STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Narcistické vyjednávání

Narcismus - vnitřní žalář

6. února 2012 v 11:54 | ADMIN webu
Normálně existuje napětí mezi tím, co člověk je, a tím, o čem věří, že musí být (jeho ideálním já). Lidé se zdravým narcismem vědí, že nemusí být dokonalí, že není třeba, aby vůči všem vykazovali převahu, že smějí selhat atd., a přesto jsou "v pořádku". U lidí s narcistickou poruchou osobnosti je Selbst nafouknuté. To, co jsou, a to, o čem věří, že musí být, splynulo v jedno grandiózní Selbst. Ztotožňují se ve fantazii se svým vlastním ideálním obrazem, aby tak dosáhli nezávislosti na hodnocení ze strany druhých.
Negativní součásti, které jsou neslučitelné s ideálem, jsou vytěsněny a často také projikovány na druhé. Tato idealizace vlastní osoby a vlastních schopností je velice vzdálena realitě a vede k tomu, že tito lidé již nejsou schopni zřetelně rozpoznat, kým skutečně jsou.

K ochraně Selbst vzniká mechanismus rozštěpení na černou a bílou. Všechno, co by pravé Selbst mohlo ohrozit, je odráženo, přemáháno a znehodnocováno - je to černé, špatné, zlé a chybné.

Všechno, co grandiózní Selbst podporuje, potvrzuje a pomáhá mu, je vítáno a idealizováno. Člověk sám sebe nedokáže vnímat ve své celosti. Ale ani jiné osoby není schopen vidět takové, jaké skutečně jsou, a proto jim neumí opravdu porozumět. Každého pozoruje vždy jen podle jednoho vzorce: Je pro mě, nebo proti mně? Tím je jeho vnímání omezeno na určité součásti osobnosti, například jen na ty dobré, nebo - z jeho pohledu - špatné.

Zdroj: H-P Rohr: Narcismus - vnitřní žalář, nakladatelství Portál

Narcistické vyjednávání je snaha dokázat svou hodnotu zničením oponenta.

3. prosince 2011 v 20:19 | ADMIN webu
Hlavním cílem narcisticky založeného člověka není dosáhnout toho, co chce, ale ukázat druhým, "kdo je tu pánem".

Narcisista ostatní shazuje, aby sám ve srovnání s nimi patřičně vynikl. Během vyjednává­ní se snaží nad druhými vyhrát - nikoli dosáhnout společného vítězství. Místo toho, aby se pokusil uspokojit potřeby všech stran, se takový člo­věk zaměřuje pouze na naplnění svých vlastních požadavků. To mu brá­ní v hledání možností, které by vyřešily jeho skutečné zájmy tak, aniž by došlo ke střetu s potřebami druhé strany. Narcistické vyjednávání zabra­ňuje spolupráci na řešení problémů a vyhrocuje konflikty.¨

Používají-li lidé sporů jako arény, v níž dokazují, že mají větší hodno­tu než jejich odpůrci, má to na práci negativní vliv. Už například samot­né očekávání, že rozdíly v názorech sklouznou do nepříjemných střetů, vede lidi k tomu, aby se tolik potřebným diskusím vyhýbali a zametali své neshody pod koberec. Při narcistickém vyjednávání - a to i když lidé sdílejí informace a zapojují se do diskuse - je proces rozhodování navíc politizován a prošpikován osob­ními útoky. Narcisisticky založení lidé se identifikují se svými názory a jakýkoli nesouhlas považují za osobní útok.

Takoví lidé nejsou schop­ni rozlišovat mezi zpochybněním jejich myšlenek a zpochybněním je­jich identity. Diskuse se tedy nikdy opravdu nezabývá relativní podsta­tou rozdílných názorů, přestože to tak zvnějšku může vypadat. Točí se jen kolem toho, kdo vyhraje a kdo prohraje - kdo dá svému protivníkovi poradnou lekci. Rozhodnutí pak bývají nevypočitatelná a vyplývají spíše z mocenského postavení než z logiky. Narcistické vyjednávání též ničí vztahy.
Zdroj: Fred Kofman - Vědomý business, nakladatelství Portál,http://psychologie.doktorka.cz
 
 

Reklama