STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Potrat

Spontánní potrat, jeho příčiny a rizikové faktory

10. února 2014 v 18:24 | ADMIN webu
Spontánním potratem se rozumí samovolné vypuzení embrya či plodu z dělohy v prvních 20 týdnech těhotenství.
Spontánním potratem končí okolo 15 %1rozpoznaných těhotenství. Skutečné číslo je zřejmě mnohem vyšší, protože mnoho těhotenství zanikne ještě dříve, než žena zjistí své těhotenství. Většina potratů (až 80 %2) proběhne v 1. trimestru těhotenství, tedy do 12. týdne těhotenství.
Potrat je pro ženu velmi bolestivý, a to nejen fyzicky, ale hlavně po psychické stránce. I když se tato událost stane na počátku těhotenství, má již žena vytvořen k budoucímu dítěti emoční vztah, a potrat obvykle způsobí velké duševní trauma. Pokud se vás tento odstavec týká, přečtěte si náš článekSmutek po potratu.
Ženy po potratu nejvíce zajímá, co bylo příčinou potratu. Možných příčin je mnoho, bohužel ve většině případů se příčina nedá zjistit. Obecně se má za to, že jeden potrat je náhodný jev a nezvyšuje pravděpodobnost potratu v dalším těhotenství. Při třech a více potratech se již lékaři snaží zjistit možnou příčinu potrácení a pomoci tak ženě donosit zdravé dítě. Více v našem článku o opakovaném potrácení.

Příčiny potratu

 • příčiny v plodovém vejci - způsobují až 50 %3 potratů v 1. trimestru, nejčastěji jde o chromozomální odchylky v oplodněném vajíčku, které většinou vznikají náhodně při dělení buněk, spíše výjimečně jsou odchylky zděděny po rodičích,
 • chyby při zahnízdění vajíčka - k chybě může dojít během cesty vajíčka z vejcovodu do dělohy nebo při zahnízdění blastocysty (shluku buněk, ze kterých se vytvoří embryo a placenta) do děložní sliznice,
 • zevní příčiny - rentgenové záření, toxické látky, léky,
 • mateřské příčiny - častěji vyvolávají potraty v pozdějších fázích těhotenství, může jít o autoimunitní choroby, poruchy srážlivosti krve, vrozené nebo získané vady dělohy, nedostatečnost děložního hrdla, infekční onemocnění nebo nedostatečnou tvorbu hormonů potřebných pro udržení těhotenství.

Co není příčinou potratu

Ženy se často po potratu obviňují, že nějaká jejich činnost (práce, cvičení, sexuální život) způsobila potrat. Vědecké studie však opakovaně potvrzují, že příčinou potratu nemohou být4:
 • běžné cvičení a sex,
 • běžná práce a jednorázové zvedání těžkých předmětů,
 • stres, náhlé leknutí,
 • pád nebo jiný úraz, pokud při něm nedojde k ohrožení života ženy.

Rizikové faktory pro potrat1,2

 • věk matky a otce - pravděpodobnost potratu roste s věkem ženy, ve 40 letech má žena dvojnásobné riziko potratu než 20letá žena, ve věkové skupině nad 45 let končí potratem 75 % těhotenství, pravděpodobnost potratu roste také s věkem otce,
 • opakované potraty - ženy, které potratí více než jednou, mají v dalším těhotenství vyšší pravděpodobnost potratu, než ženy, které nepotratily nebo potratily jen jednou,
 • vícečetné těhotenství - těhotenství s více než jedním embryem (plodem) jsou více ohrožena potratem než jednočetná těhotenství,
 • chronická onemocnění a poruchy - některá onemocnění, např. cukrovka (nekompenzovaná) nebo lupus, některé vrozené poruchy srážlivosti krve a hormonální poruchy mohou zvyšovat riziko potratu,
 • infekce v těhotenství - některá infekční onemocnění mohou způsobit potrat, např. listerióza, příušnice, zarděnky, spalničky, kapavka nebo HIV,
 • genetické problémy - pokud jeden z rodičů nebo oba mají dítě nebo sourozence s genetickým postižením, je zde vyšší riziko potratu z genetických příčin,
 • kouření, pití alkoholu a užívání drog - kouření, nadměrný příjem alkoholu a užívání nelegálních drog je spojeno se zvýšeným rizikem potratu,
 • toxické látky v prostředí - toxické látky, které mohou způsobit potrat, zahrnují např. olovo, arzén a některé chemikálie, jako např. formaldehyd, benzen, etylenoxid, škodlivé může být také rentgenové záření,
 • užívání některých léků - některé léky není možné užívat v těhotenství, protože mohou způsobit vývojovou vadu či potrat. Předepisující lékař by měl o těhotenství vždy vědět, včetně i jen možnosti těhotenství. V těhotenství neužívejte žádné léky bez porady s lékařem,
 • obezita - některé studie dávají do souvislosti obezitu matky a zvýšené riziko potratu,
 • některá vyšetření v těhotenství - malé riziko potratu je spojeno i s některými invazivními vyšetřeními v těhotenství, např. amniocentézou nebo choriocentézou.
O tom, jak potrat probíhá a jaký je postup lékaře při potratu, si můžete přečíst v následujícím článku.
Zeptejte se na spontánní potrat v diskuzním fóru.


