STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Odkazy pro mimopražské

Nestátní služby s ohledem na potřeby psych pacientů.

24. listopadu 2011 v 13:29 | ADMIN webu
Katalog mimopražských služeb s ohledem na potřeby psychiatrických pacientů.Sociální pomoc
Resocializace
Pracovní terapie Domeček (ruční práce, pletení košíků, kreslení, apod.)Psychiatrická léčebna Bílá Voda

790 69 Bílá Voda u Javorníka

tel. 584 413 208Užitečné kontakty.

23. listopadu 2011 v 3:04 | ADMIN webu
Katalog mimopražských služeb s ohledem na potřeby psychiatrických pacientů.

Další užitečné kontakty:

Šumperk,Zlín.

23. listopadu 2011 v 3:01 | ADMIN webu

Katalog mimopražských služeb s ohledem na potřeby psychiatrických pacientů.

šumperk

Centrum sociální pomoci
Vikýřovická 1495
787 01 Šumperk
tel. 583 224 634
Nemocnice Třinec
739 61 Třinec
tel. 558 309 111

zlín

"HVĚZDA - občanské sdružení"
Bří Sousedíků 1078
760 01 Zlín
tel. 577 216 137
Bc. Kalivodová Miroslava
- pečovatelská služba
Centrum služeb postiženým o.p.s.
Lazy VI/ 3695
760 01 Zlín
tel. 577 430 922
V roce 1996 byl zahájen Nadací Charty 77 projekt s názvem Počítače proti bariérám. Cílem projektu je zpřístupnit lidem se zdravotním postižením svět počítačů...

Otrokovice,Prostějov,Přerov,Sobotín,Šternberk.

23. listopadu 2011 v 2:58 | ADMIN webu

Katalog mimopražských služeb s ohledem na potřeby psychiatrických pacientů.

otrokovice

Centrum služeb postiženým o.p.s.
ARDIEN Digital
chráněná dílna Otrokovice
Hlavní 1161
765 02 OTROKOVICE
tel.: 577 921 551
e-mail: ardien@cspzlin.cz
- V roce 1996 byl zahájen Nadací Charty 77 projekt s názvem Počítače proti bariérám. Cílem projektu je zpřístupnit lidem se zdravotním postižením svět počítačů...
- Profese: editor, analytik, projektant, grafik, překladatel a programátor

prostějov

Nemocnice Prostějov
oddělení psychiatrie
Lidická 86
796 01 Prostějov
tel. 582 315 313
- Denní stacionář pro psychotické pacienty
ÚSP pro dospělé chronické pacienty s duševním onemocněním
Svatoplukova 7
796 01 Prostějov
tel. 582 345 935

přerov

Psychosociální centrum
nám. Přerovského povstání 1/2803
750 01 Přerov
Tel. 581 209 622
· Denní stacionář s psychoterapeutickou péčí - především psychotické dg.
· Klub denního stacionáře - volnočasové aktivity, psychosociální rehabilitace (podporován nadačním fondem "Duševní zdraví")

Sobotín

Domov odpočinku ve stáří - Diakonie ČCE
Petrov nad Desnou 203
788 16 Sobotín
tel. 583237176, 583237293, 602 389 699
- křesťanská celoroční komplexní ústavní péče
- přechodné pobyty
- spec. odd. pro lidi s Alzheimerovou chorobou

šternberk

Psychiatrická léčebna
Olomoucká 173
785 17 Šternberk
tel. 585 085 111
Klub OKNO - Šternberk
- uživatelské hnutí
- PhDr. Hana Široká, odd. klinické psychologie PL, 784 01 LitovelOpava,Ostrava.

23. listopadu 2011 v 2:53 | ADMIN webu


Katalog mimopražských služeb s ohledem na potřeby psychiatrických pacientů.

opava

Psychiatrická léčebna
Olomoucká 88
746 33 Opava
tel. 553 695 203
Charita Opava
Dům sv. Josefa
Přemyslovců 26
747 07 Opava - Jaktař
Mgr. Petr Fabián
Tel. 553 611 816, 553 612 788
Služby:
· Centrum denních aktivit
· Chráněné bydlení - Přemyslovců 26, 747 07 Opava - Jaktař, chranene.bydleni@charita opava.cz, chráněné bydlení v domě se 4 byty (2x 1+1, 2x garsonka) s individuální mírou dlouhodobé podpory soc. asistenta
· Krizová pomoc
· Podporované bydlení
· Poradna - informace, rady, aktivní pomoc v poradně, doprovázení, vyjednávání, zastupování
· Chráněné dílny sv. Josefa pro lidi s postižením - dřevodílna, textilní dílna, keramika, zahradnické pracoviště, společenské vyžití
· Linka důvěry - telefonická krizová intervence, poradenství v psychosociální oblasti, podpora, databáze služeb a institucí v regionu, písemný nebo e-mailový kontakt (internetová linka důvěry - linka.duvery@charitaopava.cz
· Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba, Klub sv. Anežky pro seniory, Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách, Středisko masážních služeb, Občanská poradna, Středisko vzájemné pomoci, Romský projekt. Od roku 2001 fungují střediska Domov Agapé (resocializační středisko pro děti od 12-15 let, které užívají návykové látky) a Denní stacionář pro děti s kombinovanými vadami Mraveneček.
Anima Opava o.s.
Tel. 603 879 505, 595 032 125
- podpora rodin, ve kterých se vyskytují lidé s duševní nemocí
- podpora a vytváření chráněných pracovních pokusů

ostrava

Fakultní nemocnice s poliklinikou
psychiatrické oddělení
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
tel. 597 371 111
Občanské sdružení MENS SANA
Skautská 1081
708 00 Ostrava 8 - Poruba
tel.: 596 918 104
Pí. Jana Langová
E-mail: ddz@ostrava.czcom.cz, menssana@menssana.cz
Rehabilitace, resocializace a reintegrace duševně nemocných
Služby:
· case management
· centrum denních aktivit - sociálně-právní poradenství, aktivační programy (kursy vaření, dance terapie, arteterapeutické aktivity, pracovní aktivity), edukační programy (kurs angličtiny pro začátečníky a pokročilé).
· Poradna - Základní sociálně-právní poradenství (poskytování informací o předpisech důchodového a nemocenského pojištění, státní sociální podpoře a dávkách sociální péče; základní právní poradenství a pomoc při sepisování podání na soudy).
· přechodné zaměstnávání - Základní sociálně-právní poradenství, poradenství v oblasti pracovně-právních vztahů, socioterapie, možnost uzavření pracovní smlouvy
· denní stacionář
Česká společnost pro duševní zdraví, pobočka Ostrava
Mlýnská 5
702 00 Ostava 2
tel. 596 115 427
- zajišťování aktivit a poradenství pro duševně nemocné
Rovnováha
Plk. Rajmunda Prchaly 4252/46
708 00 Ostrava - Pustkovec
tel. 596 913 323
- hnutí rodičů a příbuzných
Středisko pracovní rehabilitace
Elektrárenská 104
721 00 Ostrava-Svinov
tel. 596 962 073-4
Rovnováha o.s.
Plk. Rajmunda Prchaly 4252/46
708 00 Ostrava - Pustkovec
tel. 596 913 323
servis pro rodiny, klubová beseda pečovatelů o příbuzné, kteří jsou postižení

Karviná,Moravská Ostrava,Olomouc.

23. listopadu 2011 v 2:51 | ADMIN webu
Katalog mimopražských služeb s ohledem na potřeby psychiatrických pacientů.

karviná

GALAXIE O.S.
Denní stacionář pro mentálně a tělesně postižené dospělé občany
Kašparova 2987
733 01 Karviná - Hranice
Tel. 596 364 439
- i pro pacienty s psychiatrickou dg.
- připravují Centrum duševního zdraví
Ústav sociální péče Dům v Aleji
Denní zařízení pro mentálně postiženou mládež od 6 do 26 let
V Aleji 434
734 01 Karviná - Ráj
Tel. 596 311 990

Moravská ostrava

Městská nemocnice Ostrava
Příspěvková organizace
Psychiatrické oddělení
Nemocniční 20
728 80 Moravská Ostrava - Fifejdy
tel. 596 191 111

olomouc

Psychiatrická klinika FN Olomouc
I.P.Pavlova 6
775 20 Olomouc
tel. 585 851 111
Vojenská nemocnice Olomouc
psychiatrické oddělení
Sušilovo nám. 5
771 11 Olomouc
tel. 585 407 007
Integra Haná o.s.
I.P.Pavlova 12
775 20 Olomouc
tel. 585 854 188
- Psychosociální centrum, které občanské sdružení provozuje sídlí v Thomayerově ulici (areál FN)
- psychosociální centrum (volný čas)
Klub setkání Olomouc
O.S. Integra Haná
Bc. Katřina Haluzíková
Tel. 585 854 188
Kontaktní centrum v Olomouci
Sokolská 48
770 00 Olomouc
tel. 585 220 034
- pro všechny konzumenty, experimentátory i příležitostné uživatele nealkoholových drog.
Chráněné rehabilitační centrum u sv. Vincence
Řezníčkova 8
779 00 Olomouc
p. Urban Jaroslav
tel. 585 313 897
- dílna keramická, šicí, dřevodílna, výtvarný atelier, práce na zahradě, vaření
- celodenní pobyt, rekondiční pobyty
- chráněné bydlení pro 6 osob
Charita Olomouc
Wurmova 5
771 11 Olomouc
tel. 585 500 326
olomouc@caritas
Služby:
· služby pro duševně nemocné
· chráněné pracoviště kavárna Betánie - Wurmova 5, Olomouc, tel. 585 500 299, 585 500 341, cafebetanie@olomouc.caritas.cz - pracovní rehabilitace v provozu kavárny, profese: číšník/servírka, pomocný personál v kuchyni, prodavač výrobků chráněných dílen
· dům na půl cesty - Dům sv. Vincence, Řezníčkova 8, Olomouc, tel. 585 313 897, 723 827 223, vincenc.olomouc@charita.cz, 1 rok, od 15 RŽ, stabilizovaný stav - osvojování dovedností potřebné pro pozdější samostatné bydlení
· centrum denních aktivit - Dům sv. Vincence, Řezníčkova 8, Olomouc, tel. 585 313 897, 723 827 223, vincenc.olomouc@charita.cz - pracovní terapie (keramická, tkalcovská, textilní, výtvarná, dřevařská dílna), sociální terapie (rekondiční pobyty, sportovní hry apod.)
· další aktivity - charitní poradenské centrum, charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba v rodinách, azylový dům, PONIV - přeprava osob na invalidních vozíčkách, KC Khamoro - odpolední aktivity pro romské děti)
Internetová poradna
Lafayettova 9
772 00 Olomouc
tel. 585 223 967
- pro osoby se specifickými potřebami
Česká lékařská komora
Dolní nám. 38
772 00 Olomouc
tel. 572 172 261
Centrum krizové intervence
Dolní náměstí 33
772 00 Olomouc
tel. 585 223 737
Nestátní služby s ohledem na potřeby psychiatrických pacientů. Bílá Voda u Javorníka.

23. listopadu 2011 v 2:44 | ADMIN webu
Katalog mimopražských služeb s ohledem na potřeby psychiatrických pacientů.Sociální pomoc
Resocializace
Pracovní terapie Domeček (ruční práce, pletení košíků, kreslení, apod.)Psychiatrická léčebna Bílá Voda

790 69 Bílá Voda u Javorníka

tel. 584 413 208Nestátní služby s ohledem na potřeby psychiatrických pacientů.

