STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Psychoterapeut

ÚLOHA TERAPEUTA-Terapeut v této situaci slouží jedinci, skupině, páru nebo rodině jako odborník, který je nestranným, zároveň však sympatizujícím a dovedným "učitelem" správné komunikace.

7. února 2009 v 19:36 | ♥Naposledy.cz♥
ÚLOHA TERAPEUTA


Terapeut v této situaci slouží jedinci, skupině, páru nebo rodině jako odborník, který je nestranným, zároveň však sympatizujícím a dovedným "učitelem" správné komunikace.

Učí především jasně sdělovat důležité skutečnosti a ověřovat si, zda sdělovaný význam souhlaí s významem chápaným.

Vlastním příkladem jasného sdělování a ověřování s využiváním postřehů svých a postřehů dalších účastníků terapie objasnuje terapeut interakční poruchy a ukazuje možnosti komunikovat účinněji a vyjadřovat své myšlenky a city jasněji.

V průběhu terapie ukazuje terapeut klientům , že se mohou bez obav ptát po pravých vlastnostech a motivech u druhých i u sebe, že mohou a mají bez nebezpečí přímo a jasně, s plnou zodpovědností sdělovat druhým, co u nich a u sebe vidí, cítí a chtějí, že se mohou dobrat dobrého sebevědomí, budou-li k sobě a k druhým otevření a vstřícní, že s převzetím odpovědnosti za sebe a za dorozumění s druhými neztrácejí, nýbrž získávají mnohem větši možnosti k úspěšnému naplnění svých vzájemných praktických a citových potřeb.Zdroj:Klikni !
 
 

Reklama