STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU
Adminka není nyní v místnostiChat

*Život s poruchou osobnosti aneb Životopis Sandry
Sandra o sobě: Pomáhat je mé poslání


A i tobě ráda pomůžu ,ano i tobě co teď čteš tyto moje věty.Jsem ametér Peer Konzultant,to je osoba která má zkušenost s duševním onemocněním a ráda pomohu i tobě nejen přez svůj životní příběh.Jsem tu i pro tebe a záleží mi na tobě i když tě zatím neznám.Někdy stačí mít si ským promluvit,a věř že já ti budu rozumět a možná zjistíme že jsem měla ten samí problém co máš ty.Stačí když se semnou spojíš,můžeme si spolu povídat tady na mém chatu:
A věř mi jento že už to tu čteš ,teď tady tyto moje řádky, znamená že jsi na dobré cestě,máš snahu a odvahu řešit svojí situaci a to je moc dobře a já tě za to obdivuji,protože jiný zatím tuhle tvou odvahu ježtě nenašly.A až se posuneš tak daleko jako já, a jde to věř mi,třeba i ty budeš chtít být Peer konzultant, ať užamatér nebo profík a pomáhat dál druhým.Tak mi napiš a věř že všechno bude zase dobré,ničeho se neboj,protože už nejsi sám/sama, ale máš mne:-)


S láskou tvá Adminka SandraKdyby jste mi chtěly pomoci k lepšímu životu ,nebo podpořit tyto mé nezyskové stránky,tak budu ráda,ale nejedná se o žádnou sbírku,ale je to zcela dobrovolné,děkuji.


IBAN : CZ68 30 30 0000001303050018
čú:1303050018/3030A shledáte-ly tyto stránečky alespoň trochu užitečnými ,prosím pomožte o nich informovat ostaní pomocí vložení odkazu či obrázku který najdete klinutím na odkaz níže.Vložte jej na své strányky, profily atd..aby se pomoc dostala ke všem kteří jí hledají a potřebují.

Děkuji


Pokračuj rolováním dolů

*Podstata moudrosti

Mysl člověka je mocným zdrojem energie, proto bychom se měli zaměřit pouze na Světlo.

24. května 2017 v 12:58 | Admin
Tvoří ji energie ohně, je sice neviditelná, přesto je tvůrcem všeho dočasného, co prožíváme v hmotném světě. Mysl a její ohnivé projevy se okamžitě zobrazují ve sférách vyššího světa, ať už jde o projevy všedního života, nebo o cokoliv abstraktního či dokonce bizarního. Zde jsou naše myšlenky nezničitelné a nepodléhají vlivu pozemského času. Zde se zrcadlově odráží zodpovědnost každého jedince za sebe sama. Mysl je ohnivé podstaty (tvořivá i ničivá), proto bychom se měli zaměřit pouze na Světlo. Pokud s důvěrou nahlédneme do obsáhlého světa přírodních a duchovních energií, dojdeme k poznání, že všechno souvisí se vším. Tak jako spolu navzájem koresponduje svět jemnohmotný se světem, na jehož viditelnou realitu si můžeme sáhnout.
Příroda je živá mysl, s tím souvisí přehlížený fakt, že mysl člověka není oním já, za kterou ji považujeme. Můžeme ji buď ovládat a využívat správným způsobem, nebo může ona ovládat nás. Oddělíme-li mysl a neutuchající šum rozumu od sebe samého, potom si uvědomíme všechny skryté, nadčasové tvůrčí procesy života. Uvědomíme si nežádoucí psychické energie, které nás nenápadně ovládají a oslabují. Myšlenky a emoce jsou neviditelné - v časoprostorové rovině. Avšak v nadpozemské či astrální realitě se setkávají, organizují a vytvářejí silou svých vibrací příčiny (harmonické, požehnané, chaotické či destruktivní) všeho viditelného v pozemské realitě. Z tohoto hlediska je mágem nebo čarodějkou každý z nás. V každé myšlence je skrytý podnět k realizaci ve viditelné hmotě. V časové spirále vytvářejí všechny myšlenky kritické množství energie, shromažďující se v morfických polích. Tak vzniká energie, která se následně projeví v pozemské, hmotné realitě. Vše určující je množství Světla a Lásky, které v sobě to které slovo, ta která myšlenka a ten který čin nese.

