STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Poruchy návykové

Návykové poruchy a závislosti

18. února 2014 v 22:36 | ADMIN webu
ZÁVISLOSTI:
- bez závislosti: halucinogeny, organ. rozpouštědla
- psychická: kokain, kanabinoidy, stimulancia
- fyzická, psychická: alkohol, opioidy, hypnosedativa


zdroj:www.upsychiatra.cz

Poruchy vyvolané užíváním několika látek a užíváním jiných psychoaktivních látek

18. února 2014 v 22:34 | ADMIN webu
F18 - Poruchy vyvolané užíváním několika látek a užíváním jiných psychoaktivních látek
- atypický obraz a atypický průběh intoxikace
- fencyklidin (PCP, andělský prach) - změny chování, paranoidita, hypersalivace, amnézie na prožitý stav
zdroj:www.upsychiatra.cz

Poruchy vyvolané užíváním organických rozpouštědel

18. února 2014 v 22:33 | ADMIN webu
F18 - Poruchy vyvolané užíváním organických rozpouštědel
- toluen, trichloretylen, tetrachloretylen, xylen, benzin, aceton, éter
Akutní intoxikace:
- apatie, letargie (n. excitací a euforií), hádavostí, hrubostí, poruchami koncentrace, úsudku, pozornosti, paměti
- kolísavá chůze, poruchy stoje, setřelá řeč, nystagmus, porucha vědomí, neostré n. dvojité vidění
Léčba akutní intoxikace:
- často nutno KPR, podávání kyslíku, léčit i metabol. rozvrat způsobený poruchou fce. jater a ledvin
zdroj:http://www.upsychiatra.cz

Poruchy vyvolané užíváním tabáku

18. února 2014 v 22:32 | ADMIN webu
F17 - Poruchy vyvolané užíváním tabáku
Akutní intoxikace:
nauzea, zvracení, pocení, tachykardie, arytmie, poruchy spánku, derealizace
Odvykací stav:
craving, malátnost, dysforie, neklid
zdroj:www.upsychiatra.cz

Poruchy vyvolané užíváním halucinogenů

18. února 2014 v 22:31 | ADMIN webu
F16 - Poruchy vyvolané užíváním halucinogenů
- psilocybin, meskalin, ibogain, atropin (se skopolaminem v durmanu), LSD…
Akutní intoxikace:
- sluchové, zrakové n. taktilní halucinace při zachovaném vědomí a plné bdělosti, úzkosti, strach, depersonalizace a derealizace, impulzivní jednání
- tachykardie, palpitace, pocení a zimomřivost, třes, dilatace zornic
Léčba akutní intoxikace:
- dohled, klid
- úzkost a neklid: BZD, tiaprid, popř. až haloperidol
Závislost není. Naopak je často přítomna psychotická porucha (flashbacks).
zdroj:http://www.upsychiatra.cz

Poruchy vyvolané užíváním stimulancií

18. února 2014 v 22:30 | ADMIN webu
F15 - Poruchy vyvolané užíváním stimulancií
- kofein, amfetamin (amfetamin metylfenidát = Rivotril), metamfetamin (pervitin), efedrin, fenmetrazin, MDMA (3,4-metylendioxymetamfetamin, extáze), ice (krystal. forma metamfetaminu)
- na úrovni CNS uvolňují NA a D a mohou tak vyvolat halucinace a bludy
Akutní intoxikace:
- euforie, pocit zvýšené energie, megalomanie, agresivita, afekt. labilita, iluze n. halucinace bez poruchy orientace
- tachykardie, hypertenze, pocení, zvracení, dehydratace, dilatace zornic, křeče…
Léčba akutní intoxikace:
- klidné prostředí, rehydratace, při kardiovask. kompl. β-blok.
- psychotické projevy: diazepam, pokud nezabere pak haloperidol
Při chronickém užívání se rozvíjí psychotické poruchy s paranoidně-anxiózní symptomatikou ("stíhy"). Suicidální tendence.
zdroj:www.upsychiatra.cz

