STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Poruchy pozornosti

Pozornost je aktivní zaměření našeho vědomí.

18. února 2014 v 18:24 | ADMIN webu
Pozornost je aktivní zaměření našeho vědomí.
Z hlediska použití vůle:
 • volní = záměrné soustředění
 • mimovolní = v podstatě orientační reakce
 • protivolní = zaměřování pozornosti, i když se ji snažíme odpoutat
Atributy pozornosti:
 • vytrvalost (tenacita) = schopnost podržet jedno zaměření pozornosti na delší dobu
 • soustředění (koncentrace) = schopnost zaměřit se na určitý objekt a všechno ostatní potlačit
 • rozsah (kapacita) = sch. zahrnout větší množství jevů současně
 • přepojování = sch. účelného a pohotového přemísťování pozornosti různými směry
 • selektivita = sch. zaměřovat pozornost jen na jevy určitého typu a neovlivňovat se ostatními při jejich současném výskytu
 • intenzita = síla změřené pozornosti k určitému ději
 • oscilace pozornosti = kolísání intenzity
 • stabilita = stálost pozornosti, opakem je oscilace. Sch. upírat pozornost se stejnou intenzitou na stejný předmět
 • distribuce = sch. sledovat současně dva nebo více jevů
1. HYPOPROSEXIE
- nemusí to být snížení všech složek pozornosti, může být porušena jenom jedna vlastnost.
- roztržitost = nedostatečná koncentrace při zvýšené oscilaci
- rozptýlenost = porušená koncentrace i tenacita.
- u vyčerpaných osob: ↓ koncentrace
- u mánie: ↑ oscilace a vigilita
- u organ. poruch: ↓ kapacita, tenacita, koncentrace a pak i vigilita
- u schizofrenie: ↓ vigilita, tenacita, distribuce
2. APROSEXIE
- vystupňování hypoprosexie, porucha pozornosti ve všech složkách
3. HYPERPROSEXIE
- ↑ koncentrace na újmu distribuce, selektivity a vigility
4. PARAPROSEXIE
- při velkých duševních napětích. Dochází k předčasnému reagování nebo naopak opoždění reakce po podnětu následkem vnitřní tenze.
testy: sedmičkový test, Bourdonův škrtací test…
zdroj:www.upsychiatra.cz
 
 

Reklama
Reklama