STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Neurózy

Neurózy

24. listopadu 2011 v 21:05 | ADMIN webu

NEURÓZY
Neurózy - to je lehká forma narušení psychiky. Člověk, který má neurózu, nepotřebuje obvykle hospitalizaci. Může normálně pokračovat ve svém způsobu života: chodit do práce, stýkat se s přáteli. Často ani jeho okolí nepozná psychické problémy tohoto člověka. Občas si myslí: «Náš přítel je prostě v poslední době nějaký smutný, pesimistický, rozladěný. Asi je velmi unavený, ale to časem určitě přejde»…
Bohužel tento stav zřídkakdy pomíjí sám o sobě a nehledě k tomu, že člověk pokračuje ve své každodenní činnosti, tak se sám necítí příliš dobře.
Nutno podotknout, že neurózy v některých případech se mohou změnit až na značně těžkou formu, která už vyžaduje hospitalizaci.

Je nutné také poukázat na to, že neurózy kromě toho, že podstatně znesnadňují život člověka, mohou být ještě příčinou různých somatických (tělesných) chorob. Takové nemoci, vzniklé na základě psychologických problémů, se nazývají psychosomatické.

Оbvykle se neurózy dělí na několik základních druhů:
Neurastenie;
Neuróza úzkosti (strachu);
Fobická neuróza;
Neuróza panické posedlosti (obsedantně-kompulzivní porucha);
Hysterická neuróza.

K tomuto seznamu bývá někdy doplňována neurotická deprese nebo depresivní neuróza.

Neurastenie
Slovo pochází ze spojení dvou výrazů «neuron», což označuje nerv, a «astheneia» - slabost.
Příznaky neurastenie se prakticky v ničem neliší od projevů zdánlivě obyčejných lidských stavů: nevrlost, častá únava, projevy smutku k vlastní osobě, nadměrná lítost, poruchy spánku, pocení, zrychlené bušení srdce apod.
Takové stavy se mohou vyskytovat také v úplně normálním životě, ale při neurastenii jsou za prvé mnohem více silnější. A za druhé jestli u normálního člověka rychle pominou, při neurastenii mají chronický charakter. Pokud se jedná o neurastenii, ztrpčují tyto stavy život člověka a komplikují jeho práci. Neurotik není schopen vnímat radost ze života.
Neurastenie může mít také formu hypochondrie, když má člověk strach z různých nemocí. Někdy se tento stav nazývá ještě hypochondrickou neurózou. Při neurastenii mohou vzniknout poruchy smyslového vnímání. Například takzvaná idiosynkrazie (přecitlivělost na zvuky). Je to stav, když člověk není vůbec schopen snášet určité zvuky. Například pouliční hluk nebo tikání hodinek nebo zvuky jako je vrzání či škrábání.
Při neurastenii některých lidí vzniká pocit, že mají potřebu si poškrábat intimní místa zejména v tom okamžiku, když se nachází ve velkém seskupení lidí. Právě tehdy, když je to zakázané. Někteří lidé nemohou snést určitý druh spodního prádla nebo dotyk určité látky apod.
U mužů neurotiků dochází k předčasné ejakulaci (eiaculatio praecox) nebo k uvolnění spermatu bez erekce (spermatorrhoea). Mnoho mužů neurotiků trpí na situační impotenci. To znamená, že takový intimní problém na fyziologické úrovni neexistuje. Ovšem před začátkem hlavního aktu je všechno v pořádku (je zde touha, vzrušení i erekce), a když se muž rozhodne začít s pohlavním aktem, všechno mizí. To je problém pouze psychologický.
Jedna ze zvláštností neurastenie je to, že neurotik se nejhůř cítí večer. Je to jedna z odchylek od endogenní deprese, která patří již k psychózám. A při endogenní depresi se lidé cítí hůř zase ráno.
Příčina vzniku neurastenie není zcela dosud objasněna. Na jedné straně je známo, že jedna z příčin je chronická vyčerpanost - úplné vyčerpání veškerých sil. Ale někdy se stane, že tato choroba vypukne právě na základě příčiny «únavy» z minulosti. Například po návratu z oblasti válečných operací, z vězení, po dlouhotrvající stavbě domu, po ukončení prestižního institutu nebo jiného náročného studijního kurzu.
Příbuznou chorobou neurastenie je «nemoc manažerů» («manager´s desease»). «Nemoc manažerů» je v podstatě jedna z forem neurastenie. Pouze v tomto případě je zkombinována se somatickými (tělesnými) projevy. Převážně jsou to problémy krevního oběhu. Typickým případem je vysoký krevní tlak. A jestli se ještě ke všem dalším symptomům připojí silně pesimistická nálada, tak se v tomto případě hovoří již o depresivní neuróze.
Průběh takové neurózy je dlouhotrvající. Samozřejmě se dá léčit, ale ne tak snadno, jak by si člověk přál. Léčba těchto problémů musí být určitě komplexní, což znamená pravidelnou psychoterapii, ale také je nezbytné povinné a pravidelné fyzické cvičení, a v těžkých případech léčba u lékaře.
V tomto případě je lepší řešit vzniklé problémy hned v začátku jejich vzniku.