23. listopadu 2011 v 2:39 | ADMIN webu

Katalog mimopražských služeb s ohledem na potřeby psychiatrických pacientů.
Dětské centrum duševního zdraví
Dukelská 1240, 790 01 Jeseník
tel. 584 412 151
Psychologická poradna, Psychoterapie
Tyršova 261
Tel. 584 411 411/212
Samospráva:
Město Jeseník, Masarykovo nám. 167, 790 01 Jeseník
kontaktní osoba: Zdenka Lebdušková
tel.: 584 498 127 e-mail: zdenka.lebduskova@mujes.cz
fax: 584 498 130
provozuje:
1. Domov-penzion pro důchodce, Beskydská 1298, 790 01 Jeseník (584 411 391)
ředitel: Ing. Jan Rotter
typ služby: komplex rezidenčních služeb (bez poskytování komplexní péče)
cílová skupina: osoby, jejichž zdravotní stav a věk umožňuje poměrně samostatný život ve vhodných podmínkách
kapacita: 60
1. Klub důchodců Jeseník
Tel. 584 498 142
Město Zlaté Hory, nám.Svobody 80, 793 76 Zlaté Hory
kontaktní osoba: Jarmila Helienková
tel.: 584 425 126 e-mail:jarmila.helienkova@atlas.cz
fax: 584 425 355
provozuje:
1. Domov důchodců, Hornická 579, Zlaté Hory (kapacita 36)
ředitelka: Marie Dobošová
2. Pečovatelská služba Zlaté Hory
Obec Mikulovice, 790 84 Mikulovice
tel.: 584 429 100 e-mail: info@mikulovice.cz
fax: 584 429 195
provozuje:
1. Dům s pečovatelskou službou Mikulovice
(tel. 584 429 143 - p. Koryťáková)
počet obytných jednotek: 28Jeseník nestátní služby.

23. listopadu 2011 v 2:32 | ADMIN webu
Katalog mimopražských služeb s ohledem na potřeby psychiatrických pacientů.


3. Denní stacionář pro děti s kombinovanými vadami, Seifertova 915, Jeseník
typ služby: komplex služeb, jehož cílem je zachování, či zlepšení kvality života dětí, poskytnutí úlevy pečujícím rodinám, nebo osobám blízkým
cílová skupina: děti s kombinovanými vadami
kapacita: 14
4. Sociální vývařovna
5. Ozdravné pobyty

Institut Krista velekněze, občanské sdružení, 790 69 Bílá Voda u Javorníka

kontaktní osoba: Stanislav Kunc
provozuje: Rodina pro nemocné a osamělé
typ služby: chráněné bydlení
cílová skupina: 3 - 4 osoby duševně nemocné a závislé


Sdružení zdravotně postižených v ČR, Tovární 234, 790 01 Jeseník
kontaktní osoba: František Mencner
tel.: 584 412 216
provozuje: Středisko pro poradenství a soc.rehabilitaci
typ služby: komplex poradenských služeb, rekondiční pobyty
cílová skupina: zdravotně postižené osoby


Srdíčko, občanské sdružení, Dětřichov 32, 790 01 Jeseník
statutární zástupce: MUDr. Miroslav Novotný
tel.: 584 412 462 e-mail: kriz.centrum@pvtnet.cz
provozuje: Kontaktní krizové centrum
typ služby: nízkoprahové zařízení s možností anonymního kontaktu v oblasti primární a sekundární prevence drogových závislostí, rozšířené o poskytování sociálních služeb v rámci kontaktního centra a terénních programů
cílová skupina: děti a mládež v krizových situacích, v sociální nouzi


Virtus, občanské sdružení, Seifertova 915, 790 01 Jeseník
kontaktní osoba: Petra Rýznarová
tel.: 608 824 833 e-mail: s.virtus@volny.cz
provozuje: Klub u Pátera
typ služby: nízkoprahové zařízení
cílová skupina: děti a mládež ze sociálně slabých a dysfunkčních rodin


Zahrada 2000, sdružení občanů, Dukelská 456, 790 01 Jeseník
kontaktní osoba: MUDr.Miroslav Novotný
tel.: 584 412 462, 584 412 061, 584 401 195 e-mail: cdz.jesenik@pvtnet.cz
provozuje: Sociálně rehabilitační centrum "Zahrada", Jeseník - Dětřichov
typ služby: komplex služeb: pracovní rehabilitace (košíkářství, keramika, tkaní na stavu), chráněná dílna (dřevodílna, mandl, prodejna), psychologické poradenství, volnočasové aktivity (sociální klub, arteterapie, angličtina, kreativní pohyb), informační centrum Naděje (literatura, služby v regionu, rozhovor), EEE-biofeedback centrum
cílová skupina: zdravotně postižené osoby s psychotickým onemocněním


Javorník nestátní služby.

23. listopadu 2011 v 2:30 | ADMIN webu
Katalog mimopražských služeb s ohledem na potřeby psychiatrických pacientů.


ESTER, občanské sdružení, Zálesí 111, 790 70 Javorník
kontaktní osoba: Abraham Staněk
tel.: 584 440 057 e-mail: vasek.mamula@worldonline.cz
(584 440 144 - MÚ Javorník)
provozuje: Dům Esterka
typ služby: podporované a chráněné bydlení ve 4 malometrážních bytech, sociální farma
cílová skupina: osoby s psychickými poruchami


Charita Javorník, Lidická 89, 790 70 Javorník
Ředitel: Petr Kučerka
tel.: 584 440 217 e-mail: charita.jesenik@jes.cz
provozuje:

1. Domov pokojného stáří sv. Hedviky, Vidnava 66

typ služby: komplex rezidenčních služeb - ubytování, stravování, pomoc při sebeobsluze, výchovné, vzdělávací a aktivizační služby, apod.
cílová skupina: osoby, které z důvodu věku nebo ze zdravotních důvodů nejsou schopné zajišťovat své životní potřeby ve vlastním prostředí a jejich situaci není možné vyřešit s pomocí rodiny ani využitím terénních sociálních služeb
2. Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba, Puškinova 71, Javorník
typ služby: komplex poskytování terénních sociálních služeb a zdravotní péče (stravování, zajištění chodu domácnosti, pomoc při sebeobsluze, hygieně, ošetřovatelské úkony)
cílová skupina: osoby, které ze zdravotních či jiných důvodů nejsou schopny si zajistit své životní potřeby ve svém přirozeném prostředíNestátní služby.

23. listopadu 2011 v 2:27 | ADMIN webu

Katalog mimopražských služeb s ohledem na potřeby psychiatrických pacientů.


Diakonie ČCE, středisko Javorník, Nádražní 277, 790 70 Javorník - Travná

vedoucí střediska: Jaroslav Brančík

tel.: 584 440 317, fax: 584 440 317 e-mail: diakonie.travna@iol.cz
Ředitel: Jaroslav Brančík
provozuje: Středisko realizuje dva sociální projekty. Prvním je Dům na půl cesty s resocializačním programem pro lidi se schizofrenním onemocněním. Druhým je Dům na půl cesty pro mladé lidi v krizové situaci. Oba projekty fungují na principu komunitní péče a jejich cílem je postupné zařazení obyvatel domů do samostatného života.

1. Dům na půl cesty pro schizofreniky v Javorníku - Travné ( kapacita 7)
typ služby: komplex služeb chráněného bydlení
cílová skupina: duševně nemocné osoby, převážně schizofrenici
adresa: 17.listopadu 496, Javorník
2. Dům na půl cesty pro mládež v Javorníku - Travné (kapacita 9)
typ služby: komplex služeb s cílem pomoci mladým lidem v procesu zapojování do samostatného života, poskytuje bydlení, sociální trénink
cílová skupina: mládež 15 - 26 let, bez rodinného zázemí v nepříznivé sociální situaciEGO SUM O.S., sdružení pro péči o duševně nemocné, Sv.Čecha 530, 790 70 Javorník
kontaktní osoba: Hermína Buchtelová
tel.: 584 413 208, 606 376 369
provozuje:
Chráněné bydlení pro duševně nemocné Javorník
typ služby: chráněné bydlení
cílová skupina: 6-8 osob duševně nemocných
Centrum denních aktivit, sociální poradenství - arteterapie, knihovna, relaxace apod.
adresa: 17.listopadu 496, Javorník


Havířov, Holčovice,Jeseník.

23. listopadu 2011 v 2:25 | ADMIN webu

Katalog mimopražských služeb s ohledem na potřeby psychiatrických pacientů.


havířov


Nemocnice s poliklinikou

Psychiatrické oddělení

Dělnická 24

736 39 Havířov - Město

tel. 596 491 111


holčovice


Psychiatrická léčebna

Holčovice 1

793 71 Holčovice

tel. 554 644 120


jeseníkNestátní:

Boétheia - Společenství křesťanské pomoci, O.Březiny 28/228, 790 01 Jeseník

tel.: 584 412 669 e-mail: ad.boetheia@worldonline.cz
provozuje:
Azylový dům v Jeseníku
vedoucí: Jan Zaoral
typ služby: komplex služeb - ubytování, stravování, výchovné, vzdělávací a aktivační služby, poradenství
cílová skupina: osoby v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení
kapacita: noclehárna pro muže - 10, ubytovna pro muže - 22, denní centrum - 22, ubytování pro ženy a matky v krizi - 20


Delfín - domácí péče, Fučíkova 128, 790 01 Jeseník
vedoucí: Marie Schlemmerová
tel.: 584 412 688
provozuje: Domácí ošetřovatelská péče, sociální rehabilitace a ergoterapie
typ služby: zajišťování zdravotní ošetřovatelské péče, včetně sociální rehabilitace a ergoterapie
cílová skupina: osoby, které zejména ze zdravotních důvodů nejsou schopny zajistit své životní potřeby ve svém přirozeném prostředí


Česká katolická charita Praha
Charitní domov pro řeholnice
790 69 Bílá Voda u Javorníku
tel.: 584 413 214
kontaktní osoba: MUDr.L.Kuzmenko
provozuje: Charitní domov pro řeholnice (kapacita 30)

Želiv,Bruntál,Český Těšín,Frýdek-Místek.

23. listopadu 2011 v 2:22 | ADMIN webu

Katalog mimopražských služeb s ohledem na potřeby psychiatrických pacientů.


želiv


Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod

Pobočka Želiv

394 44 Želiv

tel. 565 581 226

Severní Morava


bruntál


Archa - chráněné bydlení

793 22 Široká Niva 211

tel. 554 741 055


Domov důchodců

Okružní 16

792 01 Bruntál

tel. 554 712 611, 554 712 610, 737 431 257

- celodenní ošetřovatelská péče, rehabilitační a psychoterapeutická péče, sociálně-právní poradenství, sociální služby pro starobní a invalidní důchodce


český těšín


Komplex chráněných dílen a bydlení

Vělopolská

737 01 Český Těšín

tel. 558 748 008


frýdek-místek


Dům pokojného stáří

U Panny Marie Frýdecké

Mariánské nám. 146

738 01 Frýdek Místek

pí. Johanesová

tel. 558 632 719

· Ústav sociální péče pro mentálně postižené

· Denní stacionář pro psychicky nemocné


Charita Frýdek-Místek

Stacionář pro psychicky nemocné

K Hájku 2971

738 01 Frýdek-Místek

tel.č. +420 776 631 357

fax: 558 644 720


vedoucí zařízení: Jolana OravcováTurnov,Velká Bíteš,Žamberk,Žďár nad Sázavou.

