STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Naše minulost

Osvoboďte se od minulosti!

16. prosince 2011 v 15:55 | ADMIN webu
Každý z nás prošel situací, která na nás zanechala jistou stopu. Mohl to být například pád z koně, autohavárie nebo třeba samotný porod, tedy vstup do světa nás všech. Jindy jsme naopak prožili něco pro nás naprosto pozitivního, ale našel se někdo, kdo naše nadšení nesdílel a také třeba i zakázal.
Dokud jsme předškolní děti, víme velice dobře, jak se cítit dobře a být přirození. Jenže procházíme zkušenostmi, které buď zpracujeme a vyrovnáme se s nimi, nebo je nezpracujeme a ony se nám vrací v podobě psychických a posléze fyzických problémů. Platí, že nevyřešený psychický neduh se časem projeví viditelně i na těle.

Kinezilogie One Brain je jemná metoda, která nám dokáže určit dobu (tedy např. když nám bylo 5 let, při porodu, v těhotenství, v početí či v generaci), kdy se stalo něco, co nám v přítomnosti činí problémy s ledvinami, se čtením, psaním, bolestmi hlavy, zad, závislostí, fóbiemi, menstruací atd.

Kineziologie nás dokáže osvobodit od zaběhnutých modelů chování, tedy chování, které provádíme podvědomě, aniž bychom si uvědomili jak a proč. Může nás osvobodit, pokud sami opravdu chceme přestat a žít jinak a lépe.

S kineziologií máme volbu: žít více podle svých vlastních představ a nikoli podle špatných zkušeností z minulosti.

Když přicházíte na kineziologické sezení, nabízí se Vám pomocná ruka, která vás zavede zpět do minulosti, abyste se mohli podívat na zážitky, které vás nějakým způsobem ovlivnily, a jejichž důsledky vám byly na obtíž. Jediná věc, se kterou Vám kineziolog pomůže, je tedy vytvoření nového náhledu na minulost. Když ze sezení odcházíte, zkuste se rozhodnout žít lépe a poučit se ze svých minulých zkušeností, neboť toto rozhodnutí můžete učinit právě jen vy sami. Člověk si nejvíce cení toho, co sám pro sebe udělá s láskou.zdroj:http://psychologie.doktorka.cz

Pocit prázdnoty aneb nechte minulost minulostí

16. prosince 2011 v 15:27 | ADMIN webu
Pocity prázdnoty mohou odkazovat na různé psychologické příčiny. Můžou se objevovat v období fáze deprese, také určitě můžou vzniknout jako důsledek nějakého traumatu. Mohou ale také objevit v rámci psychického zrání, kdy pocit "já" ještě není hotový a proto vzniká silný pocit prázdnoty. Takové zrající "já" je také ve svých postojích nejednotné a podléhá prudkým impulsům.


Každý člověk si s sebou táhne balvan své minulosti, svých nezpracovaných prožitků.
Možná namítnete, že jste byli mi­lované děti, měli jste šťastné dětství i dospívání a vůbec jste proplouvali životem tak, že se vám negativní zážitky vesměs vyhýbaly. Potom jste však buď absolutní výjimka, nebo si svá traumata nechcete či nedokážete připustit.

Každý totiž má
své ukryté kostlivce ve skříni, a než začnete s čímkoli jiným, bude třeba je
vytáhnout na světlo, oprášit a vrátit je tam, kam skutečně patří. Někdo má těch
kostlivců jen několik, u jiných by to vydalo na celý hřbitov.
Připadá vám ten příměr příliš morbidní? Možná ano, ale také je velmi výstižný. Tou skříní,
kterou musíme otevřít a pro­větrat, je naše podvědomí.

