STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU
Adminka není nyní v místnostiChat

*Život s poruchou osobnosti aneb Životopis Sandry
Sandra o sobě: Pomáhat je mé poslání


A i tobě ráda pomůžu ,ano i tobě co teď čteš tyto moje věty.Jsem ametér Peer Konzultant,to je osoba která má zkušenost s duševním onemocněním a ráda pomohu i tobě nejen přez svůj životní příběh.Jsem tu i pro tebe a záleží mi na tobě i když tě zatím neznám.Někdy stačí mít si ským promluvit,a věř že já ti budu rozumět a možná zjistíme že jsem měla ten samí problém co máš ty.Stačí když se semnou spojíš,můžeme si spolu povídat tady na mém chatu:
A věř mi jento že už to tu čteš ,teď tady tyto moje řádky, znamená že jsi na dobré cestě,máš snahu a odvahu řešit svojí situaci a to je moc dobře a já tě za to obdivuji,protože jiný zatím tuhle tvou odvahu ježtě nenašly.A až se posuneš tak daleko jako já, a jde to věř mi,třeba i ty budeš chtít být Peer konzultant, ať užamatér nebo profík a pomáhat dál druhým.Tak mi napiš a věř že všechno bude zase dobré,ničeho se neboj,protože už nejsi sám/sama, ale máš mne:-)


S láskou tvá Adminka SandraKdyby jste mi chtěly pomoci k lepšímu životu ,nebo podpořit tyto mé nezyskové stránky,tak budu ráda,ale nejedná se o žádnou sbírku,ale je to zcela dobrovolné,děkuji.


IBAN : CZ68 30 30 0000001303050018
čú:1303050018/3030A shledáte-ly tyto stránečky alespoň trochu užitečnými ,prosím pomožte o nich informovat ostaní pomocí vložení odkazu či obrázku který najdete klinutím na odkaz níže.Vložte jej na své strányky, profily atd..aby se pomoc dostala ke všem kteří jí hledají a potřebují.

Děkuji


Pokračuj rolováním dolů

*Organický halucinóza

Organické duševní poruchy,organická halucinóza..

7. listopadu 2011 v 13:09 | ADMIN webu


  • porucha, jejímž nejvýraznějším projevem jsou halucinace; akutní nebo chronická forma
  • následek organického poškození mozku

halucinóza, organická

halucinóza, organická - onemocnění vznikající následkem onemocnění somatického nebo onemocnění mozku a projevující se trvalou nebo rekurentní přítomností halucinací při neporušeném vědomí. K příčinám patří např. nádory, toxické vlivy, oboustranná slepota či hluchota, cerebrovaskulární choroby aj. Ham Thomas Hales vysl. hem, 1905-1987 - americký lékař, profesor vnitřního lékařství v Clevelandu. Výrazně reformoval výuku, zrušil přehrady mezi obory, zavedl interdisciplinární kursy a přivedl žáky k pacientům od začátku studia. Mezinárodní ohlas měly jeho poznatky o hemolytické anemii.


Kód diagnózy, podle mezinárodního značeníF060Přesný název diagnózy podle MKN-10Organická halucinózaSymptomatická kategorie diagnózy
Používaná léčiva
  • žádná relevantní léčiva nebyla nalezena
(zdroj dat: farmaceutika.info)
Organické duševní poruchy
Tato sekce zahrnuje řadu duševních poruch seskupených na základě prokazatelně společné etiologie onemocnění, poranění nebo jiného poškození mozku, které vede k mozkové dysfunkci. Většina těchto poruch začíná v dospělém nebo pozdějším věku. Zatímco některé z nich jsou podle současných znalostí ireverzibilní a progresivní, jiné jsou přechodné nebo zabírají na běžně dostupné léčebné metody.

Termín "organické" znamená, že takto klasifikovaný syndrom může být přičítán mozkové nebo systémové nemoci, kterou lze diagnostikovat samostatně. Termín "symptomatické" se vztahuje na ty organické duševní poruchy, u nichž mozkové postižení je sekundární k systémové nemoci bez mozkové patologie.

Demence je syndrom, který vznikl následkem onemocnění mozku, většinou chronického nebo progresivního rázu, u něhož dochází ke zhoršení rozličných vyšších kortikálních funkcí, jako jsou paměť (přijímání, uchovávání a vybavování nových informací), myšlení, orientace, chápání, počítání, schopnost učení, řeč a úsudek. Postižený obtížněji vnímá více stimulůsoučasně, např. je pro něho obtížné zúčastnit se konverzace s více osobami a má potíže s přesunem pozornosti z jednoho tématu na druhý. Vědomí není porušené. Zhoršení kognitivních funkcí je obvykle doprovázeno nebo mu někdy předchází zhoršení kontroly emocí, sociálního chování nebo motivace. Tento syndrom se vyskytuje u Alzheimerovy choroby, u cerebrovaskulárního onemocnění a u jiných stavů, které postihují primárně nebo sekundárně mozek.

Demence způsobuje určité snížení intelektu a obvykle i poruchu v osobních aktivitách denního života, jako jsou mytí, oblékání, jídlo, osobní hygiena, vyměšování a toaleta. Hodně záleží na sociálním a kulturním prostředí, ve kterém pacient žije, jak se toto snížení projevuje. Mohou být přítomny halucinace, bludy nebo deprese.

Diferenciálně diagnosticky je třeba odlišit depresi, která může mít rysy počínající demence, zvláště zhoršení paměti, zpomalené myšlení a nedostatek spontaneity; delirium; mírnou nebo středně těžkou mentální retardaci; stavy spojené s podprůměrnými kognitivními funkcemi, které lze přičíst těžce ochuzenému sociálnímu prostředí a omezenému vzdělání; iatrogenní duševní poruchy následkem medikace.
 
 

Reklama