STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Poporodní psychóza

Riziko propuknutí laktační psychózy

8. června 2016 v 14:37 | Admin
Toto onemocnění je poměrně nevyzpytatelné, vyšší pravděpodobnost propuknutí onemocnění je u žen, které už před porodem trpěly nějakým psychickým onemocněním, jako jsou třeba deprese.

Pro zlepšení Vaši psychické pohody dbejte na dostatek spánku. Nesnažte se o to, mít svoji domácnost v perfektním stavu, s malým dítětem to tak jako tak téměř není možné, nebojte se poprosit své okolí o pomoc, nehrajte si na "hrdinku", co všechno zvládá sama. Pokud máte pocit, že péči o dítě a domácnost nezvládáte, ihned se svěřte partnerovi nebo někomu z rodiny, aby někdo měl Váš stav pod kontrolou a dohlédl na Vás i dítě a Váš celkový stav.
Laktační psychóza - léčba

V případě podezření na propuknutí laktační psychózy je třeba ihned vyhledat lékařskou pomoc. Rizikem je, že žena si svůj výrazně změněný stav mnohdy ani neuvědomuje, proto je především na jejím nejbližším okolí, aby poporodní stavy a nálady rodičky nepodceňovalo. Lehčí případy poporodní psychózy je možné řešit za pomoci psychoterapie, ale obvykle je nutno léčbu doplnit antidepresivy.

Pro ženu je dobré změnit prostředí, omezení či přerušení kontaktu s dítětem není mnohdy také od věci.

Jsou-li projevy onemocnění závažnějšího rázu, pak je vhodné, ne-li nezbytné, matku hospitalizovat na psychiatrickém oddělení či v psychiatrické léčebně. Obvyklá doba hospitalizace v těchto případech je dva měsíce, ale i poté se musí žena obvykle doléčovat. Matka na základě užívání psychofarmak a v důsledku hospitalizace musí své dítě přestat kojit. Tato situace je obvykle zatěžující nejen pro matku, ale pro celou rodinu, která se však s nově vzniklou situací musí co nejrychleji vypořádat.

Důležité je laktační psychózu podchytit zavčas, protože díky tomu je možné předejít možným tragédiím. Čím dříve se také začne s léčbou, tím pozitivněji je ovlivněn průběh celé nemoci.
Je možné předejít laktační psychóze?

Existuje několik tipů, jak situaci prvorodičky nebo rodičky ulevit:
Po příchodu z porodnice by měl doma s matkou zůstat i otec nebo někdo jiný blízký. V těchto chvílích není často ani natolik důležitá fyzická pomoc, ale spíše psychická opora.
Je dobré a důležité dbát na komunikaci s manželem, prarodiči i dalšími příbuznými. Matka by neměla svoje pocity skrývat, ale měla by je svému okolí sdělovat.
Správná životospráva matky je velice důležitá. Nezřídka kdy se stává, že matka o sebe po porodu přestane dbát a myslet na sebe. Vše se snaží dávat dítěti. Správná a vyvážená strava je však důležitá, matka by měla také cvičit, šetřit své fyzické síly, pozitivně myslet a neizolovat se od dění kolem ní.
Pokud matce chybí v jejím nejbližším okolí kamarádky s malými dětmi, pak dobrou cestou může být navštívit nějaké mateřské centrum v okolí. Existuje i cvičení pro šestinedělky.
Nejlepší prevencí je pohoda nastávající maminky už v průběhu jejího těhotenství a opora jejího širokého okolí, především těch nejbližších.
Těšte se na vše pozitivní, co Vám Vaše děťátko do života přinese, nejistoty a obavy jsou přirozené a není třeba z nich dělat nějaké drama. K tomuto období stejně jako veškerá pozitiva i pár těch negativ patří.
Pokud vás přepadnou těsně po porodu méně radostné nálady a stavy než očekávané štěstí a nadšení, vězte, že ani to není žádná katastrofa. Po nutném období zklidnění, odpočinku a s vstřícnou odbornou pomocí nic nebrání tomu, abyste si začaly užívat mateřství se vším krásným, co přináší.
Šestinedělí - na co se připravit

Šestinedělí je období několika týdnů po porodu. Jeho průběh a ukončení je pro každou ženu individuální záležitostí. Je to doba, kdy se anatomické a fyziologické změny organismu postupně vrací do stavu, jako tomu bylo před otěhotněním. Je důležité, aby novopečená maminka v tuto dobu ani sebe ani svoje miminko s nikým a ničím nesrovnávala, je to čas jen pro Vás a je důležité pokusit se udržet v co největší psychické pohodě. Děloha maminky se během šestinedělí stahuje do své původní velikosti a dochází k uzavírání děložního hrdla. Do původního stavu se rovněž vrací pochva, svaly pánevního dna získávají opět svoji pružnost, zpevňuje se břišní stěna apod. Tento stav je také možné ovlivnit cvičením.

