STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Psychické násilí

Psychické násilí je nejhorší.

8. června 2016 v 16:20 | Admin
Psychické násilí je nejhorší. Tvrdí to všechny jeho oběti - děti, dospělí, muži i ženy vždy zdůrazňují, že víc než fyzické rány bolí tvrdé slovo. Psychické násilí ponižuje nejvíc.

Bere na sebe podobu urážek, nadávek, ponižování, pronásledování, výslechů, žárlivého odsuzujícího vyzvídání. Právě tyto formy násilí nenechávají stopy na těle, a klinický pracovník je tudíž nevidí. Nikdo nic nepozná. Samy oběti přitom původ svých bolestí skrývají. Ženy chřadnou, ztrácí se jim barva z obličeje, oči mají zamžené. Některé upadají do apatie a stěžují si na extrémní únavu, problémy se spaním a zažívací potíže. Při výskytu těchto příznaků by měl lékař zpozornět. Máme dnes k dispozici dotazníkové metody, které umožňují psychické násilí odhalit, aniž by pacientkám ublížily.


Oběti v izolaci
Psychické násilí se může projevovat jako "aktivní" násilí, jeho nástrojem jsou urážky - muž ženu nazývá "duševně nemocnou". Jak každý ví, slovník násilníků bývá velmi bohatý a pestrý: "blázen", "děvka", "štětka", "kurva" atp. Tyto urážky mají ženu paralyzovat, zpečetit její potupu, zahanbit ji před ostatními i před ní samou. Největší škody však páchá "pasivní" násilí - například když muž nejeví zájem, nemluví s ní nebo se "tváří kysele". Právě tento odmítavý postoj je doprovázen naprostou izolací oběti, podobně jako když predátor izoluje svou kořist,než ji zabije. Tyto ženy postupně přicházejí o vazby na přátele, rodinu a zůstanou samy s parterem, pokud milostné pouto trvá, a nakonec úplně samy. Nejsou ničím.


"Dřív jsem chodila hodně do společnosti, měla jsem spoustu přátel. S ním to všechno skončilo. Brzy jsme trávili čas jen sami ve dvou. Ze začátku mi to nevadilo. Dělali jsme spolu spoustu věcí, ale přestala jsem existovat," říká Ema. Beatrice, která se stala obětí tohoto typu násilí, se vyjadřuje velmi podobně: "Měla jsem kolem sebe spoustu lidí, přátel. Ale postupně kolem mě vytvořil vakuum. Nikdo, koho jsem znala, se mu nezamlouval."


Když jste takto odříznuti od světa, hrozí, že se stanete obětí hrubého násilí. Izolace vždy předchází naprosté nadvládě nad obětí. Proto by měly být ženy zvlášť obezřetné, když chce jejich partner trávit čas pouze s nimi, když odmítá všechny návštěvy, jakkoli jsou jeho argumenty přesvědčivé.


V takovém chování není vždy snadné spatřovat násilí. Ema to vystihla přesně: "Neuvědomovala jsem si to. (...) Neslyšela jsem jeho nadávky." Také Beatrice říká: "Trvalo mi dlouho, než jsem přestala považovat slovo násilí za problematické. Vždycky mě v té souvislosti napadlo fyzické násilí. To, co jsem prožívala, byly opakované útoky, které mě měly ubíjet. Je těžké to vysvětlit, protože jsem často měla dojem, že jsou to jenom drobnosti." Tyhle "maličkosti" a "prkotiny" přitom ženy paralyzují, vyvolávají v nich umrtvující úzkost a strach a trvá dlouho, než zareagují.


Tato forma chování není výlučně mužskou záležitostí a netýká se pouze partnerského násilí; je určitým projevem samotné podstaty násilí, jehož smyslem je popřít druhého, který není součástí našeho já. Násilí na druhých páchají lidé, kteří nejsou schopni přijmout představu druhého člověka s odlišným pohledem na svět, postojem k životu a výhledem do budoucnosti. Násilník se bojí všeho, co mu není vlastní, a nakonec má strach z odlišnosti, která se rodí v něm samém.