Poruchy vyvolané užíváním kokainu

18. února 2014 v 22:29 | ADMIN webu
F14 - Poruchy vyvolané užíváním kokainu
Akutní intoxikace:
- euforie, pocit zvýšené energie, megalomanie, hrubost, agresivita, sluchové n. taktilní iluze, halucinace
- min. 2 z následujících: tachykardie, arytmie, hypertenze, pocení, nauzea, zvracení, dilatace zornic, křeče
Léčba akutní intoxikace:
- při neklidu BZD
- při hypertermii ochlazování
- prevence kardiovask. kompl. nifedipin
Závislost vzniká extrémně rychle
Odvykací stav:
- sklíčenost, anhedonie a min. 2 z následujících: letargie, únava, PM útlum nebo agitovanost, zvýšená chuť k jídlu, insomnie nebo hypersomnie
Léčba psychózy: diazepam, haloperidol
Léčba závislosti: imipramin
zdroj:www.upsychiatra.cz

Poruchy vyvolané užíváním sedativ nebo hypnotik

18. února 2014 v 22:27 | ADMIN webu
F13 - Poruchy vyvolané užíváním sedativ nebo hypnotik
Akutní intoxikace:
- připomíná opilost - euforie, desinhibice, emoční labilita, nebo naopak útlum, apatie, anterográdní amnézie
- min. 1 ze 6 násl. příznaků: kolísavá chůze, poruchy ve stoji, setřelá řeč, nystagmus, porucha vědomí, puchýře
- těžké intoxikace: hypotenze, hypotermie, utlumení dávivého reflexu a dech. centra, hypotenze, hypotermie
Léčba akutní intoxikace: často na ARO
- při barbiturátech forsírovaná alkalická diuréza, hemodialýza
- při BZD flumazenil (Anexate) i.v. 0,2-0,3mg, účinek se dostaví za 1-3min, podání lze zopakovat po 60min až do celk. dávky 1-2mg
Závislost: BZD podávat max 4-6 týdnů
Odvykací stav:
- druhý nebo třetí den po vysazení: třes, tachykardie, nauzea, zvracení, PM neklid, bolesti hlavy.
- až rebound fenomén - těžké poruchy spánku s možným přechodem do deliria, až epi záchvat
Léčba odvykacího stavu:
- vysazování: první den stejná dávka kterou přijímal před léčbou, následující den redukce o 30%, každý další den o 5% původní dávky.
- při vysazování diazepamu podávat současně karbamazepin (prevence křečí)
- při neklidu tiaprid (Tiapridal) nebo melperon (Buronil) melperon
- při delirantním stavu klomethiazol (Heminevrin)
- při psychot. projevech haloperidol
zdroj:www.upsychiatra.cz

Poruchy vyvolané užíváním kanabinoidů

18. února 2014 v 22:25 | ADMIN webu
F12 - Poruchy vyvolané užíváním kanabinoidů
- základem je THC (delta-9-tetrahydrokanabinol). Biol. poločas je 30hod., při dlouhodobém užívání může dojít k uvolnění depozit (flashback)
Akutní intoxikace:
- poruchy chování (desinhibice, agitovanost), změna nálady (euforie, úzkost), poruchy vnímání (vnímání času, hal., iluze), derealizace a depersonalizace
- hlavně: nastříknuté spojivky, zvýšená chuť k jídlu, tachykardie, sucho v ústech
Odvykací stav:
- PM neklid, podráždění, nervozita, úzkost, deprese, bolesti hlavy. Většinounevyžaduje léčbu, po několika dnech odezní. Popř. antidepresiva, při akutním psychot. stavu BZD, při protrahovaném psychot. stavu flupentixol.
zdroj:www.upsychiatra.cz