zdroj:http://www.maminkam.cz

Smutek po potratu

10. února 2014 v 18:23 | ADMIN webu
Potrat je pro ženu velmi bolestivý, a to nejen fyzicky, ale hlavně po psychické stránce. I když se tato událost stane na počátku těhotenství, má již žena vytvořen k budoucímu dítěti emoční vztah, a potrat obvykle způsobí velké duševní trauma.
Dny, týdny i měsíce následující po potratu mohou být pro ženu i jejího partnera velmi obtížné. Prvotní šok může být vystřídán pocitem zklamání, smutku, depresí, zlostí, sebeobviňováním a pochybnostmi o budoucnosti. Období po potratu často provází únava a poruchy spánku. Zde je několik rad pro toto období.
Neobviňujte sebe ani partnera
Ženy se často po potratu obviňují, že nějaká jejich činnost (práce, cvičení, sexuální život) způsobila potrat. Vědecké studie však opakovaně potvrzují, že příčinou potratu nemohou být1 běžné cvičení a sex, běžná práce a jednorázové zvedání těžkých předmětů, stres, náhlé leknutí, pád nebo jiný úraz, pokud při něm nedojde k ohrožení života ženy. Většinou se jedná o náhodnou událost, která neovlivňuje budoucí těhotenství. Více viz náš článek o příčinách spontánního potratu.
Odpočiňte si
Po potratu a zvlášť po kyretáži byste se měla chovat jako v šestinedělí, hodně odpočívejte a vyhněte se fyzicky náročným činnostem. Pokud je to potřeba, požádejte lékaře o potvrzení pracovní neschopnosti (nemocenskou). Ani v tomto období nezapomínejte zdravě jíst.
Nechte partnera prožívat smutek po svém
Váš partner může prožívat svůj smutek jinak než vy a neznamená to, že by ho ztráta dítěte mrzela méně nebo více než vás. Muži se obvykle svému okolí méně svěřují se svými pocity a snaží se vypadat silní a nad věcí. Mluvte s partnerem o svých pocitech a pochybnostech, ale zároveň mu umožněte prožívat smutek po svém.
Nespěchejte na sebe ani na partnera
Nesnažte se překonat smutek co nejdříve, všechno chce svůj čas. I po delším čase mohou přijít chvilky, kdy se bolest znovu objeví, např. v předpokládaném termínu porodu apod.
Nechte rozhodnutí o dalším těhotenství na později
Po fyzické stránce může být žena připravena na další těhotenství i jen měsíc po prodělaném potratu, ale často potřebuje ona nebo oba partneři delší čas na to, aby se psychicky vyrovnali s předchozím nezdarem. Nenuťte se do dalšího těhotenství, pokud se na něj necítíte.
Neuzavírejte se do sebe
Možná budete překvapeni, kolik lidí kolem vás má podobný zážitek a může ho s vámi sdílet. Na druhou stranu se nezlobte na přátele, kteří touto zkušeností neprošli, a nebudou třeba rozumět tomu, proč se trápíte. Zároveň ale buďte dál sama sebou, pokud o věci s nikým mluvit nechcete, nenuťte se do toho.
Vyhledejte odbornou pomoc
Pokud si se svými pocity nevíte rady nebo vám smutek (deprese) brání v běžném životě, můžete vyhledat odbornou pomoc. Možná pro vás bude jednodušší promluvit si o svém zážitku s někým nezaujatým, např. psychologem.
Zeptejte se na smutek po potratu v diskuzním fóru.
Zdroje:
1Mayo Clinic Guide to a Healthy Pregnancy, Mayo Foundation for Medical Education and Research, 2004
http://www.babycenter.com/0_coping-with-pregnancy-loss_4006.bc


