STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Org. porucha osobnosti

Organické poruchy

18. února 2014 v 17:36 | ADMIN webu
Dělení podle MKN klasifikace:
DEMENCE
A) všechna kritéria:
 • pokles paměti je nejnápadnější při učení se novým informacím
  • mírná demence: pokles paměti je na překážku denním činnostem, ale není ještě tak závažný, aby znemožňoval soběstačný život
  • středně těžká demence: vážný handicap pro soběstačný život, nejsou schopni si vybavit zákl. informace o místě, kde se nacházejí
  • těžká demence: úplná neschopnost vštípit si do paměti nové informace, není schopen rozpoznat ani blízké příbuzné
 • pokles dalších kognitivních funkcí- úpadek úsudku, myšlení…
  • mírná demence: zhoršení výkonu v denním životě ale ještě není závislý na druhých
  • středně těžká demence: nedovoluje jedinci fungovat v denním životě bez pomoci jiných osob
  • těžká demence: nedostatek nebo úplné chybění srozumitelných představ
B) povědomí o postředí je zachováno po dobu dostatečně dlouhou k tomu, aby bylo možné jednoznačně prokázat příznaky kritéria A. Nasedají-li epizody deliria, měla by být diagnóza demence odložena
C) nejméně 1 z následujících:
 1. emoční labilita
 2. podrážděnost
 3. apatie
 4. obhroublost ve společenském vystupování
D) kritérium A průkazné alespoň po dobu 6 měsíců
DIAGNOSTIKA:
 • krevní obraz (zaměření na anémii nebo průkaz kolagenního cevního onem.)
 • biochemické vyšetření moči a RTG srdce a plic
 • metabolické vyšetření (zaměření na onemocnění ledvin, nadledvin, jater, ionty)
 • vyštření štítné žlázy
 • sérologické testy k průkazu syfilis
 • vitamín B12 v séru
 • CT, MR, SPECT
DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA:
 • zapomnětlivost při normálním stárnutí (ta ale nenarušuje podstatně denní činnosti)
 • delirium (pro něj je charakteristická kolísavost příznaků)
 • deprese (kognivní deficit se u ní objevuje rychleji, dále bývá přítomna porucha spánku, snížená chuť k jídlu, pacenti s depresí v testech odpovídají "já nevím", pacienti s demencí se v nich naopak snaží uspět
 • schizofrenie
 • mentální retardace (ta ale začíná už před 18. rokem)
 • zdroj:www.upsychiatra.czOrganické poruchy a změny osobnosti mají své projevy..

7. listopadu 2011 v 14:15 | ADMIN webu
 • porucha osobnosti která vznikla jako důsledek fyzického poškození mozku (úrazem, nádorem, infekcí...)
 • změna postojů, chování, potřeb, vzorců myšlení...¨
 • např. po určitých operacích se naruší spojení mozku s prefrontální kůrou (oblast za čelem) a člověk se pak stal emočně plochým, lhostejným a hrubým


Kód diagnózy, podle mezinárodního značeníF070Přesný název diagnózy podle MKN-10Organická porucha osobnostiSymptomatická kategorie diagnózy
Používaná léčiva
 • žádná relevantní léčiva nebyla nalezena
(zdroj dat: farmaceutika.info) Organické poruchy a změny osobnosti mají své projevy. Nemocné vyvádí z konceptu vše mimo rutinu. Jsou přecitlivělí, rozčílí se kvůli maličkostem, zvyšuje se potřeba sebepotvrzení, domnívají se, že je okolí odstrkuje či se jim posmívá, urážejí se. Rodina má o ně starost, selhává kvůli nedorozuměním, jindy žije izolovaně v obavě z nepředvídatelných událostí. Je jim trapně, stydí se, nebo je pacient agresivní a rodina se ho bojí. Vše tak vyústí do (i opakované) hospitalizace v psychiatrickém zařízení. Léčba a ošetřovatelská péče závisí na typu a stupni postižení. Ordinuje ji lékař psychiatr ve spolupráci s internistou, neurologem a rehabilitačním lékařem. Kromě sester se na ní podílí ergoterapeut, logoped i další specialisté.


 
 

Reklama