Neuróza strachu
Jak je patrné z tohoto názvu, hlavním příznakem je strach a stav úzkosti. Bohužel tento symptom není moc důvěryhodný pro diagnostiku, protože pocit strachu může doprovázet také závažnější psychické poruchy.

Strach bývá také zcela zdravou reakcí na určité životní situace. Neuróza strachu se liší tím, že v tomto případě bývá strach dost silný i bez zjevných příčin. Proto si někdy pacienti «vymýšlejí» příčiny svého stavu, například: strach z budoucnosti, strach ze samoty apod.
K neuróze strachu patří také neuróza očekávání. Tato neuróza se projevuje tak, že se člověk bojí (nebo má obavy) z toho, že nemůže splnit nějaký běžný úkol.

V takových případech je to začarovaný kruh, protože vzniklé obavy znemožňují plnění různých úkolů nebo funkcí a nesplnění těchto úkolů neustále zvyšuje obavy nebo strach.


Neuróza strachu je často doprovázena chorobným pocitem neskutečnosti (může to být příznak také jiných závažnějších psychických nemocí), který vyvolává dojem, že tento svět není skutečný. Jestliže se tento pocit týká osobnosti pacienta, nazývá se tato choroba depersonalizace (odosobnění). Pacienti tuto nemoc často popisují jako velmi nepříjemný stav.
Léčba tohoto druhu neurózy má dlouhotrvající charakter.

Fobická neuróza
je velmi podobná neuróze strachu. Také tady na prvním místě dochází k pocitu strachu a úzkosti, ale v tomto případě je u strachu konkrétní příčina. Velmi často bývá příčina neobvyklá, ale neškodná, která u ostatních lidí nevyvolává žádné obavy.

Nehledě k tomu, že některé příčiny mohou také objektivně vyvolávat strach (například výška, některá zvířata atd.), ale v případě fobické neurózy se tento strach chorobně stupňuje a stává se nepřiměřeným.
Neurotická fobie se liší od jiných druhů strachu (které mohou být příznakem vážných psychických onemocnění) tím, že pacient si plně uvědomí nesmyslnost těchto obav.

K dnešnímu dni je evidováno více než 200 různých fobií.
Co se týká léčby, fobická neuróza se v podstatě léčí docela dobře.
Ovšem je třeba podotknout, že ne všechny druhy fobií se léčí stejným způsobem. Některé z nich se léčí značně dlouho a složitě.

Neuróza panické posedlosti (obsedantně-kompulzivní porucha)
Tato neuróza je charakteristická nepřekonatelnou nutností (touhou) provést nějaký čin. Tento čin může být humorný nebo bezvýznamný, agresivní nebo ostudný, ale vždycky nesmyslný.

Člověk může s "napětím všech sil" odolávat této potřebě, ale vždycky to vyvolává stav omezení a úzkosti (tento stav je popisován také jako stav strachu). A jestliže je tato potřeba sociálně přijatelným stavem, tak se obvykle uskuteční (často podle možnosti nenápadně).
Dotěrnosti mívají často charakter rituálů. U člověka, trpícího tímto druhem neurózy, se objevuje pocit, že jestliže neprovede tento nebo jiný čin, stane se něco hrozného, například umře blízký člověk apod.

Někdy se objevuje pocit nedokončení (úspěšně) zakončeného činu - je nutné několikrát kontrolovat, zda-li jsou zavřené dveře, je-li vypnuta žehlička atd.

Někdy se u člověka projevuje silná potřeba provést velmi ostudný nebo agresívní čin, například svléci se v divadle, plivnout do obličeje nebo uhodit společníka na oficiální schůzce, vyhodit dítě z okna apod. Zajímavé je, že neurotik takové činy nikdy neuskuteční, ale naopak trpí silným strachem z jejich uskutečnění.

Je nutné podotknout, že podobné jevy se vyskytují u dětí (dotýkat se určitého místa, říci sprosté slovo v přítomnosti dospělých atd.), ale v tomto případě se nejedná o žádnou chorobu.
Zajímavý je fakt, že dotěrné stavy zpravidla probíhají v určitých situacích, například ve válce, ve vězení atd.
Při pravidelné léčbě je možné značně snížit intenzivnost dotěrných stavů nebo se vyléčit úplně.


 
 

Reklama