Funkce močového měchýře se postupně normalizuje. Zvětšená děloha již na něj netlačí a rodičky přestanou pociťovat neustálé nutkání na močení. Také potíže s vyprazdňováním a pálením žáhy postupně ustupují. Kardiovaskulární systém se normalizuje, snižuje se tep, klesá objem krve. Hormonální hladiny se srovnávají, hladina estrogenů a progesteronu klesá.

Rané šestinedělí označuje prvních deset dní po porodu, je to doba hojení porodních poranění a stabilizace tvorby mateřského mléka.

V období po ukončení šestinedělí se obvykle dostavuje opět menstruace, tedy první menstruace po těhotenství a porodu, Intenzivní kojení udržuje vaječníky v klidu a ty neuvolňují vajíčka, v takovém případě menstruace nepřichází. Tzv. laktační amenorea může nějakou dobu trvat a objevuje se třeba až po roce. Avšak pozor, navzdory mnoha pověrám, v žádném případě toto neznamená, že byste nemohla i tak přijít do jiného stavu. Kojení není v žádném případě spolehlivou antikoncepcí.

Ukončení šestinedělí je také vhodnou dobou pro návštěvu Vašeho gynekologa. Ten zkontroluje hojení poporodních poranění, stav hráze, poševních stěn, děložního hrdla a uložení vnitřních rodidel. Součástí prohlídky je i vyšetření děložního čípku pod zvětšením - tzv. kolposkopie. Lékař také odebere stěry na cytologické vyšetření v rámci prevence rakoviny.

Zdroj:http://www.spektrumzdravi.cz/laktacni-neboli-poporodni-psychozu-je-nutne-lecit-vcas-a-za-pomoci-blizkych

Poporodní psychóza - příčiny a příznaky

8. června 2016 v 14:36 | Admin
Laktační psychóza se rozvine asi u jednoho až dvou procent rodiček. Mezi příčiny vzniku poporodní psychózy patří rozsáhlé a výrazné hormonální změny, fyzické vyčerpání po porodu i péčí o novorozence a velmi silné emoce, které žena po porodu prožívá. Poporodní psychóza se většinou objevuje mezi druhým až čtvrtým týdnem po porodu dítěte a ustupuje v řádu dní až měsíců, což velmi záleží i na rychlosti vyhledání a zahájení lékařské péče.
Příznaky poporodní psychózy bývají následující:
sluchové či zrakové halucinace
výpadky paměti
pocity silného emočního rozrušení
poruchy soustředění
nekontrolovatelné úzkosti
změněné vnímání času
extrémní výkyvy nálad
halucinace

U prvorodiček, u kterých se vyvinula poporodní psychóza, je cca polovina z nich, u nichž se nikdy v minulosti neobjevila žádná psychická nemoc. Nejvyšší riziko onemocnění laktační psychózou přichází v období prvního měsíce po porodu, u žen nad 35 let a u starších prvorodiček.

Psychotická porucha, která se objeví a propukne po porodu, může mít katastrofální důsledky jak pro matku, tak i pro dítě. Objevují se i takové případy, kdy žena ublíží sobě nebo dítěti. K sebevraždě matky dochází v 5% případů onemocnění poporodní psychózou, k vraždě novorozence ve 4% případů.

Psychické problémy po porodu způsobuje výrazný pokles hladiny hormonů. Ženy znají obdobné obtíže jako je premenstruační syndrom nebo různé stavy výkyvů nálad v průběhu těhotenství.

