Nevkládejte reklamu,návod na sebevraždu a pod. Vyvarujte se osobních útoků,hodnocení druhých vulgarismů a pod.


*Převážně nutkavé činy-OCD

 
 

Reklama