Zdroj: Liliane Daligand - Násilí v partnerských vztazích, nakladatelství Portál
Zdroj:http://psychologie.doktorka.cz/slova-jako-rany-psychicke-nasili/

Jste obětí domácího násilí?Znáte někoho, kdo potřebuje vaši pomoc?Chcete svoji situaci začít řešit?

1. února 2009 v 22:07 | ♥Naposledy.cz♥

Jste obětí domácího násilí?

Poradíme vám, co dělat.

Znáte někoho, kdo potřebuje vaši pomoc?

Poradíme vám, jak mu ji poskytnout.

Chcete svoji situaci začít řešit?

Pomůžeme vám udělat první krok.
Domácí násilí je jev, o kterém se v dnešní době často mluví a na který naše společnost začíná poslední dobou více upírat pozornost. I přesto jsou ale v povědomí lidí zakořeněné určité mylné představy o tom, co domácí násilí je, jak se projevuje, jak vzniká a koho postihuje. Mnozí si také nejsou jisti, jak by se k případu domácího násilí měli postavit.

Stává se, že oběť domácího násilí nenalezne pomoc u své rodiny či přátel. Přátelé se často domnívají, že tento problém je soukromou záležitostí páru, rodina se zase často stydí, že se něco takového v jejím středu vyskytuje a snaží se oběť přimět k tomu, aby se tvářila, že se nic neděje. Tento přístup je zhoubný a měl by se změnit.

Jestliže jste se s domácím násilím setkali sami, případně znáte jeho oběť, možná se zamýšlíte nad tím, jak sobě nebo vám blízkému člověku pomoci. Abyste se lépe zorientovali v dané problematice, připravili jsme pro vás e-knihu s názvem "Domácí násilí". Její velkou výhodou je, že si ji můžete přečíst v počítači a zajistit si tak bezpečné soukromí.
V e-knize "Domácí násilí" jsme se zaměřili zejména na tyto oblasti:
 • Konkrétní vymezení, co je a co není domácí násilí.
 • Přesné znění zákonů, které se týkají této problematiky.
 • Statistické údaje, které se vážou na danou problematiku.
 • Rady pro oběti domácího násilí - jak se zachovat v případě, když jste napadeni.
 • Plán, jak odejít od tyrana, co všechno zařídit, co vzít s sebou.
 • Kontakty na důležitá centra a organizace, kde vám ve vaší situaci mohou poradit a pomoci.
 • Rady pro osoby, které znají oběť domácího násilí a chtějí jí pomoci.
 • Širší vymezení pojmu domácí násilí - násilí na mužích, dětech, seniorech a osobách s fyzickou či psychickou indispozicí.

Násilí na ženách

Násilí na dětech

Násilí na seniorech

Psychické násilí

Fyzické násilí

Sexuální násilí

Dokážete si s ním poradit?
Nenechte týrat sebe ani své blízké!

Lenka Černá, poradce pro oblast vztahů a osobního růstu k této problematice, říká:

"Oběť domácího násilí je obvykle v takovém psychickém stavu, kdy pomoc druhých akutně potřebuje. Kromě toho se velice obává o týrání s kýmkoliv hovořit, aby na její čin tyran nepřišel. Vaše kniha o domácím násilí je dle mého názoru skvělou pomocí a zároveň bezpečnou možností, jak si tak důležité informace vyhledat a začít jednat. Všem čtenářům přeji mnoho sil a Vám děkuji za to, co děláte."

Jestliže jste obětí domácího násilí, nenechte se zastrašit.

Jestliže znáte oběť domácího násilí, nabídněte jí pomoc.


Pozor! Ke knize vám nabízíme ještě další
literaturu ZDARMA.
Akce je limitovaná do 15.2.2009.