zdroj:http://www.maminkam.cz

Kdy otěhotnět po potratu

10. února 2014 v 18:22 | ADMIN webu
Na tuto otázku bohužel neexistuje jednoznačná odpověď a rozhodnutí o tom, kdy otěhotnět po potratu, je na každé partnerské dvojici.
Po spontánním potratu trvá obvykle 4 až 6 týdnů, než se dostaví další menstruační krvácení. Poté je již tělo obvykle zotaveno z potratu. Lékaři se liší ve svých doporučeních, kdy je vhodné po potratu znovu otěhotnět. Někteří říkají, že je možné otěhotnět ihned po první menstruaci po potratu, jiní tvrdí, že takový postup je riskantní, a doporučují počkat s dalším těhotenstvím alespoň 3 až 6 měsíců.
Světová zdravotnická organizace (WHO) ve své zprávě1 z roku 2005 doporučuje po potratu počkat s dalším těhotenstvím alespoň 6 měsíců. Kratší přestávka podle WHO zvyšuje riziko nízké porodní váhy dítěte, předčasného porodu a anémie a krvácení u matky. Doporučení bohužel vychází pouze z jedné studie provedené v Jižní Americe a je otázkou, nakolik je možné je uplatnit v jiných částech světa.
Skotský výzkum2 z roku 2010 naopak zjistil u žen, které otěhotněly do 6 měsíců od potratu, lepší výsledky těhotenství ve srovnání se ženami, které otěhotněly později. Těhotenství založená do 6 měsíců od potratu byla podle autorů studie spojena s nižším rizikem spontánního potratu, mimoděložního těhotenství, předčasného porodu, nízké porodní váhy u dítěte a ukončení těhotenství císařským řezem.
Rozhodnutí je tedy především na dané ženě a na jejím partnerovi. Potrat je psychicky velmi náročný a je možné, že žena nebo oba partneři budou potřebovat delší čas na to, aby se vyrovnali s předchozím nezdarem. Nenuťte se do dalšího těhotenství, pokud se na něj necítíte.

Zvláštní případy

V některých případech lékař doporučí odložit snahu o další těhotenství na delší dobu. Týká se to zejména molárního těhotenství, kde by měla být pauza před dalším těhotenstvím alespoň rok, a opakovaných potratů, u kterých je vhodné pokusit se vyšetřením zjistit možnou příčinu.
Zeptejte se na otěhotnění po potratu v diskuzním fóru.


zdroj:http://www.maminkam.cz

Opakované potrácení

10. února 2014 v 18:21 | ADMIN webu
Obecně se má za to, že jeden potrat je náhodný jev a nezvyšuje pravděpodobnost potratu v dalším těhotenství. Při třech a více potratech se již lékaři snaží zjistit možnou příčinu potrácení a pomoci tak ženě donosit zdravé dítě.
Opakované (habituální) potrácení je definováno třemi a více po sobě jdoucími samovolnými potraty. Tento jev je poměrně vzácný. Zatímco pravděpodobnost jednoho samovolného potratu je zhruba 15 %, opakovaným potratem končí jen necelé jedno procento těhotenství.1Ženám, které opakovaně potratily, a jejich partnerům je lékařem nabídnuto vyšetření příčin těchto potratů.