23. listopadu 2011 v 2:18 | ADMIN webu

Katalog mimopražských služeb s ohledem na potřeby psychiatrických pacientů.


turnovSdružení pro péči o duševní zdraví

Žižkova 1276 (Alej Legií 2016?)
511 01 Turnov
e-mail: fokus.turnov@raz-dva.cz
tel: 481 321 424, 607 865 813, 606 830 072
pí. Laďka Kanclířová

- péče i o mentálně postižené

Služby:

· Centrum denních aktivit


velká bíteš


Dětská psychiatrická léčebna

U Stadionu 285

595 01 Velká Bíteš

tel. 566 531 431


žamberk


Odborný léčebný ústav Albertinum

Albertova 627

564 21 Žamberk

tel. 465 612 111

- Odborný léčebný ústav v Žamberku má Plicní oddělení (118 lůžek), Psychiatrické oddělení (36 lůžek), Léčebnu dlouhodobě nemocných (70 lůžek), ambulance: plicní s kalmetizací, alergologickou, psychiatrickou a praktického lékaře, laboratoře: mikrobiologickou, biochemickou, hematologickou a cytologickou, RTG a technickohospodářské zázemí.


žďár nad sázavou


Sociální služby města Žďáru n.Sázavou

Okružní 67

591 01 Žďár n.Sázavou 3

tel. 566 621 533Denní pobyt pro postižené děti a mládež

/p. Jaroslav Král/

Haškova 14

Žďár n.Sázavou 6

tel. 566 621 130


Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Horní 22

591 01 Žďár n.Sázavou

tel. 566 626 040· Klub pro duševně nemocné (Centrum denních aktivit)

/Mgr. Michaela Morávková/

Okružní 1

591 01 Žďár n.Sázavou 3

tel. 566 629 319, 777 755 469


- ergoterapie, arteterapie, kulturní programy, sportovní programy, výlety, přednášky, ...


· Poradna

Okružní 1

591 01 Žďár n.Sázavou 3

tel. 566 629 319


- informační servis, sociální servis, konzultace, doprovod, zastupování, pomoc při jednání na úřadech, hledání zaměstnání apod.

- pro občany s jakýmkoli duševním onemocněním, bez věkového omezení


Centrum služeb pro zdravotně postižené O.S.

Komenského nám. 12

591 01 Žďár nad Sázavou

tel. 568 841 034


. Alena Pytlíková
Trutnov,Třebíč.

23. listopadu 2011 v 2:14 | ADMIN webu

Katalog mimopražských služeb s ohledem na potřeby psychiatrických pacientů.


trutnov


RIAPS - krizové centrum

Náchodská 359

541 01 Trutnov

tel. 499 814 890

- neurotické a úzkostné poruchy, psychosomatické poruchy, poruchy vývoje osobnosti, depresivní poruchy, sexuální dysfunkce, psychotické poruchy, závislosti, poruchy příjmu potravy, somatické nemoci s psychickými problémy


třebíč


Nemocnice v Třebíči

Psychiatrické oddělení

Budějovická 625

675 31 Jemnice

tel. 568 450 728


Ing. Jaroslav Chromý - dílna

Demlova 1011

674 01 Třebíč

tel. 568 845 101

- výroba kabeláže pro elektronické měřící přístroje a slaboproudou elektroniku


Diecézní charita Brno - oblastní charita Třebíč

Leopolda Pokorného 15

674 01 Třebíč

tel. 568 821 290


· centrum denních aktivit

· kontaktní centra, nízkoprahová denní centra, pečovatelská služba, terénní programy pro uživatele drog, azylové domy


Denní stacionář pro psychotiky

Klub Paprsek naděje

Leopolda Pokorného 15

674 01 Třebíč

tel. 568 821 625


Po - Pá: 8-14 hod.

- poradenská činnost, nácvik praktických dovedností, individuální a skupinová psychoterapie
Polička,Rychnov nad Kněžnou,Semily,Svitavy.

23. listopadu 2011 v 2:10 | ADMIN webu
Katalog mimopražských služeb s ohledem na potřeby psychiatrických pacientů.


polička


CHARITA FARNÍ CHARITA POLIČKA

Vrchlického 185, Polička, tel. 461 725 552, 461 721 272

Smetanova 309, Polička, tel. 461 722 218

denní stacionář

- občanské poradenské centrum

- ošetřovatelská služba


Rychnov nad Kněžnou


Psychologická poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy


Javornická 1501, Rychnov nad Kněžnou

Tel. 494 534 204

- partnerské vztahy, prevence, pomoc, terapie manželského soužití, porozvodová terapie, rodinná terapie, vyšetření posudky,…

- Služby bezplatné

- Diskrétnost, mlčenlivost

- Spolupráce s lékaři, právníky, sociálními pracovníky


Emauzy České republiky

Ekologická 10

516 01 Rychnov nad Kněžnou


- poskytnutí ubytování a stravování pro muže bez přístřeší

- poskytnutí pracovní příležitosti pro muže od 18let, dílny truhlářů, zámečníků, elektro a autodílna, práce na zemědělském statku v Lupenici pro vlastní zásobení, pomoc při odvyku závislostí, sociální poradenství, evangelizační program

- zejména propuštění z výkonu trestu, z léčení, z dětských domovů, drogově závislí


semily


- žádné zařízení následné péče


SVITAVY


Nemocnice Svitavy


Psychiatrické oddělení

Kollárova 7


568 02 Svitavy


tel. 461 569 111Středisko psychologické pomoci


Purkyňova 14

568 02 Svitavy

tel. 461 532 604

Zahrnuje:


KROK K-centrum pro děti a mládež


· poradenství

· psychoterapie, rodinná terapie

· preventivní programy

· volnočasové aktivity


Poradna pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy


· poradenství

· psychoterapie

· sociálně-právní poradenství

· náhradní rodinná péče


Pedagogicko psychologická poradna Svitavy

Tel. 461 532 486


Psychiatrická ambulance

Tel. 461 569 248


Linka důvěry Svitavy

Pro dospělé, mládež a děti

Tel. 461 541 541


Oblastní charita


Hřbitovní 2/338

568 02 Svitavy - Předměstí

tel. 461 534 897, 461 531 086-8


Ústav sociální péče


T.G.M. 33/9

568 02 Svitavy - Předměstí

tel. 461 533 372, 461 531 863


Pardubice.

23. listopadu 2011 v 2:07 | ADMIN webu
Katalog mimopražských služeb s ohledem na potřeby psychiatrických pacientů.


Pardubice


Středisko křesťanské pomoci, O.S.


Záuční středisko pro duševní zdraví

J.Palacha 324

530 02 Pardubice

tel. 466 304 472 paní Petra Pochobradská


Denní centrum


- pro lidi s duševní i zdravotní poruchou

- kurzy - AJ, obsluha PC, šití, vaření, točení na hrnčířském kruhu, keramika, malování, řezbářství, relaxační cvičení, hipoterapie, rehabilitační plavání, relaxační bazén, divadlo, relaxační a poznávací výlety, sportovní turnaje.

- spolupráce i jinými organizacemi, př. vozíčkáři

Chráněné dílny


- Rukodělná dílna: keramika, kůže, tkaní, textilie, elektrotechnika

- Šicí dílna: oděvy, čalounění, žehlení,…

- Truhlářská dílna: nábytek, výrobky ze dřeva, truhlářské výrobky, kompletace zdravotní obuvi,…

- Úklidové práce, sezónně údržba areálu školek

Osobní asistence

- Doprovod na úřady, pomoc při kontaktování návazných služeb (Péče o duševní zdraví - region Pardubice - bydlení, zaměstnávání…), doprovod na relaxační akce volného času CDA.

Poradna

- Sociálně právní poradenství:


Poradna pro rodinu a partnerské vztahy


Centrum sociální pomoci OÚSS Pardubice

A.Krause 1995

530 02 Pardubice

tel. 466 303 688


- bezplatné služby


Linka sociální pomoci


Sedláčkova 447

530 09 Pardubice

tel. 466 415 751

- určena pro seniory, zdravotně postižené občany a rodinné příslušníky

- řeší obtížné životní situace

- kontakty na krizová centra, sociální a zdravotní služby, obvodní lékaře

- spolupracuje s pečovatelskou službou a se zdravotními službami

- zajišťuje styk s úřady


OS "Péče o duševní zdraví - region Pardubice"


Kyjevská 44

532 03 Pardubice

tel. 466 016 611


Klášterní 54, 530 02 Pardubice, tel. 466 501 458


Cílová skupina: lidé s duševním onemocněním - schizofrenie, schizoafektivní poruchy, afektivní poruchy, chronický průběh neurotických poruch, poruchy osobnosti, lehčí formy mentální retardace, organické poruchy.

Nabídka:

¨ Přechodné zaměstnávání - časově limitované (zpravidla 1 rok, pracovní doba 5 hod. denně) zaměstnání s cílem rehabilitace pracovních návyků, schopností, dovedností klienta. Klient je podporován pracovníkem sdružení, tel. 466 412 107

¨ Podporované zaměstnávání - časově neomezené zaměstnání pro klienty s cílem rehabilitace pracovních schopností a snahou o dlouhodobé udržení pracovního místa, vyjednávání se zaměstnavateli o vytvoření podporovaných pracovních míst, pomoc klientů při vyjednávání pracovních podmínek při přijetí do zaměstnání a podpora v počátečním období působení na novém pracovišti, tel. 466 412 107

¨ Podporované bydlení - bydlení ve dvou bytech na půli cesty a sociální trénink zaměřený na rozvoj psychosociálních dovedností a dalších schopností s cílem postupného zapojení do samostatného běžného života. Tato služba se poskytuje i klientům v jejich vlastních domácnostech, tel. 466 501 458.

¨ Byt na půli cesty

¨ Terénní komunitní tým - usnadňuje klientům přechod z nemocnice do domácího prostředí a kontakt s dalšími sociálními a zdravotními službami a institucemi. Pomáhá řešit problematické sociální situace, zlepšovat sociální dovednosti a komunikaci a vést domácnost. Case management - specializovaná metoda systémové práce s klientem, jeho rodinou a dalšími zúčastněnými osobami a institucemi, tel. 466 501 458.

¨ Denní aktivity - KLUB DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ (tel. 466 612 470), CAFÉ KLUB VÝMĚNÍK (tel. 466 412 107). Kluby slouží aktivnímu trávení dne, volnočasovým a zájmovým aktivitám, jsou příležitostí k navázání mezilidských kontaktů.

¨ Poradenství - poskytování informací o právech a povinnostech klientů, nabízí možnosti řešení problémů nebo životních situací, napomáhá tyto možnosti realizovat. Klub duševního zdraví, Štrossova 964, Pardubice, pondělí 8:00 - 9:00 hod., nutné se předem objednat.

¨ Case management

¨ Osvětová a vzdělávací činnost - vzdělávací, osvětové činnosti pro profesionály i pro veřejnost.

¨ Spolupráce v oblasti psychosociální péče - vytváření komplexní a návazné sítě psychosociálních služeb v Pardubickém regionu.


Klub pacientů

Štrossova 964

530 02 Pardubice

tel. 466 501 458


Resocializační klub Výměník

Mladých 325

530 03 Pardubice

tel. 466 412 107


Nemocnice Pardubice

OS Péče o duševní zdraví

Kyjevská 44

532 03 Pardubice

tel. 466 016 611


- Denní psychiatrický stacionář


Kolumbus - Sdružení uživatelů služeb duševního zdraví

Na hrádku 2574

530 02 Pardubice

tel. 466 511 403, 604 455 005

- sdružení uživatelů a ex-uživatelů psychiatrické péče


O.S. pro pomoc zdravotně postiženým "Apolenka"

Bělobranská Dubina 1080

530 12 Pardubice

tel. 466 261 739


předseda: Vladimíra Houdová

Aktivity:

· Hiporehabilitace

· Chráněná dílna

· Volnočasové aktivity


Krizové centrum AD

Jungmannova 2550

530 02 Pardubice

tel. 466 510 160

- neurotické a úzkostné poruchy, psychosomatické poruchy, poruchy vývoje osobnosti, depresivní poruchy, sexuální dysfunkce, psychotické poruchy, závislosti, poruchy příjmu potravy, somatické nemoci s psychickými problémy
Nová Paka,Nové město na Moravě,Nové město nad Metují.

