STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Parkinsonova choroba

Léčba Parkinsonovy nemoci

11. dubna 2014 v 17:09 | Admin

Léčba Parkinsonovy nemoci

V současné době není známa možnost úplného vyléčení Parkinsonovy choroby. Dobré výsledky však vykazuje současná medicína ve snaze o dlouhodobé potlačování jejích příznaků a zachování co možná nejvyšší kvality života pacientů. Toho se dosahuje pomocí léků a vhodné rehabilitační léčby. Pokud tyto způsoby léčby selhávají, bývá užívána též léčba neurochirurgická. Velký význam má aktivní spolupráce ze strany pacienta, dodržování cvičebních programů, správné užívání lékůa zejména chuť s nemocí bojovat a nepodléhat jejímu vlivu.

Znáte někoho, kdo trpí Parkinsonovou nemocí?
zdroj:/parkinsonova-nemoc

Další příznaky Parkinsona

11. dubna 2014 v 17:08 | Admin

Další příznaky Parkinsona

 • ochuzená obličejová mimika
 • narušení automatických obranných pohybů
 • těžko srozumitelná řeč
 • ztráta chuti k jídlu
 • depresivní nálada, úzkost
 • snížení souhybů horních končetin (například při chůzi)
 • méně časté mrkání
 • malé písmo
Dle dostupných dat je v Evropě Parkinsonovou nemocí postižen zhruba každý tisící člověk. Nejvyšší výskyt je u osob starších 60 let. Onemocnění postihuje v téměř stejné míře muže i ženy, nepatrně vyšší počet případů vykazuje mužská část populace.
zdroj:/parkinsonova-nemoc

Podstata a příznaky Parkinsonovy choroby

11. dubna 2014 v 17:05 | Admin

Podstata a příznaky Parkinsonovy choroby

Onemocnění bylo definováno roku 1817 Jamesem Parkinsonem, dle kterého je dnes i pojmenováno. Příčina onemocnění je stále nejasná. O vzniku choroby existuje celá řada teorií. Jde o nemoc především středního a staršího věku, jejíž podstatou je pomalu postupující onemocnění centrálního nervového systému. Dochází k degenerativnímu postižení oblasti buněk v mozku, čímž je způsoben úbytek nervového přenašeče dopaminu. Pokud dojde ke kritickému poklesu hladiny této látky, objeví se jeden či více klasických příznaků Parkinsonovy choroby:
 • klidový třes
 • zpomalení pohybů
 • ztuhnutí končetin
 • poruchy chůze a rovnováhy
 • zdroj:/parkinsonova-nemoc

Parkinsonova nemoc

11. dubna 2014 v 17:03 | Admin
Loňský rok, konkrétně 11. dubna, proběhl již 12. Světový den Parkinsonovy nemoci. Ač je nemoc známa dlouhou dobu, stále nebyl objeven adekvátní lék, který by nemocným pomohl zbavit se jejich obtíží.
Ačkoliv zpravidla tato nemoc neukracuje délku života pacienta, přináší s sebou řadu omezujících projevů. Snaha zjistit příčiny a najít efektivní léčbu je celosvětová.
zdroj:/parkinsonova-nemoc

Parkinsonova choroba (paralysis agitans)

25. listopadu 2011 v 15:26 | ADMIN webu
Neurodegenerativní onemocnění centrální mozkové soustavy, při kterém dochází k abnormálnímu úbytku buněk produkujících dopamin - přenašeč nervových vzruchů. Přímým důsledkem je postupná ztráta schopnosti ovládání nebo kontrolování pohybu postiženého.

Parkinsonova nemoc se nejprve projevuje třesem, později se přidávají samovolné pohyby, ztuhlost, pomalost, špatná artikulace. Nemocný se celkově "zpomaluje", i když psychicky může být zcela v pořádku. Častá únava a bezvládnost nad vlastním tělem vede postižené k depresi.Nemoc postihuje jak muže, tak ženy ve věku nad 50 let.

Propuknutí nemoci nelze dopředu předpovědět, i když současná medicína dokáže odhalit dědičné předpoklady. Spouštěčem je zřejmě mix vrozených dispozic a vnějšího prostředí. Výjimečně se vyskytuje u lidí mladších 40 let. Parkinsonovu nemoc nelze zcela vyléčit, ale existují léky, které její nástup zpomalují.¨


Část těla: hlava, končetiny, psychická
Délka léčby: dlouhodobá, nevyléčitelná
Způsob léčby: domácí léčba, nutná hospitalizace
Věk: dospělí, senioři
zdroj:http://www.vitalia.cz
 
 

Reklama
Reklama