STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*OCD

OCD - Léčba spočívá ve farmakoterapii, psychoterapii nebo jejich kombinaci.

18. února 2014 v 17:00 | ADMIN webu
Léčba spočívá ve farmakoterapii, psychoterapii nebo jejich kombinaci. Zfarmakoterapie zabírají moderní antidepresiva SSRI (citalopram, escitalopram, paroxetin, fluvoxamin, fluoxetin, sertralin), SNRI (venlafaxin) a dobře funguje i starší antidepresivumz
klomipramin, jež se tak stalo lékem první volby. Na rozdíl od depresí je třeba antidepresiva užívat delší dobu a ve větších dávkách. I tak je průměrná účinnost v asi 50-70% případů. Další možností jsou benzodiazepiny, u nichž však vzniká při delším užívání závislost. Nicméně jsou vhodná zpočátku, dokud nenasadíme antidepresiva nebo dokud nezahájíme psychoterapii.

zdroj:www.upsychiatra.cz

MUDr. Ladislav Polách

Příčiny OCD nejsou zcela objasněny

18. února 2014 v 16:59 | ADMIN webu
Příčiny OCD nejsou zcela objasněny, roli hrají vrozené faktory, biochemické faktory (nedostatek serotoninu a dopaminu), zejména však vývoj v dětství (zejm. nedostatečný pocit bezpečí, chaos v rodině na jedné straně, na druhé perfekcionistická a hyperkritická výchova) v kombinaci s možnou aktuální stresovou situací, kdy projevy OCD mohou představovat nevědomé řešení situace.
zdroj:www.upsychiatra.cz

U OCD je tedy typické propojení myšlení s emocemi a chováním.

18. února 2014 v 16:58 | ADMIN webu
U OCD je tedy typické propojení myšlení s emocemi a chováním. Tato kaskádu je často vyvolána určitým spouštěčem. Například článek v novinách o autonehodě (spuštěč) může vyvolat myšlenky týkající se neštěstí blízké osoby (obsese), což vede k nepříjemnému napětí nebo úzkosti (emoce) a následně k jednání (kompulze), které má neštěstí odvrátit (např. opakování určitého slova).
Jak je vidět, kompulze a obsese často souvisí. V některých případech ale mohou převládat třeba jen obsese nebo jen kompulze. V případě obsesí se může jednat například řetezce myšlenek rouhavého charakteru nebo pseudofilozofování zaměřené na nereálné alternativy. V případě převládajících kompulzí se může jednat téma hygieny (mytí rukou) nebo kontroly (zamykání, kontroly kohoutků, sporáků apod) a mohou se vyvinout až do podoby kompulzivních rituálů ztrpčujících život.
zdroj:www.upsychiatra.cz

Obsedantně kompulzivní porucha (OCD)

18. února 2014 v 16:57 | ADMIN webu
je relativně rozšířenou poruchou (týká se 2-3% populace) a je charakterizována přítomností obsesí a kompulzí. Jako obsese označujeme opakovaně se vtírající nápady, myšlenky nebo představy, které vyvolávají nepříjemné emoce (často úzkost, ohrožení apod.) nebo tíseň - často i proto, že jsou vnímány jako nesmyslné. Úlevu od obsesí může představovat stereotypní úkon, který vede k jejich potlačení. Tyto stereotypní úkony čili kompulze (nutkavé akty nebo rituály) často představují pro dotyčného jakousi prevenci události, které se obává.
Jelikož postižený sám chápe nelogičnost obsesí a kompulzí, většinou se s nimi nikomu nesvěřuje a trvá průměrně 7-10 let, než se odhodlá k léčbě u odborníka!
Výše zmíněná 3% se týkají rozvinuté poruchy, která prakticky znemožňuje každodenní fungování. Občasnými obsesemi však trpí 80% populace a tyto obsese mají stejný obsah i formu jako u závažnější formy, liší se od ní pouze frekvencí výskytu. Tedy čím závažnější je porucha, tím častěji se obsese vyskytují.
Co je nejčastěji obsahem obsesí? Stereotypní a neodbytné myšlenky na to, že se někomu blízkému přihodí nějaké neštěstí, myšlenky na skok z výšky nebo před dopravní prostředek, myšlenky na sebevraždu nebo na napadení nebo zabití nějakého zvířete apod.
Na kompulze se můžeme dívat jako na nutkavé chování, které musíme dělat, i když si uvědomujeme, že je nesmyslné.
zdroj:www.upsychiatra.cz
 
 

Reklama