STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Porucha psaní,výslovn.

Porucha psaní a výslovnosti

24. listopadu 2011 v 15:17 | ADMIN webu
Specifická porucha psaní a výslovnosti
Hlavní vlastností této poruchy je specifické a výrazné poškození vývoje dovednosti psát' aniž by
byla přítomna nějaká specifická porucha čtení' a které nelze přičítat pouze nízkému
mentálnímu věku' špatnému vidění čteného textu' nebo nepostačující výuce. Schopnost orální
výslovnosti a správně vypisovat slova' obojí je porušeno.
Specifická retardace schopnosti psaní (bez poruchy čtení)
Nepatří sem:agrafie NS (R48.8
obtíže s psaním:
. sdružené s poruchou čtení (F81.0)
. vlivem nepostačující výuky (Z55.8)
 
 

Reklama