Bonus # 1 - Rozvodové formuláře
Protože se může stát, že vaše manželství budete nuceni ukončit, přinášíme vám bonus, který obsahuje formuláře potřebné k rozvodu manželství: Žádost o rozvod, Smlouva o vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práv a povinností společného bydlení a vyživovací povinnosti po dobu po rozvodu aj. Stačí jen doplnit vaše osobní údaje.


Bonus # 2 - Porozvodová rehabilitace
Lenka Černá vám přináší několik způsobů, které vám pomohou zapomenout na nepříjemné zážitky z minulosti a žít klidněji. Vypořádejte se s minulostí a nenechte ji, aby vám dále zasahovala do života.


Bonus # 3 - Domácí násilí a děti
Přítomnost dětí při domácím násilí má podle odborných poznatků zhoubný vliv na jejich psychický a sociální rozvoj. Týrá-li vás váš druh nebo družka, uvědomte si, jak to působí na vaše děti a jaké to bude mít následky pro jejich další život. Určitě byste byli rádi, kdyby žily spokojeně bez psychických následků. Máte-li děti, měli byste svou situaci bezpodmínečně řešit. V našem bonusu se dozvíte, jaké jsou v této situaci vaše možnosti.

Knihu "Domácí násilí" si můžete stáhnout ihned zasláním SMS ve tvaru:
KNIHA 25 na číslo 903 09 99 (KNIHAmezera25)

Obratem Vám bude zasláno SMS zprávou uživatelské jméno a heslo.
Kniha i bonusy budou přístupné ke stažení po dobu 24 hodin. Upozorňujeme, že při zaslání SMS ve špatném tvaru vám nebude služba aktivována. Zkontrolujte si proto pečlivě odesílanou zprávu.

Přihlášení :Zde

Psychické a domácí násilí-Pokud jste byla napadena, zneužita či týrána:

1. února 2009 v 21:45 | ♥Naposledy.cz♥
Pojem domácí násilí zahrnuje veškeré formy násilí (fyzické, sexuální, psychické či ekonomické násilí, vynucená izolace), k nimž dochází mezi blízkými osobami - nejčastěji mezi partnery či bývalými partnery. Domácí násilí se objevuje u lidí všech úrovní vzdělání, sociální situace, tříd, ras, etnických skupin apod.
Charakteristickým rysem tohoto násilí je:
 • Nerovnoměrné postavení mezi agresorem a obětí (nadřazené a podřazené postavení)
 • Dlouhodobé trvání (k odhalení dochází v průměru až po 7 letech)
 • Cyklický průběh (střídají se fáze klidu-příprava na útok-útok, láska-naděje-strach)
Domácí násilí není pácháno v afektu - ač jej partner poté vysvětluje či omlouvá nejrůznějšími důvody, většinou se jedná o promyšlené činy, které mají za cíl získat moc a kontrolu nad partnerkou.

Domácí násilí je každodenně přítomné v celém partnerském nebo rodinném světě. Ovládající chování, zahrnující široké spektrum hrubého chování agresora k oběti, zřídka bývá jednorázovou záležitostí. Spíše se jedná o opakované násilí, které svou povahou a intenzitou naplňuje skutkovou podstatu některého z trestných činů, často se jedná o chronicky páchané přestupky. Domácí násilí zahrnuje i vážné pohrůžky použití podobného násilí.

Domácí násilí je považováno za "genderově podmíněný zločin" a součást násilí na ženách - většina jeho obětí jsou ženy, většina pachatelů muži (viz statistiky). Násilí se v téměř absolutní většině dopouštějí muži na svých současných či bývalých partnerkách, mezi oběťmi domácího násilí ovšem mohou být i děti, staří rodiče apod.
Domácí se často objevuje po narození 1 dítěte.

Jeho příčinu nelze hledat v pracovním či osobním stresu násilníka, alkoholismu či užívání drog, ale v nerovnováze moci mezi partnery i v toleranci domácího násilí společností.

