STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Periodická depresivní por.

Periodická depresivní porucha je charakterizována opakovanými fázemi deprese....

8. listopadu 2011 v 15:45 | ADMIN webu
F33Periodická depresivní porucha
Porucha je charakterizovaná opakovanými fázemi deprese' jak je popsáno v depresivní fázi
' aniž jsou v anamnéze samostatné fáze zvýšené nálady a energie (manie). Mohou
být však přítomny krátké fáze lehkého zvýšení nálady a zvýšené aktivity (hypomanie)' které
se dostavují bezprostředně po depresivní fázi' někdy vyvolané antidepresivní léčbou. Těžší
formy periodické depresivní poruchy a mají mnoho společného s dřívější
koncepcí maniodepresivity' melancholie' vitální deprese a endogenní deprese. První fáze se
může objevit v jakémkoli věku od dětství do stáří' začátek je bud' náhlý nebo pozvolný' trvání
se pohybuje od několika týdnů až mnoha měsíců. Riziko' že pacient s periodickou depresivní
poruchou bude mít také fázi manie' nikdy nevymizí úplně' avšak většinou tomu tak není.
Pokud se však vyskytne tato manická fáze' pak by se měla diagnóza změnit na bipolární
afektivní poruchu.
Patří sem:periodické fáze:
. depresivní reakce
. psychogenní deprese
. reaktivní deprese
sezónní depresivní porucha


Nepatří sem:
periodické krátké depresivní fáze
. 0Periodická depresivní porucha' současná fáze je lehká
Porucha je charakterizovaná opakovanými fázemi deprese' současná fáze je lehká' jako v
a bez anamnézy manie.


. 1Periodická depresivní porucha' současná fáze je středně těžká
Porucha je charakterizovaná opakovanými fázemi deprese' současná fáze je středně těžká' jako
v a bez anamnézy manie.


. 2Periodická depresivní porucha' současná fáze je těžká' ale bez psychotických symptomů
Porucha je charakterizovaná opakovanými fázemi deprese' současná fáze je těžká' ale bez
psychotických příznaků' a bez anamnézy manie.
Endogenní deprese bez psychotických symptomů
Periodická velká deprese bez psychotických příznaků
Maniodepresivní psychóza' depresivní typ bez psychotických příznaků
Periodická vitální deprese bez psychotických příznaků


. 3Periodická depresivní porucha' současná fáze je těžká s psychotickými příznaky
Porucha je charakterizovaná opakovanými fázemi deprese' současná fáze je těžká
s psychotickými příznaky' a bez anamnézy manie.
Endogenní deprese s psychotickými symptomy
Maniodepresivní psychóza' depresivní typ s psychotickými příznaky

Periodická těžká fáze:
. velké deprese s psychotickými příznaky
. psychogenní depresivní psychózy
. psychotické deprese
. reaktivní depresivní psychózy


. 4Periodická depresivní porucha' v současné době v remisi
Pacient měl v minulosti dvě nebo více depresivních fází' ale
v současné době nemá depresivní příznaky a tento stav se udržuje více měsíců.

. 8
Jiné periodické depresivní poruchy
. 9Periodická depresivní porucha NS
Zpět na uvodní stránku
Monopolární deprese NS
 
 

Reklama
Reklama