Tam se ukládají všechny
naše ne­zpracované negativní zážitky, a je jedno, jestli jsme byli v roli vraha
nebo oběti. Samozřejmě tím nemyslím, že jsme národem zločinců, ale všichni máme
v podvědomí zapsané situace, kdy nám někdo ublížil, ať už fyzicky či psychicky,
kdy jsme se cí­tili j ako myš zahnaná do kouta, měli j sme chuť se zahrabat sto
metrů pod zem a už nikdy nevylézt, popřípadě jsme si připa­dali jako totální
idioti a styděli se za to, co jsme řekli a uděla­li, případně za to, co jsme neřekli a neudělali. A do stejného ranku spadají i situace, kdy jsme my ublížili někomu jinému. Buď úmyslně - ze žárlivosti, z touhy vyniknout, zviditelnit se nebo prostě jen nevybočovat z řady, nebo i neúmyslně, špatně volenými slovy, která už nešla vzít zpět.

Všechny tyto špatné zážitky se hromadí v našem podvědo­mí a brání nám ve šťastném životě. Představte si je jako kame­ny naskládané v příručním vozíku, který stále taháme s sebou. S jedním kamenem je to švanda, s několika to ještě jde, ale co když už máme vozík sloro plný nebo dokonce vrchovatý? Jdeme stále pomaleji, belháme se životem, máme strach ze změny, protože s sebou přinese nové situace, které zase ne­musíme zvládnout, čekáme na večer, kdy všechno zaspíme, ale spánek nepřináší úlevu a regeneraci, protože všechny ty naše balvany tlačí a tíží, a tak je pro nás probuzení vysvobo­zením z nočních můr, jenže nás zase čeká další den, a copak asi nepříjemného přinese...

Tento bludný kruh můžeme rozetnout pouze tím, že ty své kameny jeden po druhém vytáhneme z vozíku, podrobně pro­zkoumáme a necháme je doslova rozpustit. Nebojte se přitom nechat pracovat emoce, klidně se vztekejte, křičte, plačte, prožívejte tu situaci několikrát nejen přesně tak, jak se stala, ale i tak, jak se podle vás stát měla nebo mohla, rozeberte si ji ze všech úhlů chladným analytickým rozumem, uvědom­te si, co vás na tom nejvíce zasáhlo a proč, s jakou stránkou vaší osobnosti konkrétní situace souvisí a proč pro vás má takový význam. Nechte ji vstoupit do svých snů, nebraňte se jim, i když takovéto noci asi nebudou právě osvěžující, ale pamatujte na to,
že právě rozpouštíte jeden ze svých balvanů, a pokud se vám to podaří, váš vozík bude zase o něco lehčí.

Není sice snadné se ve snech tohoto druhu vyznat, ale vlastně to ani nepotřebujete. Vaše
podvědomí tímto způso­bem uklízí. První sny bývají velice intenzivní, po náhlém pro­buzení se vám může zdát, že se vám rozskočí srdce, rychle dýcháte, potíte se, je vám zle - ale to vše je jenom reakce na stres, reakce, která provází úklid vašeho vozíku.

Sny se bu­dou opakovat v různých podobách, ale se stejný m tématem s tím, že každý další bude méně intenzivní, a to až do doby, kdy odezní úplně. To je doba, kdy je váš balvan připraven k rozpuštění. Zbývá poslední vědomá část, a to odpuštění. Jen pokud viníkovi zcela a bez výhrad odpustíme, zbavíme se této zátěže docela.
Takto se postupně probíráme všemi ostatními situacemi a problémy, které nás v životě poznamenaly. Je to zdlouhavý proces, trvá minimálně několik měsíců, ale věřte, výsledek stojí za to. Nezatíženi balastem minulosti můžete se skuteč­nou radostí a nadšením prožívat současnost, nehledě na to, že náležitě poučeni ze svých chyb se vyvarujete jejich další­ho opakování. Svět najednou dostane úplně jiný rozměr a vy můžete zamířit, kamkoli se vám zlíbí.zdroj:http://psychologie.doktorka.cz
 
 

Reklama
Reklama