Formy domácího násilí

Fyzické násilí
např. facky, kopance, škrcení, rány pěstí či jiné fyzické útoky, ohrožování zbraní. Může být namířeno proti vám či vašim dětem (popř. vůči vašemu zvířeti).

Psychické násilí
nadávky, bezdůvodné obviňování, pokořující poznámky či gesta, podceňování vaší osobnosti, ponižování či zesměšňování ve společnosti, vyhrožování fyzickým násilím, zastrašování, nečestné ovlivňování dětí, odepírání spánku či potravy, vydírání sebevraždou.

Sexuální zneužívání
donucení k sexu (násilím nebo výhružkami) i tehdy, nemáte-li o něj zájem, nucení k sexuálním praktikám, které vám vadí.

Sociální izolace
bránění v návštěvách rodiny či přátel, sledování telefonátů, pronásledování, nečekané "kontrolní" návštěvy či telefonáty.

Ekonomická kontrola
omezování přístupu k penězům, neposkytnutí peněz na provoz domácnosti, případně i snaha zakázat vám chodit do práce.

Domácí násilí a dopad na děti

Pokud vyrůstají v rodině s výskytem domácího (partnerského) násilí děti, ve většině případech dochází k násilí v jejich přítomnosti (80-90%). Dopad na na jejich psychický vývoj je potom značný. Jedná se především o:
 1. Aktuální psychický dopad - u dětí, které jsou v rodinách svědky domácího násilí, lze často pozorovat psychickou labilitu, pomočování, koktavost, plačtivost, poruchy příjmu potravy, sklony k depresivnímu a sebevražednému jednání
 2. Přenášení vzorců chování v jejich dospělém životě - agresoři i oběti domácího násilí ve většině případech vyrůstali v rodině, kde se násilí vyskytovalo jako způsob jednání
Vzhledem k těmto následkům prosazuje Světová zdravotnická organizace (WHO) pohlížet na děti-svědky domácího násilí jako na děti, které jsou samy oběťmi týrání.
Bohužel v ČR dosud soudy tento pohled příliš nereflektují a v situacích, kdy se jedná o úpravu styku s dětmi v rozvodovém řízení, často hájí spíše zájmy rodiče-agresora. Dosud nebyl vydán rozsudek, který by zakázal styk rodiči-agresorovi s dětmi z důvodu týrání osoby žijící ve společné domácnosti.

Co dělat v případech domácího násilí

Stalo se vám, že vás partner:

· udeřil dlaní či pěstí, kopal do vás, strkal či tahal vás
· zranil vás nebo vám zraněním vyhrožoval
· zacházel s vámi jako se svým majetkem nebo jako s nesvéprávnou osobou
· nutil vás k sexu proti vaší vůli
· neustále vás ponižoval, zacházel s vámi tak, že jste se cítila hloupá a bezcenná
· zakázal vám odejít nebo vám ztížil jakékoli možnosti odchodu
· zakázal vám stýkat se s rodinou nebo přáteli či vám zakázal navazovat nové kontakty
Jestliže jste zažila něco podobného, je možné, že se jedná o násilný vztah. Vyhledejte proto pomoc. Pamatujte si, že násilí není jen fyzické, ale často má mnohem nenápadnější podobu - psychický nátlak, vyhrožování, zastrašování apod. Ačkoli psychické násilí nezpůsobuje tak viditelná zranění, může být ve svém důsledku i mnohem horší.

Pokud jste byla napadena, zneužita či týrána:

· V případě napadení zavolejte policii (158). Pamatujte si, že násilí je trestný čin. Před příjezdem policie neodklízejte případné stopy po násilí, s policií se snažte mluvit bez přítomnosti partnera.

· Pokud jste byla napadena, navštivte odborného lékaře a nechejte si vystavit lékařskou zprávu.