Slovo je posvátné, slova utváří celý náš život

Slovo rodičů nás provází od prvních okamžiků. Slovo učitele, slovo nadřízené autority, slovo boží, slovo politika, a v neposlední řadě slovo informačních médií. Důvěřujeme slovům ošetřujícího lékaře. Mnoho slov nám utkvělo v paměti z našich oblíbených knih či písní. Milujeme slova poezie. Slova nás utváří! Slova v nás vzbuzují nebo ničí sebevědomí. Mnohdy se spoléháme na slova přítele či světové celebrity. Jak často se spoléháme výhradně sami na sebe? Nebo na moudrost našich předků? Slova a informace vládnou světu na každém kroku - média, reklama, internet… A čert aby se v tom všem poslední dobou vyznal. Pravda, lež, konspirace, ovládání, manipulace, záměrné vyvolávání paniky ve všech možných podobách - jedno překrývá druhé!
A jak vypadá neviditelný svět myšlenek? Často jako hodně velký chaos! Svět myšlenek si představme jako morfická pole - archivy všech událostí. Připusťme, že lidská mysl je základní substancí všech forem. Šaman se dokáže napojit na energetické pole myšlenek a odečítá z něj informace. Pracuje v oblasti nadvědomí, tak se často stane, že zná odpověď na otázku pár okamžiků předtím, než byla vůbec vyslovena. Myšlenkové procesy nás všech zůstávají vibrovat v jemně energetické látce plazmatických informačních polí. Tam zůstávají navždy, tam jsou ,,analyzovány", odtud jsou odečítány každým, kdo se na informační morfická pole dokáže napojit.

Proč přírodní národy nazýváme divochy?

Přírodní národy nazýváme divochy, přitom jejich a naše mozky mají vše společné, rozdíl je však v pohnutkách, které nás ovlivňují, a to nejen sociálních. Divoši žijí naplno snahou o usmíření s přírodou, třebaže pomocí na první pohled nesmyslných rituálů. Moderní civilizaci příroda moc nezajímá, maximálně jako prostor pro relaxaci, a nebo prostor pro drancování přírodních surovin. Avšak duševní pohoda, kterou vlastní právě "divoši", je pro nás nepředstavitelná, a paradoxně narušovaná pokrokem a modernizací světa. Podle "divochů", například podle odvěké moudrosti indiánů, by mohla vzniknout nová, plnohodnotná osnova pro vyšší cíl lidstva, nový světový názor.
Zemi s modrou barvou nebe spojuje vzduch a voda, která padá z oblohy a nesena vzduchem, vrací se k zemi, vytváří řeky, které jsou pro Zemi tepnami. Voda je pro Zemi smyslovým orgánem, je krví Země. Voda je dárkyní života, příroda ví, co dělá, příroda je živá mysl. Božské vědomí přesahuje hmotný svět. Představy božských entit vznikly z lidské potřeby vysvětlit si pravidelné přírodní cykly a podstatu hmotného světa. Božské vědomí je mnohými stále považováno za pouhou iluzi. Jak vypadá takový věrohodný Bůh? Najdeme odpověď, pokud si uvědomíme, že božské myšlení a vědomí máme v podstatě všichni? Evoluci považujeme za přirozený vývoj lidského jedince i civilizace. Popisujeme ji jako přirozený vývoj, avšak pouze vědecky, racionálně, bez "božské inteligence". Přirozený vývoj ale probíhá ve velmi dlouhých časových úsecích. Je možný vývoj lidské inteligence, jakožto dlouhodobá evoluce, bez informačního servisu - kvantového, božského vědomí? Na jakém základě by probíhaly dlouhodobé změny, které nelze postřehnout ani v několika po sobě jdoucích generacích? Jde o "pouhé" záznamy v DNA? Nebo jde o na sebe navazující sebeorganizující se procesy, které vznikají a uskutečňují se zrcadlením skrze kvantové vědomí vesmíru? Skrze nesmrtelné lidské vědomí, které je podstatou všeho, a které v podstatě vesmír vytváří?
Animismus je pohanská, odvěká víra v nadpřirozené bytosti. Může se zdát na první pohled nesmyslné připisovat "živé" vlastnosti přírodě, oblakům, vodě, stromům nebo kamenům, a myslet si, že duše či duch se nachází ve všem, živém i neživém. Ale vzhledem k tomu, že vlákno života, prochází každou živou i neživou hmotou, není na nehmotné úrovni mezi přírodou a člověkem velkého rozdílu. Rostliny, stejně jako člověk, nadneseně řečeno, jsou zdravé či nemocné, stejně jako jiné bytosti, navíc mají vytvořené vlastní procesy sebeléčení, stromy si například dokáží regulovat vlastní teplotu a přizpůsobovat ji okolnímu prostředí, rozmnožují se a plodí, rostou a zanikají, komunikují mezi sebou, komunikují s okolním prostředím, reagují na energii člověka… Divoši dokáží komunikovat s vědomím přírody, a bez chemických rozborů, odečítají z druhového vědomí rostlin informace o jejich léčivých schopnostech. Jsou rostliny léčivé (a tím také nepřehlédnutelně napojené na ostatní živé tvory) jen tak sami od sebe, nebo je to dar Vyššího vědomí vesmíru?

