STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Porucha MF

Porucha motorických funkcí

24. listopadu 2011 v 15:53 | ADMIN webu
Specifická vývojová porucha motorických funkcí
Porucha' jejímž hlavním rysem je vážné poškození vývoje motorické koordinace' které není
vysvětlitelné celkovou mentální retardací nebo nějakým vrozeným nebo získaným
neurologickým onemocněním. Nicméně ve většině případů ukáže pečlivé klinické vyšetření
zřetelné známky vývojové nervové nezralosti' jako jsou choreiformní pohyby nepodepřených
končetin nebo zrcadlové pohyby a jiné současné motorické poruchy' včetně známek postižení
jemné a hrubé motorické koordinace.
Syndrom nemotorného dítěte
Vývojová:
. koordinační porucha
. dyspraxie
Nepatří sem:abnormality v držení těla a pohyblivosti (R26.-)
nedostatek koordinace (R27.-)
. sekundární k mentální retardaci (F70-F79)
 
 

Reklama