23. listopadu 2011 v 2:04 | ADMIN webu
Katalog mimopražských služeb s ohledem na potřeby psychiatrických pacientů.


nová paka


Okresní nemocnice Jičín

Psychiatrické oddělení

Opolského 144

509 43 Nová Paka

tel. 493 721 011


nové město na moravě

Sdružení Nové Město na Moravě

Žďárská 68

592 31 Nové Město na Moravě

tel. 566 617 199


- osobní asistence

- centrum rodinné a poradenské pomoci

- občanská poradnanové město nad metují


Římsko-katolická farnost, děkanství Nové Město nad Metují

Husovo náměstí 1228

549 01 Nové Město nad Metují

491 472 127, 491 470 091

- psychosociální pomoc, péče o bezdomovce


Psychiatrické oddělení nemocnice

T.G.Masaryka 367

549 01 Nové Město nad Metují

tel. 491 474 169


Denní stacionář při psychiatrické ambulanci

T.G.Masaryka 367

549 01 Nové Město nad Metují

tel. 491 474 169

- Po - Pá 8:00 - 14:00 hod., 6 týdnů, max. 8 pacientů

- Indikace: neurotické poruchy, psychosomatické poruchy, poruchy osobnosti. Ne psychotické poruchy, závislosti!
Náchod, Nechanice.

23. listopadu 2011 v 2:01 | ADMIN webu
Katalog mimopražských služeb s ohledem na potřeby psychiatrických pacientů.náchod


BETANIE - Evangelický domov, středisko diakonie ČCE v Náchodě

Špreňarova 1053

547 01 Náchod

tel. 491 423 154


- trvalý pobyt pro muže a ženy se zdravotním handicapem

- sociální rehabilitace, smysluplný život klientů, komplexní péče včetně rehabilitace a ergoterapie

- spíše zdravotně postižení, osoby s kombinovanými vadami


Centrum duševního zdraví, ordinace pro dítě a rodinu

Elišky Krásnohorské 672,

547 01 Náchod

tel. 491 427 150, 491 427 159

- léčba psychických poruch, s hlavním zaměřením na poruchy typické pro dětství a dospívání, návykové poruchy, primární a sekundární prevence v oblasti drogové závislosti, poskytnutí individuální a rodinné psychoterapie

- děti a mládež, ohrožená mládež


Psychoterapeutická poradna

Denisovo nábřeží 669

547 01 Náchod

tel. 491 474 390

- neurotické a úzkostné poruchy, psychosomatické poruchy, poruchy vývoje osobnosti, depresivní poruchy, sexuální dysfunkce, psychotické poruchy, závislosti, poruchy příjmu potravy, somatické nemoci s psychickými problémy


nechanice


Léčebna návykových nemocí

Detašované pracoviště

Vaňhalova 224

503 15 Nechanice

tel. 495 800 951
Koněšín,Litomyšl,Moravská třebová,Myslibořice.

23. listopadu 2011 v 1:58 | ADMIN webu
Katalog mimopražských služeb s ohledem na potřeby psychiatrických pacientů.


koněšín


Circle of Life O.S.

Mgr. Marcela Trumpešová

Koněšín 24

675 02 Koněšín

tel. 568 888 090, 568 888 070- Doléčování, chráněné bydlení, chráněné pracovní programy a rekvalifikace


Litomyšl


Christoffelova slepecká misie - CBM


A. Tomíčka 49

B. 570 01 Litomyšl


Domov důchodců 1A2


Zámecká 500

570 01 Litomyšl


Pečovatelská služba


J.E.Purkyně 1126

570 01 Litomyšl

tel. 461 612 451


MORAVSKá Třebová


Sociální služby


Svitavská 8

571 01 Moravská Třebová

tel. 461 318 253, 461 311 439


myslibořice


Diakonie českobratrské církve evangelické

Myslibořice 1

675 60 Myslibořice

tel. 568 864 321- domov odpočinku ve stáří

- domov odpočinku ve stáří - oddělení pro dementní

Chrudim,Jičín,Jihlava.

23. listopadu 2011 v 1:55 | ADMIN webu
Katalog mimopražských služeb s ohledem na potřeby psychiatrických pacientů.


chrudim


O.S. RYTMUS

Agentura pro podporované zaměstnání

Městský park 274

537 01 Chrudim IV.

tel. 469 621 599, 469 655 235,

fax. 469 621 599jičín


Sociální služby Města Jičína

Pečovatelská služba

Přátelství 391

506 01 Jičín

kontakt: Markéta Eberlová, tel. 493 535 517, 604 836 075

- denní stacionář - středisko služeb sociální pomoci


jihlava


Psychiatrická léčebna Jihlava
Brněnská 54
586 24 Jihlava 1
Telefon: +420 567 301 641, 567 552 111
Email:pljihlava@ipa.cz <mailto:pljihlava@ipa.cz>


Denní stacionář při PL Jihlava

OS Vor

Brněnská 54

586 01 Jihlava

tel. 567 552 147-8

www.plj.cz


pí. Sabina Charamzová, Mgr. Martin Šťastný

Spádovost: Jihlava - převážná část, malá část klientely Pelhřimov, Žďár nad Sázavou, Třebíč.

Seznam služeb v organizaci:

Denní stacionář (zdravotnické zařízení) - klienti s dlouhodobým psychotickým onemocněním (okruh diagnóz F20, F30), mohou to být klienti v akutním stavu i v remisi starší 18 let. Společenské vyžití, setkávání, poskytování informací, besedy. Rehabilitační pobyty a výjezdy: 10 - 30 klientů dle charakteru akce. Vydávání svépomocného časopisu Jiný svět. Kurzy anglického jazyka.

Case management - může být poskytován podle potřeby trvale, po - pá vždy po domluvě; indikace jako u DS

Poradna - poskytování informací z oblasti duševní nemoci a duševního zdraví zaměřených na konkrétní situaci klienta s možností nabízet řešení a napomáhat při jejich realizaci; informace o právech a povinnostech uživatelů psychiatrické péče. Materiály s problematikou duševních nemocí, adresáře institucí z oblasti zdravotní a sociální, po konzultaci nasměrování k odborníkům v dané oblasti, forma poradenství "občan občanovi".

Psychiatrická ambulance

Svépomocné aktivity v organizaci:

Klub Denního stacionáře PL Jihlava

kontaktní osoba: Vendula Slámová, DS PL Jihlava, Brněnská 54, 586 24 Jihlava


Diakonie evangelické církve metodistické

Středisko křesťanské pomoci

Církevní organizace

Táňa Kuklová, p. Jurkovič

Čajkovského 9

586 01 Jihlava

Tel. 567 307 907


- Azylový dům pro muže


Středisko křesťanské pomoci-Naděje pro život

Církevní organizace

Ctirad Hrubý

Žižkova 108

586 01 Jihlava

Tel. 567 331 452


- Azylový dům pro matky s dětmi


HORIZONT - výrobní družstvo

R.Havelky 21

586 01 Jihlava

pí. Hana Delínová


tel. 567 323 525

- montážní práce na ručních lisech, výroba čalouněných taburetek, ruční montážní práce

- výroba zavářkových a přílohových těstovin


Život 90

Žižkova 89

586 01 Jihlava

tel. 567 310 837

- pomoc všem seniorům, kteří jsou osamělí nebo bývají převážnou část dne sami doma, nající zdravotní problémy.


Oblastní charita Jihlava

Brněnská 28

586 01 Jihlava

tel. 567 321 908-9

- charitní ošetřovatelsko-pečovatelská služba v rodinách

- charitní domovy pokojného stáří

- centrum prevence drogových závislostí

- kontaktní centrum

- prodejna charity

- integrační tábor pro postižené děti

- klubovna pro romské děti a mládež

Dešov,Havlíčkův Brod,Hradec Králové.

23. listopadu 2011 v 1:52 | ADMIN webu
Katalog mimopražských služeb s ohledem na potřeby psychiatrických pacientů.


dešov


DIANA-agentura pro komplexní domácí péči

Dagmar Prokešová
Dešov 109
675 33 Dešov
Tel. 568 443 341


- Fénix-komplexní systém zdravotních a sociálních služeb v domácím prostředí
Havlíčkův Brod
Psychiatrická léčebna

Rozkošská 2322
580 23 Havlíčkův Brod
Tel. 569 478 111, fax: 0451/218 42

- i denní stacionář

- 3 uzavřené programy:

· "N" - kontakt: prim.MUDr. Suchomel, tel. 569 478 282, psuchomel@plhb.highlands.cz

· "D" - kontakt: MUDr. Roubal, tel. 569 478 287, jroubal@plhb.highlands.cz

· "eSko" - kontakt: Mgr. Chalupa, tel. 569 478 389, tchalupa@plhb.highlands.cz


HOPDN - Hnutí na ochranu práv duševně nemocných

p. Bohuslav Odvářka
tel. 606 882 173


FOKUS Vysočina

Sdružení pro péči o duševní zdraví

Rozkošská 2331,
580 01 Havlíčkův Brod
tel./fax: 569 425 458- Ing.Mainer, J.Lukášová
569 426 657- sociální centrum - Bc.Kufrová
569 421 845 - K-centrum - Mgr. Havlík
e- mail: fokus.havlbrod@worldonline.cz
kcentrum@kcentrumhb.czká 2331, P.O.BOX 35, 580 01 Havlíčkův Brod, tel.: 0451/ 426 657
fokus.havlbrod@worldonline.cz

Služby:

· Byt na půl cesty

· Chráněná dílna

· Podporované bydlení

· Poradna


Oblastní charita Havlíčkův Brod

B.Němcové 188

580 01 Havlíčkův Brod

tel. 569 426 070

- charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba

- charitní domov pro matky s dětmi

- mateřské centrum Zvoneček

- poradna pro ženy a dívky

- občanská poradna

- informační centrum

- dobrovolnické programy

- humanitární pomoc do zahraničí


hradec králové


ACHAT

E.Beneše 1549
500 12 Hradec Králové
tel. 495 229 511
PaeDr. Anna Chaloupková

- speciální poradenství a psychoterapie pro školu, děti a dospělé

- diagnostika a poradenství v oblasti speciální pedagogiky, psychoterapie individuální a skupinová, hypnoterapie, relaxace, logopedie, znaková řeč

- spíše děti a mládež


Centrum dětské a dorostové psychiatrie a rodinné terapie Hradec Králové

Dlouhá 104
500 03 Hradec Králové
Tel. 495 510 527, 603 460 700

- psychoterapie individuální, rodinnou, skupinovou, partnerské poradenství a sociálně orientovaná psychoterapeutická intervence

- děti a mládež, rodiny s dětmi, osoby v krizi


Klinika psychiatrie FN a LF UK

Hradecká 1132
500 36 Hradec Králové
tel. 495 831 111

- denní stacionář: uzavřený a otevřený program

- kontaktní osoba: MUDr. Vladislava Tvrdá, tel. 495 832 224Středisko komplexní terapie psychosomatických poruch

MUDr. Hadaš Lubomír
500 00 Hradec Králové
tel. 605 714 948

- neurotické a úzkostné poruchy, psychosomatické poruchy, poruchy příjmu potravy, somaticky nemocní


Psychoterapeutická poradna

Poliklinika II
Bratří Štefanů 895
500 03 Hradec Králové
tel. 491 474 390

- neurotické a úzkostné poruchy, psychosomatické poruchy, poruchy vývoje osobnosti, depresivní poruchy, sexuální dysfunkce, psychotické poruchy, závislosti, poruchy příjmu potravy, somatické nemoci s psychickými problémy


