STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Porucha ŠD

Porucha školních dovedností

24. listopadu 2011 v 15:44 | ADMIN webu
Smíšená porucha školních dovedností
Je to nepřesně určená zbytková položka poruch' kde je výrazně postiženo jak počítání' tak čtení
nebo psaní' ale kde tato porucha není vysvětlitelná pouze celkovou mentální retardací nebo
nepostačující výukou. Může být užita pro poruchy' které splňují kritéria jak pro F81.2' tak pro
F81.0 nebo F81.1.
Nepatří sem:specifická:
. porucha počítání (F81.2)
. porucha čtení (F81.0)
. porucha psaní (F81.1)

Jiná vývojová porucha školních dovedností
Vývojová porucha expresivního psaní
Vývojová porucha školních dovedností NS
Neschopnost získávání znalostí NS
Učení:
. neschopnost NS
. porucha NS 
 

Reklama