Poznávání tajemných vlastností hmoty je novodobá ,,alchymie"

Obrazně řečeno v okultním duchu: vše viditelné sestává z pohybujících se elementárních částic, které reagují na energii myšlenek - máme-li k nějaké věci, okolnosti, rostlině, zvířeti nebo člověku pozitivní vztah, potom se tato energie projeví ve skutečnosti. Vzpomeňme na květiny, které krásně rostou a prospívají, pokud s nimi hovoříme, dotýkáme se jich a posíláme jim myšlenky lásky. Stejně působí energie strachu, závisti, nepřejícnosti, i na negativní jevy rostliny reagují. V této souvislosti si představme například, jaké zmatky nebo chaos v našem životě může způsobovat lež nebo skutečnost, že nahlas vyslovujeme něco více či méně odlišného od toho, co si skutečně myslíme v duchu.

Myšlenkové proudy v podobě energetických rezonancí vytvářejí budoucnost

Budoucnost je latentním, spícím obrazem, je představou lidské vůle, která se vždy zhmotní v tom správném, předem daném okamžiku. Potom žijeme, buď spokojeně nebo nespokojeně, v dimenzi zjeveného, materiálního světa. Energie myšlenky proudí tam, kam zaměříme energii osobní pozornosti. Myšlenky zla působí stejně jako dobře promyšlené (negativní) zaklínadlo. Upřímné myšlenky dobra, prodchnuté čistou energií srdce, působí stejně jako modlitba. Vědomí a mysl je prapodstatou všeho, myšlenky jsou emanace tvořivé nebo ničivé. Myšlenky ale nelze popírat, jde o to si je uvědomovat a myšlení podstatně zpomalit, zkvalitnit. Síla tvořivé moci myšlenkové energie je oním tajemstvím, které ochraňují a po generacích si předávají mágové, mudrcové, druidové a ostatní učenci všech starobylých světů.

Mágové jsou si vědomi, že všechny jsoucí reality se vzájemně ovlivňují a prolínají, znají frekvence různorodých realit

