STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Odvykací stav

Odvykací stav je syndrom různě závažných a různě kombinovaných příznaků...

8. listopadu 2011 v 12:02 | ADMIN webu
Odvykací stav je:

Soubor různě závažných a různě kombinovaných příznaků, které se objevují po vysazení nebo snížení dávek psychoaktivní látky (drogy), která byla užívána opakovaně, dlouhodobě a/nebo ve vysokých dávkách. Příznaky odvykacího stavu nejsou vysvětlitelné tělesným onemocněním nebo jinou duševní poruchou. Přítomnost odvykacího syndromu je jedním z kritérií pro diagnózu závislosti. Odvykací syndrom se u různých látek liší, velmi zjednodušeně lze ale říci, že řada příznaků má opačný charakter než účinek dané látky. Např. o opioidech je známo, že působí protikřečově (při odvykacích obtížích jsou přítomny křeče), že mírní bolesti (odvykací stav je spojen s bolestivými příznaky), že působí tlumivě (při odvykacím stavu dochází k nespavosti a podrážděnosti), že vyvolávají euforii (v odvykacím stavu trpí postižení rozladami) atd. Toto pravidlo ovšem neplatí absolutně a řadu příznaků není možné si odvodit.Odvykací stav:
- byl dříve nazýván jako abstinenční syndrom
- je charakterizován rozvojem nejrůznějších somatických a psychických příznaků v důsledku náhlého vysazení látky nebo prudkého snížení pravidelné dávky
Odvykací stav:
- byl dříve nazýván jako abstinenční syndrom
- je charakterizován rozvojem nejrůznějších somatických a psychických příznaků v důsledku náhlého vysazení látky nebo prudkého snížení pravidelné dávky
odvykací stav:
a) někdy může být komplikován záchvaty křečí (až epileptický paraxysmus)

b) nebo se jedná o odvykací stav s deliriem, který je charakterizovaný kvalitativní poruchou vědomí, za klasickou delirantní triádu se považuje: zastřené vědomí, halucinace a třes. K deliriu může dojít budˇ při vysazení pravidelně užívané psycho aktivní látky (abstinenční delirium), nebo v průběhu excesu (toxické delirium), na delirantní stav bývá částečná nebo úplná amnézie

5. psychotické poruchy:
- k psychotické poruše může dojít jak v průběhu akutní intoxikace, tak krátce po jejím odeznění
- mohou připomínat schizofrenii, halucinozu nebo afektivní poruchu, charakteristické bývají halucinace (často více smyslů), záměna osob, vztahovačnost, bludy, abnormní emoce (intenzivní strach, extáze...)
- mezi psychotické poruchy patří také delirium tremens1Alkoholový odvykací stav:
  • nebo-li syndrom z vysazení (abstinenční syndrom) se vyskytuje především u osob s dlouhodobým a intenzivním abúzem alkoholu.
  • může mít podobu od nekomplikovaných odvykacích příznaků až po život ohrožující stav - delirium tremens
  • rozvíjí se během 6-48 hodin po přerušení nebo podstatném snížení příjmu alkoholu

Příznaky nekomplikovaného alkoholového odvykacího stavu

  • třes - nejčastěji rukou, zvýšené pocení, tachykardie, zvýšení tlaku krve, úzkost, vnitřní neklid, podrážděnost, malátnost či slabost, parestezie končetin, nauzea, zvracení, poruchy spánku
  • odeznívá během 3-5 dnů

Terapie alkoholového odvykacího stavu

Komplikace alkoholového odvykacího stavu

  • Epileptické záchvaty - lékem volby jsou benzodiazepiny, především diazepam; dále pak MgSO4 10% či 20% v intravenózním či intramuskulárním podání
  • progrese do deliria
 
 

Reklama