Poruchy vyvolané užíváním opioidů

18. února 2014 v 22:24 | ADMIN webu
F11 - Poruchy vyvolané užíváním opioidů
Opioidy:
- přírodní - opium, morfin
- syntetické - morfin, kodein, diacetylmorfin (heroin), metadon, buprenorfin…
Délka účinku:
- heroin 3-4 hod. (rychle vzniká tolerance a závislost)
- morfin 4-5 hod.
- buprenorfin 6-8 hod., při vyšších dávkách 24-48 hod.
- metadon 12-14 hod.
Akutní intoxikace:
- apatie, útlum, ↓ PM tempa
- alespoň 1 ze 4 příznaků: otupělost, setřelá řeč, zúžení zornic, poruchy vědomí (somnolence až koma)
- při těžké intoxikaci: útlum dech. centra, hypotenze, hypotermie
Léčba akutní intoxikace:
- i.v. amp. naloxonu (Naloxon, Narcanti), pokud se neobjeví odpověď, pak opakovat ve stoupajících dávkách každých 15-20min až do vymizení příznaků, potom možno pokračovat dávkou 0,4mg/h i.v. Naloxon má velmi krátký poločas a může vyvolat odvykací příznaky, ty ale brzy odezní a pokud byl pacient intoxikován opioidem s dlouhým poločasem, pak se opět objeví intoxikace.
Odvykací stav:
- při rozvinuté závislosti na heroinu vzniká už za 4-6 hod.
- kromě touhy po droze (ta je přítomna u každé drogy na které vzniká závislost) alespoň 3 z násl. příznaků: sekrece z nosu, slzení, bolesti nebo křeče svalů, bolesti břicha, nevolnost, zvracení a průjem, dilatace zornic, tachykardie, hypertenze, poruchy spánku (nespavost)
Léčba odvykacího stavu:
- symptomatická léčba: spazmoanalgetika (drotaverin v komb. s metamizolem),anxiolytika (chlordiazepoxid, buspiron), hypnotika (zolpidem, zopiklon), tlumivá neuroleptika (tiaprid).
- substituční léčba: buprenorfin (Subutex) 1,5-3mg ve 2-3 dávkách/den sublinguálně po dobu 3-4 dnů , methadon (u nás ne)
Léčba syndromu závislosti: trvá měsíce až roky, podává se methadon, buprenorfin
Toxické psychózy (TP): nevznikají
zdroj:www.upsychiatra.cz

