STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Poruchy struktůry emocí

PORUCHY STRUKTURY EMOCÍ

19. dubna 2014 v 16:35 | Admin
PORUCHY STRUKTURY EMOCÍ
  1. paratymie (paradoxní emoce) - emoce nejsou přiměřené aktuálnímu podnětu kvalitou ani kvantitou. Může se projevit též mimickou inadekvátností(nemocný se tváří plačtivě při veselé náladě, nebo se směje, přestože je mu smutno a úzko (paramimie).
  2. emoční ambivalence - současně jsou přítomné kladné i záporné emoce, nálady a city. Časté u schizofrenie, fobií, depresí.
  3. emoční oploštělost - afektivita setřelá, nevýrazná, neměnná, jsou lhostejní, neúčastní. U schizofrenie, organ. poruch, poruch osobnosti
  4. emoční labilita - měnlivé emoce
  5. emoční inkontinence - větší stupeň emoční lability. Nestálost a neschopnost udržet emoce v jednom směru. Střídaní emocí nemusí být však tak rychlé a je přítomna výraznější emoční odklonitelnost. Zejm. u organ. poruch.
  6. emoční tenacita - dlouhé přetrvávání emoce - opak emoční lability. U poruch osobnosti (fanatických).
  7. emoční inkongruence - prožívání a projev neodpovídá myšlenkovému obsahu. Pacient např. nezaujatě líčí hrůzné bludné prožitky - důležitý příznak schizofrenie
  8. alexitymie - neschopnost nebo obtížnost rozumět vlastním emocím. Výkyvy nálady většinou interpretují tělesně (somatizace), dochází k "řeči orgánů".
  9. idisynkrazie - selektivní emoční přecitlivělost a odpor vůči různým vjemům a situacím (pilování, pohled na krev…)
  10. katatymie - výrazné emoční zkreslení někt. psych. funkcí - myšlení, úsudek, chování…

O autorovi - MUDr. Ladislav Polách

Pracuje v Psychiatrické léčebně Brno na pozici sekundárního lékaře, specializuje se na "malou psychiatrii" - lehké deprese, neurózy, fobie apod. Jeho cílem je zbavit psychiatrii stigmatizace a pomáhat klientům zbavit se potíží s využitích jejich vlastního potenciálu.
zdroj:http://www.upsychiatra.cz
 
 

Reklama