· Zavolejte přítelkyni nebo někomu z rodiny, komu věříte. Vyberte si někoho, o kom víte, že násilí netoleruje a že na prvním místě pro něj bude vaše bezpečnost a bezpečnost vašich dětí. Pokud u vybrané osoby nenaleznete podporu, zkuste najít někoho dalšího.

· Zavolejte do specializovaného centra, kde vám mohou poskytnout pomoc, či do azylového domu. Pokuste se najít někoho, kdo vám může poradit a pomoci.

· Pokud se chystáte odejít, promyslete si dopředu "bezpečnostní plán", abyste neohrozila sebe či své děti. Pokud je to možné, neodcházejte bez dětí - mohlo by být těžké je získat zpět.

První krok je obvykle nejtěžší. Ale pokud nic neuděláte, násilí samo od sebe nepřestane, jakkoli vám může partner slibovat, že už se "to" nestane. Nestyďte se proto vyhledat pomoc a vyhledat pomoc.


Bezpečnostní plán


Pokud se chystáte odejít, měla byste si dopředu promyslet "bezpečnostní plán". Při jeho vytváření nezapomeňte na určité věci:

· Promyslete si, co budete dělat v případě nebezpečí. Informujte děti o vašem plánu způsobem, který odpovídá jejich věku.
· Schovejte si nějaké peníze pro případ, že byste musela uprchnout.
· Vymyslete si místo, kam můžete jít a kde budete v bezpečí (sousedka, přítelkyně, rodiče, azylový dům apod.)

· Pokud chcete opustit byt či dům, nezapomeňte především na občanský průkaz, rodný list, kartičku zdravotní pojišťovny, pas, kreditní kartu, klíče od bytu a auta, potřebné léky a základní vybavení pro děti (včetně oblíbené hračky).
· Mějte u sebe telefonní čísla, která se mohou v nouzi hodit, dobře si je však uschovejte.
· Důvěřujte svým instinktům.

Co dělat, zažívá-li násilí někdo vám blízký

Dejte jí jasně najevo, že:
· v podobné situace není sama
· jste ji připraveni podpořit
· násilí nikdy není ospravedlnitelné či oprávněné
· její bezpečnost a bezpečnost jejích dětí je na prvním místě
· nezavinila násilí
· za chování svého partnera není odpovědná
· nemůže chování partnera změnit
· omluvy a sliby násilí neukončí
· není sama
· není blázen
· násilí je prostředkem, jak někoho kontrolovat
· žárlivost a "přivlastňování" nejsou znakem pravé lásky, ale prvními příznaky násilí.


Pomozte jí při vytváření "bezpečnostního plánu":

· Mluvte s ní o tom, jak může zajistit bezpečnost sebe a svých dětí.
· Pomozte jí, aby si uvědomila, že jsou před ní různé možnosti, co dělat.
· Poskytněte jí nejrůznější kontakty (na specializovaná centra, právníka), k ničemu ji ovšem nenuťte
· Dejte ji najevo, že jste připraveni jí pomoci, ale zároveň ji podporujte v tom, aby se začala rozhodovat sama za sebe.

Žena, která zažívá či zažila domácí násilí potřebuje vaši pomoc a podporu. Přesto jsou i určité rady, které pro ni nejsou dobré a mohou být i nebezpečné:


· Nehledejte příčiny násilí.
· Nic jí nevyčítejte.
· Neříkejte jí, co má dělat, ať to znamená cokoli: zůstat s partnerem, či jej opustit.
· Neříkejte jí, ať se k partnerovi vrátí a snaží se trochu víc.
· Nepokoušejte se ji "zachránit" tím, že pro ni budete hledat rychlá řešení.
· Nenavrhujte, že si promluvíte s jejím partnerem, aby se věci vyjasnily.
· Neříkejte jí, že by měla zůstat kvůli dětem.
Zpracovala: Markéta Žáková , ICM NIDM MŠMT, září 2006. Aktualizace leden 2008
Zdroj: Občanské sdružení Rosa, www.rosa-os.cz, seminář Domácí násilí organizace VIOD.
Zdroj:Klikni !

