STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Narkolepsie

Prevence a léčba narkolepsie

11. dubna 2014 v 16:09 | Admin

Prevence a léčba narkolepsie

Stanovit diagnózu narkolepsie je velmi obtížné. Narkolepsie bývá často zaměňována s epilepsií a anémií, jako příčina může být chybně označena nízká hladina cukru v krvi nebo onemocnění srdce. K získání více informací o stavu pacienta se používávyšetření EEG, které se provádí v průběhu spánku.

Setkali jste se ve vašem okolí s tímto onemocněním?
zdroj:http://onemocneni-mozku-a-nervu.zdrave.cz

Koho se tato nemoc týká? -Narkolepsie

11. dubna 2014 v 16:08 | Admin

Koho se tato nemoc týká?

Toto onemocnění není statické a má svůj specifický vývoj, který má nejzávažnější dopad na člověka v období mezi 35.- 40. rokem života. Po padesátém roce může dojít k útlumu potíží a některé problémy se mohou s narůstajícím věkem vytratit.
Nemoc mohou spustit také hormonální změny, proto je právě puberta přelomovým obdobím, kdy se narkolepsie může poprvé projevit.

Lidé trpící narkolepsií často mají tendence se podceňovat, mívají depresivní stavy, trpí pocity úzkosti, osamocení a nepochopení. Je zřejmé, že se všechny tyto stavy a vzorce chování vytvořily na základě potíží, které s sebou narkolepsie přináší a které komplikují postiženému osobní i profesní život.
zdroj:http://onemocneni-mozku-a-nervu.zdrave.c

Projevy narkolepsie

11. dubna 2014 v 16:07 | Admin

Projevy narkolepsie

  • dochází ke ztrátě svalového napětí po dobu pár sekund nebo i několika minut. Tento stav se označuje jako kataplexie - nejčastěji se projevuje jako celková slabost, která způsobuje například podlomení nohou, pád bez poruchy vědomí, vypadávání předmětů z ruky, pokles čelisti, vyvrácení hlavy atd. - tyto stavy jsou často způsobeny silnými emočními prožitky, jako je například srdečný smích, pocit uspokojení nebo naopak hněv.
  • nemoc způsobuje spánkovou obrnu, při které dochází k absolutnímu ochrnutí svalstva zamezující jakýkoliv pohyb. Ochrnutí zasáhne i mimické svaly, takže člověk není schopen mluvit a zavolat pomoc. Tím se strach a obavy ještě více stupňují. Tato neschopnost pohybu nastává ve většině případů buď těsně před usnutím nebo krátce po probuzení a může trvat i několik minut. Tento stav se vyskytuje u třetiny až poloviny postižených.
  • hypnagogické halucinace - jedná se o velice skutečné představy, které mají obrazový, zvukový nebo hmatový charakter a které mohou být doplněné i pohybovými projevy.
  • Automatické jednání - postižený dělá věci, o kterých neví, že je dělá - bezúčelně a bezdůvodně přemisťuje předměty v bytě, vyjde ven z bytu, aniž by si byl vědom kam jde a proč tam jde.
  • noční vstávání, kdy nemocného sužuje zvýšená tepová frekvence, je rozrušený nebo má abnormální chuť na sladké. Záchvat může trvat několik sekund, ale i hodin.
  • zdroj:http://onemocneni-mozku-a-nervu.zdrave.cz

Narkolepsie

11. dubna 2014 v 16:05 | Admin
Narkolepsie je nervové onemocnění. Postihuje část mozku, která kontroluje usínání a vstávání. Nemoc se projevuje náhlým a nekontrolovatelným usínáním, jež se opakuje nepravidelně.
Pacient může usnout i během hovoru, řízení auta nebo jídla. Příčina tohoto onemocnění není dosud objasněna. Předpokládá se, že je výsledkem genetických změn nebo autoimunní reakce.
Velké riziko představuje zejména v zaměstnáních, které vyžadují zvýšenou pozornost. Práce ve výškách, na stavbách, zacházení s ostrými či nebezpečnými nástroji, řízení automobilu apod. - hrozí nebezpečí úrazu až smrti (pády, zranění, nehody).
zdroj:http://onemocneni-mozku-a-nervu.zdrave.cz
 
 

Reklama