STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Poruchy koncentrace

Poruchy koncentrace (soustředění, pozornosti)

25. listopadu 2011 v 15:21 | ADMIN webu
Poruchy koncentrace, potíže se soustředěním se a pozorností mohou mít různé příčiny. Nejčastěji se jedná o poruchy mozku, zapříčiněné poraněním, špatným spojením mezi hemisférami nebo špatným zásobením mozku kyslíkem a živinami. Vystavováním se nadměrnému stresu, nebo psychický původ jako neustálý strach a konflikty.

Poruchy koncentrace se většinou projeví u dětí v předškolní věku nebo při nástupu do školy. Děti jsou náladové, impulzivní, působí roztěkaně, ve škole se nedovedou soustředit, mohou působit velmi nevychovaně. První silnější znaky upozorňující na poruchu soustředění se objevují právě při nástupu do školy - po dětech se chtějí určitá pravidla, pro všechny stejný řád, který dítě s poruchou koncentrace není schopné přijmout.

Při práci ve škole dělá chyby z nepozornosti, často zapomíná, neřídí se pokyny vyučujících, vykřikuje při hodině, není schopno dokončovat dlouhodobou práci, vyhýbá se domácím úkolům, má problémy začlenit se do kolektivu a udržet si přátele

ADHD je zkratkou pro Attention Deficit Hyperactivity Disorder. V překladu to znamená hyperaktivitu s poruchou pozornosti. Dětí trpících ADHD je podle odhadů odborníků v České republice na dvacet tisíc, v populaci postihuje 6 - 9 % dětí. Převedeme-li řeč čísel na realitu, pak v jedné školní třídě mohou být dvě děti trpící touto poruchou.
Nejčastěji je za poruchou koncentrace nemoc zvaná ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) - tedy porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou dítěte. Tato porucha se dá usměrňovat léky a dítě se většinou v průběhu školní docházky zklidní. Naučí se základním společenským normám, které je schopno respektovat, v 50% případů porucha do dospělosti odezní.

Část těla: psychická
Délka léčby: dlouhodobá, nevyléčitelná
Způsob léčby: domácí léčba
Věk: děti, dospívající, dospělí, senioři
zdroj:http://www.vitalia.cz
 
 

Reklama