PSYCHICKÉ NÁSILÍ NA ŽENÁCH

1. února 2009 v 21:25 | ♥Naposledy.cz♥

Tento článek není jen pro ženy....pomohl mi k pochopení celé situace :
PSYCHICKÉ NÁSILÍ NA ŽENÁCH - ASPEKT DIVOKÉ ŽENY
POZNEJTE SVOU DIVOKOU ŽENU UVNITŘ SEBE SAMÉ

V každé ženě je ukrytá mocná síla, naplněná zdravými instinkty, vášnivou tvořivostí a hlubokým poznáním. Je to dar nespoutané přírody, který se civilizovaná společnost snaží utlumit. Potlačením této divoké ženské síly vzniká konflikt jak uvnitř ženy samotné, kdy nedokáže být sama sebou, a přijmout své "temné" stránky, tak ve vztazích. Jedná se o pradávný boj mezi mužem a ženou o moc… Setká-li se žena s psychickým násilím, je to jen známka toho, že má probudit svou ženskou prasílu, poznat ji, přijmout, a nenechat se zašlapat a ponížit. Když poznáte svou divošku, uzdravíte své nitro.


ÚTLAK ŽEN V MINULOSTI

V historii najdeme mnoho důkazů, kdy byla ženská instiktivnost a přirozenost potlačována, ničena a nakonec samotnými ženami ze strachu odhalit své skutečné divoké já skrývána. Duševní rozpolcenost zneužívaných žen byla označena jako nervové zhroucení, ženy a dívky v utažených šněrovačkách byly pevně ovládány a umlčovány a nazýváné "hodnými", a ty které se bouřily, stály jako "špatné" na okraji společnosti. Ve válkách se se ženami zacházelo jako s majetkem, ženy se musely dožadovat svých práv a uznání a staly se vyhnankyněmi ve vlastní společnosti, přestože příroda stvořila ženu jako silnou a mocnou.

V době honu na čarodějnice se muži zbavili všech žen, z kterých měli strach a nemohli je ovládat. Ty, co přežily, přestaly být samy sebou, skryly svou přirozenost, instinkty a ženskost. Proč o tom mluvím? Všechen ten strach, pocity bezmocnosti, neustálé pochybnosti, zablokovanost, obětování vlastního života ostatním, utrpení, neschopnost bránit se, oponovat, určit si meze, zůstal totiž v našem nevědomí!

DIVOKÁ POVAHA V DNEŠNÍ ŽENĚ

Zdravá žena je podobná vlku: je zdatná a silná, je sama sebou bez ohledu na to, jaké má nebo nemá tělo, má ohromnou životní sílu, je životodárná, vynalézavá, věrná a ráda se toulá. Ale nucené oddělení se od divoké povahy a síly uvnitř má za následek, že současná ženská osobnost slábne. Dnešní žena se snaží být usměvavá, krásná a nekonflitkní a skrývat uvnitř, to co ji štve a bolí. Naučila se mnoho spolknout, zvládnout a přitom se stále usmívat. Za smíchem je ale mnoho slz a strachu, pocity méněcennosti a touha po důležitosti.


"Hodná" žena se neumí bránit, má obavu vyzkoušet nové, vyjádřit se naplno a pustit se do konfliktu. Usmívá se, I když je jí ubližováno, a možná hluboko uvnitř má pocit, že si to vlastně zaslouží, protože není dost dobrá… Hodná žena ustupuje, polyká vztek, bolest, slzy. Trpí pocity rozpolcenosti, pociťuje žaludeční nevolnost, nervozitu, tíseň. Dalšími negativními pocity jsou únava, slabost, zmatek, pochybnosti o sobě samé, nečinnost, uzavřenost, deprese, vztek, stud, pocit nenormálnosti. Hluboko uvnitř se o slovo hlásí divoká povaha, ale často je pochybnostmi o sobě samé doslova udupána. Taková žena nakonec skončí s partnerem, který se chová tak, že její pocity jen zesilují.


