STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Organický halucinóza

Organické duševní poruchy,organická halucinóza..

7. listopadu 2011 v 13:09 | ADMIN webu


  • porucha, jejímž nejvýraznějším projevem jsou halucinace; akutní nebo chronická forma
  • následek organického poškození mozku

halucinóza, organická

halucinóza, organická - onemocnění vznikající následkem onemocnění somatického nebo onemocnění mozku a projevující se trvalou nebo rekurentní přítomností halucinací při neporušeném vědomí. K příčinám patří např. nádory, toxické vlivy, oboustranná slepota či hluchota, cerebrovaskulární choroby aj. Ham Thomas Hales vysl. hem, 1905-1987 - americký lékař, profesor vnitřního lékařství v Clevelandu. Výrazně reformoval výuku, zrušil přehrady mezi obory, zavedl interdisciplinární kursy a přivedl žáky k pacientům od začátku studia. Mezinárodní ohlas měly jeho poznatky o hemolytické anemii.


Kód diagnózy, podle mezinárodního značeníF060Přesný název diagnózy podle MKN-10Organická halucinózaSymptomatická kategorie diagnózy
Používaná léčiva
  • žádná relevantní léčiva nebyla nalezena
(zdroj dat: farmaceutika.info)
Organické duševní poruchy
Tato sekce zahrnuje řadu duševních poruch seskupených na základě prokazatelně společné etiologie onemocnění, poranění nebo jiného poškození mozku, které vede k mozkové dysfunkci. Většina těchto poruch začíná v dospělém nebo pozdějším věku. Zatímco některé z nich jsou podle současných znalostí ireverzibilní a progresivní, jiné jsou přechodné nebo zabírají na běžně dostupné léčebné metody.

Termín "organické" znamená, že takto klasifikovaný syndrom může být přičítán mozkové nebo systémové nemoci, kterou lze diagnostikovat samostatně. Termín "symptomatické" se vztahuje na ty organické duševní poruchy, u nichž mozkové postižení je sekundární k systémové nemoci bez mozkové patologie.

Demence je syndrom, který vznikl následkem onemocnění mozku, většinou chronického nebo progresivního rázu, u něhož dochází ke zhoršení rozličných vyšších kortikálních funkcí, jako jsou paměť (přijímání, uchovávání a vybavování nových informací), myšlení, orientace, chápání, počítání, schopnost učení, řeč a úsudek. Postižený obtížněji vnímá více stimulůsoučasně, např. je pro něho obtížné zúčastnit se konverzace s více osobami a má potíže s přesunem pozornosti z jednoho tématu na druhý. Vědomí není porušené. Zhoršení kognitivních funkcí je obvykle doprovázeno nebo mu někdy předchází zhoršení kontroly emocí, sociálního chování nebo motivace. Tento syndrom se vyskytuje u Alzheimerovy choroby, u cerebrovaskulárního onemocnění a u jiných stavů, které postihují primárně nebo sekundárně mozek.

Demence způsobuje určité snížení intelektu a obvykle i poruchu v osobních aktivitách denního života, jako jsou mytí, oblékání, jídlo, osobní hygiena, vyměšování a toaleta. Hodně záleží na sociálním a kulturním prostředí, ve kterém pacient žije, jak se toto snížení projevuje. Mohou být přítomny halucinace, bludy nebo deprese.

Diferenciálně diagnosticky je třeba odlišit depresi, která může mít rysy počínající demence, zvláště zhoršení paměti, zpomalené myšlení a nedostatek spontaneity; delirium; mírnou nebo středně těžkou mentální retardaci; stavy spojené s podprůměrnými kognitivními funkcemi, které lze přičíst těžce ochuzenému sociálnímu prostředí a omezenému vzdělání; iatrogenní duševní poruchy následkem medikace.
 
 

Reklama
Reklama