STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Neuróza

Příčiny neuróz-Druhy neuróz-Jiné poruchy neurotické poruchy:

15. března 2009 v 14:01 | ♥Naposledy.cz♥
Příčiny neuróz:

Silný otřes (úmrtí v rodině, šikana, znásilnění) nebo dlouhodobé působení traumatických vlivů (špatná výchova - nedostatek citu, přehnané požadavky rodičů, nesoulad mezi rodiči…)
Projevy neuróz: často jako zlozvyky- okusování nehtů, stereotypní pohyby, tiky, grimasy, koktavost, noční pomočování, bruxismus, bolest hlavy, zad…


Druhy neuróz:

Fobické úzkostné poruchy:
 • Agorafobie
 • Sociální fobie
 • Specifické fobie
Ostatní úzkostné poruchy:
 • Panická porucha - Opakované záchvaty náhle vzniklého pocitu strachu a vnitřní nepohody, který vzniká bez zjevné příčiny. Objevují se zde vegetativní projevy - hyperventilace, pocení, pocit tíhy na prsou, pocity na omdlení, nevolnosti atp.
 • Generalizovaná úzkostná porucha
 • Smíšená úzkostně depresivní porucha
 • Obsedantně kompulzivní porucha
 • Akutní reakce na stres
 • Posttraumatická stresová porucha
 • Porucha přizpůsobení
 • Disociativní poruchy
 • Somatoformní poruchy:
 • Somatizační porucha
 • Hypochondrická porucha
 • Dysmorfofobie
 • Somatoformní vegetativní dysfunkce
Jiné poruchy neurotické poruchy:
 • Neurastenie
 • fobie - neodůvodněný strach
 • hypochondrie - terapie placebo
 • mentální anorexie - odmítá přijmout sám sebe (ženskou roli)
 • hysterie - citová labilita se sklonem k afektům.
 • úzkostné poruchy
Zdroj:Klikni!

Neuróza je duševním onemocněním při kterém pacient zažívá stavy úzkosti.

15. března 2009 v 13:58 | ♥Naposledy.cz♥
Neuróza je duševním onemocněním při kterém pacient zažívá stavy úzkosti.
V moderní psychologii je neuróza převážně vykládána jako duševní nerovnováha, způsobující psychický stres neboli duševní tíseň, nikterak však narušující schopnost racionálního myšlení (= psychóza).

Emoční tíseň se projevuje ve fyziologické a duševní nerovnováze (fobie, úzkost, somatické projevy).
Nejjednodušším způsobem je definována jako trvalejší neschopnost přizpůsobení se prostředí, změnit životní návyky - snažit se o něco nového a neschopnost rozvíjet svou osobnost ve více uspokojivý komplexnější celek. Sigmund Freud popisuje neurózu jako konflikt mezi id a superegem.

Zdroj:Klikni!
 
 

Reklama