Příčiny opakovaného potrácení

 • chromozomální odchylky - jsou nejčastější příčinou všech potratů, většinou jde o náhodně vzniklé změny, ale při opakovaných potratech je nutné vyloučit dědičné chromozomální vady u rodičů. Řešením je umělé oplodnění s výběrem spermie nebo vajíčka bez špatné dědičné informace, popř. využití darovaných spermií nebo vajíčka,
 • vrozené nebo získané poruchy srážlivosti krve (trombofilie) - některé poruchy srážlivosti krve zvyšují riziko samovolného potratu, předčasného porodu a některých vrozených vad plodu. Těhotné s těmito poruchami mohou od počátku těhotenství užívat léky, které normalizují srážlivost krve, a tím předejít problémům v těhotenství,
 • vrozené nebo získané vady dělohy a děložního hrdla - jsou často příčinou potrácení v pozdějších fázích těhotenství a také příčinou předčasných porodů. Těhotné jsou obvykle sledovány na vyšším pracovišti, některé vady lze ovlivnit alespoň zčásti, jiné bohužel nikoli,
 • endokrinní poruchy - příčinou opakovaného potrácení mohou být neléčené poruchy endokrinního systému, např. cukrovka nebo onemocnění štítné žlázy,
 • chronické infekce - ženám s opakovanými potraty nebo předčasnými porody provedou lékaři stěry z porodních cest, aby odhalili případné infekce, které by mohly být příčinou potratů.
V polovině případů se nepodaří ani podrobným vyšetřením zjistit příčinu opakovaných potratů. Podle statistik však 60 % žen, u kterých nebyla diagnostikována příčina, nakonec donosí zdravé dítě.2
Zeptejte se na opakované potrácení v diskuzním fóru.
Zdroje:
1http://en.wikipedia.org/wiki/Miscarriage
http://www.porodnice.cz/predcasny-porod-zname-priciny
2Mayo Clinic Guide to a Healthy Pregnancy, Mayo Foundation for Medical Education and Research, 2004

http://en.wikipedia.org/wiki/Habitual_abortionzdroj:http://www.maminkam.cz/

Kyretáž (revize dělohy)

10. února 2014 v 18:20 | ADMIN webu
Kyretáž je gynekologická operace, při které lékař odstraní obsah dutiny děložní. Operace se někdy označuje také jako revize dělohy, výškrab nebo se popisuje zkratkou RCUI.

Postup kyretáže

Kyretáž je velmi bolestivý zákrok a proto se provádí v celkové anestezii. Do nemocnice je třeba přijít nalačno (obvykle ráno), popř. je žena potřebnou dobu před zákrokem hospitalizována v nemocnici.
Po uspání pacientky lékař nejprve dezinfikuje pochvu a děložní hrdlo. Pokud je to potřeba, rozšíří děložní hrdlo, a potom vsune do děložního hrdla trubičku, kterou budou procházet nástroje při kyretáži. Poté lékař odsaje obsah dělohy nebo ho vyškrábne ostrým nástrojem, kyretou. Celý zákrok trvá 15 až 20 minut, z toho odstranění děložního obsahu zhruba 5 až 10 minut. Několik hodin po zákroku může žena obvykle z nemocnice odejít, vhodný je odvoz autem.

Rizika kyretáže1,2

Kyretáž je malou a často prováděnou gynekologickou operací, u které se komplikace objevují zřídka. Nedají se však jako u žádného lékařského zákroku nikdy zcela vyloučit. Komplikace mohou být následující:
 • všeobecná rizika lékařského výkonu - trombózy (tvorba krevních sraženin uvnitř cév), embolie (uzávěr cév např. z uvolněných krevních sraženin), poranění sousedních orgánů, nervů a cév,
 • infekce dutiny děložní, krvácení a bolest,
 • poranění děložního hrdla nebo dělohy, která mohou mít vliv na plodnost a úspěšnost budoucích těhotenství. Velmi zřídka může dojít k nechtěnému propíchnutí stěny děložní některým z tenkých nástrojů. Tato komplikace není většinou nebezpečná a nevyžaduje žádná další ošetření. Jen ve velmi vzácných případech (např. při krvácení do dutiny břišní) je potřeba otevřít dutinu břišní, ošetřit poranění, někdy dokonce vyoperovat dělohu.
Alternativou ke kyretáži je čekání na spontánní potrat, při kterém může dojít k samovolnému vyčištění dělohy. Srovnání těchto dvou přístupů najdete v našem článku Jak potrat probíhá a jaký je postup lékaře při potratu.

Chování po kyretáži

Po kyretáži se chovejte jako v šestinedělí. Vyhněte se zvýšené tělesné námaze, hodně odpočívejte. Kvůli zvýšenému riziku infekce nepoužívejte tampóny, nekoupejte se (pouze se sprchujte), vynechte pohlavní styk.

