STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Neurony

Psychické poruchy a neurotransmitery

18. února 2014 v 16:16 | ADMIN webu
Za normálních okolností se na synapsích nachází určitá množství neurotransmiterů. Bylo zjištěno, že u psychických poruch je množství buď velmi malé nebo naopak velmi vysoké. To má za následek poruchy v šíření signálů v mozku a s tím související příznaky. Psychiatrické léky (psychofarmaka) se snaží tato množství upravit na "zdravou" úroveň.
Nyní si uvedeme nejčastější psych. poruchy a pohled na ně právě z hlediska neurotransmiterů. Zároveň zmíním i odpovídající princip psychofarmak.
zdroj:www.upsychiatra.cz

MUDr. Ladislav Polách

Neurony, neurotransmitery a synapse

18. února 2014 v 16:14 | ADMIN webu
Základní jednotkou mozkové tkáně je specializovaná buňka označovaná jako neuron. Neuronů je v mozku asi kolem 100 miliard (100 000 000 000). Zjednodušeně řečeno, každý neuron se skládá ze dvou částí - z buněčného těla a výběžku (axonu). Výběžek slouží k předávání signálu dalšímu neuronu. Na těle se nachází speciální výběžky, označované jako dendrity, které naopak slouží k příjmu signálů od jiných neuronů.
Neuron tedy přijímá signály prostřednictvím dendritů, zpracuje je a pomocí axonu je předává dál. Počet dendritů se liší, jeden neuron může mít desítky dendritů, až stovky tisíc dendritů. Při výše uvedeném počtu neuronů tak vzniká nepředstavitelně složitá síť.
Samotné šíření signálu prostřednictvím neuronů se děje na základě změn eletrického napětí na jejich membránách spojených s přečerpáváním elektricky nabitých částic. Tyto procesy probíhají takřka bleskovou rychlostí. Přenos signálu mezi neurony (tedy přenos v oblasti axonu jednoho neuronu ku dendritu druhého neuronu) se děje jinou cestou, protože neurony nejsou ve skutečnosti vzájemně spojené, ale jsou mezi nimi velmi malé mezery - ty znemožňují vedení elektrického náboje. Signál se přenáší jiným způsobem, a to chemickými látkami, zvanými neurotransmitery.
Místa, kde dochází k přenosu signálů mezi neurony, se označují jako synapse. Synapse se skládá ze tří částí - z presynaptické membrány ("pre" = lat. před), synaptické šterbiny a postsynaptické membrány ("post" = lat. po). Presynaptická membrána je koncem předcházejícího neuronu a postsynaptická membrána je začátkem následujícího neuronu.
Jak je vidět na obrázku, blízko presynaptické membrány se nachází uvnitř neuronu váčky. Tyto váčky obsahují neurotransmiter. Jakmile signál doputuje z těla neuronu až na konec axonu, způsobí zde splynutí váčků s membránou a "vylití" jejich obsahu do štěrbiny. Molekuly neurotransmiteru překonají velmi rychle prostor štěrbiny a naváží se na receptory na postsynaptické membráně. Receptory jsou útvary na membráně, které jsou po navázání neurotransmiterů schopné šířit signál do dál neuronu, ke kterému patří. Důležité je, že neurotransmitery mají přesnou strukturu a díky ní se mohou navázat pouze na odpovídající receptory.
Názvy některých neurotransmiterů jste již jistě slyšeli, já zde jako příklad uvedu ty nejznámější - serotonin, dopamin, noradrenalin, adrenalin, acetylcholin,histamin a kyselina gama-aminomáselná (GABA). Neurotransmiterů bylo zatím objeveno asi 50 a stále jsou objevovány nové.
zdroj:www.upsychiatra.cz

MUDr. Ladislav Polách

 
 

Reklama