Centrum pro zdravotně postižené Královéhradeckého kraje

Fráni Šrámka 1647
500 02 Hradec Králové
tel. 495 538 867

Centrum pro duševní zdraví

Tel. 495 538 867, 604 818 011

Mgr. Pavla Merková

- program pro rehabilitaci a resocializaci duševně nemocných, nabídka ergoterapie, arteterapie, skupinové terapie, konzultace se sociální pracovnicí, s psychiatrem a psychologem, relaxační cvičení, psychoedukační programy


Centrum sociální pomoci a služeb (CSPS)

okresu Hradec Králové
Souběžná 1746
Tel. 495 272 123
Aktivity:

· Služby sociální péče (pečovatelská služba, domovinka, středisko osobní hygieny, prádelny)

· Služby psychosociální intervence (občanské a sociální poradenství 495 272 123, linka důvěry 495 273 259, středisko pro partnerské, osobní a rodinné vztahy - spory 495 265 015)

· Azylové pobyty (středisko dětské sociální péče)

· Organizování seniorské svépomoci, tel. 495 272 123

· Sociální terapie

· Sociálně aktivizační programy pro klienty pečovatelské služby

Další "pobočky" v těchto městech:

Nový Bydžov, Dům s pečovatelskou službou - Duha, Fučíkova 873, tel. 495 491 180

Dům s pečov. Službou, U památníku 1204, tel. 495 493 967

Dům s pečov. Službou, Karlova 210, tel. 495 493 487

Třebechovice pod Orebem, Dům s pečovatelskou službou, Týnišťská 543, tel. 495 592 283

Smiřice, Dům s pečovatelskou službou, Příční 159, tel. 495 422 704

Nechanice, Středisko osobní hygieny, Palackého 60, tel. 495 441 080


Charita

Oblastní charita Hradec Králové

Na Hradě 92
500 01 Hradec Králové
Tel. 495 513 780

· ošetřovatelská služba v domácnostech

· pečovatelská služba v domácnostech

· azylový dům pro muže

· sociální šatníkZnojmo,Broumov.

23. listopadu 2011 v 1:45 | ADMIN webu
Katalog mimopražských služeb s ohledem na potřeby psychiatrických pacientů.


znojmo


Okresní nemocnice s poliklinikou

psychiatrické oddělení

Vídeňská 8

670 35 Znojmo

tel. 515 215 111


CHARITA DIECÉZNÍ BRNO - OBLASTNÍ CHARITA ZNOJMO

Dolní Česká 1/313

662 02 Znojmo

· ošetřovatelská služba (tel. 515 261 191)

· denní stacionář (tel. 515 244 439)


Charitní dům sv.Damiána

Mašovická 10/3167

669 02 Znojmo - Hradiště

tel. 515 220 755, 515 220 204

· domov pro matky v tísni

· chráněné dílny


Øzařízení není určeno přímo pro psychiatrické pacienty; slouží invalidním osobám celkově, zejména se ZPS, mentální postižení, kombinované vady


CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Rudoleckého 23/858

662 02 Znojmo

tel. 515 223 592

· středisko osobní hygieny

· denní stacionář


Bezručova 9 / 932

662 02 Znojmo


· dům s pečovatelskou službou


Dukelských bojovníků 150/3460

662 02 Znojmo


· dům s pečovatelskou službou


Jarošova 26/1439

662 02 Znojmo


· azylový dům


Přímětická 42 / 1789

662 02 Znojmo


· dům s pečovatelskou službou


Øzařízení není určeno výlučně pro klienty s psychiatrickou dg.

Východní Čechy


broumov


Diakonie Broumov

Soukenická 15

550 01 Broumov

tel. 491 524 342


- přechodné sociální ubytování a pracovní integrace bezdomovců

- poskytnutí krátkodobého i dlouhodobého ubytování osob bez přístřeší, kteří jsou ochotní podílet se prací na činnosti střediska

- zejména bezdomovci, lidé bez přístřeší, propuštění


Kroměříž,Slavkov u Brna,Vyškov.

23. listopadu 2011 v 1:42 | ADMIN webu
Katalog mimopražských služeb s ohledem na potřeby psychiatrických pacientů.


kroměříž


Psychiatrická léčebna v Kroměříži

Havlíčkova 1265/46

767 40 Kroměříž

tel. 573 314 111, 573 314 302


slavkov u brna


Psychiatrická léčebna

Polní 470

684 01 Slavkov u Brna

tel. 544 221 810


vyškov


Středisko sociálních a rodinných služeb Vyškov

1. Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež

Tyršova 29

682 01 Vyškov

tel. 517 333 910, 732 775 601

Mgr. Mikšíkováv Hana

stacionar@acvyskov.cz

- denní stacionář pro děti a mládež 5-26 let, výjimečně déle

- denní pobyt /kapacita 22 klientů/

- možno zařadit i klienty s psychiatrickou dg.

- zřizovatel: Jihomoravský kraj Brno


2. Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Smetanovo nábřeží 27

682 01 Vyškov

tel. 517 333 909


Mgr. Virginia Kočárová

- poradenské a psychoterapeutické služby


3. Pečovatelská služba

Tyršova 29

682 01 Vyškov

517 333 503


vedoucí: Marie Pýchová

- dovážka obědů, včetně víkendů a svátků

- nákupy potravin

- úklid domácnosti

- donáška léků

- dohled

- úkony osobní hygieny v domácnostech klienrů

- atd.


ÚSP pro muže a ženy s psychiatrickou dg. a alkoholiky

Čtvrtníčkova 1

682 01 Vyškov

tel. 517 348 547


Brno a další odkazy..

23. listopadu 2011 v 1:40 | ADMIN webu
Katalog mimopražských služeb s ohledem na potřeby psychiatrických pacientů.

Brno


Sdružení Práh

Tuřanská 12

620 00 Brno
tel.: 545 219 086 - vedení sdružení, chráněné dílny
tel.: 545 229 339 - sociální centrum
fax: 545 219 086
e-mail: prah@atlas.cz

Pí. Kateřina Polanková

·sociální centrum

·klub volnočasových aktivit - centrum denních aktivit - asistenční služba, základní a odborná, sociální rehabilitace, poradenství, hipoterapie, tělesná terapie, dramatický kroužek, arteterapie, angličtina, muzikoterapie, domácí video, výlety, výstavy atd.

·chráněné dílny šicí- výroba hraček, šití na stroji, výroba bytových doplňků


·chráněné bydlení- byt na půli cesty - Nácvik dovedností: hospodaření s penězi, strukturování času, zvládání domácích prací (vaření praní aj.), sebeobsluha. Klienti bydlí ve 4 pokojích(jednolůžkové a 1 dvoulůžkový), k dispozici společenská místnost, kuchyň.

·podporované bydlení- Pro klienty bydlící samostatně nebo pro ty, kteří plánují samostatné bydlení: pomoc se zvládáním chodu domácnosti (vaření, praní aj.) a s dalšími záležitostmi souvisejícími s bydlením (placení nájemného a energií, kontakt s úřady aj.). Schůzky s klienty probíhají doma nebo i jinde dle domluvy.


·psychoterapeutické služby

·osobní asistence

·edukativní programy pro klienty a příbuzné

·spolupráce s PL Černovice a jinými zdravotnickými a sociálními zařízeními

·spolupráce s orgány státní správy

·funguje zde svépomocná aktivita: divadelní spolek

·AMICUS- hnutí rodičů a příbuzných, tel 732 258 727, p. Vlastimír Ryšavý - rysavy@wthg.czPODANÉ RUCE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

Hapalova /22

621 00 Brno - Řečkovice

Tel. 541 227 704-denní psychiatrické sanatorium ELYSIUM (elysium@sky.cz)

-poradenství, konzultace, zprostředkování kontaktů, psychoterapie, sociální práce, ambulantní péče, psychiatrická konzultace, methadonový program

-prevence a léčba závislostí především na nealkoholických návykových látkách

-terapeutická resocializační komunita pro nealkoholové závislosti Podcestný Mlýn Kostelní Vydří 64, 380 00 Dačice, tel. 603 962 519

-Dům na půl cesty, Milíčova 5, 639 00 Brno, tel. 549 211 278 - pro klienty po absolvování resocializační terapeutické komunity

-denní psychoterapeutické sanatorium NEXILIS (pro uživatele nealkoholových drog)Kontaktní centrum Drug Azyl

Vídeňská 3

639 00 Brno

tel. 543 249 343

-pro všechny konzumenty, experimentátory i příležitostné uživatele nealkoholových drog.Právní poradna

Vídeňská 3

639 00 Brno

tel. 543 249 343

Mgr. Tomáš Hromek

-bezplatné právní poradenství (zdarma)

-anonymní právní poradenstvíKrizové centrum psychiatrické první pomoci

Jihlavská 20

625 00 Brno

tel. 543 192 333

-poradenství, konzultace, krizová intervence, ambulantní péče, psychoterapie

-psychiatrická pomoc v akutních krizových situacích

-ambulantní péče

-pobyt s terapeutickou pomocí, max. 5 dnůPL Černovice

Húskova 2

618 00 Brno

tel. 549 123 404

-psychoterapie, detoxikaceCentrum sociální prevence CESOP

Celní 3

602 00 Brno

tel. 543 210 670, 602 790 567

-ošetření, ubytování, azylLinka naděje

Psychiatrická klinika FNsP Brno - Bohunice

Jihlavská 20

625 00 Brno

tel. 05/32 33 33

-psychologická a psychiatrická krizová intervence po telefonu, při akutních stavech, depresích, naléhavé potřebě poradenství i v nočních hodinách.


Brno ježtě odkazy...

23. listopadu 2011 v 1:37 | ADMIN webu
Katalog mimopražských služeb s ohledem na potřeby psychiatrických pacientů.

Chráněné bydlení sv. Michaela

Žabovřeská 6

603 00 Brno

tel.543 247 962Domov sv. Markéty

Dům sociálního bydlení

Staňkova 47

612 00 Brno

tel. 541 240 087-9


ARCANA-společnost pro zdraví, krásu a duchovní rozvoj


J. Uhra 12

602 00 Brno

tel. 05/74 91 39

Kounicova 23, 602 00 Brno, tel. 541 243 680

-soukromá psychologická ambulance, která provozuje psychologická vyš., terapii duševních a nervových poruch, grafologii, poradenství.Psychiatrická léčebna


Húskova 2

618 32 Brno

tel. 548 123 111

Klub doléčovací ambulance PL v Brně

Tel. 548 123 455
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno-Bohunice


Jihlavská 20

639 00 Brno-Bohunice

tel. 547 191 111

-ambulance pro léčbu závislostí

-ambulance pro poruchy příjmu potravy

-psychosomatická poradna

-krizové centrumFN U sv. Anny v Brně

Sexuologické odd.

Výstavní 17

656 91 Brno

tel. 543 181 111Vojenská nemocnice Brno

Zábrdovická 3

636 00 Brno

tel. 541 181 111Pedopsychiatrický stacionář


Horova 28

Brno

tel. 05/744 488Magistrát města Brna


Odbor sociální péče

Malinovského nám. 3

602 00 Brno

tel. (spojovatelka): 542 171 111

·Oddělení péče o rodinu a dítě

·Péče o staré a těžce zdravotně postižené

·Zařízení sociální péče

·Státní sociální podpory

·Civilní služby, odborná pomoc a kontrola

·Sociální rehabilitace

·Spolupráce a rozvoj

·Poradce pro národnostní menšiny.