Laktační psychóza je nejtěžším stavem, který se po porodu může objevit. Pokud se tyto stavy neléčí, může dojít až k rozvoji těžkých depresí s psychotickými příznaky.
Zdroj:http://www.spektrumzdravi.cz/laktacni-neboli-poporodni-psychozu-je-nutne-lecit-vcas-a-za-pomoci-blizkych

Laktační neboli poporodní psychózu je nutné léčit včas

8. června 2016 v 14:36 | Admin
Laktační neboli poporodní psychózu je nutné léčit včas a za pomoci blízkých

Hormonální a psychické stavy po porodu, mohou vypadat velice různě. Je obvyklé, že novopečená maminka bývá přecitlivělá, podrážděná a v prvních dnech po příchodu domů se může objevit i neschopnost dostatečně se radovat z miminka. To vše je poměrně běžné a nemusí to hned znamenat laktační psychózu. Ale i když k poporodní psychóze u Vás dojde, je to stav, který lze léčit a nijak do budoucna nepoznamená váš vztah k dítěti a
rodinné vazby obecně.

Tyto vážnější duševní poruchy, které se u ženy mohou objevit v poporodním období, jsou označovány jako laktační psychóza. Samotný tento název však není úplně správný, laktace (tvorba mateřského mléka a kojení) sama tyto poruchy nevyvolává, proto je správnějším názvem poporodní psychóza.
Poporodní blues

Obzvláště u prvorodiček se tři až pět dnů po porodu objevuje lehká poporodní deprese, označována jako poporodní blues. Žena bývá bezdůvodně smutná, plačtivá, trpí pocity méněcennosti, pochybuje o sobě jako o matce, má sníženou sebeúctu. Poporodní deprese se mohou projevovat i bolestmi hlavy či zad, únavou a podobně. V současné době jsou tyto stavy chápány lékařskou veřejností jako obvyklé a způsobené především tím, že žena se musí vžít do - do té doby pro ni zcela neznámé - role matky.
Dlouhodobější neurotické stavy po porodu

Stavy poporodních depresí nejsou samozřejmě ničím příjemným a někdy může docházet i k dlouhodobějšímu neurotickému stavu, který trvá dva týdny až měsíce. Náročný je především přechod zpět do domácího prostředí, objevit se může emoční labilita, podrážděnost, stres a depresivní myšlenky.

Přizpůsobení se nové roli matky, starost o nově narozeného potomka, obavy z toho, jak skloubit domácnost a rodinný život - všechny tyto skutečnosti mají vliv na vznik poporodní deprese, stejně jako nedostatek spánku nebo časté depresivní myšlenky.

Častější je objevování se poporodní deprese u žen, které jsou bez partnera a stabilního rodinného zázemí, u žen, jejichž rodina má finanční problémy a u žen, jejichž dítě se narodilo s nějakou vrozenou vývojovou vadou.

Tyto stavy se samozřejmě mnohem lépe zvládají, má-li žena chápajícího partnera a podporu rodiny. Máte-li podezření, že jste v poporodní depresi, pak se snažte odpočívat a pít dostatek tekutin. Dbejte na vyváženou stravu, pohyb na čerstvém vzduchu a klid. Popíjení bylinkových čajů napomůže celkovému uklidnění a zmírnění napětí. Uvědomte si, že existuje také život mimo mateřské povinnosti, nezapomínejte se věnovat svým zálibám nebo vyrazte na nákupy či kávu s kamarádkou.
Zdroj:http://www.spektrumzdravi.cz/laktacni-neboli-poporodni-psychozu-je-nutne-lecit-vcas-a-za-pomoci-blizkych

Komplikace poporodní psychózy

8. června 2016 v 14:26 | Admin
Komplikace rozvinuté psychózy mohou mít tragické následky, kdy matka v nejhorším případě může ublížit sobě nebo i dítěti. Sebevražedné sklony nejsou ojedinělé a je proto třeba včas zasáhnout a vyhledat lékařskou pomoc. Hospitalizace matky může těmto komplikacím pomoci předejít.


V diskuse o poporodní psychóze najdete:

Laktační psychóza- léčen
Laktační psychóza týden po porodu
Poporodní deprese -jak jsme to nezvládli
Vstup do diskuse o poporodní psychóze ,kliknutím na odkazy níže:

Léčba poporodní psychózy

8. června 2016 v 14:22 | Admin
V případě lehčích forem poporodní psychózy ženy docházejí do specializovaných psychoterapeu­tických programů. Při tom užívají léky, většinou hormonální léky či antidepresiva. V případě, že psychóza pokročí do těžšího stádia, léčí se hospitalizací v psychiatrické léčebně.
Jak si pomoci sama

