STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Narcismus

Léčba - Narcismus

11. dubna 2014 v 4:20 | Admin

Léčba

Narcismus má charakter skutečné nemoci, existují pro něj tedy konkrétní diagnostická kritéria. V souvislosti s tímto byly taktéž vypracovány terapeutické postupy jeho léčby. Z nich se jako účinná jeví individuální i skupinová terapie, úspěchy má též psychoanalýza. Při ní je snahou dobrat se pravdy prostřednictvím vlastní minulosti a hluboko ukrytých zážitků. Ty sice není možné změnit, ale lze je jinak uchopit a podpořit pomocí jejich znalosti vlastní celistvou osobnost.
Během léčení je pacient vystavován různým deziluzím a zraněním ze strany terapeuta. Postupem času se tak snižuje pacientova zranitelnost, nastupuje smysl pro humor a časem i schopnost sebeironie. Cílem je, aby pacient přijal sám sebe takového, jakým je ve skutečnosti.
Máte ve svém okolí někoho, kdo projevuje známky narcismu?
zdroj:http://dusevni-poruchy.zdrave.cz

Příčiny vzniku narcismu

11. dubna 2014 v 4:19 | Admin

Příčiny vzniku

Ačkoliv určitá míra narcismu je pro člověka přirozená, nesmí překročit vhodnou mez. Pokud k tomuto překročení dojde, člověk vnímá utkvělý obraz vlastní osoby jako důležitější, než je samotná realita. Dle teorie Sigmunda Freuda tak dochází k zaměření libida na objekt, kterým je vlastní já.
Příčinou může být, pokud v dětství jedinec opakovaně pocítí selhání a dojde k nárůstu propasti mezi jeho fantazií a realitou. Aby nedocházelo k rozčarování ze skutečnosti, člověk se pak zaměří na tvorbu svého dokonalého obrazu před okolím. Své skutečné "já" tito lidé vnímají jako něco nehodnotného. Z tohoto je pochopitelné, proč je jedinec trpící narcistickou poruchou osobnosti tak přecitlivělý na jakoukoliv kritiku vlastní osoby. Tito lidé nejsou schopni sebeironie a zasmát se sami sobě je pro ně nepřijatelné.
zdroj:http://dusevni-poruchy.zdrave.cz

Projevy nemoci - narcismus

11. dubna 2014 v 4:18 | Admin

Projevy nemoci

Základním rysem jedinců s touto poruchou jsou pocity velikášství, vlastní důležitosti a výjimečnosti. A toto dávají svému okolí nepřehlédnutelně najevo. Lidé mají jako jediný cíl vypadat před okolím dokonale a tomu podřizují veškeré své jednání. Neváhají tedy užít předstíraných citů či přetvářky. Ve svých promluvách jsou ústředním a téměř jediným tématem oni sami, vyzdvihují svéúspěchy, popisují svou práci a velmi idealizovanou představu své budoucnosti. Pokud je okolí hodnotí kriticky, obvykle reagují lhostejností či hněvem.
Je zřejmé, že takovéto vystupování a myšlení poznamenává rozvíjení vztahů. Narcisté mají sklony k vykořisťování, ve vztazích nejsou schopni pociťovat empatii. Není zde tedy schopnost rozpoznat, jak se druhý cítí a vžít se do jeho problémů. Od partnera vyžadují bezvýhradný obdiv, naopak o jeho potřeby zájem nejeví.

Projevy této poruchy osobnosti je tedy možné shrnout do následujících bodů:

  • přesvědčení o vlastní důležitosti a výjimečnosti
  • přeceňování svých schopností
  • vidina neomezených možností, idealizování budoucnosti
  • potřeba obdivu, pozornosti
  • předstírání citů
  • problémy ve vztazích
  • zdroj:http://dusevni-poruchy.zdrave.cz

Co je ve skutečnosti narcismus?

11. dubna 2014 v 4:16 | Admin
Mezi typy poruch osobnosti, které se vyznačují odchylně a neharmonicky projevujícími se vlastnostmi jedince, patří též narcistická porucha osobnosti. Slovo "narcista" sice v denním životě používáme běžně, avšak pokud mluvíme o poruše osobnosti, existují pro ni předem daná kritéria a tato diagnóza s sebou nese velmi nelehkou léčbu.
zdroj:http://dusevni-poruchy.zdrave.cz
 
 

Reklama