Brno další odkzy

23. listopadu 2011 v 1:35 | ADMIN webu

Katalog mimopražských služeb s ohledem na potřeby psychiatrických pacientů.

BrnoCentrum sociální prevence

Brno

Tel. 543 241 232


Oblastní charita

Sociálně právní poradna

Joštova 4

602 00 Brno

tel. 542 211 033


Diakonie ČCE - středisko v Brně

Hrnčířská 27

602 00 Brno

tel. 549 242 279

- poskytuje pečovatelskou, v menší míře ošetřovatelskou službu v domácnostech. Péči zajišťují odborné pečovatelky ve všední dny od 7 do 17 hod. Denní centrum - domovinka (tel. 541 248 401)- nabízí ve všední dny od 7 do 17 hod. (po domluvě i déle) péči seniorům, lidem s handicapem a osamělým osobám, lidem po cévní mozkové příhodě pak odbornou rehabilitační a logopedickou péči. Zjišťuje rovněž respitní péči u lidí s Alzheimerovou chorobou.


Spondea o.p.s.

Štefánikova 1

602 00 Brno

tel. 541 213 732

- pro děti a mládež


Brno.

23. listopadu 2011 v 1:25 | ADMIN webu
Katalog mimopražských služeb s ohledem na potřeby psychiatrických pacientů.


Brno


Sdružení FILIA


Kamenná čtvrt 111

639 00 Brno

Tel.+fax: 543 233 459, 604 805 366

Tel.+zázn.: 543 236 600Jedná se o občanské sdružení, které je nestátní, neziskovou a necírkevní organizací a poskytuje služby v humanitární sféře od r. 1994.

Stacionář "Kamenka" - denní docházka zdravotně postižených lidí, především mladšího věku (mentální a duševní postižení, kombinované vady), resocializační aktivity, pracovní terapie- především v keramické dílně, arteterapie, ruční práce, dramatické činnosti, výuka vaření, výuka na PC, opakování pedag. znalostí, zvyšování fyzické kondice, prezentace na soutěžích a výstavách, možnost pobytu v integračním klubu a na ozdravných táborech, příležitostný menší výdělek. Dovážení obědů.

· Canisterapie - léčba zdravotně postižených dětí pomocí kontaktu se saňovými psy. Ozdravné táborové pobyty, nové formy sportů.

· Klubová činnost s integračním programem (prevence kriminality)

· Pomoc dětem z dětských domovů

· Akce pro děti (oslavy Mikuláše, besídky, koncerty,…)

· Každoroční výstava výrobků zdravotně postižených, účast na festivalech, soutěžích, abilympiádách.


Centrum prevence

Miličova 5

639 00 Brno

tel. 549 211 278

- přednášky a besedy, peer programy, nabídka aktivit volného času, dramatická výchova,... pro žáky a studenty od 7. tříd ZŠ po poslední ročníky SŠ


Nadace Samaritanus

Libušina třída 13, 623 00 Brno, tel. 544 216 707

Šilarova 2, 628 00 Brno, tel. 544 216 707

- nestátní, neprofitní, nezávislá organizace tvořená dobrovolnými aktivisty i profesionálními pracovníky, kteří se sdružili k uskutečňování humanitárních programů pro zdravotně postižené, staré a sociálně slabé občany.


Effeta Brno
Holzova 7

628 00 Brno-Líšeň

tel.544 211 001

- ment.postižení nebo autismus

- staří lidé


Naděje O.S.

Velkopavlovická 13

629 00 Brno

tel. 544 234 687

- pro staré lidi
Boskovice,Brany.

23. listopadu 2011 v 1:18 | ADMIN webu
Katalog mimopražských služeb s ohledem na potřeby psychiatrických pacientů.
boskovice


Betany Boskovice
Dukelská 12

680 01 Boskovice

tel.516 453 829

- kombinované vady vč.modelového bydlení


branky


Dětská psychiatrická léčebna

Branky 202

756 45 Branky

tel. 571 637 014
Veselá na Pelhřimovsku,Blansko.

23. listopadu 2011 v 1:15 | ADMIN webu
Katalog mimopražských služeb s ohledem na potřeby psychiatrických pacientů.

Veselá na pelhřimovsku

Psychoterapeutická komunita ve Veselé

- léčba psychoneurotických a psychosomatických poruch
- délka terapie: 2 měsíce
- počet klientů: 30 (muži i ženy)
- náklady: 18 000,- Kč, včetně stravy a ubytování
- přihlášky: písemně: Tamara Svrčková, Výrobní 11, 102 00 Praha 10 - Štěrboholy
telefonicky: Petra Hrdinková 02/7916 411
- komunita existuje pod občanským sdružením ŽIVOT A ZDRAVÍ, Smetanova 384, Horní Cerekev

Jižní Morava

Blansko

Denní centrum pro lidi trpící duševním onemocněním - "Pěkná modrá"
Komenského 17
678 01 BLANSKO
tel. : 516 411 583
zřizovatel: Oblastní charita Blansko, Komenského 15
- i pro mládež

Písek,Strakonice,Tábor.

23. listopadu 2011 v 1:11 | ADMIN webu
Katalog mimopražských služeb s ohledem na potřeby psychiatrických pacientů.


PÍSEK

Psych. léčebna - detašované pracoviště

U Honzíčka

397 01 Písek

tel. 382 212 925, 382 212 910


O.S. Rytmus

Agentura pro podporované zaměstnávání

Nábřeží 1.máje 2259

397 01 Písek

tel. 382 222 246

e-mail: sekret.pisek@up.mpsv.cz


FOKUS Písek

(budova Úřadu práce)

Nábřeží 1.máje 2259

397 01 Písek

tel. 723 700 937, 382 224 297


(M.Drdelová)

- asistenční služba

- poradenská služba

- centrum denních aktivit Pohoda (výlety, kurzy, vaření, šití, malování,...)

- chráněné bydlení

- možnost přijít i bez objednání, každý den od 10:30 do 14:30


strakonice


OS POLIDON


Podpora lidí s duševním onemocněním

Kosmonautů 1266

386 01 Strakonice

Tel. 383 322 332


- spolupracují s PL Lnáře


Služby:

Ø Klub denních aktivit SLUNEČNICE:
Kosmonautů 1266, 386 01 Strakonice, tel/fax: 383 322 332
Tyršova 436, 388 01 Blatná, tel. 383 420 400
- nácvik sociálních dovedností, komunikace, zájmové aktivity (malování, film, relaxace,…)

Ø Asistenční služba
Kosmonautů 1266, 386 01 Strakonice, tel/fax: 383 322 332
Tyršova 436, 388 01 Blatná, tel. 383 420 400
- pomoc při řešení sociálních a zdravotních problémů
- asistence při styku klienta s úřady
- dlouhodobá spolupráce cíleně zaměřená
- zprostředkování sociálních služeb
- poradenství v oblasti sociální a zdravotní

Ø Rodičovská skupina (2x měsíčně)

Ø Poradna

Ø Case management


Městský ústav sociálních služeb

Jezerní 1281

386 01 Strakonice I

tel. 383 323 281

- pečovatelská služba, jídelna


Sdružení zdravotně postižených

386 01 Strakonice

tel. 383 321 931


tábor


Okresní nemocnice Tábor

psychiatrické oddělení

kpt. Jaroše 2000

390 01 Tábor

tel. 381 608 111


FOKUS Tábor

Sdružení pro péči o duševní zdraví

Mostecká 2087

390 02 Tábor

tel. 381 252 684, 381 252 988, 776 188 869

e-mail: fokus.tabor@quick.cz
Pavel Kutil


Český Krumlov,Holubí Zhoř,Chvalšiny,Lnáře,Opařany,Pelhřimov.

23. listopadu 2011 v 1:08 | ADMIN webu
Katalog mimopražských služeb s ohledem na potřeby psychiatrických pacientů.


Český krumlov


- žádné zařízení následné péče


Psychiatrická léčebna Červený Dvůr

381 01 Český Krumlov

tel. 380 739 131


Holubí zhoř


ROUŠ s.r.o.

p. Alois Rouš

Holubí Zhoř 14

Tel. 566 532 618

- výroba rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro invalidy a řidiče

- zpracování tiskařských produktů

- výroba dřevěných oken a dveří


chvalšiny


Psychiatrická léčebna

Červený Dvůr 1

382 08 Chvalšiny

tel. 380 739 131-3


lnáře


Psychiatrická léčebna

387 42 Lnáře 211

tel. 383 495 101


opařany


Dětská psychiatrická léčebna

391 61 Opařany 121

tel. 381 287 011, 381 287 021


pelhřimov


FOKUS Vysočina

Sdružení pro péči o duševní zdraví

Humpolecká 736
393 01 Pelhřimov
vedoucí - Mgr. Říčan

Tel. 565 323 239, 565 327 835
565 326 666- K-centrum VIA - M.Novotný
e- mail: fokus-pe@cbox.cz
kc-via@pe.bohem-net.cz

Služby:

· Byt na půl cesty

· Chráněná dílna

· Podporované bydlení

· Poradna, sociální centrum


META Plzeň s.r.o.

V.B.Juhna 811, tel. 565 321 918

Růžová 85, tel. 565 324 154

393 01 Pelhřimov

Pí. Marta Janečková

- výroba atypických obalů a sáčků z mikrotenu a PVC


Farní charita Pelhřimov

Církevní organizace

Bc. Barbora Litomiská

Legií 2006

393 01 Pelhřimov

Tel. 565 327 110


· Občanská poradna

· Pečovatelská služba

Svojšice,České Budějovice.

23. listopadu 2011 v 1:04 | ADMIN webu
Katalog mimopražských služeb s ohledem na potřeby psychiatrických pacientů.


svojšice


ÚSP pro dospělé chronické pacienty s duševním onemocněním

281 07 Svojšice 1

tel. 321 783 723

Jižní Čechy


České Budějovice


Nemocnice s poliklinikou


Psychiatrické oddělení

B.Němcové 54

370 87 České Budějovice

tel. 387 871 111


Středisko pro poradenství a sociální rehabilitaci
Mánesova 3


370 01 České Budějovice

Tel. 386 353 940


Rehabilitační středisko pro psychicky nemocné


· pro lidi v ID

· malování, šití, vyšívání, ruční práce, zdravotní cvičení,…

· výlety, návštěvy koncertů, divadel,…


Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy

MUDr. Nesnídal

Nádražní 47

370 01 České Budějovice

tel. 387 438 703

- skupiny odpolední i večerní pro neurotiky, osobnosti,...


Městská charita České Budějovice

B.Němcové 53

370 01 České Budějovice

telefon, fax: 386461258, 386461744Služby:

· Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba - domácí péče:

Charitní ošetřovatelská služba - vedoucí: Zorka Šílená, tel: 386461852, 386461744, 776655344 (CHOS provádí odbornou zdravotní ošetřovatelskou péči v přirozeném domácím prostředí klienta. Tuto péči poskytují zdravotní sestry na základě doporučení ošetřujících lékařů až do konce života klienta. Poskytuje se všem občanům bez rozdílu věku, rasy, pohlaví, náboženské a politické orientace. CHOS poskytuje rovněž ošetřovatelskou péči u dětí a pacientů, dorozumívajících se znakovou řečí.)

Charitní pečovatelská služba - vedoucí: Irma Zemková, tel: 386461852, 386461744, 776655355 (CHPS je určena lidem, kteří mají sníženou schopnost péče o vlastní osobu a domácnost. Pečuje o tělesně i mentálně postižené a akutně i chronicky nemocné. Snaží se vyplnit jejich biopsychosociální (i duchovní) potřeby a zajistit jim tak odpovídající kvalitu života v domácím prostředí a zachovat jejich životní styl.)

