STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Porucha počítání

Porucha počítání

24. listopadu 2011 v 15:37 | ADMIN webu
Specifická porucha počítání
Tato porucha se týká specifické poruchy schopnosti počítat' která není vysvětlitelná pouze
mentální retardací nebo nepostačující výukou. Defekt je především v neschopnosti běžného
počítání' sčítání' odčítání' násobení a dělení' spíš než abstraktnějších početních úkonů' jako je
algebra' trigonometrie' geometrie nebo vyšší matematika.
Vývojová:
. akalkulie
. porucha aritmetického počítání
. Gerstmannův syndrom
Nepatří sem:akalkulie NS (R48.8)
poruchy počítání:
. spojené s poruchou čtení nebo psaní (F81.3)
. způsobené nepostačující výukou (Z55.8)
 
 

Reklama