Kdy navštívit lékaře

Krvácení po kyretáži by mělo být mírné a ustat za několik dní. Pokud krvácíte velmi silně nebo dlouho (déle než 14 dní), máte bolesti nebo horečku, navštivte neprodleně lékaře. Uvedené příznaky mohou být způsobeny infekcí, kterou je třeba včas léčit.
Zeptejte se na kyretáž v diskuzním fóru.

Související odkazyzdroj:http://www.maminkam.cz/

Molární těhotenství

10. února 2014 v 18:19 | ADMIN webu
Při molárním těhotenství se z buněk na povrchu plodového vejce vytvoří puchýřkovité útvary, které jsou mezi sebou propojené, takže výsledný útvar (mola) připomíná hrozen.
Mola se rychle zvětšuje a může vyplnit celou děložní dutinu. Embryo buď vůbec nevznikne nebo je vstřebáno krátce po vytvoření. U částečné moly se může plod nějakou dobu dále vyvíjet, ovšem těhotenství není možné donosit.
V Česku připadá jedno molární těhotenství na 2000 porodů1.

Příčina molárního těhotenství

V normálním těhotenství má oplodněné vajíčko 23 chromozomů od matky a 23 chromozomů od otce. Při molárním těhotenství nemá oplodněné vajíčko žádné chromozomy od matky (vajíčko je bez genetické informace) a sada chromozomů od otce je zdvojená. Při částečné mole má vajíčko 23 chromozomů od matky a 46 chromozomů od otce.

Jak poznám molární těhotenství

Z pohledu těhotné ženy vypadá molární těhotenství na začátku stejně jako normální těhotenství. Těhotenský test je pozitivní a objevují se příznaky těhotenství, především nevolnost a bolest prsů. Velice brzy, již od 6. týdne těhotenství, se však objevuje vaginální krvácení (špinění), nevolnosti se obvykle výrazně zhorší a těhotná pociťuje bolesti v podbřišku. Děloha se zvětšuje rychleji než by odpovídalo normálnímu průběhu těhotenství.
Lékař na ultrazvuku zjistí hroznovité útvary v děloze. Hladina hormonu HCG v krvi je mnohem vyšší než by odpovídalo normálnímu těhotenství.

Léčba molárního těhotenství

Pokud lékař diagnostikuje molární těhotenství, je nutné provést kyretáž, při které se odstraní obsah děložní dutiny. Ženy, u kterých bylo zjištěno molární těhotenství, jsou po zákroku dlouhodobě sledovány, protože na základě moly může vzniknout v těle zhoubný nádor, choriokarcinom. Jsou prováděna kontrolní ultrazvuková vyšetření, příp. rentgeny okolních orgánů. Jednou týdně je u nich zjišťována hladina hormonu HCG v krvi, nulové hodnoty by měl dosáhnout zhruba za měsíc po kyretáži. Poté jsou kontroly prováděny v měsíčních až dvouměsíčních intervalech po dobu 1 roku.

Choriokarcinom

Buňky molárního těhotenství se mohou v těle změnit na zhoubný nádor, choriokarcinom. Ten je charakteristický rychlou tvorbou metastáz, zejména v plicích. Bez léčby je choriokarcinom smrtelný. Pokud je žena po molárním těhotenství sledována, je choriokarcinom odhalen včas a léčba (chemoterapie) je ve většině případů (až 95 %2) úspěšná.

Další těhotenství po molárním těhotenství

Další těhotenství se doporučuje až s odstupem alespoň 1 roku od doby, kdy byla naměřena nulová hodnota HCG po předchozím těhotenství. Dřívější otěhotnění jednak znemožňuje lékařům kontrolovat stav po předchozím těhotenství, jednak zvyšuje pravděpodobnost vzniku choriokarcinomu.
Výskyt jednoho molárního těhotenství zvyšuje pravděpodobnost dalšího takového těhotenství jen mírně, mnohem pravděpodobnější je, že průběh dalšího těhotenství bude normální.
Zeptejte se na molární těhotenství v diskuzním fóru.