· Azylový dům sv. Pavla - Riegrova 32, České Budějovice 370 01, vedoucí: Martin Němec, tel: 387315388, 776655322 - poskytuje komplex odborných služeb lidem v krizové životní situaci

· Dům na půl cesty při Azylovém domě - Riegrova 32, České Budějovice 370 01, tel: 387315388, email: dpc@mchcb.org. Dům na půl cesty poskytuje pomoc a podporu svým klientům prostřednictvím přechodného bydlení a intenzivní spolupráce při řešení složité životní situace. Dům na půl cesty je sociální služba pro mladé lidi ve věku od 18 - 26 let, kteří se nacházejí v obtížné rodinné a sociální situaci a potřebují se osamostatnit.

· centrum denních aktivit DOMINO - Jizerská 4, České Budějovice, domino@c-mail.cz, Iva Hintermülerová, tel: 385520546, 776655343 - prostor pro setkávání dospělých lidí s mentálním handicapem, tělesným handicapem a duševním onemocněním (arteterapie, muzikoterapie, keramický kroužek, malování, tělocvik, hipoterapie, ruční práce, vaření, jednodenní výlety do přírody, návštěvy kulturních akcí, sociální poradenství).Příbram,Sadská,Škvorec,Smečno.

23. listopadu 2011 v 1:01 | ADMIN webu
Katalog mimopražských služeb s ohledem na potřeby psychiatrických pacientů.


Příbram


Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy


Dlouhá 97

261 01 Příbram III

tel. 318 622 571

· Bezplatné služby

· Není třeba žádné doporučení

· Zaručena plná důvěrnost

· Právo vystupovat anonymně

· Možnost návštěvy bez ohledu na místo bydliště


sadská


Léčebné sanatorium

Lázeňská 515

289 12 Sadská

tel. 325 594 473


škvorec


Sanatorium TOPAS s.r.o.

Masarykovo nám. 13

250 83 Škvorec

tel. 281 980 068-70


Smečno


Dům rodin Smečno


U zámku 5, 273 05 Smečno, tel./fax: 312 547 075· jednodenní akce pro rodiny

· víkendové programy

· týdenní akce

· letní prázdniny pro celé rodiny

· akce pro maminky na mateřské dovolené


Mladá Boleslav,Kosmonosy.

23. listopadu 2011 v 0:59 | ADMIN webu
Katalog mimopražských služeb s ohledem na potřeby psychiatrických pacientů.


Mladá boleslav


Fokus Mladá Boleslav

Sdružení pro péči o duševně nemocné

Jaselská 1304/2
293 01 Mladá Boleslav
e-mail: fokus-mb@dragon.cz
tel: 326 725 814, 608 130 099 - MUDr.Jan Stuchlík
777 680 408 - Olin Čapoun

1. Chráněná práce a pracovní rehabilitace

a) Chráněné dílny

b) Podpora v práci

2. Podpora v bydlení

3. Sociální servis pro dlouhodobě duševně nemocné, case management, terénní tým, poradenství

4. Doplňkové resocializační programy

a) Programy strukturující volný čas - centrum denních aktivit

b) Rekondiční pobytové akce

c) Nácvikové individuální a skupinové programy pro rozvoj sociálních a komunikačních dovedností


Česká společnost pro duševní zdraví, pobočka Mladá Boleslav

Nový Park 1262

293 01 Mladá Boleslav

tel. 326 815 139, 326 815 364


Centrum pro zdravotně postižené při ÚSP


Václavkova 950

293 01 Mladá Boleslav.

Ředitelka: Mgr. Luďka Jiránková

tel. 326 321 131

e-mail: centrum-usp@seznam.cz

- zařízení pro mládež, ve věku od 3 do 26 let s mentálním postižením, výjimečně jsou tu i starší než 26 let (denní stacionář, týdenní i celoroční pobyty, chráněné bydlení, chráněné dílny, volnočasové aktivity


Ústav sociální péče "Domov pod skalami"

Kurovodice

294 11 Loukov u Mnichova Hradiště

Ředitelka: Miloslava Pošvicová

Tel. 326 789 405, 326 789 630

Fax 326 789 631

- ústav pro mentálně postižené občany ve věku od 16 let, ženy i muže. Celoroční pobyt formou chráněného bydlení, jsou tu také chráněné dílny, volnočasové aktivity.


Ústav sociální péče "Domov pod lípou"

Lipník 110

294 43 Čachovice

Ředitelkou je Irena Fraňová

Tel. 326 307 647, 326 307 769

Fax 326 307 647

- ústav pro mentálně postižené děti a mládež. Jsou zde děti na týdenní a celoroční pobyt, výuka ve dvou třídách pomocné školy pro žáky s více vadami, jsou tu keramické dílny, volnočasové aktivity.


kosmonosy


Psychiatrická léčebna Kosmonosy

Lípy 15

293 06 Kosmonosy

Tel. 326 715 711
Benešov,Kostelec nad Černými Lesy,Kutná Hora,Libice nad Cidlinou.

23. listopadu 2011 v 0:56 | ADMIN webu
Katalog mimopražských služeb s ohledem na potřeby psychiatrických pacientů.benešov


LOTOS O.S.

Ostředek 1

257 24 p. Chocerady

tel. 317 795 430

- péče o postižené Alzheimerovou chorobou

- pomoc i rodinám postižených

(Česká alzheimerovská společnost má stránky www.alzheimer.cz, kde odpovídají také na otázky a chystá se zpřístupnění databáze služeb pro seniory se zřetelem na pacienty s demencí na www.gerontologie.cz)

Kostelec nad Černými Lesy


- p. Josef Kopřiva

- uživatelské hnutí


Kutná Hora


ATELIER


Vladislavova 336, 284 01 Kutná Hora, pí. Ryšavá

tel. 327 511 654, 723 016 635, 602 813 321


- chráněné pracoviště

- chráněná dílna

Zaměstnání tělesně i psychicky nemocných, práce především s textilem a dřevem.


libice nad cidlinou


Diakonie ČCE - středisko v Libici nad Cidlinou

Husova 2

289 07 Libice nad Cidlinou

tel.: 325 637 304

fax: 325 637 450

Pavel Pistor

-chráněné skupinové bydlení pro osoby středního věku s psychiatrickou diagnózou, která je příčinou přiznání plného invalidního důchodu

Místo poskytování služeb: Sány, 9. května 58


Ústí nad Labem.

23. listopadu 2011 v 0:51 | ADMIN webu
Katalog mimopražských služeb s ohledem na potřeby psychiatrických pacientů.

Ústí nad Labem
Masarykova nemocnice
psychiatrické oddělení
Sociální péče 5
401 13 Ústí nad Labem
tel. 475 683 130
Centrum komunitní práce O.S.
Horova 1262/6
400 01 Ústí nad Labem
tel. 475201096
SENIOR CZ, s.r.o.
Lipová 11
400 10 Ústí nad Labem
tel. 475 684 733
- nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje služby v oboru psychiatrie. Svým klientům nabízí ubytování ve dvou a čtyřlůžkových pokojích s celodenním zabezpečením zdravotnických a sociálních služeb
- v rámci denního organizovaného programu je možnost výběru z mnoha druhů aktivit, dále trénink paměti a vzhledem k umístění oddělení areálu nemocnice je možnost vycházek do upraveného parku. Na oddělení jsou poskytovány, dle dohody, další služby jak zdravotnického (akupunktura, akupresura), tak nezdravotnického (kadeřník, kosmetika, masáže ...) charakteru. Tyto služby nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění
- v současné době je smluvně zajištěn pobyt pojištěncům Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank a pojišťoven (207), ČNZP (222) a VZP (111).
FOKUS
Sdružení pro péči o duševně nemocné
V zeleni 530/4
400 03 Ústí nad Labem - Střekov
tel. + fax: 472 745 159, 472 755 166 (59), 602 857 724
denně 8.00-17.00 hodin
neděle 10.00-15.00 hodin
Ing.Miloslav Brejcha, Ing. Hlaváček
- klienti jsou členy rady sdružení
- klienti mají vlastní svépomocné sdružení "SELF HELP"
Služby:
· Byty na půli cesty
· Centrum denních aktivit
· Chráněná dílna
· Podporované bydlení
SELF HELP O.S.
- Čtvrtletník
- Uživatelské hnutí
adresa redakce: V Zeleni 530/4, 400 03 Ústí nad Labem
tel. 472 745 177
Právní poradna každou středu od 10 do 12 hodin Jan Bendl přímo v naší kanceláři nebo telefonicky na lince 472 745 177.
Informační službu o nemoci, volnočasových aktivitách a o prvních kontaktech při pomoci v nemoci
každé pondělí od 10 do 14 hodin.
Kontakt: paní Eva Strolená nebo pan Zdeněk Košek přímo v naší kanceláři v budově Fokusu nebo telefonicky na lince 472 745 177.
Mezigenerační komunitní chráněné bydlení
Tichá 142
400 10 Ústí nad Labem - Všebořice
tel: 475 603 056
Sociální agentura
Velká Hradební 484/2
400 01 Ústí nad Labem
tel. 475 200 094, 475 232 429
· centrum denních aktivit
· poradna
job centrum - tel 475 232 430 - program Job clubu je kurz přípravy na zaměstnání. Sociálně právní poradenství (např.podporu ve vyřízení důchodového zabezpečení, ZPS, různých sociálních dávek apod.) V burze pracovních příležitostí doporučujeme vhodné pracovní místo z aktualizované databáze.

Petrohrad,Teplice,Terezín.

23. listopadu 2011 v 0:49 | ADMIN webu
Katalog mimopražských služeb s ohledem na potřeby psychiatrických pacientů.
petrohrad
Psychiatrická léčebna Petrohrad
Petrohrad 1
439 85 Petrohrad
tel. 415236111 - ústředna
415236132 - terapie
e-mail - pl.petrohrad@telecom.cz
teplice
Altán O.S.
p. Milan Strnad
Školní 26, 415 29 Teplice
tel. 417 531 294
Cílová skupina: Diagnóza okruhu psychóz (schizofrenie, maniodepresivní psychóza, hraniční stavy osobnosti).
- denní stacionář (Po-Pá)
- pracovní programy (keramika, hlína, papír, malování na sklo)
- volnočasové aktivity (malování, jóga, PC, jazyky, ...)
- terénní práce (návštěvy u klientů doma)
- práce s příbuznými a blízkými
- centrum denních aktivit
terezín
ÚSP pro dospělé chronické pacienty s duševním onemocněním
Čs. Armády 84
411 55 Terezín
tel. 416 782 233


Litoměřice,Louny.

23. listopadu 2011 v 0:46 | ADMIN webu
Katalog mimopražských služeb s ohledem na potřeby psychiatrických pacientů.Litoměřice

BIALBI s.r.o. - Psychiatrické odd. soukromé

MUDr. PIŠVEJC Jiří

Psychiatrická ambulance

Žitenická 18

412 01 Litoměřice

tel. 416 723 535

- psychoterapeutické skupiny pro různé dg., 1x týdně


Terapeutické skupiny

Kontakt pí. Pištěcká Miroslava, PO Nemocnice v Litoměřicích

Tel. 416 723 547 (mimo Po a Pá)

1 x měsíčně, ve čtvrtek od 14:00 hod.

- pro psychotiky, poruchy osobnosti, ...

- zaštítěno Diakonií ČCE, Rooseveltova 7/716, Litoměřice (tam i skupiny probíhají)


INVA družstvo

Klášterní 1

412 01 Litoměřice

Ing. Josef Hančl

Tel.: 416 732 930

o.z. INVA - KALAK

ČSA 4

471 54 Cvíkov

Adresa:


CHD Cvikov


INVA-o.z.KALAK

ČSA 4,471 54 Cvikov/

p. Jan Kalina-ved.závodu

487 752 044-5

- kovovýroba


louny

Dětská psychiatrická léčebna

Čeňka Zemana 431

440 01 Louny

tel. 415 655 636Liberec.