Důležité je nepodceňovat vážnost situace a včas, třeba i za pomoci okolí, vyhledat odbornou pomoc. Podpora okolí je pro uzdravení zásadní a partner by měl postižené poskytnout základní oporu a být jí v nejtěžších chvílích nápomocen.
Zdroj:http://nemoci.vitalion.cz/poporodni-psychoza/

Prevence poporodní psychózy

8. června 2016 v 14:21 | Admin
Matka by měla dostatečně spát. Když dítě usne, měla by všeho nechat a jít si lehnout s ním. Dodržování tříhodinového intervalu kojení je v tomto případě otázkou, někdo naopak preferuje nenarušovat dítěti buzením spánkový cyklus, a proto pokud se matka cítí unavená a nevyspalá a dítě jinak dostatečně často pije, není nutné tento interval vždy přesně dodržovat a radši se více vyspat.

Samozřejmě že je nutné opatření zavedená z vlastní iniciativy vždy konzultovat se svým lékařem.

Není nutné mít domácnost pořád v perfektním stavu. Návštěvy je možno odmítnout nebo je případně zaúkolovat, ať s něčím pomohou. Pokud začne mít matka pocit, že péči o dítě a o domácnost nezvládá, raději by se měla svěřit partnerovi nebo nejbližší rodině, aby měl někdo její stav pod kontrolou. A případně ji včas odvedl za odborníkem.

Zdroj:Matka by měla dostatečně spát. Když dítě usne, měla by všeho nechat a jít si lehnout s ním. Dodržování tříhodinového intervalu kojení je v tomto případě otázkou, někdo naopak preferuje nenarušovat dítěti buzením spánkový cyklus, a proto pokud se matka cítí unavená a nevyspalá a dítě jinak dostatečně často pije, není nutné tento interval vždy přesně dodržovat a radši se více vyspat.

Samozřejmě že je nutné opatření zavedená z vlastní iniciativy vždy konzultovat se svým lékařem.

Není nutné mít domácnost pořád v perfektním stavu. Návštěvy je možno odmítnout nebo je případně zaúkolovat, ať s něčím pomohou. Pokud začne mít matka pocit, že péči o dítě a o domácnost nezvládá, raději by se měla svěřit partnerovi nebo nejbližší rodině, aby měl někdo její stav pod kontrolou. A případně ji včas odvedl za odborníkem.

Zdroj:http://nemoci.vitalion.cz/poporodni-psychoza/

Příčiny poporodní psychózy

8. června 2016 v 14:20 | Admin
Podle nejnovějších výzkumů téměř polovina prvorodiček, u kterých se vyvinula poporodní psychóza, nikdy předtím netrpěla psychickou nemocí, kvůli které by musely být v minulosti hospitalizovány na psychiatrii. Onemocnění tedy vzniká i u duševně zcela zdravých žen.

Jako hlavní příčiny se uvádí hormonální změny způsobené porodem, fyzické vyčerpání a velice silné neznámé emoce, která žena po porodu prožívá.

zdroj:http://nemoci.vitalion.cz/poporodni-psychoza/

Rizikové faktory poporodní psychózy

8. června 2016 v 14:19 | Admin
Nejvyšší riziko onemocnění poporodní psychózou je první měsíc po porodu a je vyšší u pětatřiceti­letých a starších prvorodiček.

Vyšší pravděpodobnost, že onemocnění propukne, je u žen, které již dříve trpěly nějakým psychiatrickým onemocněním, například depresí.

Také pokud již žena prodělala podobný stav u předešlého dítěte, hrozí, že se situace u dalšího dítěte bude opakovat. Je proto potřeba, aby na to rodina byla připravená a byla schopná při příznacích včas pomoci, či vyhledat lékařskou pomo

Zdroj:http://nemoci.vitalion.cz/poporodni-psychoza/

Nejzávažnější stav je však poporodní psychóza, kdy žena zažívá pocity silného rozrušení, extrémní výkyvy nálad, výpadky paměti, poruchy soustředění (neschopnost číst, sledovat film), změněné vnímání času