zdroj: http://www.maminkam.cz/

Mimoděložní těhotenství

10. února 2014 v 18:18 | ADMIN webu
V normálním těhotenství se vajíčko několik dní po oplodnění dostane z vejcovodu do dělohy, kde zahnízdí v děložní sliznici. Při mimoděložním těhotenství dojde k zahnízdění vajíčka jinde než v děloze.
Ve většině případů (99 %1) k tomu dojde ve vejcovodu (vznikne tzv.tubární těhotenství), jen výjimečně dochází k zahnízdění vajíčka ve vaječníku, děložním hrdle nebo v dutině břišní. V Česku připadá 1 mimoděložní těhotenství na zhruba 150 až 200 porodů2.
Při mimoděložním těhotenství není možné plod donosit. Embryo obvykle brzy po zahnízdění odumírá nebo se vyvíjí nesprávně. V obou případech je největším rizikem pro ženu prasknutí vejcovodu s následným krvácením, které může být až život ohrožující.

Příznaky mimoděložního těhotenství

Na začátku těhotenství obvykle není vůbec poznat, že je těhotenství založeno mimo dělohu, protože se objevují typické příznaky těhotenství - vynechání, menstruace, napětí prsů nebo únava. Těhotenský test je pozitivní.
Příznaky mimoděložního těhotenství se objevují obvykle až okolo 6. týdne těhotenství. Prvními příznaky bývají vaginální krvácení a bolest v pánevní oblasti, nejčastěji jen na jedné straně. Pokud dojde až k prasknutí vejcovodu, jsou příznaky následující :
 • silné krvácení,
 • ostrá, bodavá bolest v pánvi,
 • bolest ramen - příčinou je vnitřní krvácení, při kterém krev utlačuje bránici,
 • zvracení, mdloby, šok,
 • slabý puls, bledost kůže.
Při příznacích prasknutí vejcovodu je nutné volat tísňovou linku 112.

Příčiny mimoděložního těhotenství

Příčinou mimoděložního těhotenství je téměř vždy nějaká abnormálnost vejcovodu, která může být způsobena např.:
 • prodělanou infekcí nebo zánětem vejcovodu - následkem může být neprůchodnost nebo špatná průchodnost vejcovodu,
 • zjizvením tkáně vejcovodu např. po operaci nebo infekci,
 • srůsty po operacích v pánevní oblasti,
 • vrozenými vadami vejcovodu.

Riziko mimoděložního těhotenství zvyšuje:

 • předchozí mimoděložní těhotenství,
 • otěhotnění po podvázání vejcovodů,
 • prodělání operace vejcovodů nebo i jiné operace v pánevní oblasti,
 • prodělání zánětu vejcovodů nebo dělohy,
 • otěhotnění při zavedeném nitroděložním tělísku,
 • prodělání některých pohlavních chorob, např. kapavky nebo chlamydiózy,
 • vyšší věk ženy.

Diagnostika mimoděložního těhotenství

Krevní testy - při podezření na mimoděložní těhotenství lékař obvykle odebere krev a nechá vyšetřit hladinu hormonu HCG. Nízká hladina tohoto hormonu vzhledem k očekávané délce těhotenství je jedním z příznaků mimoděložního těhotenství.
Vaginální vyšetření - lékař při vaginálním vyšetření jednak lokalizuje místo, které je zdrojem bolesti, a jednak může nahmatat zduření vejcovodu v místě, kde došlo k uhnízdění vajíčka.
Ultrazvukové vyšetření - při ultrazvukovém vyšetření může být viditelné buď embryo nebo častěji pouze tkáně embrya, zduřelé místo ve vejcovodu, popř. krevní sraženina.

Léčba mimoděložního těhotenství

V Česku se provádí pouze operativní odstranění mimoděložního těhotenství, a to buď laparoskopicky (malým řezem) nebo velkou břišní operací. Obě operace se provádějí v celkové narkóze. Doba zotavení je po laparoskopické operaci zhruba 1 týden, po velké břišní operaci je to několik týdnů. V některých případech je nutné při operaci odstranit celý vejcovod.

