STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Prostituce

Obchodování s lidmi je nyní tak běžné, že se z něj stal třetí nejvýnosnější druh zločinu na světě po obchodu s drogami a se zbraněmi.Prostituce.

1. února 2009 v 22:02 | ♥Naposledy.cz♥
Obchodování s lidmi
Human Trafficking

Pracovní pohyb po padnutí železné opony se stává pro dnešní globalizovaný svět typický. Lidé odcházejí za prací a za lepšími životními podmínkami z chudých oblastí či států do bohatších. To však může znamenat i problémy související s obchodováním s lidmi nebo chcete-li s otroctvím 21. století. Podle odhadů mezinárodních organizací je na celém světě ročně obchodováno minimálně 2,4 miliony lidí. Tato statistika se dotýká i České republiky. Řádově až stovky osob jsou obchodovány nejen z chudších zemí k nám, ale i z naší země do zahraničí a bohužel i uvnitř našeho státu. Obchodování s lidmi tedy znamená potencionální nebezpečí i pro občany ČR.

Při obchodování s lidmi dochází ke zneužívání lidí jinými osobami. Obchodované osoby jsou drženy pod výhružkami nebo fyzickým násilím na nějakém, často od domova vzdáleném místě nebo v cizině. Jsou nuceny k práci, kterou by dobrovolně nevykonávaly nebo musí pracovat v podmínkách, které jsou pro ně nepřijatelné. Často se stává, že za práci nedostávají žádnou nebo jen velmi malou mzdu. Musí často pracovat dlouhé hodiny bez možnosti odpočinku, s minimálním přístupem stravy. Jinými slovy řečeno v Evropě jsou dívky a mladé ženy ohrožovány především zločinci, kteří jim slíbí dobrou práci nebo studium a pak své oběti přinutí stát se prostitutkami. Podsvětí vydělává a dívky a ženy jsou znásilňovány a vystavovány dalším formám tělesného nebo psychického násilí.Obchodování s lidmi je nyní tak běžné, že se z něj stal třetí nejvýnosnější druh zločinu na světě po obchodu s drogami a se zbraněmi.
"Zastavte obchodování s lidmi". Listopad 2006
Obchodování s lidmi má také další formy, např. zneužívání a nucení lidí k práci v zemědělství, v továrnách, v domácnostech či za účelem sňatku. Při obchodování s lidmi jsou porušována základní lidská práva obchodované osoby. Ta se nemůže svobodně pohybovat, rozhodovat o svém těle, o svém osudu.
Příběhy lidí, kteří byli obchodováni jsou různé. Člověk může například přijmout nabídku práce v zahraničí či ve velkoměstě, a to jak přes agenturu, tak od někoho ze svého okolí (známý, kamarád, partner). Podepíše neúplnou či nesrozumitelnou pracovní smlouvu nebo smlouva není uzavřena vůbec.
I když z domova lidé odjíždějí nejčastěji dobrovolně, v cizině pak dají doklady další osobě, (např. pod příslibem vyřízení pracovního povolení). Místo pravých dokladů mohou dostat zpět falešné nebo jim obchodníci doklady nevrátí vůbec.

Zprostředkovatelé také často nabízejí, že zajistí vše, co je spojeno s cestováním (např. víza, dopravu, ubytování), a to buď za úplatu nebo na "dluh". O výši vzniknuvšího dluhu se však obchodované osoby dozvědí obvykle až na místě. Dluh často neúměrně rychle narůstá (k částce se připočítává ubytování, ošacení, strava…) a je pak používán jako prostředek nátlaku či vydírání. Tak vzniká dlužní otroctví. Často se mluví o lidském zboží, oběti jsou podvodem nebo násilím vmanipulovány dělat nebezpečné situace, nad kterou už nemají žádnou kontrolu.

Mohou to být: ženy z rozvojových zemí, lidé, kteří nemají peníze nebo příležitost k zaměstnání nebo ke studiu, či mladí lidé, kteří chtějí lepší život.Mohou mít vysokoškolské vzdělání, mohou být jakékoli rasy , z jakékoli společenské vrstvy.
Teprve na místě, což bývá často v cizině, se lidé dozvědí, že budou vykonávat jinou práci, než bylo dohodnuto, nebo že ji budou vykonávat za úplně jiných podmínek, než se kterými původně souhlasili. V cizí zemi jsou lidé zranitelnější, protože např. neznají jazyk a často nevědí, kde se nacházejí. Obchodníci také mohou vyhrožovat tím, že policie v místě je uplacená, že pokud se pokusí utéci někdo ublíží jejich blízkým…

Česká republika je začleněna mezi 28 států světa, které nejúčinněji bojují proti obchodování s lidmi. Jako jednu z pozitivních českých inovací je vnímáno např. zřízení speciálního policejního oddělení zaměřeného na tuto problematiku při Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ). Státy jsou zatříděny do čtyř kategorií, přičemž Česká republika je v první kategorii a zařadila se mezi země jako je Francie, Kanada, Německo, Nizozemsko nebo Polsko. Jednotlivé země nejsou do skupin rozděleny podle toho, zda se na jejich území obchodování s lidmi vyskytuje či nikoliv, ale podle toho, jaká opatření státy v boji proti obchodu s lidmi činí.

Zdroj:Klikni !

Prostituce

15. ledna 2009 v 11:45 | ♥Naposledy.cz♥
Prostituce- poskytování služeb sexuálního typu za úhradu
průvodním jevem je promiskuita - časté, náhodné, nezávazné střídání partnerů
doplňkový zdroj příjmů, prostředek spol. úspěchu
mužská, ženská, dětská
probl. nakažlivých chorob


 
 

Reklama