23. listopadu 2011 v 0:42 | ADMIN webu
Katalog mimopražských služeb s ohledem na potřeby psychiatrických pacientů.LIBEREC

Krajská nemocnice Liberec

Příspěvková organizace

Psychiatrické oddělení

Husova 10

460 63 Liberec

tel. 485 311 111


Pečovatelská služba Liberec

Dvorská 445

460 05 Liberec 5

tel. 485 113 316


Azylový dům Speramus Liberec

Široká 304

460 01 Liberec 1

tel. 485 103 141


Socioterapeutické centrum Liberec

Na výšinách 451/9

460 05 Liberec 5

tel. 482 751 878

Ing. L. Niková


- denní sociálně rehabilitační centrum pro lidi s těžkými duševními poruchami (psychózy, poruchy osobnosti, hraniční poruchy). Jeho základem je denní klub, otevřený pro každého s nízkými nároky, nabízející kontakt, hygienické zázemí, volnočasové a sportovní aktivity a spontánní nácvik některých sociálních dovedností (vaření, úklid). Pro náročnější klienty, schopné zapojit se do rehabilitačních aktivit, jsou připraveny vzdělávací a terapeutické programy (terapeutická skupina pro mladé, arteterapie, trénink koncentrace a paměti, relaxace, individuální terapie, výuka jazyků). Součástí služeb je také sociální poradenství a asistence (otázky sociálních dávek, důchodů, bydlení). Centrum je koordinátorem spolupráce navazujících zařízení komunitní péče pro duševně nemocné

- case management, centrum denních aktivit (klubové aktivity, kursy, sportovní program, výlety), denní stacionář (zdravotnické zařízení; individuální konzultace, skupinová terapie, muzikoterapie, arteterapie, autogenní trénink, trénink sociálních dovedností), podporované bydlení (kontakt s klientem v bytě, monitoring zdravotního stavu, pomoc a podpora při bydlení).Rehabilitační stacionář pro zdravotně postižené Liberec

Jáchymovská 285/10

460 10 Liberec 10

tel. 485 150 275


Centrum zdravotní a sociální péče Liberec

Údolní 2

460 01 Liberec

Bedřiška Klíchová

Tel. 485 114 070


Domácí ošetřovatelská péče

Aloisina výšina 641

460 15 Liberec 15

Alena Tesařová

Tel. 482 751 544


CHARITA, ošetřovatelská služba v rodinách

Markova 4

460 14 Liberec 14

Tamara Makarovská

Tel. 485 120 104


CHRANO, chráněné pracoviště pro těžce zdravotně postižené

Konopná 776

460 14 Liberec 14

Miluše Poživilová

Tel. 485 122 330


Linka důvěry Liberec

Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30

Dvorská 445 - koresp., 460 01 Liberec 5

Mgr. Oldřich Kvasnička

Tel. 485 106 464-5, 606 231 414Sdružení pro péči o duševně nemocné

Nezvalova 662

460 15 Liberec 15

e-mail: fokus-myklub@volny.cz
tel: 485 163 440, 604 742 065

Bc. Štěpán Beran

Služby:

· Case management

· Centrum denních aktivit

· Chráněná dílna

· Osobní asistence

· Poradna

· Přechodné zaměstnávání


Pochodeň O.S.
Mařanova 650

463 12 Liberec

Telefon: 603 169 430, 485 130 917, l. 164


Vedoucí organizace: Jiřina Šilerová, ředitelka

- hnutí rodičů a příbuzných


Neformální skupina Alternativa Liberec

- uživatelské hnutí


Horní Beřkovice,Jablonec nad Nisou,Krásná Lípa.

23. listopadu 2011 v 0:38 | ADMIN webu
Katalog mimopražských služeb s ohledem na potřeby psychiatrických pacientů.horní beřkovice

Psychiatrická léčebna

Horní Beřkovice 1

411 85 Horní Beřkovice

tel. 416 808 111jablonec nad nisou

Artep (výrobní družstvo)

Korejská 29

466 01 Jablonec nad Nisou

tel. 483 710 506

- chráněná dílna


CaC Cimbál

Ing. Vladislav Cimbál

Dlouhá 415/3

466 01 Jablonec nad Nisou

tel. 483 710 489, 387

- chráněná dílna

Adresa:

CHD Česká Lípa:

Jižní 2139

Česká Lípa/

p. Karin Jurkáčková -mistrová/487 871 511


CHD Mimoň:

Luční 530/I.

Mimoň/

p. Zdeňka Smrčková -mistrová

tel. 487 863 388

Montáž drob. výrobků z kovu a pryže


NADĚJE - azylový dům

Podhorská 57

466 01 Jablonec nad Nisou

tel. 483 317 120krásná lípa

ÚSP pro dospělé chronické pacienty s duševním onemocněním

Čelakovského 13

407 46 Krásná Lípa

tel. 412 383 285

Česká lípa,Děčín.

23. listopadu 2011 v 0:35 | ADMIN webu
Katalog mimopražských služeb s ohledem na potřeby psychiatrických pacientů.
Psychiatrické sanatorium
Ronovská 846
470 77 Česká Lípa
tel. 487 521 710

Klub přátel duševního zdraví

Ronovská 846
470 01 Česká Lípa
Dr. Mrázková
- uživatelské a rodičovské hnutí
- při psychiatrickém sanatoriu
Klub duševního zdraví Česká Lípa
Zřizovatel: FOKUS - Myklub
Petr Dědeček
Zhořelecká 2517
470 06 Česká Lípa
tel. 607 168 321
děčín
Ústav sociální péče DOMINO
405 01 Děčín 32
Tel. 412 547 656
- Denní stacionář + chráněné bydlení pro 14 klientů s mentálním postižením, zcela výjimečně klienti s psychiatrickou dg.
Ústav sociální péče Horní Žleb
Pod svahem 6
405 01 Děčín 11
tel. 412 528 829
- pro mentálně postižené ženy, vyjímečně i pacienty s psychiatrickou dg. (pokud je občanem Děčína atd.)
JURTA O.S.
Pěší 9
405 38 Děčín 33 - Nebočady
tel. 412 547 600
- integrace a pracovní rehabilitace mladých lidí s mentálním postižením - i klienti s psychiatrickou dg.
- 1 chráněný byt - jen pro mentálně postižené
Český červený kříž
405 01 Děčín
Tel. 412 517 062
- domácí péče

Most, Ostrov nas Ohří,Plzeň,Sokolov.

23. listopadu 2011 v 0:14 | ADMIN webu
Katalog mimopražských služeb s ohledem na potřeby psychiatrických pacientů.
Most


Nemocnice Most

Psychiatrické oddělení

J.E.Purkyně 270/5

434 64 Most

tel. 478 031 111


ostrov nad ohří


Nemocnice s.r.o. Ostrov

psychiatrické oddělení

U nemocnice 1161

363 31 Ostrov nad Ohří

tel. 353 612 501-3

· psychoterapeutický program, který z velké části kopíruje uspořádání standardních stacionárních programů (45 dní, komunita, skupinová psychoterapie, relaxace, arteterapie atd). V současné době běží 2 skupiny pro úzkostně neurotické, depresivní, osobnostní poruchy a l skupina pro lidi s psychotickou zkušeností (resocializačně-rehabilitační pobyty). Celková kapacita terapeutického programu je 23 klientů.


Plzeň


Psychiatrická klinika FN

FN Plzeň - Lochotín

Alej Svobody 80

301 00 Plzeň

- denní stacionář pro pacienty s neurotickými problémy


- dr. Lehačka, tel. 377 103 152

- ideální věk do 45 roků


Psychiatrická klinika LF


Alej Svobody 80

304 60 Plzeň

tel. 377 101 111


Vojenská nemocnice Plzeň

dr. E. Beneše 9

304 46 Plzeň

tel. 377 480 111


Domovinka


Agentura domácí péče

Nad údolím 6

236 00 Plzeň

tel. 377 440 887, 603 195 840

pí. Hajšmanová Bohumila


- ošetřovatelská péče, psychoterapie v rámci možností zdravotní sestry, RHC kondiční, mobilizační.


EPOCHÉ O.S.


Regionální společnost pro péči o duševní zdraví

Zábělská 43

312 19 Plzeň - Doubravka

tel. 377 462 314


· Linka důvěry a psychologické pomoci - nonstop provoz, tel. 377 462 312, e-mail: ld.plzen@atlas.cz

· Krizové centrum - nutná osobní návštěva, denně 8:00 - 20:00

· Regionální institut duševního zdraví - RIDZ, tel. 377 462 314, fax: 377 462 313,
e-mail: epoche@c-boc.cz, epoche.plzen@tiscali.cz

· EEG biofeedback centrum, tel. 377 462 314, fax: 377 462 313, e-mail: epoche@c-boc.cz, epoche.plzen@tiscali.cz

· Institut psychoterapeutického vzdělávání - E/IPV, tel. 377 462 314, 603 889 162,
e-mail: epoche@c-box.cz

· Galerie d´Art Brut - projekt Antero

· Denní stacionář - ambulance (individuální a skupinová terapie)

· Case management - resocializace psychóz

· Poradenství, vztahové poradenství, rodinná terapie

POZOR: služby jsou pro pojištěnce VZP nejsou hrazené!!!


Městský ústav sociálních služeb


Klatovská tř. 90, Plzeň, tel. 377 429 411, 377 423 064, 377 423 488, 377 441 856

Zábělská tř. 43, Plzeň, tel. 377 462 309

· Vývařovna pro důchodce, Macháčkova 47, Plzeň, tel. 377 387 068

· Poradna pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy, Tylova 14, Plzeň, tel. 377 323 854

· Poradna pro ženy a matky, Suvorovova 34, Plzeň, tel. 377 441 553

· Poradna pro náhradní rodinnou péči, Rubešova 10, Plzeň, tel. 377 455 934

· Ústav sociální péče pro postiženou mládež, Zábělská 43, Plzeň, tel 377 462 310;
Rabštejnská 29, Plzeň, tel. 019/75 40 583

· Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež Rabštejnská 29, Plzeň, tel. 377 529 500

· Stacionář pro děti s respiračními nemocemi, Spojovací 5, Plzeň, tel. 377 448 990

· Středisko dopravy a služeb, Kotíkovská 17, Plzeň, tel. 377 520 848

· Zařízení pro děti od 1 do 3 let, Na Celchu 33, Plzeň, tel. 377 443 192;
Puškinova 5, Plzeň, tel. 377 220 452


Magistrát města Plzně


tel. 377 031 111, 377 033 417 (sociální odbor)


Bílý kruh bezpečí (BKB)


BKB pomáhá obětem trestných činů.

Americká 42 (v budově právnické fakulty ZČU)

Plzeň

Tel. 377 637 695 (tel., záznamník a fax)

E-mail: bkbplzen@seznam.cz.

www.bkb.cz, www.domacinasli.cz.

(Od roku 2006: Sady Pětatřicátníků)


sokolov


Chráněné dílny

Gagarinova 2048

356 01 Sokolov
Tel. 352 628 877, 352 622 388


Chráněné bydlení

Slavíčkova 1696

356 05 Sokolov.

Pí. Milada Bučková

Tel. 352 605 785

- pro mentálně a tělesně postižené, případně po domluvě a posouzení stavu i psychiatrické dg. Přednost mají klienti ze Sokolova


Spolupráce se sdružením PAPRSEK, který pokrývá region od Ostrova po Aš. 
 

Reklama