STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU
Adminka není nyní v místnostiChat

*Život s poruchou osobnosti aneb Životopis Sandry
Sandra o sobě: Pomáhat je mé poslání


A i tobě ráda pomůžu ,ano i tobě co teď čteš tyto moje věty.Jsem ametér Peer Konzultant,to je osoba která má zkušenost s duševním onemocněním a ráda pomohu i tobě nejen přez svůj životní příběh.Jsem tu i pro tebe a záleží mi na tobě i když tě zatím neznám.Někdy stačí mít si ským promluvit,a věř že já ti budu rozumět a možná zjistíme že jsem měla ten samí problém co máš ty.Stačí když se semnou spojíš,můžeme si spolu povídat tady na mém chatu:
A věř mi jento že už to tu čteš ,teď tady tyto moje řádky, znamená že jsi na dobré cestě,máš snahu a odvahu řešit svojí situaci a to je moc dobře a já tě za to obdivuji,protože jiný zatím tuhle tvou odvahu ježtě nenašly.A až se posuneš tak daleko jako já, a jde to věř mi,třeba i ty budeš chtít být Peer konzultant, ať užamatér nebo profík a pomáhat dál druhým.Tak mi napiš a věř že všechno bude zase dobré,ničeho se neboj,protože už nejsi sám/sama, ale máš mne:-)


S láskou tvá Adminka SandraKdyby jste mi chtěly pomoci k lepšímu životu ,nebo podpořit tyto mé nezyskové stránky,tak budu ráda,ale nejedná se o žádnou sbírku,ale je to zcela dobrovolné,děkuji.


IBAN : CZ68 30 30 0000001303050018
čú:1303050018/3030A shledáte-ly tyto stránečky alespoň trochu užitečnými ,prosím pomožte o nich informovat ostaní pomocí vložení odkazu či obrázku který najdete klinutím na odkaz níže.Vložte jej na své strányky, profily atd..aby se pomoc dostala ke všem kteří jí hledají a potřebují.

Děkuji


Pokračuj rolováním dolů

*Neurony

Psychické poruchy a neurotransmitery

18. února 2014 v 16:16 | ADMIN webu
Za normálních okolností se na synapsích nachází určitá množství neurotransmiterů. Bylo zjištěno, že u psychických poruch je množství buď velmi malé nebo naopak velmi vysoké. To má za následek poruchy v šíření signálů v mozku a s tím související příznaky. Psychiatrické léky (psychofarmaka) se snaží tato množství upravit na "zdravou" úroveň.
Nyní si uvedeme nejčastější psych. poruchy a pohled na ně právě z hlediska neurotransmiterů. Zároveň zmíním i odpovídající princip psychofarmak.
zdroj:www.upsychiatra.cz

MUDr. Ladislav Polách

Neurony, neurotransmitery a synapse

18. února 2014 v 16:14 | ADMIN webu
Základní jednotkou mozkové tkáně je specializovaná buňka označovaná jako neuron. Neuronů je v mozku asi kolem 100 miliard (100 000 000 000). Zjednodušeně řečeno, každý neuron se skládá ze dvou částí - z buněčného těla a výběžku (axonu). Výběžek slouží k předávání signálu dalšímu neuronu. Na těle se nachází speciální výběžky, označované jako dendrity, které naopak slouží k příjmu signálů od jiných neuronů.
Neuron tedy přijímá signály prostřednictvím dendritů, zpracuje je a pomocí axonu je předává dál. Počet dendritů se liší, jeden neuron může mít desítky dendritů, až stovky tisíc dendritů. Při výše uvedeném počtu neuronů tak vzniká nepředstavitelně složitá síť.
Samotné šíření signálu prostřednictvím neuronů se děje na základě změn eletrického napětí na jejich membránách spojených s přečerpáváním elektricky nabitých částic. Tyto procesy probíhají takřka bleskovou rychlostí. Přenos signálu mezi neurony (tedy přenos v oblasti axonu jednoho neuronu ku dendritu druhého neuronu) se děje jinou cestou, protože neurony nejsou ve skutečnosti vzájemně spojené, ale jsou mezi nimi velmi malé mezery - ty znemožňují vedení elektrického náboje. Signál se přenáší jiným způsobem, a to chemickými látkami, zvanými neurotransmitery.
Místa, kde dochází k přenosu signálů mezi neurony, se označují jako synapse. Synapse se skládá ze tří částí - z presynaptické membrány ("pre" = lat. před), synaptické šterbiny a postsynaptické membrány ("post" = lat. po). Presynaptická membrána je koncem předcházejícího neuronu a postsynaptická membrána je začátkem následujícího neuronu.
Jak je vidět na obrázku, blízko presynaptické membrány se nachází uvnitř neuronu váčky. Tyto váčky obsahují neurotransmiter. Jakmile signál doputuje z těla neuronu až na konec axonu, způsobí zde splynutí váčků s membránou a "vylití" jejich obsahu do štěrbiny. Molekuly neurotransmiteru překonají velmi rychle prostor štěrbiny a naváží se na receptory na postsynaptické membráně. Receptory jsou útvary na membráně, které jsou po navázání neurotransmiterů schopné šířit signál do dál neuronu, ke kterému patří. Důležité je, že neurotransmitery mají přesnou strukturu a díky ní se mohou navázat pouze na odpovídající receptory.
Názvy některých neurotransmiterů jste již jistě slyšeli, já zde jako příklad uvedu ty nejznámější - serotonin, dopamin, noradrenalin, adrenalin, acetylcholin,histamin a kyselina gama-aminomáselná (GABA). Neurotransmiterů bylo zatím objeveno asi 50 a stále jsou objevovány nové.
zdroj:www.upsychiatra.cz

MUDr. Ladislav Polách

 
 

Reklama