STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Perzistentní afektivní por.

Perzistentní afektivní porucha je porucha nálady...

8. listopadu 2011 v 16:04 | ADMIN webu
Perzistentní afektivní poruchy (poruchy nálady)
Perzistující a obyčejně kolísající poruchy nálady' u nichž většina jednotlivých fází není
dostatečně těžkých' aby mohly být popsány jako hypomanické nebo lehce depresivní fáze.
Protože trvají mnoho let a často po většinu života dospělého pacienta' způsobují mu mnoho
problémů. V některých případech periodické nebo jediná manická nebo depresivní fáze
může nasedat na trvalou afektivní poruchu.
. 0Cyklothymie
Perzistentní nestabilita nálady včetně početných období deprese nebo lehké manie' avšak
žádná není natolik těžká nebo dlouhá' aby opravňovala k diagnóze bipolární afektivní poruchy
nebo periodické depresivní poruchy . Tato porucha je často přítomná
u příbuzných pacientů s bipolární afektivní poruchou. U některých jedinců s cyklothymií se
může nakonec vyvinout bipolární afektivní porucha.
Afektivní poruchy osobnosti
Cykloidní osobnost
Cyklothymní osobnost
. 1Dysthymie
Chronické zhoršení nálady' trvající alespoň několik let' které ale není natolik těžké nebo
jednotlivé periody nejsou dostatečně dlouhé' aby opravňovaly k diagnóze těžké' středně těžké
nebo lehké formy periodické depresivní poruchy .
Depresivní:
. neuróza
. porucha osobnosti
Neurotická deprese
Perzistující anxiózní deprese
Nepatří sem:
anxiózní deprese (lehká nebo nepřetrvávající)
. 8
Jiné perzistentní afektivní poruchy (poruchy nálady)
.9 Perzistentní afektivní porucha (porucha nálady) NS


 
 

Reklama