Otěhotnění po mimoděložním těhotenství

Přirozené otěhotnění po prodělaném mimoděložním těhotenství je možné,pokud ženě zůstal funkční alespoň jeden vejcovod. Pravděpodobnost opakování mimoděložního těhotenství je bohužel poměrně vysoká (10 až 15 %3), proto, pokud otěhotníte po mimoděložním těhotenství, kontaktujte svého lékaře co nejdříve. Ženy, které nemohou otěhotnět z důvodu poškozených vejcovodů, mohou využít mimotělní oplodnění (IVF), při kterém je vajíčko oplodněno "ve zkumavce" a následně vloženo přímo do dělohy.
Zeptejte se na mimoděložní těhotenství v diskuzním fóru.zdroj: http://www.maminkam.cz

Zamlklý potrat

10. února 2014 v 18:16 | ADMIN webu
Jako zamlklý potrat se označuje situace, kdy se embryo vůbec nezačne vyvíjet nebo se jeho vývoj zastaví (embryo nebo plod odumře), ale nedojde k vypuzení plodového vejce z dělohy.
Žena je obvykle zcela bez příznaků potratu nebo jsou příznaky slabé (např. slabé špinění) a zamlklé těhotenství diagnostikuje lékař, který na ultrazvuku nenajde srdeční akci embrya nebo plodu. Po zamlklém potratu dochází k poklesu hladiny těhotenského hormonu HCG v krvi a děloha se již nezvětšuje. Některé ženy popisují ústup těhotenských obtíží (nevolnost, bolest prsů) po zamlklém potratu.
Při zamlklém potratu je obvykle nutné provést v celkové anestezii tzv. kyretáž, při které se chirurgicky odstraní obsah děložní dutiny. Více viz náš článekKyretáž (revize dělohy).
Zeptejte se na zamlklý potrat v diskuzním fóru.
zdroj:http://www.maminkam.cz/

Průběh potratu a lékařská péče při potratu v 1. trimestru těhotenství (do 12. týdne těhotenství).

10. února 2014 v 18:13 | ADMIN webu

Příznaky potratu

 • vaginální krvácení či špinění - na začátku těhotenství krvácí či špiní mnoho žen a jen zhruba v polovině případů1skončí takové těhotenství potratem,
 • bolesti v pánevní oblasti - varovným příznakem je, pokud se ke krvácení či špinění přidají křečovité bolesti v pánevní oblasti. Děloha se při potratu stahuje ve snaze vypudit plodové vejce,
 • potrat bez příznaků - v některých případech dochází k tzv. zamlklému potratu, kdy embryo či plod odumře, ale těhotná žena je zcela bez příznaků potratu.

Kdy navštívit lékaře

Lékaře je nutné navštívit při každém podezření na potrat, tedy při jakémkoli vaginálním krvácení či špinění a při křečovitých bolestech v pánevní oblasti. Při silném krvácení či špatně snesitelných bolestech jeďte přímo do nemocnice.

Prohlídka u lékaře

Při příznacích potratu lékař obvykle zkontroluje stav čípku a poté pomocí ultrazvuku prohlédne dělohu. Lékař musí vyloučit možnost mimoděložního těhotenství a molárního těhotenství a poté posoudit riziko potratu. Při správně založeném těhotenství by měla být od 5. týdne těhotenství v děloze vidět dutinka se žloutkovým váčkem, od 7. týdne by již měla být na ultrazvuku patrná srdeční akce embrya.
Pokud lékař vidí srdeční akci embrya, je zde určitá šance na zachování těhotenství. Lékař může předepsat léky na podporu udržení těhotenství. V Česku se obvykle předepisuje Utrogestan (obsahuje hormon progesteron a má pomoci v případech, kdy důvodem potratu je nedostatečná hladina tohoto hormonu v těle těhotné ženy), kyselina listová ve vyšší dávce, případně některý z léků proti vnitřnímu krvácení. Žádný z těchto léků však bohužel nemá vědecky prokázaný vliv na udržení těhotenství v 1. trimestru. Stejné je to i s režimovými opatřeními, která jsou ženám doporučována, tj. nejčastěji klid na lůžku a sexuální abstinence. Některé ženy si klidový režim samy přejí, pro jiné může být stresující, a mělo by záležet na rozhodnutí ženy, jakou možnost si zvolí.
Pokud není srdeční akce embrya patrná, může se jednat o mladší těhotenství (pokud tomu odpovídá i velikost dutinky a žloutkového váčku) a lékař pak obvykle objedná těhotnou na další prohlídku za týden až dva týdny. Pokud velikost embrya (plodu) odpovídá 7. a vyššímu týdnu těhotenství a srdeční akce není patrná, není již možné těhotenství zachránit.
Pokud těhotná žena krvácí a má bolesti v podbřišku, jedná se obvykle o probíhající potrat, který může trvat několik hodin nebo dní. Stahy dělohy mají za cíl vypudit plodové vejce z dělohy. V některých případech je potrat velmi rychlý, takže lékař zjistí, že plodové vejce již bylo potraceno. Někdy může dojít k tzv. neúplnému potratu, kdy část plodového vejce zůstane zadržena v děloze nebo v děložním hrdle. Při zamlklém potratu jsou embryo či plod již odumřelé, ale k potratu prozatím nedošlo a těhotná ani nevykazuje žádné známky potratu.