8. června 2016 v 14:18 | Admin
Matka ztrácí kontakt s realitou (někdy ani neví, jak se jmenuje, jaký je den), často trpí bludy, zrakovými a sluchovými halucinacemi a ztrácí schopnost pečovat o dítě. Ne vzácně bývá přítomen tzv. "Capgrasův příznak", kdy je matka přesvědčená, že vlastní dítě jí bylo vyměněno, ke kojení jí bylo doneseno cizí dítě, podobné vlastnímu. Psychóza se často se vyskytuje hned po porodu, ale může se objevit i do dvou měsíců po porodu. Tento nejtěžší stav již vyžaduje hospitalizaci matky a její léčbu, jinak hrozí riziko, že ublíží sobě a svému dítěti. Je známo mnoho případů, kdy matka odešla z neznámých příčin s dítětem z domu a provedla nějakou neočekávanou věc, často se sebevražednými úmysly (k vraždě novorozence dochází ve 4 % případů, k sebevraždě matky pak v 5 %). Důležité však je, že matka často dělá věci automaticky a hlavně svůj stav si neuvědomuje! Poporodní psychóza se vyvine asi jen u 0.1% žen, což je naštěstí relativně vzácně.

Zdroj:http://nemoci.vitalion.cz/poporodni-psychoza/

Poporodní psychóza: příznaky, léčba (Laktační psychóza)

8. června 2016 v 14:16 | Admin
Popis poporodní psychózy

Duševním poruchám po porodu byly věnovány již mnohé studie psychiatrů, gynekologů, ale i endokrinologů světa. Poporodní psychické změny popisoval už ve starověku Hippokrates, Galén a postupně v každém století se až do současnosti touto problematikou lékařská věda zabývala. Je známo, že poruchami netrpí jen ženy již dříve psychiatricky léčené (i když jsou k tomu náchylnější), ale stejně tak i zcela psychicky zdravé ženy, které nikdy předtím neměly duševní problémy.

Poporodní stav je pro ženy doba velkých změn životních i změn v jejím organismu a pro ženu je to psychicky asi nejnáročnější období v jejím životě. Podílí se na tom jednak nepříjemný prožitek z porodu, sociální situace rodiny, vztahy s partnerem a příbuznými, ale také zásadní změna života ženy, která musí od té chvíle vše podřídit svému dítěti. Matka bývá často po porodu velmi fyzicky vyčerpaná a v jejím těle nastávají dramatické hormonální změny. Účinek kolísání hladiny hormonů je známý i v běžném životě ženy jako premenstruační syndrom, kdy také dochází k psychickým změnám několik dní před nástupem menstruace. Tyto změny hormonálních hladin jsou ale jen malé ve srovnání s tím, co se děje po porodu, kdy obsah hormonů v krvi klesne opravdu drasticky.

V minulosti se všechny psychické změny v období po porodu shrnovaly pod název laktační psychóza. Podle nových poznatků však příčina těchto poruch netkví v kojení a tento název se již přestává používat. Někteří odborníci však tvrdí, že přerušení kojení změní hormonální stav v organismu a potíže mohou ustoupit. Dnes poporodní psychické poruchy rozdělujeme do několika skupin podle závažnosti, nejčastěji do tří: Poporodní blues, poporodní deprese a poporodní psychóza.
Zdroj:http://nemoci.vitalion.cz/poporodni-psychoza/

Poporodní psychóza nebo také laktační psychóza je vážný duševní stav matky po porodu

8. června 2016 v 14:14 | Admin
Poporodní psychóza nebo také laktační psychóza je vážný duševní stav matky po porodu, kdy je žena po fyzickém vyčerpání navíc vystavena rozsáhlým hormonálním změnám a velkému náporu do té doby většinou jí neznámých emocí. Převládající část případů se odehrává mezi 2. a 4. týdnem šestinedělí s útlumem v řádech dnů až měsíců - záleží případ od případu včetně toho faktoru, jak rychle byla vyhledána lékařská pomoc.

Mezi příznaky patří: pocity silného rozrušení, vidiny či slyšiny, výpadky paměti, nekontrolovatelné pocity úzkosti, neschopnost číst či sledovat děj (např. v televizi), vnímání času buď příliš rychle nebo naopak pomalu, extrémní výkyvy nálad apod. Důležité je, že si matka svůj stav neuvědomuje.[1]

Ačkoliv je poporodní psychóza vážnou duševní poruchou, vražda novorozeněte se děje jen ve 4 % případů, sebevražda pak v 5 %. Poporodní psychóza se vyvine zhruba u 1 až 2 žen z tisíce, tedy v míře 1 ‰ - 2 ‰.
zdroj:https://cs.wikipedia.org/wiki/Poporodní_psychóza
 
 

Reklama
Reklama