Lidské bytí se odehrává na fyzické, mentální a duchovní úrovni současně. Každá úroveň existence vibruje jinou rychlostí, a v tom je právě ,,problém". Nejvyšší duchovní rovina vibruje na nejrychlejší frekvenci. Zde se nacházejí, právě z důvodu rozdílných vibrací, nám neviditelné paralelní světy a bytosti tomuto světu náležející. Naproti tomu pevná hmota vibruje na nejpomalejší frekvenci. Zde tedy vzniká svět, jenž jsou naše smysly jako je zrak, sluch, čich a hmat schopné zaznamenat. Sem spadá fyzická a mentální rovina. Fyzická rovina představuje veškerou pevnou hmotu, přírodu, přírodní děje, a nám známé fyzikální jevy (světlo, teplo, magnetismus…). Mentální rovina představuje vědomí přírody, vědomí rostlin, nerostů, ale i vědomí všech známých i neznámých forem života. Sem náleží lidská mysl, mysl všech duchovních vyšších sil a mysl (inteligence) všech bytostí projevujících se nadpozemskou energií.
Všechno dohromady pochází ze společného zdroje. V rovině mentální i hmotné panují stejné vesmírné zákonitosti a principy, které jsou předurčeny k tomu, aby vytvářely mezi těmito světy harmonii a soulad, za ideálních podmínek. Osobní harmonie dosáhneme, pokud udržíme vibrace vlastních myšlenek, představ a emocí v námi zvolených pozitivních rovinách. Rozhodnout se můžeme pro rezonanci v rovině lásky, klidu, pohody, radosti, ohleduplnosti a soucitu. Tím zvýšíme hladinu vibrace vlastní životní energie a z vyšších rovin k sobě přivoláme nové, pozitivní zkušenosti. Stejně to funguje opačně, budeme-li někoho nenávidět, bude se nám zpětně zrcadlit odpuzující vibrace nenávisti, v různých podobách, v životních zkušenostech. To, že nám někdo ublížil, je pro nás negativní zkušenost - to je jedna věc. Ale tím, že budeme dotyčného nenávidět, negativně ovlivňujeme vlastní bytí, vlastní psychiku, někdy i zdraví. A konec konců dotyčné osobě je obyčejně úplně jedno, jaké emoce prožíváme, co si myslíme a jak moc se trápíme.
Někdy si ani neuvědomuje, že nám ublížil, jindy to za žádných okolností nepřizná (k vlastní škodě - z karmického pohledu). Trápíme se, ale tím ubližujeme jedině sobě! Výsledek se dostaví v návaznosti na zákon o příčině a následku. Nehledě na to, že pokud nám někdo ublíží, je z esoterického pohledu mnohem složitější, než se na první pohled zdá. Negativní zkušenosti formují náš život, učí nás a přinášejí nám poznání. Někdy dokonce vycházejí z temnot našeho nevědomí, jsou jen zrcadlovým obrazem našich vlastních (negativních) charakterových vlastností. Zrcadlení je živá skutečnost, kterou budeme striktně odmítat a popírat, dokud si neuvědomíme, že takto to skutečně funguje.
Magie SVĚTLA pracuje s universální přírodní silou. Nelze považovat magii za jakousi samospasitelnou hříčku jakýchsi podivných energií. Přírodním silám je nutné dobře porozumět a vědomě s nimi pracovat. Země a planety, Slunce a Měsíc, vesmír jako celek je jeden nekonečně velký energetický systém, který dělíme na jednotlivé vzájemně na sobě závislé menší energetické systémy. Přírodu tvoří spousta do sebe zapadajících systémů a vibračních polí, které se vzájemně ovlivňují. Kameny a skály vyzařují vibrace, stejně tak voda - od jediné kapky rosy až po oceán. Lidská společnost vytváří další, vzájemně na sobě závislé systémy, jak na vědomé, tak na podprahové úrovni.

Můžeme neviditelný astrální svět spatřit?

Můžeme jej za určitých podmínek vnímat svým šestým smyslem ale také samozřejmě spatřit. Může to být setkání příjemné ale také nepříjemné. Pro někoho uvěřitelné jen v případě autentické zkušenosti. Astrální svět je prostorem pro všechny pozitivní energie a pro všechny negativní stíny na osobní i celosvětové úrovni. Je domovem pro láskyplné bytosti, ale také pro démony vytvořené negativní psychickou energií, mentálními představami, panikou, strachem, hrůznými událostmi. Tyto odosobněné stíny občas nabývají obřích rozměrů.Potom se pro nás stávají energetickými zrcadly, odrážejícími do světa hmotného, přímo z příslušných morfických polí vše krásné a pozitivní. Ale také vše negativní, co paradoxně sami vysíláme kolem sebe a tím i do kosmického prostoru. Přesto nemusíme mít z astrálního světa strach, pokud do něj nahlédneme například ve změněném stavu vědomí. Zříme pouze to, kam nasměrujeme naše myšlenky, nadpozemskou krajinou se pohybujeme v závislosti na obsahu vlastních myšlenek, představ a vizualizací, zkrátka a dobře podle kvality našeho vědomí.

