STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Posttraumat

Jak probíhá léčba? Posttraumatická stresová porucha

11. dubna 2014 v 16:50 | Admin

Jak probíhá léčba?

Konkrétní léčba zahrnuje dvě možnosti:
  1. Psychoterapie: V jednotlivých psychoterapeutických přístupech dnes dominuje zejména kognitivně-behaviorální terapie. Při ní je pacientovi třeba vysvětlit přímý souvislost mezi jeho příznaky a traumatickou událostí. Při práci je nutný dostatek času.
  2. Psychofarmaka: Výhodou užití léků je menší časová náročnost a rychlejší efekt. I zde je úspěšnost léčby dobrá, pokud nemocný léky správně užívá.
  3. zdroj:http://trauma.zdrave.cz

Příznaky posttraumatické stresové poruchy

11. dubna 2014 v 16:49 | Admin

Příznaky posttraumatické stresové poruchy

  • Příznakem je zejména znovuprožívání traumatické události. Jedinci se objevuje v myšlenkách, snech a představách.
  • Nemocný se vyhýbá místům a situacím, které jsou nějak spojeny s danou událostí nebo ji mohou připomínat.
  • Nemocní bývají nezvykle úzkostní, ostražití. Dělá jim obtíže se soustředit, objevují se nepřiměřené reakce (agresivita, panika).
  • Vše je doprovázeno příznaky též na straně fyzické. Objevují se bolesti hlavy, svalů, zad, opakované infekce atd.
  • zdroj:http://trauma.zdrave.cz

Možné příčiny vzniku - Posttraumatická stresová porucha

11. dubna 2014 v 16:48 | Admin

Možné příčiny vzniku

Jednou z častých příčin rozvoje poruchy bývá znásilnění. Dále to bývají jiné kriminální činy, automobilové nehody, únosy, požáry či živelné katastrofy. Posttraumatická stresová porucha se objeví až po určité době od prožité události, zpravidla se rozvine do půl roku.
zdroj:http://trauma.zdrave.cz

Posttraumatická stresová porucha

11. dubna 2014 v 16:47 | Admin
Již samotný název o této nemoci mnohé prozrazuje. Jedná se o poruchu, jež se vyskytuje u lidí, kteří prožili nějaký vážný traumatický zážitek. Nejde však o nevyhnutelný důsledek vážného stresoru. Zda se objeví či nikoliv, závisí na genetické dispozici, osobnosti jedince a na mnoha dalších faktorech.
zdroj:http://trauma.zdrave.cz

Posttraumatická stresová porucha

3. prosince 2011 v 17:05 | ADMIN webu

Těžká úzkostná porucha se může rozvinout poté, ce se člověk stane obětí nebo svědkem stresující či život ohrožující události, např. terovistický útok, přírodní katastrofy, znásilnění nebo jiného fyzického násilí, těžkého úrazu nebo vojenského zásahu.
Zevní příčinou posttraumatické strsové poruchy ( PTSD ) je traumatizující zážitek. V mozku bylo nalezeno několik změn v oblastech zapojených s pamětí, stresovou reakcí a zpracováváním emocí. Amygdala( spojená s pamětí a zpracováním emocí ) je zvýšeně aktivována vzpomínkami na traumatický zážitek, zatímco prefrontální kůra skoro nereaguje na děsivé stimuly, což může způsobit neschopnost potlačit zvýšenou aktivitu amygdaly a tím odehnat traumatické vzpomínky. Roli může hrát i thalamus, někteří lidé mají genetickou výbavu spojenou se zvýšeným thalamem, který může způsobovat přemrštěnou odpověď na negativní vzpomínky a zvýšený sklon k PTSD.

Příznaky a následky

Příznaky PTSD se mohou rozvinout hned po traumatizujícím zážitku nebo až o několik měsíců později. Mohou se projevovat jako traumatické vzpomínky nebo noční můry, vyvolávající stejný strach, jaký byl pociťován během původního zážitku, emoční necitlivostí, ztrátou zájmu o jindy příjemné činnosti, poruchami paměti, zvýšenou bdělostí, zvýšenou úlekovou reakcí, poruchami spánku a vznětlivosti.
Poškožení paměti u PTSD, ztrátou krátkodobé a dlouhodobé paměti může činit až 50% oproti kontrolním osobám.zdroj:www.biofeedbackbrno.cz
 
 

Reklama
Reklama