Poruchy vyvolané užíváním alkoholu

18. února 2014 v 22:23 | ADMIN webu
F10 - Poruchy vyvolané užíváním alkoholu
alkoholismus = choroba vznikající v důsledku častého, opakovaného a nadměrného požívání alkoholu.
Jellinekova typologie:
 1. typα: alkohol jako sebemedikace k odstranění dysforie, potlačení, tenze, úzkosti, deprese
 2. typ β: časté pití ve společnosti, podmíněn sociokulturálně, následkem je somatické poškození
 3. typ γ: anglosaský typ = preference piva a destilátů - somatické a psychické poškození, opilost, výrazně vyjádřená psychická závislost
 4. typ δ: románský typ = víno - spíše trvalé udržování hladinky, bez výraznějších projevů opilosti a ztráty kontroly, s výrazněji vyjádřenou somatickou závislostí
 5. typ ε: dipsomanie, kvartální pijáctví
Projevy:
1. Akutní intoxikace:
hladina alkoholu do 1,5 g/kg: excitační stadium
1,6 - 2,0 g/kg: stadium hypnotické, opilost středního stupně
nad 2 g/kg: narkotické stadium
nad 3 g/kg: těžká intoxikace, bezvědomí
terapie:
- při lehké opilosti silná černá káva, u těžší 40% glc. i.v. do 50ml
- při velkém neklidu haloperidol
2. Patologická intoxikace: patická ebrieta (kvalitativní porucha vědomí, poruchy emocí, vnímání, myšlení, agresivita) už po malém množství alkoholu. Končí spánkem, následuje amnézie.
3. Škodlivé užívání: dysfagie, průjmy, gastritida, jícnové varixy, hepatopatie, karcinom jater, karcinom žaludku, karcinom jícnu a střev, poškození pankreatu, avitaminózy, poruchy krvetvorby.
Wernickeova encefalopatie - následkem chronické deplece thiaminu, může se jednat i o akutní stav - obrna okohybných svalů, poruchy rovnováhy, ataxie, zmatenost, apatie…
Lab: ↓ ery, ↑ MCV, ↑ bilirubin, ↑ ALT a AST, hlavně ale ↑ GMT, velmi specifické je ↑ CDT - transferinu
4. Závislost na alkoholu
- postupné změny (tolerance k dávkám, zanedbávání jiných zálib…)
- alkoholové obrany (racionalizace pití)
- ranní doušky
- palimpsesty (alkoholová okénka) - nepamatuje si, co dělal během intoxikace
5. Odvykací stav
Projevuje s maximální intenzitou druhý den po vysazení.
Projevy: třes rukou (popř. celého těla), pocení, úzkost, neklid, nauzea a zvracení, tachykardie, nespavost, PM neklid, poruchy vnímání. Odeznívá většinou během 4-5 dnů.
Delirium tremens: poruchy vědomí, vnímání a myšlení, PM neklid, vegetat. poruchy, hrubý třes, křeče, maximum potíží je ve spánku, inverze spánku. Pozor na častou hypoglykémii a metabolický rozvrat.
Detoxifikace = léčba odvyk. stavu
- kontrola vit. funkcí, vit. B1, hydratace
- lehký odvykací stav: karbamazepin 3x200mg (není doporučen pokud jsou JT zvýšeny více než 2-3x)
- těžký odvykací stav a delirium: pokud není pod vlivem alkoholu a je hospitalizován: klomethiazol (Heminevrin): do 16 kapslí po 300mg za 24hod rozděleno do nejméně 4 dávek. Pokud není možné podat, pak BZD (oxazepam, lorazepam, alprazolam) po 2-4 hod.
- při křečích MgSO4
Léčba cravingu:
Akamprosat (Campral) a naltrexon (Naltrexone, Nemexin, Revia, je to antagonista opioidních rec.)
Interakce u alkoholiků
Nepodávat tricyklická AD, ani dlouhodobě BZD nebo opioidy. Naopak je možno podávat SSRI.
zdroj:www.upsychiatra.cz

Stavy spojené s užíváním návykových látek:

18. února 2014 v 22:22 | ADMIN webu
Stavy spojené s užíváním návykových látek:
 1. akutní intoxikace - kratší než 48hod., th.: vit. funkce, antidotum, mírnit patol. projevy chování
 2. škodlivé užívání = smotické a psychické poškození zdraví
 3. syndrom závislosti = po dobu 1 měsíce jsou současně 3 n. více násl. příznaků:odvykací stav - bez deliria nebo s deliriem (zastřené vědomí a zmatenost + hlaucinace a iluze + výrazný tremor)
  • silná touha
  • potíže při kontrole užívání
  • odvykací stav
  • tolerance
  • opouštění jiných zálib
  • pokračování v užívání i přes jasný důkaz škodlivých následků
 4. psychotická porucha = toxická psychóza, delší než 48hod., nevzniká v důsledku akutní intoxikace nebo odvykacího stavu. Většinou doprovázena sluchovými halucinacemi a paranoidními bludy
 5. amnestický syndrom - porušení zejména krátkodobé paměti
 6. reziduální stav a psychotická porucha s pozdním začátkem = demence, poruchy osobnosti, poruchy nálady, poruchy kogn. funkcí, flashbacky
detoxifikace = léčebné postupy používané při zvládání odvykacího stavu
detoxikace = eliminace psychoakt. látky z organismu a minimalizace jejích škodlivých účinků
zdroj:www.upsychiatra.cz

Seznam návykovích poruch

18. února 2014 v 22:20 | ADMIN webu

zdroj:www.upsychiatra.cz
 
 

Reklama
Reklama