Astrální svět mohou dostatečně senzibilní lidé spatřit třetím okem

Pokud neuvěříte, nikdy jej nespatříte, za každých okolností máte vždy svobodný prostor pro vlastní pravdu. Zda jej spatříte, záleží jen na vás, na nikom a ničem jiném. Jako téměř vše v okultismu, tak i paralelní dimenze můžeme zřít a hodnotit pouze na základě osobní zkušenosti. Paralelní světy vnímáme intuitivně, vidíme jejich proporce vnitřním zrakem. Napojujeme se na ně v obrazech viděných ve spánku, při vědomém snění, při astrální projekci, a hlavně vědomím srdce. Na astrální úrovni rozvíjíme psychické schopnosti, pracujeme se sny, učíme se vnímat auru nejen všech bytostí, ale také rostlin a stromů. Také extáze je možnou cestou do nehmotného obrazu astrálního světa, změněný stav vědomí, hluboká meditace - hlavně v přírodě. Pomocí silné myšlenkové koncentrace, imaginace a vůle můžeme praktikovat astrální projekce a při této příležitosti čerpat z morfických polí vědomosti a inspiraci. Ve vysoké, ceremoniální magii, soustředěním se na magické operace a přesně dané úkony se mág vlastní vůlí napojuje na astrální světlo, na vybranou astrální bytost se kterou ,,komunikuje".
Na jasné noční obloze můžeme pozorovat střípky dávných mýtických příběhů v podobě různých souhvězdí. Starobylé mýty jsou staré jako lidstvo samo, dávají základ veškeré pozdější esoterické a duchovní filozofii. Například souhvězdí hada můžeme na obloze nejlépe pozorovat v březnu. Tato šňůra hvězd se nachází v blízkosti jedné z nejzářivějších hvězdokup na obloze. Podle legendy je bájný had tvor nesmrtelný, neustále obnovuje své mládí každoročním svlékáním kůže. Drží ho v náručí hadonoš - bůh medicíny a lékařství Asklépios, jako výraz díků za to, že bájný had pomáhal řeckému lékaři objevovat svět léčivých rostlin. Tak se napojoval na živou mysl přírody, a čerpal informace, které zpětně ovlivňují lidský rod do dnešních dnů.

Starověké civilizace obdivovali vesmír a studovali hvězdné nebe za jasných nocí s vědomím vlastní nicotnosti a s obdivuhodnou přesností. Tvořením bájných příběhů vnášeli do říše hvězd život bohů a své představy o tom, jak funguje svět. Dávali tak jména souhvězdím, tvořícím na obloze jakousi nesmazatelnou kroniku lidstva. Ve skutečnosti to, co nazýváme souhvězdí, jsou jen nahodilé obrázky. V prostoru vesmíru netvoří hvězdy žádnou ucelenou soustavu tak, jak se nám zdá při pohledu ze Země. Obraz toho kterého souhvězdí tvoří hvězdy, které jsou ve skutečnosti od sebe v ohromné vzdálenosti a dokonce se pohybují různými směry. Jejich vzájemná souvislost je vlastně jen iluzí, viděnou ze zemské roviny, přesto je neoddělitelnou a prospěšnou součástí lidského vědomí.

Podle vzoru "divochů" je přínosné vstoupit čas od času do bájného světa bohů, nadpozemských hrdinů a okřídlených tvorů v podobě nesmrtelných vládců

A dozvědět se tak něco o našich předcích, kteří již v dávnověku představovali naše charakterové vlastnosti. Neboť to nejsou vždy bytosti jen moudré a laskavé, vyznačují se všemi vlastnostmi danými do genomu lidstva. To dokazují jednotlivé příběhy vážící se k tomu kterému souhvězdí. Za jasných nocí můžeme s pokorou v srdci vzhlížet k nebesům a přemýšlet o zázraku stvoření. A donekonečna se můžeme ptát: Jsme ve vesmíru sami? Existence božských entit nevznikala pouhou představivostí, na stěnách jeskyní různě po světě najdeme malby nápadně připomínající bohy ve skafandrech a vesmírné koráby. Stejně tak v mnoha bájích a mýtech najdeme podobné odkazy, podivná vyprávění o bozích sestoupivších z nebes na Zemi. Což samozřejmě současný materialista nebo zarytý ateista přejde jen s přezíravým úsměvem, anebo si toho vůbec nevšimne.

Přijde čas, kdy konečně zboříme pomyslnou zeď mezi přírodou a (bezohledným) civilizovaným světem?


Zdroj:https://www.psychologiechaosu.cz/zahrada-carodeju/priroda-je-ziva-mysl/

Žít zítra je příliš pozdě. Žij dnes!