BOLEST NA ŽENSKÉ DUŠI A TĚLE

Všechny nepříjemné situace, které žena spolkne a nechá si proti své vůli líbit, se usazují na ženské duši a také těle. Přicházejí varování v podobě nejrůznějších nemocí, ale zvyk vše rychle pořešit práškama a zase vyskočit a "normálně" fungovat, nakonec bolest na nějakou dobu utiší. Hluboko uvnitř však bolavé pocity a šrámy zůstávají nevyléčené. Bolesti v krku souvisí s nevyřčeným, s tím vším, co byste chtěla tolik vykřičet do světa a říct tomu, kdo vám ubližuje, bolest v oblasti žaludku poukazuje na potlačený vztek, potíže gynekologického charakteru ukazují na ponížení a ublížení ženskosti jako takové…

PRADÁVNÝ BOJ O MOC

Jeden starý mýtus říká, že Adamovi byla prve stvořena ještě jiná žena než Eva, a to Lilith, která měla zabíjet nemocné a neduživé děti. Adam ji však chtěl vládnout a mít nad ní navrch. Nedokázali se domluvit, a právě ona se stala prapůvodcem partnerských neshod v boji o moc. Jedná se tedy o boj s ženskou silou a strach ze ženy, která si dělá, co chce. Lilith prý chtěla rovnoprávnost, ale nakonec byla vyhnána s ostudou z ráje a obviněna, že je špatná, protože zabíjí děti.

Byla pak označená za démona, když se odmítla vrátit zpět a přizpůsobit. Nakonec prý byla stvořena poslušná Eva. Říká se, že v hada se proměnila Lilith, která chtěla navázat kontakt s Evou. Každopádně prý od té doby mají muži v sobě velký rozpor: touží po divoké a nezkrotné Lilith, která je vášnivě přitahuje a fascinuje, ale zároveň se jí bojí, neboť vedle sebe dokáží strpět jen poslušnou Evu. A pokud si toto muži neuvědomí, budou si vždy za ženu brát "Evu" a tajně snít či se dokonce scházet s "Lilith".


JAK Z LESA VEN

Žena v dnešní společnosti si konečně po dlouhé době vydobývá stejná práva jako má muž, tím ale nakládá na svá bedra většinou mnohem více, než dokáže zvládnout. Tlak je vysoký: vychovat děti a obstarat rodinu, vydělat dost peněz a udržet si místo v zaměstnání, být stále atraktivní, usměvavá, žádoucí…, poklidit, uvařit, vyžehlit… Divoká povaha by nejraději občas se vším praštila, ale hodná žena se přizpůsobí a žije v tom, co ji nevyhovuje, protože má pocit, že to tak musí být.

Zkuste některé povinnosti prostě odložit na další den, uvidíte, že se vůbec nic nestane. A jakmile budete mít pocit, že se děje něco, co vám ubližuje, začněte se otevřeně bránit, anebo vyhledejte odbornou pomoc buď klasickou psychoterapii, anebo alternativní léčbu např. regresní terapie, kineziologii, homeopatií… Nenechte však to, co vás bolí a trápí a s čím si nevíte rady, zajít příliš daleko. Vaše tělo by se vám "odvděčilo" nepříjemnými vleklými a chronicky se opakujícími nemocemi. A pokud se pak léčí jenom vnější příznaky, nikoli bolest Duše zároveň s fyzickým projevem na těle, nedochází k uplnému uzdravení.

Zdroj:http://kartarka-lecitel.mysteria.cz/nasili-zdivoke-zeny.php

Zdroj:Klikni !
 
 

Reklama
Reklama