Lékařský postup při potratu

Čeští lékaři obvykle ženám, které mají zamlklý potrat nebo které vykazují známky probíhajícího potratu a také ženám po spontánním potratu, doporučují tzv. revizi dělohy. Nejčastěji se provádí tzv. kyretáž, kdy se v celkové anestezii ostrým nástrojem (kyretou) vyškrábne obsah dutiny děložní. Více o průběhu kyretáže si můžete přečíst v našem článku Kyretáž (revize dělohy).
V zahraničí (např. v USA) mají ženy obvykle možnost se rozhodnout mezi kyretáží a čekáním na spontánní potrat, po kterém, pokud je děloha čistá, již není kyretáž nutná. Oba přístupy mají svá pro a proti a mělo by záležet na rozhodnutí ženy, kterou možnost si vybere.

Pro a proti kyretáže a čekání na spontánní potrat2,3

Výhody kyretážeNevýhody kyretáže
Rychle řešení, které přináší ženě okamžitou úlevu3x vyšší riziko infekce dělohy než při spontánním potratu (3 % oproti 1 %)
Bezbolestné řešení díky celkové anesteziiRizika vyplývající z chirurgického výkonu - reakce na léky, trombóza, embolie, poranění okolních orgánů, nervů a cév
Kratší doba krvácení než při spontánním potratu (v průměru o 2 dny)Riziko propíchnutí stěny dělohy ostrým nástrojem, riziko poškození děložního hrdla (vzácně)
Kyretáž je nutné opakovat pouze ve 2 % případůRiziko krvácení do dutiny břišní a nutnosti otevřít dutinu břišní a ošetřit poranění. Jen velmi vzácně je nutné vyoperovat dělohu
Při opakovaných potratech je kyretáž vhodná, protože je pak možné provést rozbor odebrané tkáně a případně zjistit příčinu potratu
Výhody čekání na spontánní potratNevýhody čekání na spontánní potrat
Přirozené řešení bez rizik vyplývajících z chirurgického výkonuČekání na spontánní potrat může být pro ženu stresující, protože se nedá předem odhadnout, jak dlouho to bude trvat - mohou to být hodiny, dny i týdny
3x nižší riziko infekce dělohy než při kyretáži (1 % oproti 3 %)Bolest vyplývající z děložních stahů
Zhruba v 10 % případů je nutné kvůli komplikacím (silné krvácení, příznaky infekce) provést kyretáž
V průměru o 2 dny delší krvácení než při kyretáži

Proběhlý spontánní potrat žena obvykle pozná, jednak podle toho, že z dělohy odejde větší kus tkáně (po 6. týdnu těhotenství může mít plodové vejce s obaly až několik centimetrů), a jednak po potratu rychle ustupují bolesti z děložních stahů. Po spontánním potratu by měl lékař zkontrolovat, zda došlo k úplnému potratu, tedy zda část plodového vejce nezůstala v děloze nebo v děložním hrdle.

Negativní Rh faktor

Pokud má těhotná žena Rh faktor negativní, měla by při každém krvácení v těhotenství dostat injekci imunoglobulinu, který zabraňuje vzniku hemolytického onemocnění plodu. V Česku se injekce podává od 8. týdne těhotenství. Více viz náš článek o Rh faktoru v těhotenství.
Zeptejte se na potrat v diskuzním fóru.

Související odkazyzdroj:www.maminkam.cz
 
 

Reklama