STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Podporované zaměstnání

Ag.Pancéř.s.r.o

20. února 2009 v 20:29 | ♥Naposledy.cz♥
Nabízí zaměstnání formou jednoduchých prací ve vrátnicích, nebo recepcích, pomáhá zdravotně postiženým, největší organizace zaměstnávající zdravotně postižené po celé České republice.Podívejte se na : www.pancer.cz ozvěte se nám, my se Vám budeme snažit pomoci.

Podporované a přechodné zaměstnání

18. ledna 2009 v 17:12 | ♥Naposledy.cz♥

PODPOROVANÉ A PŘECHODNÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍFOKUS - Centrum programů pro podporu zaměstnávání (Dolákova 24, Praha8):

kontaktní osoba: Bc. Nora Kranková, Nela Beranová, DiS.,233 553 303,283 850 725, 233 551 241, linka 204 krankova@fokus-praha.cz, beranova@fokus-praha.cz www. ecn.cz/fokus

- podmínky: motivovanost k zaměstnání v běžných podmínkách, smlouva na 0,5 -1rok, mzda zhruba 20Kč/hod. Zaučení v místě, osobní podpora, konzultace, rehabilitační plán

- typy zaměstnání: chráněná místa ve Fokusu (recepce, úklid), práce v tiskárně, distribuce tiskovin, bistro v Dolákově ulici

- Kapacita:barman 3x (bistro ve Fokusu), 1 provozní, 1 uklízečka, 1 zahradnice, 5 míst v tiskárně.

Job team: podpora v hledání zaměstnání, řešení případných problémů, které při hledání vzniknou, poradenství

Sociální firma: možnost pracovního uplatnění pro duševně nemocné s PID, plat kolem 3000 Kč (Jůnův statek , Sedlec č.9, Líbeznice, psč. 25065, tel.: 284 890 582, 284 891 328, kontaktní osoba Mgr.Lenka Uhlířová (mobil 603 851 487)
Náplň práce: číšník, pomocný číšník, pomocné práce v kuchyni

1) ESET

- kontaktní osoba: Dis. Marcela Toušková

- telefon: 272 937 712, 272 916 590 (úterý)

- podmínky klienti s dlouhodobým duševním onemocněním. Klienti pracují na běžných pracovních místech, max. 4 hodiny denně po dobu 6 měsíců s podporou sociálních pracovnic.

- typy zaměstnání: aktuálně k dispozici 8 míst přechodného zaměstnávání (pochůzky, pomocné administrativní práce, úklid, přepisy dat do PC. 1 místo podporovaného zaměstnávání- úklid veřejných hřišť


3) Společnost DUHA Bolevecká 468, Praha 15

- telefon: 274 867 370

- kontakt: Mgr. Petra Vitáková, vitakova@duha.nsnet.cz

- nabídka: pomoc při hledání a udržení zaměstnání, příprava klientů na podporované zaměstnávání, podpora klientů přímo na pracovišti.


4) EMAUZSKÝ DŮM
Ant. Čermáka 4, Praha 6 (viz azyl) ……………………………224 321 873,

- nabídka.Azylový dům spojený s chráněným zaměstnáním, určený bezdomovcům,propuštěným vězňům,lidem ohroženým závislostmi,mladým lidem z DD. Podmínkou pobytu je ochota pracovat, vzdát se alkoholu a drog, vytvářet přátelské společenství.

- Kapacita 18 míst


5) KIOSEK - o.s. na pomoc obtížně zaměstnatelným -centrum: ……………………..…224 919 723

- adresa:Informační centrum soc. pomoci ve vestibulu metra B na Palackého nám., P-2


- nabídka: kurzy,přednášky, nácviky chování při ucházení se o práci,ev doprovod na výběr. řízení.

- kdy: pondělí od 15,00-16,45 hod

- pro koho: obtížně zaměstnatelní občané (věk, chronická nemoc, absolventi bez praxe, matky s dětmi….) pomoc při hledání zaměstnání


6) RYTMUS , o.s. (Bruselská 16, Praha 2) ……………………………….224 255 819, 224 251 610

- kontakt- Milada Vondráčková

- pro koho: pomoc při hledání zaměstnání ( a vzdělávání se) pro děti a dospělé s mentálním a kombinovaným postižením.(orientace spíše na mentálně postižené, jiná psychiatrická diagnóza výjimečně a pouze v kombinaci s mentálním postižením)


7) ASISTENCE o.s. V Pevnosti 4, Praha 2, ………………………..…………………. 241 404 130

- nabídka: pracovně sociální uplatnění mladých lidí s kombinovaným postižením -především pro absolventy Jedličkova ústavu (osobní asistence, podporované zaměstnávání)


8) Centrum pomoci ECAV v ČR, V Jirchářích 14, Praha 1………………….…….. 224 931 150

pomáhá při vyhledávání pracovních příležitostí pro zdravotně postižené (spíše tělesně).9) PROSAZ, Kodymova 2526, Praha 5…………………………………………………..251 614 469

vzdělávání a pomoc při zaměstnávání hendikepovaných (především tělesně).


10) Máme otevřeno?- projekt TRANZIT……………………………………………………224 914 440

program svojí náplní navazuje na program kavárny Vesmírna- umisťování pracovníků, klientů kavárny,kteří byli doposud zapojeni v pracovně tréninkovém programu do zaměstnání v nechráněných podmínkách. Viz str. 6, 15,29


 
 

Reklama
Reklama