STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Poruchy intelektu

Inteligence je obecná psychická schopnost adaptovat se na nové problémy a podmínky života.

18. února 2014 v 18:27 | ADMIN webu
Inteligenční kvocient = obdržený výsledek / očekávaný výsledek dle stat. průměru x 100
Nadprůměrné IQ > 110 bodů. Lehký nadprůměr (110 - 120), zjevný (120 - 120) a vysoký (130 - 140)
Průměr = 90 - 110 bodů
Podprůměr = 70 - 90
Ment. retardace < 70:
- lehká: 50 - 69
- středně těžká: 35 - 49
- těžká: 20 - 34
- hluboká: < 20
Poruchy intelektu:
1. MENTÁLNÍ RETARDACE
= nedostatečný rozvoj intelektu
- malá schopnost pochopit a vysvětlit relativně jednoduché věci; neschopnost uvědomit si hrozící nebezpečí, které je pro jiné lidi snadno viditelné a zřejmé; úzký, jednostranný způsob přemýšlení a reprodukování; nedostatek kritičnosti; neschopnost abstrakce; operování pouze slyšenými a naučenými soudy
LEHKÁ MENTÁLNÍ RETARDACE
- odpovídá mentálnímu věku 9 - 12 let.
- většinou úplná nezávislost v osobní péči a v praktických dovednostech → jsou vychovatelní a vzdělavatelní.
STŘEDNĚ TĚŽKÁ MENTÁLNÍ RETARDACE
- 6 - 9 let, nestálost nálady, nemotorní, potřebují podporu již při mírných zátěžích
→ vychovatelní ale nevzdělatelní
TĚŽKÁ MENTÁLNÍ RETARDACE
- 3 - 6 let, často závažné organ. postižení CNS
→ jen minimálně vychovatelní, nevzdělatelní
eretické formy = disruptivní chování - neklid a agresivita → risperidon, olanzapin, quetiapin
torpidní formy - netečnost, nezájem
HLUBOKÁ MENTÁLNÍ RETARDACE
- pod 3 roky, inkontinentní, nekomunikativní
SYNDROM "IDIOT SAVANT"
- krajně disproporcionálně rozvinutý intelekt
Etio:
  • hereditární faktory (poruchy metabolismu, m. Down)
  • časné alterace embryonálního vývoje
  • těhotenské a perinatální problémy
  • somatické choroby
  • zevní prostředí, psychosoc. vlivy
2. DEMENCE
= pokles až ztráta intelektových schopností, které již byly přiměřeně vyvinuty - tj. už od 3. - 4. roku života (jistě od 18.)
Vyšetření: abstrakce, přísloví, paměť, orientace, MMSE
Dif. dg: D (drogy, léky), E (endokrinopatie), M (metabolické poruchy), E (epilepsie), N (nutriční poruchy), T (tumory a traumata), I (intoxikace, infekce), A (anoxie, ateroskleróza)
Demence jako syndrom:
  • základní příznaky = porucha intelektu, paměti, orientace, myšlení, učení, úsudku
  • vedlejší příznaky = citová plochost nebo nestálost, patické nálady, snížení etických a morální norem
  • zdroj:www.upsychiatra.cz
 
 

Reklama