16. prosince 2011 v 15:47 | ADMIN webu
Starý král zemřel příliš brzy. Jeho syn ještě nedospěl. Usedl na trůn, ale bál se, že zatím není na vládnutí dost zralý. Zmocnil se ho nepříjemný pocit, že mu koruna klouže z hlavy, že je pro něj příliš velká a těžká. Sebral odvahu a své pochybnosti vyslovil nahlas. Rádci si spokojeně pomysleli: "Jestliže si uvědomuje, že toho mnoho neví a že ještě nedozrál, mohl by být dobrým králem, který si nechá poradit, pozorně vyslechne připomínky, nerozhodne neuváženě, uzná své omyly a pokusí se je napravit. Radujme se za celé království.
Král toužil po vzdělání, a tak přikázal povolat všechny učence z království, mnichy i uznávané mudrce. Některé si nechal jako rádce, jiné vyslal do světa, aby se pídili po nejrozmanitějších poznatcích tehdejšího vědění, z nichž by načerpal vědomosti a moudrost.

Někteří odjeli tak daleko, kam až země sahala, jiní se vydali po moři až za obzor. Vrátili se za šestnáct let s bohatým nákladem svitků, knih, pečetí, náčrtů a kreseb. Královský palác byl veliký, ale tak nesmírné množství knih pojmout nemohl. Vždyť jen posel, který se vrátil z Číny, přivezl na nesčetných velbloudech třiadvacet tisíc svitků encyklopedie Cchang-si a kromě toho i díla Lao-c´, Konfucia, Meng-c´a jiných známých i neznámých myslitelů.

Kvůli takovému množství spisů dal král postavit celé město. Když ho chtěl poznat, musel jet na koni. S posly byl spokojen, ale pochopil, že k přečtení a vstřebání tolika poznatků mu jeden život nestačí. Požádal tedy vzdělance, aby knihy přečetli místo něho, vybrali z nich to nejpodstatnější a z každého vědního oboru sepsali jedno srozumitelné dílo.

Uplynulo osm let, než mohli učenci králi předat knihovnu, která obsahovala pouze shrnutí nesčíslných oborů lidského vědění. Obrovskou knihovnu, která tak vznikla, prošel král pěšky. Už nebyl mladý, stáří se kvapem blížilo. Uvědomil si, že v tomto životě nemůže všechny tyto knihy přečíst a pochopit. Požádal tedy učence, kteří texty studovali, aby z každého vědního oboru vypracovali jednu stať, která shrne to nejpodstatnější.

Než byly všechny stati sepsány, uplynulo osm let. Mnozí z učenců, kteří se kdysi vypravili do světa, aby nashromáždili nejrozmanitější poznatky, už zemřeli. Měli-li mladí vzdělanci, kteří jejich práci převzali, stať sepsat, museli všechno přečíst znovu. Několikasvazkové dílo nakonec předali králi, který už byl starý, nemocný a upoutaný na lůžko. Král jednoho po druhém požádal, aby svou stať shrnul do jediné věty.

Shrnout celý vědní obor do jedné věty není snadné. Učenci na to potřebovali dalších osm let. Vznikla kniha, jež obsahovala vždycky jednu větu o každém vědním a duchovním oboru, který učenci prostudovali.
Král umíral. Starému rádci, který knihu přinesl, pošeptal: "Řekněte mi jedinou větu, která shrne všechno vědění a všechnu moudrost. Jedinou větu, než zemřu!"
"Pane", pravil rádce, "celá moudrost světa spočívá v těchto slovech": Žít a prožít každý okamžik.

autor: Martine Quentric-Seguy

"Dum vivimus, vivamus. Dokud žijeme, žijme naplno."
Latinské přísloví

"Na velikých hodinách času stojí jediné slovo: NYNÍ. Po ulici POTOM dojdeme k domu NIKDY."
Cervantes

"Neberte život příliš vážně, stejně z něho nevyváznete živí."
Bouvier

"Život je žert. To jsem si vždycky myslel, teď to vím"
John Gay- nápis z jeho náhrobku

"Moudrý člověk neříká: Budu žít. Žít zítra je příliš pozdě. Žij dnes!"
Marziale

"Život se podobá knize. Blázen v ní letmo listuje, moudrý při čtení přemýšlí, poněvadž ví, že ji může číst jen jednou."
J.Paul

"Buďte rádi, že žijete, protože život vám dává příležitost milovat a pracovat a hrát si a hledět na hvězdnou oblohu."
Henry Van Dyke
zdroj:http://psychologie.doktorka.cz
 
 

Reklama