefon: 420 604 232 427
420 283 870 143
e-mail: pavla.volfova@gmail.com
www stránky: www.poradnavolfova.cz
adresa: Tovární 12, Praha 7

Doc. Mudr. Eva Malá, CSc Praha

21. ledna 2012 v 16:51 | ADMIN webu
Doc. Mudr. Eva Malá, CSc
Praha

Poskytované služby: psychoterapie, psychiatrie, diagnostika

Další informace: psychiatrie a dětská+dorostová psychiatrie diagnostika poruch a jejich léčba

Služby pro: info není k dispozici

Úhrada služeb: info není k dispozici

Specializace, vzdělání: psychiatr

Délka praxe v letech: 42


Kontaktní údaje
telefon: 241 444 198
775 707 002
e-mail: mala.e@volny.cz
www stránky:
adresa: Nad Onřejovem 36, 140 00 Praha 4

Mgr. Martina Telerovská Praha

21. ledna 2012 v 16:41 | ADMIN webu
Mgr. Martina Telerovská
Praha

Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství, diagnostika, soudně-znalecké posudky, rozvoj osobnosti

Další informace: Poskytuji individuální a skupinovou psychoanalytickou psychoterapii pro jedince s neurotickými, psychosomatickými a osobnostními potížemi. Více na www.telerovsky.cz

Služby pro: dospělé, děti

Úhrada služeb: hotově

Specializace, vzdělání: psycholog

Délka praxe v letech: 10

Kontaktní údaje
telefon: +420731952398
e-mail: telerovska@gmail.com
www stránky: www.telerovsky.cz
adresa: V závětří 6, 17000 Praha 7-Holešovice

Soukromá psychologická a psychoterapeutická praxe Hradec Králové, kraj Královéhradecký

21. ledna 2012 v 16:37 | ADMIN webu
Soukromá psychologická a psychoterapeutická praxe
Hradec Králové

Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství, rozvoj osobnosti, psychologie sportu

Další informace: klinický psycholog nabízející psychologické poradenství, individuální psychoterapii, krizové intervence apod.

Služby pro: dospělé, děti

Úhrada služeb: hotově

Specializace, vzdělání: psycholog

Délka praxe v letech: 11


Kontaktní údaje
telefon: 777819645
e-mail: dagmar.jakubska@seznam.cz
www stránky:
adresa: Kavčí plácek1211, Hradec Králové 2, 50002

Milan Kinkor, PhDr. Praha 2

21. ledna 2012 v 16:34 | ADMIN webu
Milan Kinkor, PhDr.
Praha 2

Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství, supervize, koučink

Další informace: Pracuji s jednotlivci, páry, týmy, organizacemi. Hodnoty, které ctím vzájemný respekt, platnost dohod, transparentnost, růst.

Služby pro: dospělé

Úhrada služeb: dle dohody

Specializace, vzdělání: psycholog

Délka praxe v letech: 28


Kontaktní údaje
telefon: 605 877 573
e-mail: milan.kinkor@tiscali.cz
www stránky:
adresa: Vinohradská 77, 120 00 Praha 2

Mgr.Ing. Vladimíra Hrdličková Liberec, kraj Liberecký

21. ledna 2012 v 16:31 | ADMIN webu
Mgr.Ing. Vladimíra Hrdličková
Liberec

Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery, diagnostika, rozvoj osobnosti

Další informace: individuální, párová a rodinná terapie, osobní rozvoj, diagnostika

Služby pro: dospělé, děti

Úhrada služeb: hotově

Specializace, vzdělání: psycholog

Délka praxe v letech: 8

Kontaktní údaje
telefon: 777309901
e-mail: hrdlickova@cpsinfo.cz
www stránky: www.cpsinfo.cz
adresa: Palachova 5047, Liberec 1

PhDr. Ludmila Weinholdová Černošice, kraj Středočeský

21. ledna 2012 v 16:26 | ADMIN webu
PhDr. Ludmila Weinholdová
Černošice

Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství

Další informace: klinická psychologie, psychoterapie

Služby pro: dospělé

Úhrada služeb: bezplatně

Specializace, vzdělání: psycholog

Délka praxe v letech: 19

Kontaktní údaje
telefon: 607847230
e-mail: weinholdova@sendme.cz
www stránky: l.weinholdova.sweb.cz
adresa: Žatecká 2092, 252 28 Černošice

Psychotera Praha, Benešov u Prahy

21. ledna 2012 v 16:24 | ADMIN webu
Psychotera
Praha, Benešov u Prahy

Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery, diagnostika, kurzy pro veřejnost

Další informace: Sdružení soukromých terapeutů a poradců

Služby pro: dospělé, děti

Úhrada služeb: hotově

Specializace, vzdělání: psycholog, lékař jiné specializace

Délka praxe v letech: 14

Kontaktní údaje
telefon: 723 027 431
e-mail: poupetova@psychotera.cz
www stránky: www.psychotera.cz
adresa: Praha 10, Tolstého 4 Benešov u Prahy Masarkovo nám. 1044

Mgr. Ludmil Haňková - Praha

21. ledna 2012 v 16:21 | ADMIN webu
Mgr. Ludmil Haňková
Praha


Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství, poradna pro manžele a partnery, diagnostika, kurzy pro veřejnost

Další informace: Psychologické poradenství a psychoterapie. Pomoc v krizových životních situacích. Partnerské a rodinné poradenství a terapie. Poradenství v oblasti snižování nadváhy.

Služby pro: dospělé

Úhrada služeb: hotově

Specializace, vzdělání: psycholog

Délka praxe v letech: 12

Kontaktní údaje
telefon: 721274533
e-mail: hankovaludmila@seznam.cz
www stránky: psychologporadce.cz
adresa: Thámová 24, Praha-Karlín

Mgr. et Mgr. Petra Yamuna Částková - Hradec Králové

21. ledna 2012 v 16:19 | ADMIN webu
Mgr. et Mgr. Petra Yamuna Částková
Hradec Králové

Poskytované služby: psychoterapie, psychologické poradenství, kurzy pro veřejnost, alternativní přístupy, rozvoj osobnosti

Další informace: metoda RUŠ, arteterapie, rodinné konstelace. Odstranění psychických i fyzických obtíží.

Služby pro: dospělé, děti

Úhrada služeb: hotově

Specializace, vzdělání: psycholog, pedagog

Délka praxe v letech: 10

Kontaktní údaje
telefon: 724979756
e-mail: petrunila@centrum.cz
www stránky: psychoterapeutka.eu
adresa: Gočárova 535, Hradec Králové
 
 

Reklama